Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 213 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Bærum, Kim Magnus; Blumentrath, Stefan; Fossøy, Frode; Hesthagen, Trygve H.; Bremset, Gunnbjørn; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Westberg, Nina Buvik; Rød, Maria E..
Utredning av tiltaksplaner mot fremmede ferskvannsarter i Norge. En faglig gjennomgang av tiltak og spredningsrisiko sett i sammenheng med nyttekostnadsanalyser for tre områder og fire fremmede fiskearter. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4699-6) 92 s. NINA rapport(1924)
NINA Untitled
 
2 Taugbøl, Annette; Bærum, Kim Magnus; Dervo, Børre Kind; Fossøy, Frode.
The first detection of the fungal pathogen batrachochytrium dendrobatidis in Norway with no evidence of population declines for great crested and smooth newts based on modeling on traditional trapping data. Environmental DNA 2021
NINA Untitled
 
3 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Bartlett, Jesamine; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Staverløkk, Arnstein.
Overvåking av spredningsveien planteimport. Basisovervåking 2020 og databasert identifisering av potensielle dørstokkarter. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4664-4) 45 s. NINA rapport(1891)
NINA Untitled
 
2020
4 Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Fossøy, Frode; Havn, Torgeir Børresen; Jensen, Thomas Correll; Sivertsgård, Rolf.
Undersøkelser av ferskvannsfauna i Stavsjøen, Sagelvvassdraget og Foldsjøområdet. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4581-4) 40 s. NINA rapport(1822)
NINA Untitled
 
5 Ekrem, Torbjørn; Alsos, Inger Greve; Baussant, Thierry; de Boer, Hugo; Carson, Siri Granum; Dahle, Geir; Fossøy, Frode; Friberg, Nikolai; Hansen, Bjørn Henrik; Hebert, Paul D. N.; Hosia, Aino Laila Johanna; Johnsen, Arild; Mathisen, Ingrid Ertshus; Salvesen, Ingrid.
BIOSCAN Norway - Enabling next generation biodiversity research. ForBio Annual Meeting; 2020-12-03 - 2020-12-04
OCEAN NINA NIVA NORCE NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
6 Endrestøl, Anders; Jacobsen, Rannveig Margrete; Magnussen, Kristin; Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Davey, Marie Louise; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Often, Anders; Sandercock, Brett; Åström, Jens.
Tidlig oppdagelse av fremmede arter – om å finne nåla i høystakken. NINA fakta 2020 (1-2020)
NINA Untitled
 
7 Finstad, Anders Gravbrøt; Boer, Hugo de; Brurberg, May Bente; Dahle, Geir; Edgar, Kristin Skarsfjord; Eiler, Alexander; Ekrem, Torbjørn; Endresen, Dag Terje Filip; Fossøy, Frode; Hansen, Haakon; Hobæk, Anders; Hoem, Stein Arild; Hosia, Aino Laila Johanna; Hovstad, Knut Anders; Jeppesen, Thomas Stjernegaard; Johnsen, Arild; Kallioniemi, Eveliina; Larsen, Aud; Lifjeld, Jan Terje; Pitelkova, Iva; Prager, Maria; Rey, Jessica L.; Salvesen, Ingrid; Vrålstad, Trude; Willassen, Endre.
Kriterier for lagring av miljø-DNA prøver og data, herunder henvisning til referansemateriale. Criteria for depositing eDNA samples and data, including vouchered specimens. : Miljødirektoratet 2020 40 s.
VETINST NIVA NIBIO FHI NMBU NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
8 Fossøy, Frode; Strand, David; Sandercock, Brett; Johnsen, Stein Ivar.
Miljø-DNA: uttesting av innsamlingsmetodikk og labanalyser for påvisning av kreps og fisk i ferskvann. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4535-7) 19 s. NINA rapport(1778)
NINA VETINST Untitled
 
9 Hilmarsen, Kjerstin Bakken.
Body mass growth in nestlings of Svalbard snow buntings (Plectrophenax nivalis) in response to seasonal variation in arthropod biomass. Trondheim, Norway: NTNU, Dept. of Biology 2020
NINA NTNU UiB Untitled
 
10 Jackson, Craig Ryan; Maddox, Thomas M; Mbise, Franco Peniel; Stokke, Bård Gunnar; belant, Jerrold L.; Bevanger, Kjetil Modolv; Durant, Sarah M.; Fyumagwa, R.D.; Ranke, Peter Sjolte; Røskaft, Eivin; May, Roelof Frans; Fossøy, Frode.
A dead giveaway: Foraging vultures and other avian scavengers respond to auditory cues. Ecology and Evolution 2020 ;Volum 10. s. 6769-6774
NINA NTNU Untitled
 
