Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-38 av 38

2020
1 Rybråten, Stine; Bjørkan, Maiken; Brattland, Camilla.
Samproduksjon av kunnskap for framtidas fiskeforvaltning?. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NF NINA UiT Untitled
 
2019
2 Bjørkan, Maiken; Rybråten, Stine.
Bridging diverse knowledges for improved salmon management: Linking cultural and biophysical dimensions (SALCUL). Oppstartsmøte for prosjekter finansiert av Forskningsrådets utlysning Kulturminner, kulturmiljøer og økosystembasert naturforvaltning; 2019-10-24 - 2019-10-24
NF NINA Untitled
 
3 Bjørkan, Maiken; Rybråten, Stine.
The potential impact of sea lice agents on coastal shrimp in Norway: risk perception among different stakeholders. Maritime Studies 2019 ;Volum 18.(2) s. 173-187
NF NINA Untitled
 
4 Rybråten, Stine.
Hvordan kan lokal kunnskap og vitenskapelig kunnskap sammen gi bedre lakseforvaltning? - Et nytt forskningsprosjekt. Åpent møte: Villaks i Namsenvassdraget og Namsenfjorden – Lokal kunnskap i forvaltninga; 2019-05-20 - 2019-05-20
NINA Untitled
 
5 Rybråten, Stine.
Kan lokal kunnskap bedre forvaltningen av villaksen? – Et nytt forskningsprosjekt i Namdalen og Tana. TrøndeLAKSkonferansen; 2019-10-23 - 2019-10-24
NINA Untitled
 
6 Rybråten, Stine.
Lokal økologisk kunnskap - Bredere kunnskapsgrunnlag og mindre konflikt?. Villaksnytt 2019 (2) s. 26-27
NINA Untitled
 
7 Rybråten, Stine.
SALCUL: Bridging diverse knowledge for improved salmon management - Linking cultural and biophysical dimensions.
NINA Untitled
 
8 Rybråten, Stine.
SALCUL: En bredere kunnskapsbase for forvaltning av laks.
NINA Untitled
 
9 Rybråten, Stine.
SALCUL-Prosjektet: En bredere kunnskapsbase for forvaltning av laks. Møte i Namdal Lakseråd; 2019-05-20 - 2019-05-20
NINA Untitled
 
10 Rybråten, Stine; Aas, Øystein.
Lokal økologisk kunnskap i forskning og forvaltning av laks: Muligheter for et bredere kunnskapsgrunnlag og mindre konflikt?. Villakskonferansen 2019; 2019-01-22 - 2019-01-22
NINA NMBU Untitled
 
11 Rybråten, Stine; Skår, Margrete; Nordh, Helena.
The phenomenon of walking: diverse and dynamic. Landscape Research 2019 ;Volum 44.(1) s. 62-74
NINA NMBU Untitled
 
2018
12 Harrison, Hannah Lee; Rybråten, Stine; Aas, Øystein.
Hatching Knowledge: A Case Study on the Hybridization of Local Ecological Knowledge and Scientific Knowledge in Small-Scale Atlantic Salmon (Salmo salar) Cultivation in Norway. Human Ecology (New York, N.Y.) 2018 ;Volum 46.(4) s. 449-459
NINA NMBU Untitled
 
13 Rybråten, Stine.
Ulike tilnærminger til tradisjonell kunnskap. Tanalaksen og den tradisjonelle kunnskapen; 2018-05-25 - 2018-05-26
NINA Untitled
 
14 Rybråten, Stine; Bjørkan, Maiken; Hovelsrud, Grete K.; Kaltenborn, Bjørn Petter.
Sustainable coasts? Perceptions of change and livelihood vulnerability in Nordland, Norway. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability 2018 ;Volum 23.(12) s. 1156-1171
NORD NF NINA Untitled
 
15 Rybråten, Stine; Skår, Margrete.
Multikulturell friluftsentusiasme i Oslo - mer enn markaturer!. NINA-dagan Fagseminar; 2018-11-07 - 2018-11-07
NINA Untitled
 
16 Skår, Margrete; Rybråten, Stine; Øian, Hogne.
Bynatur i det flerkulturelle Oslo. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3334-7) 60 s. NINA temahefte(72)
NINA Untitled
 
17 Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Skår, Margrete; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar.
Effekter av å skilte og merke en eksisterende turrute. En undersøkelse av Turskilt-prosjekter i Vestby og i Brumunddal. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3171-8) ;Volum 1440.92 s. NINA rapport(1440)
NINA Untitled
 
2017
18 Bjørkan, Maiken; Rybråten, Stine.
Change, risk and coastal ecosystems: How stakeholders' perceptions varies in Helgeland. Arctic Frontiers; 2017-01-26 - 2017-01-26
NF NINA Untitled
 
19 Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3034-6) ;Volum 1331.168 s. NINA rapport(1331)
NINA Untitled
 
