Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 164 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Köhler, Berit.
Learning from scientific literature: Can indicators for measuring success be standardized in “on the ground” restoration?. Restoration Ecology 2020 s. 1-13
NINA Untitled
 
2 Evju, Marianne; Hegre, Hanne; Lyngstad, Anders; Svalheim, Ellen; Thorvaldsen, Pål; Tingstad, Lise; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Framstad, Erik.
Overvåking av effekter av tiltak for truede arter og naturtype. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4575-3) 128 s. NINA rapport(1816)
MF NIBIO NINA NTNU Untitled
 
3 Jakobsson, Simon; Töpper, Joachim Paul; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Pedersen, Bård; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild; Nybø, Signe.
Setting reference levels and limits for good ecological condition in terrestrial ecosystems – Insights from a case study based on the IBECA approach. Ecological Indicators 2020 ;Volum 116. s. -
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
4 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Myklebost, Heidi Elin; Evju, Marianne; Pedersen, Bård.
Landsomfattende gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen på bjørk i 2019. I: Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 ISBN 978-82-426-4557-9. s. 55-61
NINA Untitled
 
5 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Westergaard, Kristine Bakke; Kleven, Oddmund; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders; Brandrud, Marie Kristine; Stabbetorp, Odd Egil.
Conserving on the edge: genetic variation and structure in Northern populations of the endangered plant Dracocephalum ruyschiana L. (Lamiaceae). Conservation Genetics 2020
NINA Untitled
 
6 Løkken, Jørn Olav; Evju, Marianne; Söderström, Lars; Hofgaard, Annika.
Vegetation response to climate warming across the forest-tundra ecotone: species-dependent upward movement. Journal of Vegetation Science 2020
NINA NTNU Untitled
 
7 Olsen, Siri Lie; Hedger, Richard David; Hendrichsen, Ditte Katrine; Dillinger, Benno Nikolaus; Venter, Alexander Samuel; Evju, Marianne.
Geografisk utbredelse av truede insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser: modellering av hotspots. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3481-8) NINA rapport(1727)
NINA Untitled
 
8 Olsen, Siri Lie; Hedger, Richard David; Hendrichsen, Ditte Katrine; Nowell, Megan Sara; Dillinger, Benno Nikolaus; Syverhuset, Anne Olga; Evju, Marianne.
Hotspots for truede arter i Norge: karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3492-4) 31 s. NINA Temahefte(75)
NINA Untitled
 
9 Pilskog, Hanne Eik; Birkemoe, Tone; Evju, Marianne; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Species composition of beetles grouped by host association in Hollow oaks reveals management‑relevant patterns. Journal of Insect Conservation 2020 ;Volum 24. s. 65-86
HIOF NINA NMBU Untitled
 
2019
10 Haugen, Inger Marie Aalberg; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi Elin; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre Kind; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Björn; Christie, Hartvig C; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica Montalvan; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank Ole; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen.
Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3389-7) 349 s. NINA rapport(1646)
NINA NIVA NTNU UiO Untitled
 
11 Evju, Marianne; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde. Stier i innfallsportene Dumdalen, Hødnevollen og Mørkri. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3328-6) 69 s. NINA rapport(1589)
NINA Untitled
 
12 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars; Olsen, Siri Lie; Fangel, Kirstin.
Håndbok : Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3402-3) 141 s. NINA temahefte(73)
NINA Untitled
 
13 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Flyen, Anne Cathrine.
Sumiiffiit issitoqarfimmiittut piuartinnissaat pillugit naliliisarneq. Sårbarhetsvurdering af sites i Arktis og Subarktis. Workshop: Nasjonale severdigheter på Grønland; 2019-11-19 - 2019-11-20
NIKU NINA Untitled
 
14 Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Köhler, Berit; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Looking outside scientific literature: What is restored, and which factors decide?. 8th World Conference on Ecological Restoration; 2019-09-24 - 2019-09-24
NINA Untitled
 
15 Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Mehlhoop, Anne Catriona; Olsen, Siri Lie; Myklebost, Heidi Elin.
Vegetasjonen etablerer seg godt på restaurerte arealer i Hjerkinn skytefelt. NINA fakta 2019 (2-2019) s. -
NINA Untitled
 
16 Hatlevoll, Kristina; Burner, Ryan; Ørka, Hans Ole; Arnott, David; Lunde, Lisa Fagerli; Evju, Marianne; Birkemoe, Tone; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Nasjonal overvåking av hule eiker: resultat andre omløp. : Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2019 36 s. MINA fagrapport(62)
NINA NMBU Untitled
 
17 Köhler, Berit; Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Planning, implementing and evaluating restoration projects from a social-ecological systems perspective. SER world conference; 2019-09-24 - 2019-09-28
NINA Untitled
 
18 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Evju, Marianne; Myklebost, Heidi Elin.
Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Gutulia og Dividalen 2018. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 119-132
NINA Untitled
 
19 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Evju, Marianne; Myklebost, Heidi Elin; Blaalid, Rakel; Bruteig, Inga Elise.
Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Møsvatn 2017. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. s. 57-66
NINA Untitled
 
20 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Westergaard, Kristine Bakke; Kleven, Oddmund; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders; Stabbetorp, Odd Egil.
torvmose+starr+hubro=dragehode. Fagseminar på avdelinga; 2019-11-28 - 2019-11-28
NINA Untitled
 
21 Mehlhoop, Anne Catriona; Evju, Marianne; Hagen, Dagmar.
Fra veg til villmark - små tuer kan gjøre stor forskjell. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no fra botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
22 Nybø, Signe; Framstad, Erik; Jakobsson, Simon; Evju, Marianne; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Test av fagsystemet for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer i Trøndelag. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3419-1) 243 s. NINA rapport(1672)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
23 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne.
Forandrer vi naturen, forandrer vi alt: Tilstandsrapport for norsk natur - Fjell. : WWF Verdens Naturfond 2019 80 s.
NINA Untitled
 
24 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders.
Oslo er Norges «biomangfoldhovedstad» - men hva skjer når naturområdene krymper?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
25 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Stange, Erik.
Oslo-naturen krymper. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
26 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Åström, Jens; Andresen, Jonas L.; Løkken, Jørn Olav; Dahle, Sondre; Eide, Nina Elisabeth.
Climate influence on plant-pollinator interactions in the keystone species Vaccinium myrtillus. 20th ITEX meeting - Documenting and understanding tundra ecosystem changes; 2019-09-09 - 2019-09-15
NINA Untitled
 
27 Pilskog, Hanne Eik; Birkemoe, Tone; Evju, Marianne; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Eikebillenes hemmeligheter; et ekko fra fortiden?. Biolog 2019 (1) s. 10-13
HIOF NINA NMBU Untitled
 
28 Setsaas, Trine Hay; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Pedersen, Bård; Evju, Marianne.
From Red to Green - Operationalizing the Norwegian Red List. 23. Meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical, and Technological Advice (SBSTTA 23) under the UN Convention on Biological Diversity (CBD); 2019-11-25 - 2019-11-29
NINA Untitled
 
29 Stokke, Bård Gunnar; Evju, Marianne; Vistad, Odd Inge; Dillinger, Benno.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Raet nasjonalpark: Hoveodden, Tromlingene og Søm-Hasseltangen. Trondheim, Oslo, Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3439-9) 77 s. NINA rapport(1689)
NINA Untitled
 
30 Tingstad, Lise; Evju, Marianne; Sickel, Hanne; Töpper, Joachim Paul.
Utvikling av nasjonal arealrepresentativ naturovervåking (ANO). Forslag til gjennomføring, protokoller og kostnadsvurderinger med utgangspunkt i erfaringer fra uttesting i Trøndelag. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3385-9) 54 s. NINA rapport(1642)
NIBIO NINA Untitled
 
31 Vistad, Odd Inge; Evju, Marianne; Stokke, Bård Gunnar.
Sårbarhet – Raet nasjonalpark. Sårbarhetskartleggingsmøte i Raet Nasjonalpark og Søm LVO; 2019-04-23 - 2019-04-23
NINA Untitled
 
2018
32 Birkemoe, Tone; Pilskog, Hanne Eik; Evju, Marianne; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Kan et ekko fra fortidens hogst forklare dagens eikebillesamfunn?. Insektøkologene - en forskerblogg om insektenes fantastiske verden 2018
HIOF NINA NMBU Untitled
 
33 Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Vistad, Odd Inge; Stokke, Bård Gunnar; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Ytre Hvaler nasjonalpark. Asmaløy, Kirkøy og Akerøya. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3230-2) ;Volum 1499.86 s. NINA rapport(1499)
NINA Untitled
 
34 Evju, Marianne.
Ett tusen tre hundre og sytti skjebner. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
35 Evju, Marianne.
Lokalitetskvalitet. Metodikk for å fastsette kvalitet på lokaliteter med NNF. Kurs for NiN-kartleggere; 2018-05-02
NINA Untitled
 
36 Evju, Marianne.
Lokalitetskvalitet. Metodikk for å fastsette kvalitet på lokaliteter med NNF. Kurs for NiN-kartleggere; 2018-05-07
NINA Untitled
 
37 Evju, Marianne.
Til skogs med gardintrapp og målebånd. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
38 Evju, Marianne; Andersen, Oddgeir; Blumentrath, Stefan; Hagen, Dagmar; Hedger, Richard David; Jokerud, Mari; Olsen, Siri Lie; Nowell, Megan Sara; Vistad, Odd Inge.
Egner nasjonalparker seg til stisykling?. NINA-dagene 2018; 2018-11-07
NINA Untitled
 
39 Evju, Marianne; Eide, Nina Elisabeth; Gundersen, Vegard; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Femundsmarka nasjonalpark. Røavassdraget, Grøtådalen og Valdalsfjellet. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3213-5) ;Volum 1482.79 s. NINA rapport(1482)
NINA Untitled
 
40 Evju, Marianne; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars.
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Austerdalen, Langedalen og Krundalen-Tuftebreen. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3137-4) ;Volum 1409.57 s. NINA rapport(1409)
NINA Untitled
 
41 Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Köhler, Berit.
Can we standardize the indicators used for evaluation of restoration outcome?. SER Europe 2018 Restoration in the Era of Climate Change; 2018-09-10 - 2018-09-13
NINA Untitled
 
42 Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Mehlhoop, Anne Catriona.
Vitenskapelige konferanser - forskernes godteskål. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
43 Evju, Marianne; Nybø, Signe; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk tilstand. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3209-8) ;Volum 1478.53 s. NINA rapport(1478)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
44 Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Jokerud, Mari; Hagen, Dagmar.
Egner nasjonalparker seg til stisykling?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no fra botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
45 Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Åström, Jens; Eide, Nina Elisabeth.
Bilberry and bumblebees - interactions along altitudinal gradients. Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA Untitled
 
46 Evju, Marianne; Stokke, Bård Gunnar; Gundersen, Vegard; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Sølen landskapsvernområde. Stier fra innfallsportene Gravåsen, Sølenstua og Mefurua. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3236-4) ;Volum 1505.72 s. NINA rapport(1505)
NINA Untitled
 
47 Gundersen, Vegard; Evju, Marianne; Stokke, Bård Gunnar.
Sårbarhetsvurdering av vegetasjon og dyreliv langs utvalgte stier i Sølen LVO. Styremøte; 2018-05-25 - 2018-05-25
NINA Untitled
 
48 Gundersen, Vegard; Evju, Marianne; Wold, Line Camilla.
Sårbarhetsvurdering av Jutulhogget Naturreservat. Styremøte; 2018-05-25 - 2018-05-25
NINA Untitled
 
49 Hagen, Dagmar; Evju, Marianne.
Ut på tur i sårbar natur.. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
50 Kleven, Oddmund; Endrestøl, Anders; Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Westergaard, Kristine Bakke.
SNP discovery in the northern dragonhead Dracocephalum ruyschiana. Conservation Genetics Resources 2018
NINA Untitled
 
    Vis neste liste