11 Jacobsen, Rannveig Margrete; Endrestøl, Anders; Davey, Marie Louise; Often, Anders; Andreasen, Mathias; Laugsand, Arne Endre; Sandercock, Brett; Fossøy, Frode; Åström, Jens.
Tidlig oppdagelse av nye landlevende fremmede arter. Årsrapport for feltsesongen 2020. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4689-7) 50 s. NINA rapport(1914)
NINA Untitled
 
12 Jacobsen, Rannveig Margrete; Endrestøl, Anders; Magnussen, Kristin; Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Davey, Marie Louise; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Often, Anders; Sandercock, Brett; Åström, Jens.
Tidlig oppdagelse av nye fremmede arter i Norge - Uttesting og videreutvikling av overvåkingssystem for fremmede terrestriske karplanter og insekter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3483-2) 97 s. NINA rapport(1729)
NINA Untitled
 
13 Nahid, Mominul Islam; Fossøy, Frode; Stokke, Bård Gunnar; Begum, Sajeda; Røskaft, Eivin; Ranke, Peter Sjolte.
How does human disturbance affect brood parasitism and nest predation in hosts inhabiting a highly fragmented landscape?. Global Ecology and Conservation 2020 ;Volum 24. s. -
NINA NTNU Untitled
 
14 Rosten, Carolyn; Fossøy, Frode.
Bruk av lyd til overvåking av norsk natur. En mulighetsstudie. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4701-6) 47 s. NINA rapport(1925)
NINA Untitled
 
15 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Köhler, Berit; Sundt, Håkon; Fossøy, Frode; Bongard, Terje; Harby, Atle.
Environmental design of hydropower:New developments and examples. Hydropwer summit; 2020-02-04 - 2020-02-06
NINA ENERGISINT NTNU Untitled
 
16 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Fossøy, Frode; Bongard, Terje; Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Majaneva, Markus; Sivertsgård, Rolf; Ambjørdalen, Vegard.
Hvor fragmentert er ørretbestanden i Nea, og hva finner vi ut om bunndyrene med miljøDNA?. DIalogforum Nea (Hydrocen WP 4.3); 2020-03-04 - 2020-03-04
NINA NMBU NTNU Untitled
 
17 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Majaneva, Markus; Davey, Marie Louise; Brandsegg, Hege; Staverløkk, Arnstein.
Overvåking av spredningsveien planteimport. Sluttrapport for 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3493-1) 51 s. NINA rapport(1738)
NINA Untitled
 
18 Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Dahle, Sondre; Davey, Marie Louise; Ekrem, Torbjørn; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Magnussen, Kristin; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
Forslag til nasjonal insektovervåking. Erfaringer fra et pilotforsøk samt en nytte-kostnadsanalyse. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3479-5) 107 s. NINA rapport(1725)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
2019
19 Alsos, Inger Greve; Ekrem, Torbjørn; Mellegård, Hilde; Fossøy, Frode; Vrålstad, Trude; Bohnhorst, Janne Øvrebø.
Miljø-DNA: Tar pulsen på naturen. GENialt [Fagblad] 2019-12-05
NTNU UiT VETINST Untitled
 
20 Dahle, Sondre; Blaalid, Rakel; Rusch, Graciela; Barton, David Nicholas; Åström, Jens; Olsen, Siri Lie; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode.
Assessing the spatial and temporal distribution of flower resources for pollinators with DNA metabarcoding. 8th International Barcode of Life Conference; 2019-06-17 - 2019-06-20
NINA NTNU Untitled
 
21 Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Pettersen, Oskar; Sandercock, Brett; Solem, Øyvind; Hindar, Kjetil; Mo, Tor Atle.
Monitoring presence and abundance of two gyrodactylid ectoparasites and their salmonid hosts using environmental DNA. Environmental DNA 2019
NINA Untitled
 
22 Fossøy, Frode; Sivertsgård, Rolf; Brandsegg, Hege; Solem, Øyvind; Hindar, Kjetil; Mo, Tor Atle.
Miljø-DNA som metode for overvåking av Gyrodactylus salaris og laks i Drivaregionen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3384-2) 19 s. NINA rapport(1641)
NINA Untitled
 
23 Helland, Ingeborg Palm; Finstad, Anders Gravbrøt; Blumentrath, Stefan; Bærum, Kim Magnus; Perrin, Sam; Fossøy, Frode.
Hvordan stoppe spredning av fremmed fisk?. Vannmiljøkonferansen; 2019-03-26 - 2019-03-28
NINA NMBU NTNU Untitled
 
24 Helland, Ingeborg Palm; Finstad, Anders Gravbrøt; Blumentrath, Stefan; Fossøy, Frode; Bærum, Kim Magnus.
Kartbasert verktøy for forvaltning av fremmed fisk. Miljøfagkonferansen; 2019-10-17 - 2019-10-17
NINA NMBU NTNU Untitled
 
