Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 150 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Evju, Marianne; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde. Stier i innfallsportene Dumdalen, Hødnevollen og Mørkri. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3328-6) 69 s. NINA rapport(1589)
NINA Untitled
 
2 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars; Olsen, Siri Lie; Fangel, Kirstin.
Håndbok : Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3402-3) 141 s. NINA temahefte(73)
NINA Untitled
 
3 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Flyen, Anne Cathrine.
Sumiiffiit issitoqarfimmiittut piuartinnissaat pillugit naliliisarneq. Sårbarhetsvurdering af sites i Arktis og Subarktis. Workshop: Nasjonale severdigheter på Grønland; 2019-11-19 - 2019-11-20
NIKU NINA NTNU Untitled
 
4 Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Köhler, Berit; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Looking outside scientific literature: What is restored, and which factors decide?. 8th World Conference on Ecological Restoration; 2019-09-24 - 2019-09-24
NINA Untitled
 
5 Haugen, Inger Marie Aalberg; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi Elin; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre Kind; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Björn; Christie, Hartvig C; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica Montalvan; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank Ole; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen.
Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3389-7) 349 s. NINA rapport(1646)
NINA NIVA NTNU UiO Untitled
 
6 Köhler, Berit; Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Planning, implementing and evaluating restoration projects from a social-ecological systems perspective. SER world conference; 2019-09-24 - 2019-09-28
NINA Untitled
 
7 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Evju, Marianne; Myklebost, Heidi Elin.
Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Gutulia og Dividalen 2018. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 119-132
NINA Untitled
 
8 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Evju, Marianne; Myklebost, Heidi Elin; Blaalid, Rakel; Bruteig, Inga Elise.
Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Møsvatn 2017. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. s. 57-66
NINA Untitled
 
9 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Westergaard, Kristine Bakke; Kleven, Oddmund; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders; Stabbetorp, Odd Egil.
torvmose+starr+hubro=dragehode. Fagseminar på avdelinga; 2019-11-28 - 2019-11-28
NINA Untitled
 
10 Mehlhoop, Anne Catriona; Evju, Marianne; Hagen, Dagmar.
Fra veg til villmark - små tuer kan gjøre stor forskjell. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no fra botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
11 Nybø, Signe; Framstad, Erik; Jakobsson, Simon; Evju, Marianne; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Test av fagsystemet for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer i Trøndelag. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3419-1) 243 s. NINA rapport(1672)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
12 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders.
Oslo er Norges «biomangfoldhovedstad» - men hva skjer når naturområdene krymper?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
13 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Stange, Erik.
Oslo-naturen krymper. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
14 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Åström, Jens; Andresen, Jonas L.; Løkken, Jørn Olav; Dahle, Sondre; Eide, Nina Elisabeth.
Climate influence on plant-pollinator interactions in the keystone species Vaccinium myrtillus. 20th ITEX meeting - Documenting and understanding tundra ecosystem changes; 2019-09-09 - 2019-09-15
NINA Untitled
 
15 Stokke, Bård Gunnar; Evju, Marianne; Vistad, Odd Inge; Dillinger, Benno.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Raet nasjonalpark: Hoveodden, Tromlingene og Søm-Hasseltangen. Trondheim, Oslo, Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3439-9) 77 s. NINA rapport(1689)
NINA Untitled
 
16 Tingstad, Lise; Evju, Marianne; Sickel, Hanne; Töpper, Joachim Paul.
Utvikling av nasjonal arealrepresentativ naturovervåking (ANO). Forslag til gjennomføring, protokoller og kostnadsvurderinger med utgangspunkt i erfaringer fra uttesting i Trøndelag. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3385-9) 54 s. NINA rapport(1642)
NIBIO NINA Untitled
 
17 Vistad, Odd Inge; Evju, Marianne; Stokke, Bård Gunnar.
Sårbarhet – Raet nasjonalpark. Sårbarhetskartleggingsmøte i Raet Nasjonalpark og Søm LVO; 2019-04-23 - 2019-04-23
NINA Untitled
 
