Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 153 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Finstad, Anders Gravbrøt; Hegre, Hanne; Moen, Toril Loennechen; Rafoss, Trond; Skarpaas, Olav; Elven, Reidar; Sandmark, Helge; Gederaas, Lisbeth.
Generic ecological impact assessment of alien species (GEIAA): the third generation of assessments in Norway. Biological Invasions 2019 ;Volum 21.(9) s. 2803-2810
NIBIO NINA NTNU UiO Untitled
 
2 Skarpaas, Olav.
Improving CS-based species distribution models in the face of sampling bias. AMINOR Workshop; 2019-11-28 - 2019-11-29
UiO Untitled
 
3 Skarpaas, Olav.
Urban biodiversity: Measurement and modelling challenges for a policy-relevant ecology. NØF konferanse 2019; 2019-02-11 - 2019-02-13
UiO Untitled
 
4 Skarpaas, Olav.
Using citizen science data for distribution modelling: A species ensemble model with correction for sampling effort. European GBIF Nodes Meeting 2019; 2019-05-22 - 2019-05-24
UiO Untitled
 
5 Skarpaas, Olav; Sverdrup-Thygeson, Anne; Olsen, Siri Lie.
Biodiversity responses to local and landscape-level forest structures and dynamics in northern European forests. IUFRO World Congress 2019; 2019-09-29 - 2019-10-05
UiO NMBU NINA Untitled
 
6 Vandvik, Vigdis; Töpper, Joachim Paul; Alexander, Jake M.; Skarpaas, Olav; Olsen, Siri Lie; Klanderud, Kari; Telford, Richard; Enquist, Brian J.; Goldberg, Deborah E; Gya, Ragnhild; Egelkraut, Dagmar; Eriksen, Eva Lieungh; Chisholm, Chelsea; Walker, Thomas.
INCLINE: Indirect climate change impacts on alpine plant communities. NØF 2019; 2019-02-11 - 2019-02-14
NINA UiB UiO NMBU Untitled
 
2018
7 Nilsen, Erlend Birkeland; Mattisson, Jenny; Skarpaas, Olav; Bowler, Diana Elizabeth; Kvasnes, Mikkel Andreas.
Modellering av bestandsdata for fugl. Faggruppe samling for Naturindeks; 2018-04-26 - 2018-04-26
NINA UiO Untitled
 
8 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil.
Hva gjør tørkesommeren med naturmangfoldet?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA UiO Untitled
 
9 Olsen, Siri Lie; Åström, Jens; Hendrichsen, Ditte Katrine; Skarpaas, Olav; Blaalid, Rakel; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Invasive alien plant species in Norway: hotspots for introduction, current distribution, mapping and management. Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA UiO Untitled
 
10 Skarpaas, Olav.
Biodiversity accounting for Oslo: quantifying plant and ecosystem diversity. URBAN-EEA Annual Symposium; 2018-09-17
UiO Untitled
 
11 Skarpaas, Olav.
How the wood moves. LATICE Annual meeting; 2018-03-21 - 2018-03-22
UiO Untitled
 
12 Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Torma, Michal; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine.
Folkeforskning med mobil-app: tregrenser og naturmangfold. NHM strategiseminar; 2018-11-08
UiO Untitled
 
13 Skarpaas, Olav; Töpper, Joachim Paul; Nilsen, Erlend Birkeland; Åström, Jens.
Dataflyt og modellering av indikatorer for naturindeksen. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3299-9) ;Volum 1560.24 s. NINA rapport(1560)
NINA Untitled
 
14 Skarpaas, Olav; Töpper, Joachim Paul; Nilsen, Erlend Birkeland; Åström, Jens.
Dataflyt og modellering av indikatorer for naturindeksen - planter. Naturindeks faggruppemøte; 2018-04-26
NINA UiB UiO Untitled
 
