Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 128 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar.
Calculating cumulative effects in GIS using a stepless multivariate model. MethodsX 2021 ;Volum 8. s. -
NINA Untitled
 
2 Erikstad, Lars; Hagen, Dagmar.
Grønt kurs. Avslutningsplan for Svea fase 2b, rivearbeider.. Kurs for entreprenør i Svea; 2021-03-08 - 2021-03-08
NINA Untitled
 
3 Simensen, Trond; Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune.
Diversity and distribution of landscape types in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift 2021 s. 1-23
NINA UiO Untitled
 
2020
4 Erikstad, Lars; Hagen, Dagmar.
Avslutningsplan for Svea, fase 2A, tilbakeføring av landskap og terreng. Grønt kurs.. Grønt kurs for entreprenør; 2020-09-24 - 2020-09-24
NINA Untitled
 
5 Erikstad, Lars; Hagen, Dagmar; Stange, Erik; Bakkestuen, Vegar.
Evaluating cumulative effects of small scale hydropower development using GISmodelling and representativeness assessments. Environmental impact assessment review 2020 ;Volum 85.
NINA Untitled
 
6 Halvorsen, Rune; Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Erikstad, Lars; Simensen, Trond; Lieungh, Eva.
Towards a systematics of ecodiversity: the Ecosyst framework. Global Ecology and Biogeography 2020 ;Volum 29.(11) s. 1887-1906
NINA UiO Untitled
 
7 Simensen, Trond; Horvath, Peter; Vollering, Julien; Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders.
Composite landscape predictors improve distribution models of ecosystem types. Diversity and Distributions: A journal of biological invasions and biodiversity 2020 ;Volum 26.(8) s. 928-943
HVL NIBIO NINA UiO Untitled
 
2019
8 Bekkby, Trine; Andersen, Guri Sogn; Angeltveit, Gro; Broch, Ole Jacob; Bøe, Reidulv; Christie, Hartvig C; Erikstad, Lars; Espeland, Sigurd Heiberg; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Frithjof Emil; Moy, Siri Røang; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; Smit, Cecilie; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann.
Added values from the large-scale and long-lasting program for mapping marine habitats. Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
HAVFORSK OCEAN NGU NINA NIVA UiO Untitled
 
9 Erikstad, Lars; Hagen, Dagmar.
How to leave 100 years of mining history? Svea, Svalbard.. Undervisning for masterstudenter i landskapsarkitektur; 2019-10-29 - 2019-10-29
NINA Untitled
 
10 Framstad, Erik; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Erikstad, Lars; Johansen, Line; Stabbetorp, Odd Egil; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild.
Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.Forslag til kriterier for lokalitetskvalitet for reviderte naturtyper. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3396-5) 193 s. NINA rapport(1652)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
2018
11 Blumentrath, Stefan; Salberg, Arnt Børre; Cimburova, Zofie; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Nowell, Megan Sara; Kermit, Martin Andreas.
Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3283-8) ;Volum 1545.72 s. NINA rapport(1545)
NINA NR Untitled
 
12 Erikstad, Lars.
Book Review : Reynard, E., Brilha, J., 2018. Geoheritage. Asessment, Protection,and Management. Elsevier, 482pp. £118,-. ISBN 9780128095317.. Proceedings of the Geologists’ Association 2018
NINA Untitled
 
13 Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Flyen, Anne Cathrine; Hanssen, Sveinn Are; Moe, Børge; Olsen, Siri Lie; Veiberg, Vebjørn.
Avslutningsplan for Svea. Kunnskapsstatus for naturmiljø og kulturmiljø. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3317-0) ;Volum 1578.75 s. NINA rapport(1578)
NIKU NINA Untitled
 
14 Simensen, Trond; Halvorsen, Rune; Erikstad, Lars.
Methods for landscape characterisation and mapping: A systematic review. Land Use Policy 2018 ;Volum 75. s. 557-569
NINA UiO Untitled
 
2017
15 Andersen, Oddgeir; Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar.
Sumvirkninger ved bygging av vannkraft i Nordland - En analyse av virkninger på reindrift, friluftsliv, landskap og berørte naturtyper. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3132-9) ;Volum 1404.135 s. NINA rapport(1404)
NINA UiO Untitled
 
16 Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars.
Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3008-7) 16 s. NINA Kortrapport(51)
NINA Untitled
 
17 Dervo, Børre Kind; Erikstad, Lars; Blumentrath, Stefan; Nygård, Magnus.
NiN i ferskvann. Utprøving av kartleggingsmetodikk i elv og kobling til typologi i vannforskriften. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3050-6) 64 s. NINA Kortrapport(68)
NINA Untitled
 