2018
18 Birkemoe, Tone; Pilskog, Hanne Eik; Evju, Marianne; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Kan et ekko fra fortidens hogst forklare dagens eikebillesamfunn?. Insektøkologene - en forskerblogg om insektenes fantastiske verden 2018
HIOF NINA NMBU Untitled
 
19 Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Vistad, Odd Inge; Stokke, Bård Gunnar; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Ytre Hvaler nasjonalpark. Asmaløy, Kirkøy og Akerøya. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3230-2) ;Volum 1499.86 s. NINA rapport(1499)
NINA Untitled
 
20 Evju, Marianne.
Ett tusen tre hundre og sytti skjebner. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
21 Evju, Marianne.
Lokalitetskvalitet. Metodikk for å fastsette kvalitet på lokaliteter med NNF. Kurs for NiN-kartleggere; 2018-05-02
NINA Untitled
 
22 Evju, Marianne.
Lokalitetskvalitet. Metodikk for å fastsette kvalitet på lokaliteter med NNF. Kurs for NiN-kartleggere; 2018-05-07
NINA Untitled
 
23 Evju, Marianne.
Til skogs med gardintrapp og målebånd. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
24 Evju, Marianne; Andersen, Oddgeir; Blumentrath, Stefan; Hagen, Dagmar; Hedger, Richard David; Jokerud, Mari; Olsen, Siri Lie; Nowell, Megan Sara; Vistad, Odd Inge.
Egner nasjonalparker seg til stisykling?. NINA-dagene 2018; 2018-11-07
NINA Untitled
 
25 Evju, Marianne; Eide, Nina Elisabeth; Gundersen, Vegard; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Femundsmarka nasjonalpark. Røavassdraget, Grøtådalen og Valdalsfjellet. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3213-5) ;Volum 1482.79 s. NINA rapport(1482)
NINA Untitled
 
26 Evju, Marianne; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars.
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Austerdalen, Langedalen og Krundalen-Tuftebreen. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3137-4) ;Volum 1409.57 s. NINA rapport(1409)
NINA Untitled
 
27 Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Köhler, Berit.
Can we standardize the indicators used for evaluation of restoration outcome?. SER Europe 2018 Restoration in the Era of Climate Change; 2018-09-10 - 2018-09-13
NINA Untitled
 
28 Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Mehlhoop, Anne Catriona.
Vitenskapelige konferanser - forskernes godteskål. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
29 Evju, Marianne; Nybø, Signe; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk tilstand. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3209-8) ;Volum 1478.53 s. NINA rapport(1478)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
30 Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Jokerud, Mari; Hagen, Dagmar.
Egner nasjonalparker seg til stisykling?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no fra botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
31 Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Åström, Jens; Eide, Nina Elisabeth.
Bilberry and bumblebees - interactions along altitudinal gradients. Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA Untitled
 
32 Evju, Marianne; Stokke, Bård Gunnar; Gundersen, Vegard; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Sølen landskapsvernområde. Stier fra innfallsportene Gravåsen, Sølenstua og Mefurua. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3236-4) ;Volum 1505.72 s. NINA rapport(1505)
NINA Untitled
 
33 Gundersen, Vegard; Evju, Marianne; Stokke, Bård Gunnar.
Sårbarhetsvurdering av vegetasjon og dyreliv langs utvalgte stier i Sølen LVO. Styremøte; 2018-05-25 - 2018-05-25
NINA Untitled
 
34 Gundersen, Vegard; Evju, Marianne; Wold, Line Camilla.
Sårbarhetsvurdering av Jutulhogget Naturreservat. Styremøte; 2018-05-25 - 2018-05-25
NINA Untitled
 
35 Hagen, Dagmar; Evju, Marianne.
Ut på tur i sårbar natur.. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
36 Kleven, Oddmund; Endrestøl, Anders; Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Westergaard, Kristine Bakke.
SNP discovery in the northern dragonhead Dracocephalum ruyschiana. Conservation Genetics Resources 2018
NINA Untitled
 