15 Sverdrup-Thygeson, Anne; Evju, Marianne; Skarpaas, Olav; Jacobsen, Rannveig Margrete.
Nasjonal overvåking av hule eiker: Resultat første omløp og forslag til videreføring. Ås: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2018 33 s. MINA fagrapport(50)
NINA UiO NMBU Untitled
 
16 Töpper, Joachim Paul; Meineri, Eric Pierre F; Olsen, Siri Lie; Rydgren, Knut; Skarpaas, Olav; Vandvik, Vigdis.
The devil is in the detail: non-additive and context- dependent plant population responses to increasing temperature and precipitation. Norwegian Plant Biology 2018; 2018-05-30 - 2018-05-31
HVL NINA UiB UiO Untitled
 
17 Töpper, Joachim Paul; Meineri, Eric Pierre F; Olsen, Siri Lie; Rydgren, Knut; Skarpaas, Olav; Vandvik, Vigdis.
The devil is in the detail: nonadditive and context-dependent plant population responses to increasing temperature and precipitation. Plant demography in a warmer & wetter climate. Global Change Biology 2018 ;Volum 24.(10) s. 4657-4666
HVL NINA UiB UiO Untitled
 
18 Vandvik, Vigdis; Althuizen, Inge; Goldberg, Deborah E; Haugum, Siri Vatsø; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Klanderud, Kari; Lee, Hanna; Måren, Inger Elisabeth; Meineri, Eric Pierre F; Olsen, Siri Lie; Töpper, Joachim Paul; Halbritter Rechsteiner, Aud Helen; Skarpaas, Olav; Telford, Richard; Velle, Liv Guri.
Ecosystem responses and feedbacks to climate change - lessons from terrestrial ecology?. Bjerknes Away-days; 2018-01-11
MF NINA UiB UiO NMBU Untitled
 
19 Vandvik, Vigdis; Althuizen, Inge; Goldberg, Deborah E; Haugum, Siri Vatsø; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Klanderud, Kari; Lee, Hanna; Måren, Inger Elisabeth; Meineri, Eric Pierre F; Olsen, Siri Lie; Töpper, Joachim Paul; Halbritter Rechsteiner, Aud Helen; Skarpaas, Olav; Telford, Richard; Velle, Liv Guri.
Using experimental macroecology to assess climate change impacts on plants. Bolin Centre for Climate Research annual meeting; 2018-02-06 - 2018-02-06
MF NINA UiB UiO NMBU Untitled
 
2017
20 Bratli, Harald; Skarpaas, Olav.
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Naturlig åpne områder under skoggrensa. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 136-141
NINA UiO Untitled
 
21 Evju, Marianne; Bratli, Harald; Skarpaas, Olav.
Naturlig åpne områder under skoggrensa. Lansering av Fagsystem for økologisk tilstand; 2017-06-22
NINA UiO Untitled
 
22 Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav.
Overvåking av dragehode - en pilotstudie. NINA fakta 2017 (4-2017) s. -
NINA Untitled
 
23 Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav; Sverdrup-Thygeson, Anne; Bendiksen, Egil; Nordén, Björn; Stabbetorp, Odd Egil; Hofgaard, Annika; Granhus, Aksel.
Local and landscape effects of stand age on biodiversity in productive boreal forests. 3rd conference of the Norwegian Ecological Society: evolutionary ecology; 2017-01-12 - 2017-01-13
NINA UiO NMBU Untitled
 
24 Skarpaas, Olav; Blumentrath, Stefan; Evju, Marianne; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Prediction of biodiversity hotspots in the Anthropocene: The case of veteran oaks. Ecology and Evolution 2017 ;Volum 7.(19) s. 7987-7997
NINA UiO NMBU Untitled
 
25 Sverdrup-Thygeson, Anne; Skarpaas, Olav; Blumentrath, Stefan; Birkemoe, Tone; Evju, Marianne.
Habitat connectivity affects specialist species richness more than generalists in veteran trees. Forest Ecology and Management 2017 ;Volum 403. s. 96-102
NINA UiO NMBU Untitled
 
