Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-1 av 1

1 Wisløff, Torbjørn; Hamidi, Vida; Ringerike, Tove; Harboe, Ingrid; Gjertsen, Marianne Klemp.
Intravenøs trombolytisk behandling av hjerneinfarkt i akuttfasen og sekundær blodproppforebyggende behandling (platehemmende behandling og antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneslag. Medisinsk metodevurdering (HTA-rapport). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2010 (ISBN 978-82-8121-379-1) 99 s. Rapport fra Kunnskapssenteret(22/2010)
FHI Untitled