37 Köhler, Berit; Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Integrated success evaluation of restoration–joining ecological and social/economic/political objectives. SERE Conference "Restoration in the Era of Climate Change"; 2018-09-09 - 2018-09-13
NINA Untitled
 
38 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Evju, Marianne.
Feltrapport: Fra knestående til høythengende overvåking av lav på bjørk. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
39 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Pedersen, Bård; Magnussen, Kristin; Handberg, Øyvind Nystad; Evju, Marianne; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi Elin; Haugen, Inger Marie Aalberg; Jackson, Craig Ryan; Thomassen, Jørn.
Tiltak for å ta vare på truet natur. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3292-0) ;Volum 1554.74 s. NINA rapport(1554)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
40 Mehlhoop, Anne Catriona; Evju, Marianne; Hagen, Dagmar.
Transplanting turfs to facilitate recovery in a low-alpine environment — What matters?. Applied Vegetation Science 2018 s. 1-11
HINN NINA Untitled
 
41 Nybø, Signe; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Operasjonalisering av fagsystem for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer. Forslag til referanse- og grenseverdier for indikatorer som er klare eller nesten klare til bruk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3274-6) ;Volum 1536.127 s. NINA rapport(1536)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
42 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders.
Fragmentation in calcareous grasslands: species specialization matters. Biodiversity and Conservation 2018 ;Volum 27.(9) s. 2329-2361
NINA Untitled
 
43 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil.
Hva gjør tørkesommeren med naturmangfoldet?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA UiO Untitled
 
44 Olsen, Siri Lie; Hedger, Richard David; Nowell, Megan Sara; Hendrichsen, Ditte Katrine; Evju, Marianne.
Geografisk utbredelse av truede karplanter i Norge: modellering av hotspots. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3311-8) ;Volum 1572.95 s. NINA rapport(1572)
NINA Untitled
 
45 Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Evju, Marianne.
Uten humler – ingen blåbær?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
46 Pilskog, Hanne Eik; Sverdrup-Thygeson, Anne; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Birkemoe, Tone.
Long-lasting effects of logging on beetles in hollow oaks. Ecology and Evolution 2018 ;Volum 8.(20) s. 10126-10137
NINA NMBU Untitled
 
47 Sandvik, Hanno; Evju, Marianne; van der Meeren, Gro Ingleid; Arneberg, Per; Brandrud, Tor Erik; Gjershaug, Jan Ove; Hesthagen, Trygve H.; Järnegren, Johanna; Moy, Frithjof Emil; Naustvoll, Lars Johan; Nordén, Jenni; Rusch, Graciela; Sandlund, Odd Terje; Ødegaard, Frode.
Egenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapsliste. Trondheim: Nors institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3246-3) ;Volum 1514.82 s. NINA rapport(1514)
HAVFORSK NINA Untitled
 
48 Stokke, Bård Gunnar; Evju, Marianne; Gundersen, Vegard; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Stølsheimen landskapsvernområde. Stier til besøksmål Berdalen-Åsedalen og Sendedalen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3298-2) ;Volum 1559.62 s. NINA rapport(1559)
NINA Untitled
 
49 Sverdrup-Thygeson, Anne; Evju, Marianne; Skarpaas, Olav; Jacobsen, Rannveig Margrete.
Nasjonal overvåking av hule eiker: Resultat første omløp og forslag til videreføring. Ås: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2018 33 s. MINA fagrapport(50)
NINA UiO NMBU Untitled
 
50 Vistad, Odd Inge; Evju, Marianne; Eide, Nina Elisabeth; Rød-Eriksen, Lars.
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Kattanakken, Oldeskaret og Sunndalen. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3332-3) ;Volum 1593.62 s. NINA rapport(1593)
NINA Untitled
 
    Vis neste liste