26 Vandvik, Vigdis; Althuizen, Inge; Goldberg, Deborah E; Haugum, Siri Vatsø; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Klanderud, Kari; Lee, Hanna; Måren, Inger Elisabeth; Meineri, Eric Pierre F; Olsen, Siri Lie; Töpper, Joachim Paul; Halbritter Rechsteiner, Aud Helen; Skarpaas, Olav; Telford, Richard; Velle, Liv Guri.
Integrating experimental and gradient approaches to study CC impacts on plants. PhD defence of Liis Kasari; 2017-09-14
MF NINA UiB UiO NMBU Untitled
 
27 Vandvik, Vigdis; Althuizen, Inge; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Meineri, Eric Pierre F; Olsen, Siri Lie; Töpper, Joachim Paul; Halbritter Rechsteiner, Aud Helen; Klanderud, Kari; Skarpaas, Olav; Telford, Richard; Goldberg, Deborah E.
Konsekvenser av klimaendringer: Hva skjer når fjellplanter flyttes til et varmere og våtere klima?. Consequences of Climate Change; 2017-10-02
NINA UiB UiO NMBU Untitled
 
28 Vandvik, Vigdis; Halbritter Rechsteiner, Aud Helen; Måren, Inger Elisabeth; Meineri, Eric Pierre F; Olsen, Siri Lie; Töpper, Joachim Paul; Velle, Liv Guri; Klanderud, Kari; Skarpaas, Olav; Telford, Richard; Goldberg, Deborah E.
Eco-climatological experiments in the field and in the laboratory. 2nd Annual Seminar on Terrestrial Ecological Climatology; 2017-11-27 - 2017-11-28
MF NINA UiB UiO NMBU Untitled
 
29 Vandvik, Vigdis; Klanderud, Kari; Skarpaas, Olav; Telford, Richard; Töpper, Joachim Paul.
Integrating experimental and gradient approaches to assess climate change impacts on plants populations and communities.. 60th International Symposium of the International Association of Vegetation Science; 2017-06-20 - 2017-06-24
UiB UiO NMBU Untitled
 
2016
30 Barton, David Nicholas; Skarpaas, Olav.
URBAN EEA Experimental urban ecosystems accounting – improving the decision-support relevance for municipal planning and policy. Norges Forskningsråd programstyremøte 20th September 2016; 2016-09-20 - 2016-09-20
NINA UiO Untitled
 
31 Brandrud, Tor Erik; Evju, Marianne; Blaalid, Rakel; Skarpaas, Olav.
Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Resultater fra første overvåkingsomløp 2013−2015. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2974-6) ;Volum 1297.128 s. NINA rapport(1297)
NINA Untitled
 
32 Evju, Marianne; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil.
Dragehode Dracocephalum ruyschiana. Forslag til overvåkingsopplegg. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2981-4) 30 s. NINA Kortrapport(37)
NINA UiO Untitled
 
33 Evju, Marianne; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil.
Dragehode i NINA - pågående arbeid og tanker om overvåking. Seminar om dragehode; 2016-11-03
NINA Untitled
 
34 Evju, Marianne; Stange, Erik; Berger, Anna Lisa; Blumentrath, Stefan; Endrestøl, Anders; Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil; Stöckmann, Friederike; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Når artenes leveområder splittes opp - eksempler fra øyene i indre Oslofjord. Sluttrapport fra strategisk instituttsatsing (SIS) 2011-2015. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2885-5) 49 s. NINA temahefte(65)
NINA NMBU Untitled
 
35 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut Anders; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Description of the major ecosystems and their reference states. I: Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2858-9. s. 21-26
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU SSB NMBU Untitled
 
36 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut Anders; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Ecological framework. I: Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2858-9. s. 11-20
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU SSB NMBU Untitled
 