18 Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar.
Lidar som hjelpemiddel for å identifisere naturtyper.. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3053-7) ;Volum 1346.44 s. NINA rapport(1346)
NINA Untitled
 
19 Erikstad, Lars; Kaur, Manjot.
Kartlegging av naturtyper i by basert på eksisterende data, høydemodeller og ortofoto. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3028-5) 31 s. NINA rapport(62)
NINA Untitled
 
20 Erikstad, Lars; Nakrem, Hans Arne; Markussen, J.A..
Protected Geosites in an Urban Area of Norway, Inventories, Values, and Management. Geoheritage 2017 ;Volum 10.(2) s. 219-229
NINA UiO Untitled
 
2016
21 Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bratli, Harald; Halvorsen, Rune.
Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2731-5) ;Volum 1110.42 s. NINA rapport(1110)
NINA UiO Untitled
 
22 Blumentrath, Stefan; Nowell, Megan Sara; Salberg, Arnt Børre; Kermit, Martin Andreas; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bernhardt, J.
Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2867-1) 20 s. NINA Kortrapport(6)
NINA NR Untitled
 
23 Bratli, Harald; Aarrestad, Per Arild; Erikstad, Lars; Myklebost, Heidi Elin.
Natur i Norge (NiN 2.0) en innføring i teori system og kartlegging. Del 2 - Natursystemer. Internt seminar; 2016-02-09 - 2016-02-09
NINA Untitled
 
24 Erikstad, Lars.
Geodiversity - A strategic concept in geological outreach. Nordic Geological Winter meeting 2016; 2016-01-15
NINA Untitled
 
25 Erikstad, Lars; Bratli, Harald; Aarrestad, Per Arild; Myklebost, Heidi Elin.
Natur i Norge (NiN 2.0)en innføring i teori, system og kartlegging. Del 3 - Natursystemer og landskap. Internt seminar; 2016-02-16 - 2016-02-16
NINA Untitled
 
26 Erikstad, Lars; Nakrem, Hans Arne.
Innspill til forvaltningsplan for Steinvika og Langesundstangen naturreservater i Telemark - Geologi. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2943-2) ;Volum 1281.45 s. NINA rapport(1281)
NINA UiO Untitled
 
27 Erikstad, Lars; Uttakleiv, Lars Andre; Halvorsen, Rune.
Characterisation and mapping of landscape types, a case study from Norway. Belgeo 2016 (3-2015)
NINA UiO Untitled
 
28 Kermit, Martin Andreas; Salberg, Arnt Børre; Erikstad, Lars; Blumentrath, Stefan.
Estimating dates for melted snow cover using multitemporal Landsat and Sentinel images. Living Planet Symposium; 2016-05-09 - 2016-05-13
NINA NR UiO Untitled
 
29 Myklebost, Heidi Elin; Aarrestad, Per Arild; Erikstad, Lars; Bratli, Harald.
Natur i Norge (NiN 2.0), en innføring i teori, system og kartlegging. Del 4 - Kartlegging. Seminar NIN 2.0; 2016-03-01 - 2016-03-01
NINA Untitled
 
2015
30 Borch, Håkon; Erikstad, Lars.
Hvordan bruke vannmiljøtiltak i raviner. To eksempler fra Nittedal. Ås: NIBIO 2015 (ISBN 978-82-17-01487-4) ;Volum 1.26 s. NIBIO Rapport(31)
NIBIO Untitled
 
31 Eide, Nina Elisabeth; Hagen, Dagmar; Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Fangel, Kirstin; Erikstad, Lars; Strand, Olav; Blumentrath, Stefan.
Sårbarhetsvurdering i verneområder. Utvikling av metodikk for å vurdere sårbarhet for vegetasjon og dyreliv knyttet til ferdsel i verneområder i fjellet. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2819-0) 64 s. NINA rapport(1191)
NINA Untitled
 
32 Erikstad, Lars.
Geologisk vernearbeid: viktig - men vanskelig?. I: Norske miljøkamper. Hundre års historie og dagens frontlinjer.. : Privat utgivelse 2015 ISBN 978-82-303-3131-6. s. 82-85
NINA Untitled
 
33 Erikstad, Lars.
Longyearbyen - verdens nordligste Geopark?. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2015 (ISBN 978-82-426-2775-9) 12 s.
NINA Untitled
 
34 Erikstad, Lars; Uttakleiv, Lars Andre; Halvorsen, Rune.
Characterisation and mapping of landscape types, a case study from Norway. Belgeo 2015 (3)
NINA UiO Untitled
 
