Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
Person sequence number: 58565   sub-category: Popular scientific article   sub-category: Article in business/trade/industry journal   All publishing channels

Showing results 1-10 of 10

2017
1 Bråthen, Tore; Birkeland, Kari; Aasland, Inger Julie.
Ny lovgivning. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017 (2/3) p. 124-130
BI Untitled
 
2 Bråthen, Tore; Birkeland, Kari; Aasland, Inger Julie.
Ny praksis. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017 (2/3) p. 131-144
BI Untitled
 
2013
3 Bråthen, Tore.
Kobling mellom eiendomsmegling og bank. Eiendomsmegleren 2013 (12) p. 42-43
BI Untitled
 
2012
4 Bråthen, Tore.
Rettslige nivåer for eierinnflytelse i aksjeselskaper. Praktisk økonomi og finans 2012 ;Volume 28.(3) p. 29-36
BI Untitled
 
2008
5 Bråthen, Tore.
Om eiendomsmeglers plikt til å skrive regning der vederlaget er avtalt som provisjon eller fast pris. Eiendomsmegleren 2008 (2) p. 16-17
BI Untitled
 
2006
6 Bråthen, Tore.
Samfunnsansvar - selskapers adgang til å gi gaver til allmennyttige formål. Praktisk økonomi og finans 2006 (4) p. 27-32
BI Untitled
 
2005
7 Bråthen, Tore.
Kan man kvitte seg med en ?umulig? medaksjonær?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (1) p. 1719-
BI Untitled
 
8 Bråthen, Tore.
Kan stemmene til medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen kjøpes?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (6) p. 14-16
BI Untitled
 
2000
9 Bråthen, Tore.
Dokumentasjonskrav ved fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap. Tidsskrift for forretningsjus 2000 (3) p. 271-277
BI Untitled
 
1999
10 Bråthen, Tore.
Juridiske spørsmål vedrørende salg av aksjeleiligheter. Eiendomsmegleren 1999 (11)
BI Untitled