25 Jackson, Craig Ryan; Belant, Jerrold L.; Bevanger, Kjetil Modolv; Fossøy, Frode; Fyumagwa, Robert D.; Eblate, Ernest M.; Masenga, Emmanuel Hosiana; Røskaft, Eivin; Stokke, Bård Gunnar; May, Roelof Frans.
Caught between the cats and the cattle: Serengeti's endangered wild dogs. Savanna Science Networking Meeting; 2019-03-04 - 2019-03-07
NINA NTNU Untitled
 
26 Jackson, Craig Ryan; Belant, Jerrold L.; Bevanger, Kjetil Modolv; Fossøy, Frode; Fyumagwa, Robert D.; Eblate, Ernest M.; Masenga, Emmanuel Hosiana; Røskaft, Eivin; Stokke, Bård Gunnar; May, Roelof Frans.
Caught between the cats and the cattle: Serengeti's endangered wild dogs. South African National Parls Science-Management Dialog Seminar; 2019-03-08 - 2019-03-08
NINA NTNU Untitled
 
27 Jackson, Craig Ryan; Masenga, Emmanuel H.; Mjingo, Ernest E.; Davies, Andrew B.; Fossøy, Frode; Fyumagwa, Robert D.; Røskaft, Eivin; May, Roelof Frans.
No evidence of handling-induced mortality in Serengeti's African wild dog population. Ecology and Evolution 2019 ;Volum 9.(3) s. 1110-1118
NINA NTNU Untitled
 
28 Jacobsen, Rannveig Margrete; Åström, Jens; Endrestøl, Anders; Blaalid, Rakel; Fossøy, Frode; Often, Anders; Sandercock, Brett.
Tidlig oppdagelse og varsling av nye fremmede arter i Norge. System for overvåking av fremmede terrestriske karplanter og insekter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3308-8) ;Volum 1569.116 s. NINA rapport(1569)
NINA Untitled
 
29 Lillehaug, Egil.
Environmental correlates of variation in a holistic analysis of annual offspring production in the high Arctic songbird snow bunting (Plectrophenax nivalis) on Spitsbergen. Trondheim, Norway: NTNU, Dept. of Biology 2019 58 s.
NINA NTNU UiB Untitled
 
30 Mbise, Franco Peniel; Fredriksen, Kari-Elise; Ranke, Peter Sjolte; Jackson, Craig Ryan; Fyumagwa, Robert D.; Holmern, Tomas; Fossøy, Frode; Røskaft, Eivin.
Human habituation reduces hyrax flight initiation distance in Serengeti. Ethology 2019 ;Volum 126.(3) s. 297-303
NINA NTNU Untitled
 
31 Nahid, Mominul Islam; Fossøy, Frode; Stokke, Bård Gunnar; Begum, Sajeda; Røskaft, Eivin.
Confirmation of House Crows Corvus splendens laying immaculate blue eggs. Bird Study 2019 ;Volum 66.(1) s. 141-144
NINA NTNU Untitled
 
32 Radchuk, Viktoriia; Reed, Thomas; Teplitsky, Céline; van der Pol, Martijn; Charmantier, Anne; Hassall, Christopher; Adamik, Peter; Adriaensen, Frank; Ahola, Markus P.; Arcese, Peter; Avilés, Jesus Miguel; Balbontin, Javier; Berg, Karl S.; Borras, Antoni; Burthe, Sarah; Clobert, Jean; Dehnhard, Nina; de Lope, Florentino; Dhondt, André A.; Dingemanse, Niels J.; Doi, Hideyuki; Eeva, Tapio; Fickel, Joerns; Filella, Iolanda; Fossøy, Frode; Goodenough, Anne E.; Hall, Stephen J.G.; Hansson, Bengt; Harris, Michael; Hasselquist, Dennis; Hickler, Thomas; Joshi, Jasmin; Kharouba, Heather; Martínez, Juan Gabriel; Mihoub, Jean-Baptiste; Mills, James A.; Molina-Morales, Mercedes; Moksnes, Arne; Ozgul, Arpat; Parejo, Deseada; Pilard, Philippe; Poisbleau, Maud; Rousset, Francois; Rödel, Mark-Oliver; Scott, David; Senar, Juan Carlos; Stefanescu, Constanti; Stokke, Bård Gunnar; Kusano, Tamotsu; Tarka, Maja; Tarwater, Corey E.; Thonicke, Kirsten; Thorley, Jack; Wilting, Andreas; Tryjanowski, Piotr; Merilä, Juha; Sheldon, Ben C.; Møller, Anders Pape; Matthysen, Erik; Janzen, Fredric; Dobson, F.Stephen; Visser, Marcel E.; Beissinger, Steven R.; Courtiol, Alexandre; Kramer-Schadt, Stephanie.
Adaptive responses of animals to climate change are most likely insufficient. Nature Communications 2019 ;Volum 10:3109. s. 1-14
NINA NTNU Untitled
 