20 Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Nerhoel, Ingrid.
Sluttrapport ferdsel i Forollhogna villreinområde. Fagseminar; 2017-04-04 - 2017-04-04
NINA Untitled
 
21 Harrison, Hannah Lee; Rybråten, Stine; Aas, Øystein.
Ecological and research-based knowledge in Norwegian small-scale salmon cultivation: a case study examining drivers of knowledge hybridization. World Recreational Fisheries Conference 8; 2017-07-16 - 2017-07-21
NINA NMBU Untitled
 
22 Rybråten, Stine; Bjørkan, Maiken.
Change, occupational identity and future prospects among local stakeholders in Helgeland, Norway. ICASS IX; 2017-06-08 - 2017-06-08
NF NINA Untitled
 
23 Rybråten, Stine; Bjørkan, Maiken.
Endringer i kystsonen. Erfaringer fra Nord-Norge og Helgelandskysten. Lovundseminaret; 2017-03-31 - 2017-04-02
NF NINA Untitled
 
24 Rybråten, Stine; Nerhoel, Ingrid; Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Ferdsel og næringsutvikling i Forollhogna. Forollhognakonferansen; 2017-03-13
NINA NMBU Untitled
 
25 Rybråten, Stine; Skår, Margrete; Nordh, Helena.
The phenomenon of walking: diverse and dynamic. Landscape Research 2017 s. 1-13
NINA NMBU Untitled
 
2016
26 Rybråten, Stine.
Lokal og tradisjonell økologisk kunnskap i forskning og forvaltning av laks. En forstudie. Rapportpresentasjon, Miljødirektoratet; 2016-12-14
NINA Untitled
 
27 Rybråten, Stine.
Naturmangfoldloven og bruk av lokal kunnskap. Fagseminar, NINA-dagan; 2016-10-19 - 2016-10-19
NINA Untitled
 
28 Rybråten, Stine; Gomez-Baggethun, Erik.
Lokal og tradisjonell økologisk kunnskap i forskning og forvaltning av laks. En forstudie. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2957-9) ;Volum 1290.80 s. NINA rapport(1290)
NINA Untitled
 
2015
29 Amundsen, Helene; Hovelsrud, Grete; Rybråten, Stine; Dannevig, Halvor.
Resilience in a coastal Sámi community – challenges to current and future resilience and sustainable development. ISAR-4 and ICARP III, ASSW; 2015-04-28 - 2015-04-28
CICERO NORD UiO VF Untitled
 
2013
30 Rybråten, Stine.
"This is not a wilderness. This is where we live." Enacting nature in Unjárga-Nesseby, Northern Norway. Oslo: Faculty of Social Sciences, University of Oslo 2013 267 s.
NORD NINA UiO Untitled
 
2012
31 van Oort, Bob Eric H.; Hovelsrud, Grete K.; Dannevig, Halvor; Rybråten, Stine.
NORADAPT Community Adaptation and Vulnerability in Norway. Oslo: CICERO 2012 115 s.
CICERO UiO Untitled
 
2010
32 Rybråten, Stine.
Nature Relations and Perceptions of Weather and Climate in Unjárga-Nesseby, Northern Norway. International Polar Year (IPY) Oslo Science Conference; 2010-06-08 - 2010-06-10
NINA Untitled
 
33 Rybråten, Stine.
Ole Høiris (red.): Grønland - en refleksiv udfordring. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2010 (1) s. 65-67
NINA Untitled
 
34 Rybråten, Stine; Hovelsrud, Grete K..
Climate change, vulnerability and adaptation. Findings from the animal husbandries in Unjárga-Nesseby, Northern Norway. International Polar Year (IPY) Oslo Science Conference; 2010-06-08 - 2010-06-10
NORD NINA Untitled
 
35 Rybråten, Stine; Hovelsrud, Grete K..
Local Effects of Global Climate Change: Differential Experiences of Sheep Farmers and Reindeer Herders in Unjárga/Nesseby, a Coastal Sámi Community in Northern Norway. I: Community Adaptation and Vulnerability in Arctic Regions. Springer 2010 ISBN 9789048191734. s. 313-334
CICERO Untitled
 
2009
36 Rybråten, Stine.
"Vi er qeqertarsuarmiut": Naturrelasjoner og lokal tilhørighet blant kvinner i Qeqertarsuaq, Vest-Grønland. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2009 (1-2) s. 44-56
NINA Untitled
 
2008
37 Rybråten, Stine.
Klimaet endrer livet i Nesseby. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO 2008
NINA Untitled
 
2007
38 Gerland, Sebastian; Aars, Jon; Bracegirdle, Tom; Carmack, Eddy; Hop, Haakon; Hovelsrud, Grete K.; Kovacs, Kit M.; Lydersen, Christian; Perovich, Don K.; Richter-Menge, Jackie; Rybråten, Stine; Strøm, Hallvard; Turner, John.
Ice in the Sea. I: Global Outlook for Ice and Snow. : United Nations Environment Program 2007 ISBN 978-92-807-2799-9.
CICERO Untitled