37 Nybø, Signe; Skarpaas, Olav; Pedersen, Bård; Framstad, Erik.
State of biodiversity – the Nature Index as a measure of ecosystem integrity. European Ecosystem Services Conference; 2016-09-19 - 2016-09-23
NINA NMBU Untitled
 
38 Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd Egil; Skarpaas, Olav; Often, Anders; Gajda, Honorata.
Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær: vrifuru (Pinus contorta) og lutzgran (Picea x lutzii). Miljøfagkonferanse naturmangfold; 2016-10-18 - 2016-10-20
NINA UiO Untitled
 
39 Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd Egil; Skarpaas, Olav; Often, Anders; Gajda, Horata.
Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær. Vrifuru (Pinus contorta) og lutzgran (Picea × lutzii). Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2870-1) ;Volum 1231.78 s. NINA rapport(1231)
NINA UiO Untitled
 
40 Olsen, Siri Lie; Töpper, Joachim Paul; Skarpaas, Olav; Vandvik, Vigdis; Klanderud, Kari.
From facilitation to competition: temperature-driven shift in dominant plant interactions affects population dynamics in seminatural grasslands. Global Change Biology 2016 ;Volum 22.(5) s. 1915-1926
HVL NINA UiB NMBU Untitled
 
41 Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav.
Mathematical framework and calculation of the Nature Index. I: Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2858-9. s. 30-37
NINA Untitled
 
42 Skarpaas, Olav; Meineri, Eric Pierre F; Bargmann, Tessa; Pøtsch, Christine; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis.
Biomass partitioning in grassland plants along independent gradients in temperature and precipitation. Perspectives in plant ecology, evolution and systematics 2016 ;Volum 19. s. 1-11
HVL NINA UiB Untitled
 
43 Vandvik, Vigdis; Töpper, Joachim Paul; Skarpaas, Olav; Klanderud, Kari.
Integrating experimental and gradient approaches to climate change impacts on plant populations and communities: experiences, insights, and ways forward.. Experiments designed by nature - the use of Gradients in climate change research; 2016-10-25 - 2016-10-27
UiB UiO NMBU Untitled
 
2015
44 Aslaksen, Iulie; Nybø, Signe; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Skarpaas, Olav.
Biodiversity and ecosystem services: The Nature Index for Norway. Ecosystem Services 2015 ;Volum 12. s. 108-116
NINA SSB Untitled
 
45 Bjerke, Jarle W.; Skarpaas, Olav; Dervo, Børre Kind.
Våtmark. I: Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 s. 68-76
NINA Untitled
 
46 Hendrichsen, Ditte Katrine; Åström, Jens; Forsgren, Elisabet; Skarpaas, Olav.
Spredningsveier for fremmede arter i Norge. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2710-0) 113 s. NINA rapport(1091)
NINA Untitled
 
47 Jongejans, Eelke; Skarpaas, Olav; Ferrari, Matthew J.; Long, Eric S.; Dauer, Joseph T.; Schwarz, Carrie M.; Rauschert, Emily S.J.; Jabbour, Randa; Mortensen, David A.; Isard, Scott A.; Lieb, David A.; Sezen, Zeynep; Hulting, Andrew G.; Shea, Katriona.
A unifying gravity framework for dispersal. Theoretical Ecology 2015 ;Volum 8.(2) s. 207-223
NINA Untitled
 
48 Klanderud, Kari; Skarpaas, Olav; Olsen, Siri Lie; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis.
Fjellplantene taper konkurransen i et varmere og våtere klima: kan beitedyr være redningen?. Biolog 2015 (4) s. 14-18
NINA UiB NMBU Untitled
 
49 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Beskrivelse av hoved-økosystemene og deres referansetilstand. I: Naturindeks for Norge. 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 ISBN 978-82-426-2752-0. s. 21-26
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU SSB Untitled
 
50 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Økologisk rammeverk. I: Naturindeks for Norge. 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 ISBN 978-82-426-2752-0. s. 11-20
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU SSB Untitled
 
    Vis neste liste