35 Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar.
Overvåking av vegetasjonsslitasje etter ferdsel på Svalbard. Metodeutvikling og re-gistrering av vegetasjonsendringer i fokuslokalitetene London og Platåfjellet mellom 2009 og 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2776-6) 34 s. NINA rapport(1152)
NINA Untitled
 
36 Jerpåsen, Gro B.; Erikstad, Lars; Melby, Morten; Nesbakken, Anneli.
ANALYSE AV EKSISTERENDE VERKTØY FOR KARTLEGGING OG/ELLER ANALYSE AV LANDSKAP. Oslo: Norsk institutt for kulturminneforskning 2015 60 s. NIKU Oppdragsrapport(14/2015)
NIKU NINA Untitled
 
37 Nakrem, Hans Arne; Erikstad, Lars; Markussen, Jon A..
Protection of geological sites in an urban area of Norway – results and future issues.. Promoting Geological Heritage: Challenges and Issues. 5-10th October 2015 Marrakesh (Poster); 2015-10-05 - 2015-10-10
UiO Untitled
 
2014
38 Erikstad, Lars.
Murray Gray, Geodiversity: Valuing and Conserving Abiotic Nature, second edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2013; 508 pp.: 9780470742143, £90 (hbk), 9780470742150, £37.50 (pbk). (Review). Progress in physical geography 2014 ;Volum 38.(4) s. 512-514
UiO Untitled
 
39 Erikstad, Lars; Bekkby, Trine; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Effekten av skala og kvalitet i prediksjon av bunntyper. Vann 2014 ;Volum 3. s. 352-355
NINA NIVA UiO Untitled
 
40 Erikstad, Lars; Hoel, Ole A.; Nakrem, Hans Arne; Markussen, Jon A..
Forvaltningsplan for geologiske verneområder i Oslo, Akershus og deler av Buskerud. Oslo: Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2014 (ISBN 978-82-7473-230-8) 134 s. Rapport (Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus)(5/2013)
NINA UiO Untitled
 
41 Erikstad, Lars; Lindblom, Inge.
Landskap, en arena for tverrfaglige utredninger. I: Konsekvensutredninger - Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02331-1. s. 208-226
NIKU NINA Untitled
 
42 Erikstad, Lars; Nakrem, Hans Arne; Markussen, Jon A..
Management plan for protected geosites in the counties Oslo and Akershus, Norway. ProGEO News 2014 ;Volum 1-2014. s. 1-4
UiO Untitled
 
43 Hagen, Dagmar; Systad, Geir Helge; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Stien, Audun; Erikstad, Lars; Moe, Børge; Svenning, Martin; Veiberg, Vebjørn.
Sårbarhetsvurdering i polare strøk. Gjennomgang av begrep og metoder. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2661-5) ;Volum 1045.53 s. NINA rapport(1045)
NINA Untitled
 
44 Salberg, Arnt Børre; Zortea, Maciel; Erikstad, Lars; Blumentrath, Stefan.
Object-based multi-sensor data fusion of satellite and aerial images for modeling mountain nature. 5th Geographic Object-Based Image Analysis (GEOBIA); 2014-05-21 - 2014-05-24
NINA NR UiO Untitled
 
2013
45 Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars.
Invasive alien species in road verges distribution modelling as a tool for early detection. 1st annual meeting of Norsk økologisk forening (NØF); 2013-03-13 - 2013-03-15
HVL UiO Untitled
 
46 Carcavilla, Luis; Diaz-Martinez, Enrique; Erikstad, Lars; Garcia-Cortez, Angel.
Valoración del patrimonio geológico en Europa. Boletim paranaense de geociências 2013 ;Volum 70. s. 28-40
NINA Untitled
 
47 Erikstad, Lars.
Geoheritage and geodiversity management – the questions for tomorrow. Proceedings Geological Association 2013 ;Volum 124.(4) s. 713-719
NINA UiO Untitled
 
48 Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar; Bekkby, Trine; Halvorsen, Rune.
Impact of scale and quality of digital terrain models on predictability of seabed terrain types. Marine Geodesy 2013 ;Volum 36.(1) s. 2-21
NINA NIVA UiO Untitled
 
49 Erikstad, Lars; Blumentrath, Stefan; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer. Oslo: Norsk Institutt for Naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2616-5) 41 s. NINA rapport(1006)
NINA UiO Untitled
 
50 Erikstad, Lars; Hoel, Ole Andreas; Nakrem, Hans Arne; Markussen, Jon A..
Forvaltningsplan for geologiske verneområder i Buskerud, Oslo og Akershus med tilleggsvurderinger. FMOA, Miljøvernavdelingen, rapport 5-2013. Oslo: Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2013 135 s.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste