Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 215 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Endrestøl, Anders.
I disse tider.... Insektnytt 2020 ;Volum 45.(1) s. 1-3
NINA Untitled
 
2 Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald.
Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2019. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4551-7) 33 s. NINA rapport(1794)
NINA Untitled
 
3 Endrestøl, Anders; Jacobsen, Rannveig Margrete; Magnussen, Kristin; Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Davey, Marie Louise; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Often, Anders; Sandercock, Brett; Åström, Jens.
Tidlig oppdagelse av fremmede arter – om å finne nåla i høystakken. NINA fakta 2020 (1-2020)
NINA Untitled
 
4 Endrestøl, Anders; Roth, Steffen.
The firebug Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) (Hemiptera, Heteroptera) new to the Norwegian fauna – with an explosive expansion in Northern Europe. Norwegian Journal of Entomology 2020 ;Volum 67. s. 81-90
NINA UiB Untitled
 
5 Jacobsen, Rannveig Margrete; Endrestøl, Anders; Magnussen, Kristin; Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Davey, Marie Louise; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Often, Anders; Sandercock, Brett; Åström, Jens.
Tidlig oppdagelse av nye fremmede arter i Norge - Uttesting og videreutvikling av overvåkingssystem for fremmede terrestriske karplanter og insekter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3483-2) 97 s. NINA rapport(1729)
NINA Untitled
 
6 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Westergaard, Kristine Bakke; Kleven, Oddmund; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders; Brandrud, Marie Kristine; Stabbetorp, Odd Egil.
Conserving on the edge: genetic variation and structure in Northern populations of the endangered plant Dracocephalum ruyschiana L. (Lamiaceae). Conservation Genetics 2020
NINA Untitled
 
7 Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth.
Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments. Ecological Solutions and Evidence 2020 ;Volum 1. s. -
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU UIA UiB UiO UiT NMBU VETINST Untitled
 
8 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Majaneva, Markus; Davey, Marie Louise; Brandsegg, Hege; Staverløkk, Arnstein.
Overvåking av spredningsveien planteimport. Sluttrapport for 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3493-1) 51 s. NINA rapport(1738)
NINA Untitled
 
9 Westergaard, Kristine Bakke; Oppegård, Guri Gunnes; Endrestøl, Anders.
Fremmede arter invaderer oss. Aftenposten Viten A-magasinet [Avis] 2020-06-05
NINA Untitled
 
10 Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Dahle, Sondre; Davey, Marie Louise; Ekrem, Torbjørn; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Magnussen, Kristin; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
Forslag til nasjonal insektovervåking. Erfaringer fra et pilotforsøk samt en nytte-kostnadsanalyse. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3479-5) 107 s. NINA rapport(1725)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
2019
11 Haugen, Inger Marie Aalberg; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi Elin; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre Kind; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Björn; Christie, Hartvig C; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica Montalvan; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank Ole; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen.
Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3389-7) 349 s. NINA rapport(1646)
NINA NIVA NTNU UiO Untitled
 
12 Endrestøl, Anders.
Ballast og pallast. Insektnytt 2019 ;Volum 44.(2/3) s. 1-3
NINA Untitled
 
13 Endrestøl, Anders.
Dette nye insektet kan ødelegge norsk natur. Aftenposten [Avis] 2019-12-29
NINA Untitled
 
14 Endrestøl, Anders.
Fremmede arter med hageplanter - Overvåking og tidlig varsling.. Medlemsmøte; 2019-10-22 - 2019-10-22
NINA Untitled
 
15 Endrestøl, Anders.
Hva kan en importert veps som plager Frankrike lære oss om vår egen økologi? Nå telles insekter på overraskende steder, for å beskytte naturen og menneskene i Norge. Nrk Studio 2 [Radio] 2019-06-17
NINA Untitled
 
16 Endrestøl, Anders.
Insectageddon 3.0 - fra Ammerud til Amazonas. Insektnytt 2019 ;Volum 44.(1) s. 1-3
NINA Untitled
 
17 Endrestøl, Anders.
Leptoglossus occidentalis (Het. Coreidae) erobrer verden. Insektnytt 2019 ;Volum 44.(2/3) s. 43-48
NINA Untitled
 
18 Endrestøl, Anders.
Praktfulle parasittiske praktveps. Insektnytt 2019 ;Volum 44.(4) s. 1-3
NINA Untitled
 
19 Endrestøl, Anders; Almedal, Svein.
Prokelisia marginata (Van Duzee, 1897) (Hemiptera, Delphacidae) recorded for the first time in Northern Europe. Norwegian Journal of Entomology 2019 ;Volum 66. s. 33-38
NINA Untitled
 
20 Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald.
Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2018 – med forslag til skjøtselsplan. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3393-4) 49 s. NINA rapport(1649)
NINA Untitled
 
21 Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne.
Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2018. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3382-8) 38 s. NINA rapport(1639)
NINA NMBU Untitled
 
22 Endrestøl, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens.
Fremmede arter med planteimport. Gartneryrket 2019 ;Volum 2019.(5) s. 24-29
NINA Untitled
 
23 Endrestøl, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Often, Anders; Hanssen, Oddvar; Åström, Jens.
Blindpassasjerer med hageplanter - Kartlegging og overvåking av spredningsveien «import av planteprodukter». Medlemsmøte NEF; 2019-03-19 - 2019-03-19
NINA Untitled
 
24 Endrestøl, Anders; Økland, Bjørn.
Fremmede insekter i skog og hage. Naturen 2019 ;Volum 143.(6) s. 257-271
NIBIO NINA Untitled
 
25 Jacobsen, Rannveig Margrete; Åström, Jens; Endrestøl, Anders; Blaalid, Rakel; Fossøy, Frode; Often, Anders; Sandercock, Brett.
Tidlig oppdagelse og varsling av nye fremmede arter i Norge. System for overvåking av fremmede terrestriske karplanter og insekter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3308-8) ;Volum 1569.116 s. NINA rapport(1569)
NINA Untitled
 
26 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Westergaard, Kristine Bakke; Kleven, Oddmund; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders; Stabbetorp, Odd Egil.
torvmose+starr+hubro=dragehode. Fagseminar på avdelinga; 2019-11-28 - 2019-11-28
NINA Untitled
 
27 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders.
Oslo er Norges «biomangfoldhovedstad» - men hva skjer når naturområdene krymper?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
28 Rueness, Eli Knispel; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Endrestøl, Anders; Junge, Claudia; Momigliano, Paolo; Måren, Inger Elisabeth; Whiting, Martin.
Assessment of species listing proposals for CITES CoP18. Scientific opinion of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) 2019 (ISBN 978-82-8259-327-4) 152 s. VKM Report(2019:11)
HAVFORSK NINA UiB UiO NMBU Untitled
 
29 Sabatelli, Simone; Liu, Meike; Badano, Davide; Mancini, Emiliano; Trizzino, Marco; Cline, Andrew Richard; Endrestøl, Anders; Huang, Min; Audisio, Paolo.
Molecular phylogeny and host-plant use (Lamiaceae) of the Thymogethes pollen beetles (Coleoptera). Zoologica Scripta 2019
NINA Untitled
 
30 Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas C; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon E; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine B; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth.
Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions 2019 ;Volum 21.(10) s. 2997-3012
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU UIA UiB UiO UiT NMBU VETINST Untitled
 
31 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Jacobsen, Rannveig Margrete; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Brandsegg, Hege.
Fremmede arter – spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking og metodeutvikling 2017–2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3296-8) 77 s. NINA rapport(1557)
NINA Untitled
 
32 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Staverløkk, Arnstein.
Ufrivillig, ubevisst og uønsket - Fremmede arter med planteimport. Insektnytt 2019 ;Volum 44.(2/3) s. 19-36
NINA Untitled
 
33 Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Ekrem, Torbjørn; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
Nasjonal overvåking av insekter. Behovsanalyse og forslag til overvåkingsprogram. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3287-6) 75 s. NINA rapport(1549)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
2018
34 Endrestøl, Anders.
Att återuppliva et bokprojekt.... Insektnytt 2018 ;Volum 43.(1) s. 1-3
NINA Untitled
 
35 Endrestøl, Anders.
Insektageddon 2.0. Insektnytt 2018 ;Volum 43.(2) s. 1-3
NINA Untitled
 
36 Endrestøl, Anders.
Insekt-daiquiri. Insektnytt 2018 ;Volum 43.(3/4) s. 1-3
NINA Untitled
 
37 Endrestøl, Anders.
Insektene går til filmen: Eight legged freaks. Insektnytt 2018 ;Volum 43.(1) s. 27-30
NINA Untitled
 
38 Endrestøl, Anders.
Klimapodden: Tolv miljøløsninger #7: Det undervurderte og livsviktige miljøproblemet. Dagbladet - Klimapodden (Podcast) [Radio] 2018-11-14
NINA Untitled
 
39 Endrestøl, Anders.
Kule kryp med digital magi!. Insektnytt 2018 ;Volum 43.(3/4) s. 58-60
NINA Untitled
 
40 Endrestøl, Anders.
Rhododendronsikade og knoppdreper - radarpar på fremmarsj i Norge. Lapprosen 2018 ;Volum 21.(2) s. 16-19
NINA Untitled
 
41 Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald.
Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2017. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3197-8) ;Volum 1466.47 s. NINA rapport(1466)
NMBU Untitled
 
42 Endrestøl, Anders; Berggren, Kai.
Insekter og edderkoppdyr på Bygdøy, Oslo kommune - Supplerende kartlegging og statusoppdatering. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3277-7) ;Volum 1539.88 s. NINA rapport(1539)
NINA Untitled
 
43 Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne.
Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2017. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3208-1) ;Volum 1477.40 s. NINA rapport(1477)
NINA Untitled
 
44 Framstad, Erik; Bevanger, Kjetil Modolv; Dervo, Børre Kind; Endrestøl, Anders; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Hans Christian.
Faggrunnlag for kartlegging av økologiske funksjonsområder for terrestriske arter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3338-5) ;Volum 1598.77 s. NINA rapport(1598)
NINA Untitled
 
45 Kleven, Oddmund; Endrestøl, Anders; Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Westergaard, Kristine Bakke.
SNP discovery in the northern dragonhead Dracocephalum ruyschiana. Conservation Genetics Resources 2018
NINA Untitled
 
46 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders.
Fragmentation in calcareous grasslands: species specialization matters. Biodiversity and Conservation 2018 ;Volum 27.(9) s. 2329-2361
NINA Untitled
 
47 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Bruteig, Inga Elise; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Jacobsen, Rannveig Margrete; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode; Brandsegg, Hege.
Blindpassasjerer med planteimport. NINA-dagan fagseminar 2018; 2018-11-07 - 2018-11-08
NINA Untitled
 
48 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Bruteig, Inga Elise; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Fremmede arter - kartlegging og overvåking av sprednings-veien import av planteprodukter. Mattilsynet Plantehelse SKUP-kurs; 2018-03-07 - 2018-03-07
NINA Untitled
 
49 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Often, Anders; Hanssen, Oddvar; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Fremmede arter: import av planteprodukter. Overvåking og metodeutvikling 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3124-4) ;Volum 1397.23 s. NINA rapport(1397)
NINA Untitled
 
2017
50 Bruteig, Inga Elise; Dahle, Sondre; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Åström, Jens.
Framande artar med planteimport. Framlegg til tiltak og overvaking. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2984-5) 25 s. NINA Kortrapport(39)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
    Vis neste liste