Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
Person sequence number: 58565   sub-category: Academic chapter/article/Conference paper   sub-category: Chapter   sub-category: Popular scientific chapter/article   All publishing channels

Showing results 1-20 of 20

2016
1 Bråthen, Tore.
Inhabilitet for styremedlem med ledende stilling i annet selskap. I: Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025995. p. 98-108
BI Untitled
 
2 Bråthen, Tore.
Inhabilitet på generalforsamlingen i aksjeselskaper. I: Moderne Forretningsjus III. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245020465. p. 47-62
BI Untitled
 
3 Bråthen, Tore.
Ugyldighet når styret, firmategner eller daglig leder i aksjeselskaper overskrider sin myndighet - betydningen av "redelighetskravet" i aksjeloven § 6-33. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. p. 107-126
BI Untitled
 
2011
4 Bråthen, Tore.
Anvendelse av aksjeloven § 3-8 på datterselskapets garantier for morselskapets lån. I: Moderne forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1215-6. p. 43-59
BI Untitled
 
2010
5 Bråthen, Tore.
Controlling changes in the composition og shareholders of SME's. I: Company Law and SMEs. Forlaget Thomson 2010 ISBN 978-87-619-2629-6. p. 41-66
BI UiT Untitled
 
6 Bråthen, Tore.
Tilbakekall av løfter etter re integra-regelen - særlig med henblikk på kommersielle kontrakter. I: Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40066-5. p. 21-34
BI Untitled
 
2007
7 Bråthen, Tore.
Hovedseteteorien eller stiftelsesteorien. I: Rett og toleranse, Festskrift til Helge Johan Thue 70 år, Frantzen et al. Gyldendal Akademisk 2007 p. 198-209
BI Untitled
 
2005
8 Bråthen, Tore.
Aksjeloven. I: Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2005 ISBN 82-05-34210-5. p. 1-7
BI Untitled
 
9 Bråthen, Tore.
SE-loven. I: Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2005 ISBN 82-05-34210-5. p. 2710-2750
BI Untitled
 
2004
10 BrÅthen, tore.
Klagenemda for eiendomsmeglingstjenester. I: Fra Driftssentralen til Teorifagbygget. Tromsø, Norway: Universitetet i Tromsø, Juridisk Fakultet 2004 p. 43-53
UiT Untitled
 
11 Bråthen, Tore.
Klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester. I: Christiansen (red.): Fra Driftssentralen til Teorifagbygget. Tromsø: Universitetet i Tromsø, Det juridiske faktult 2004 p. 43-52
BI Untitled
 
12 Bråthen, Tore; Sundby, Anne Cathrine.
EUs arbeid med modernisering av europeiske selskapers corporate governance. I: PricewaterhouseCoopers: Corporate governance i et norsk perspektiv. Abstrakt forlag 2004 p. 46-65
BI Untitled
 
2003
13 Bråthen, Tore.
Avtaler mellom selskap og aksjonær i norsk rett. I: Iversen, T., Kristensen, L.H., Werlauff (red.: Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard. Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 p. 875-893
BI Untitled
 
2001
14 Bråthen, Tore.
Alminnelig kontraktsrett (rev.). I: Foretaksrett. Gyldendal Akademisk 2001 p. 147-183
BI Untitled
 
15 Bråthen, Tore.
Eierformer. I: Foretaksrett. Gyldendal Akademisk 2001 p. 63-146
BI Untitled
 
16 Bråthen, Tore.
Illojale godtgjørelser, om aksjelovenes forbud mot godtgjørelse fra andre enn "eget selskap". I: Moderne forretningsjus. Gyldendal Akademisk 2001 p. 13-27
BI Untitled
 
17 Bråthen, Tore.
Innledning. I: Foretaksrett. Gyldendal Akademisk 2001 p. 35-42
BI Untitled
 
18 Bråthen, Tore.
Offentligrettslig rammelovgivning (rev.). I: Foretaksrett. Gyldendal Akademisk 2001 p. 43-62
BI Untitled
 
19 Bråthen, Tore.
Overdragelse og omdannelse av foretak (rev.). I: Foretaksrett. Gyldendal Akademisk 2001 p. 487-498
BI Untitled
 
2000
20 Bråthen, Tore.
Kap. 8. I: Kunne ikke finne tidsskrift Langfeldt. Oslo: Universitetsforlaget/Fokus forlag 2000 p. 274-349
BI Untitled