33 Sæland, Reidun; Berger, Hans Mack; Skjøstad, Magnus Berger; Fossøy, Frode; Hanssen, Martin Georg.
Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Søndre Fosen Vannområde. Hitra, Frøya, Hemne, Snillfjord og Agdenes kommune. Kyrksæterøra: [s.n.] 2019
NINA Untitled
 
34 Taugbøl, Annette; Dervo, Børre Kind; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode.
Analyser av miljø-DNA og strykeprøver for overvåking av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Akershus. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3405-4) 23 s. NINA rapport(1660)
NINA Untitled
 
35 Taugbøl, Annette; Fossøy, Frode.
Miljø-DNA som overvåkningsverktøy av fremmede ferskvannsfisker. Vann 2019 (03-2019) s. 213-220
NINA Untitled
 
36 Tunheim, Odd Helge; Stokke, Bård Gunnar; Wang, Longwu; Yang, Canchao; Jiang, Aiwu; Liang, Wei; Røskaft, Eivin; Fossøy, Frode.
Development and behavior of Plaintive Cuckoo (Cacomantis merulinus) nestlings and their Common Tailorbird (Orthotomus sutorius) hosts. Avian Research 2019 ;Volum 10.(1)
NINA NTNU Untitled
 
37 Wacker, Sebastian; Fossøy, Frode; Larsen, Bjørn Mejdell; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Karlsson, Sten.
Downstream transport and seasonal variation in freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) eDNA concentration. Environmental DNA 2019
NINA Untitled
 
38 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Jacobsen, Rannveig Margrete; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Brandsegg, Hege.
Fremmede arter – spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking og metodeutvikling 2017–2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3296-8) 77 s. NINA rapport(1557)
NINA Untitled
 
39 Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Ekrem, Torbjørn; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
Nasjonal overvåking av insekter. Behovsanalyse og forslag til overvåkingsprogram. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3287-6) 75 s. NINA rapport(1549)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
2018
40 Anderson, T. Michael; Ngoti, Philbert M.; Nzunda, Mawazo L.; Griffith, Daniel M.; Speed, James David Mervyn; Fossøy, Frode; Røskaft, Eivin; Graae, Bente Jessen.
The burning question: does fire affect habitat selection and forage preference of the black rhinoceros Diceros bicornis in East African savannahs?. Oryx 2018 s. 1-10
NINA NTNU Untitled
 
41 Ciesielski, Tomasz Maciej; Nordnes, Linda Dalen; Stokke, Bård Gunnar; Fossøy, Frode; Moksnes, Arne; Jenssen, Bjørn Munro.
Are snow buntings (Plectrophenax invalid) in Svalbard affected by local anthropogenic pollution?. Norwegian Environmental Toxicology Symposium; 2018-03-14 - 2018-03-16
NTNU Untitled
 
42 Fossøy, Frode.
Coevolutionary interactions and adaptations in a metapopulation context. CAS 25 års jubileum; 2018-03-19
NTNU Untitled
 
43 Fossøy, Frode.
Fremtidens luseovervåking - miljøDNA?. Havbruksmøte på Geilo; 2018-06-13
NINA Untitled
 
44 Fossøy, Frode.
Gyro og miljø-DNA. Møte med Miljødirektoratet; 2018-01-04
NINA Untitled
 
45 Fossøy, Frode.
LICETECH-II. Overvåking av luselarver med DNA-teknologi. Møte med næringen; 2018-01-15
NINA Untitled
 
46 Fossøy, Frode.
Miljø-DNA - Nytt og nyttig verktøy. VKM presentasjon av fremmedartslista 2018; 2018-06-05
NINA Untitled
 
47 Fossøy, Frode.
Miljø-DNA overvåking av sjøørret og lakselus. Sjøørret seminar; 2018-04-25
NINA Untitled
 
48 Fossøy, Frode.
News from NINA eDNA-work. Bilateral workshop UCD NINA; 2018-06-20 - 2018-06-21
NINA Untitled
 
49 Fossøy, Frode; Fossum, Ingrid Aase Lingaas; Lyamuya, Richard; Hunninck, Louis; Fyumagwa, Robert; Johansen, Berit; Røskaft, Eivin.
Dietary competition between wild impala and domestic goat as revealed by DNA metabarcoding. Savanna Science Networking Meeting; 2018-03-04 - 2018-03-08
NTNU Untitled
 
50 Fossøy, Frode; Sivertsgård, Rolf; Hesthagen, Trygve H..
Miljø-DNA: Hva er det og hva kan det brukes til?. pH-status : forum for sur nedbør og kalking 2018 ;Volum 24.(4) s. 3-5
NINA Untitled
 
    Vis neste liste