Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
Person sequence number: 58565   sub-category: Academic article   sub-category: Academic literature review   All publishing channels

Showing results 1-50 of 68 << Previous 1 2    Next >>

2017
1 Bråthen, Tore.
Den norske aksjelovreformen - 1. etappe 2017. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017 (1) p. 70-86
BI Untitled
 
2 Bråthen, Tore; Minde, Stine Winger.
Nye norske regler om utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon og kommunikasjon mellom aksjonærer og selskap. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017 (2/3) p. 104-115
BI Untitled
 
2016
3 Bråthen, Tore.
Styrehonorar i stiftelser. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2016 (1) p. 1-12
BI Untitled
 
2015
4 Anderssen, Harald B; Bråthen, Tore; Fjeldheim, Paul Henning.
Tilstandsrapporter i boligomsetningen - meglers plikter og selgeransvaret. Tidsskrift for eiendomsrett 2015 ;Volume 11.(1) p. 1-32
BI Untitled
 
2014
5 Bråthen, Tore.
Lovlig og ulovlig "kobling" mellom eiendomsmegling og bank. Tidsskrift for eiendomsrett 2014 (2) p. -
BI Untitled
 
2013
6 Bråthen, Tore.
Mer om re integra og Rt. 2012 s. 1904. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013 p. 22-23
BI Untitled
 
7 Bråthen, Tore.
Styrelederen i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper - juridiske spørsmål :. Praktisk økonomi og finans 2013 ;Volume 29 [i.e. 30].(2) p. 59-74
BI Untitled
 
2010
8 Bråthen, Tore.
Nye norske regler om gransking i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2010 (3/4)
BI Untitled
 
2007
9 Bråthen, Tore.
Bør kravet om minste aksjekapital avskaffes for aksjeselskaper?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2007 ;Volume 10.(3) p. 20-22
BI Untitled
 
10 Bråthen, Tore.
Fastsettelse av foretaksnavnet ved fusjon av aksje- og allmennaksjeselskaper. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2007 ;Volume 10.(2) p. 10-12
BI Untitled
 
11 Bråthen, Tore.
Fastsettelse av lederlønninger, bonuser og syntetiske opsjoner i allmennaksjeselskaper. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2007 ;Volume 10.(4) p. 10-17
BI Untitled
 
12 Bråthen, Tore.
Nye regler om kapitalrelaterte disposisjoner i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2007 ;Volume 10.(5) p. 13-16
BI Untitled
 
13 Bråthen, Tore.
Nytt om prinsippene for verdsettelse av aksjer ved innløsning av aksjonær. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2007 ;Volume 10.(6) p. 13-16
BI Untitled
 
14 Bråthen, Tore.
Selskapers avtaler med sine aksjonærer og medlemmer av ledelsen. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2007 (3) p. 65-89
BI Untitled
 
15 Bråthen, Tore.
Styreansvar og nedleggelse av arbeidsplasser. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2007 ;Volume 10.(1) p. 17-19
BI Untitled
 
2006
16 Bråthen, Tore.
Etterkontrollen av de norske aksjelovene. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2006 (2) p. 32-46
BI Untitled
 
17 Bråthen, Tore.
Styrelov til glede og besvær. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2006 (2) p. 101-108
BI Untitled
 
2005
18 Bråthen, Tore.
Eiendomsmeglingsoppdrag. Privatrettslige følger av brudd på kravene til oppdragets innhold og form. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2005 p. 147-177
BI Untitled
 
19 Bråthen, Tore.
Etterlevelse av loven sikrer ikke 40 prosent kvinneandel i ASA-styrene. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (4) p. 10-14
BI Untitled
 
20 Bråthen, Tore.
Kan en aksjonær kreve seg innløst av selskapet når samarbeidsklimaet er ødelagt?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (2) p. 18-20
BI Untitled
 
21 Bråthen, Tore.
Kan man kvitte seg med en "umulig" medaksjonær?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (Årg. 8, nr 1) p. 17-19
BI Untitled
 
22 Bråthen, Tore.
Kan stemmene til medlemmer av styret og bedriftsforsamlingenkjøpes?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (Årg. 8, nr 6) p. 14-16
BI Untitled
 
23 Bråthen, Tore.
Styreforbehold. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (Årg. 8, nr 5) p. 9-11
BI Untitled
 
24 Bråthen, Tore.
Tvangsinnløsning av aksjer ? blir Norges høyesterett innhentet av EU-retten?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (3) p. 13-16
BI Untitled
 
2004
25 Bråthen, Tore.
Hva kan styrelederen gjøre på egen hånd. ? 2004 (2) p. 7-9
BI Untitled
 
26 Bråthen, Tore.
Konserninterne transaksjoner. ? 2004 (1) p. 7-10
BI Untitled
 
27 Bråthen, Tore.
Lovbestemt kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskapers styre. ? 2004 (5/6) p. 9-14
BI Untitled
 
28 Bråthen, Tore.
”Nystiftet selskap med begrenset ansvar til salgs for kr. 3.999”. ? 2004 (3)
BI Untitled
 
29 Bråthen, Tore.
Ulovlige aksjonærlån - og hva så?. ? 2004 (4)
BI Untitled
 
2003
30 Bråthen, Tore.
"Butikk i butikken". ? 2003 (3) p. 9-12
BI Untitled
 
31 Bråthen, Tore.
Consent Requirements for Share Acquisitions in Limited Liability Companies According to Norwegian Law. ? 2003 p. 67-88
BI Untitled
 
32 Bråthen, Tore.
Konsekvenser av at erverver av aksje ikke får samtykke fra selskapet. ? 2003 (1) p. 9-13
BI Untitled
 
33 Bråthen, Tore.
"Men hvordan kunne styret vite?". ? 2003 (2) p. 18-20
BI Untitled
 
34 Bråthen, Tore.
Societas Europaea - SE-selskapet. ? 2003 (5) p. 7-11
BI Untitled
 
35 Bråthen, Tore.
Styrelederen - hva sier loven?. ? 2003 (6) p. 16-22
BI Untitled
 
36 Bråthen, Tore.
Testamenter og testamentsvitner. ? 2003 (4) p. 8-10
BI Untitled
 
2002
37 Bråthen, Tore.
Corporate Governance i norsk jus. ? 2002 (3) p. 28-36
BI Untitled
 
38 Bråthen, Tore.
Krav til aksjeeierboken. ? 2002 (2) p. 9-11
BI Untitled
 
39 Bråthen, Tore.
Mislykkede fusjonsforsøk. ? 2002 (4) p. 19-22
BI Untitled
 
40 Bråthen, Tore.
Norsk rettspraksis. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2002 (3) p. 282-283
BI Untitled
 
41 Bråthen, Tore.
Norsk rettspraksis. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2002 (2) p. 125-126
BI Untitled
 
42 Bråthen, Tore.
Norsk rettspraksis. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2002 (1) p. 10-13
BI Untitled
 
43 Bråthen, Tore.
Styreinstruks i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. ? 2002 (1) p. 9-12
BI Untitled
 
2001
44 Bråthen, Tore.
Aksjonærlån. ? 2001 ;Volume 4.(2) p. 10-13
BI Untitled
 
45 Bråthen, Tore.
Avgjørelsen av stemmerettsspørsmål. ? 2001 ;Volume 4.(3) p. 12-14
BI Untitled
 
46 Bråthen, Tore.
Avtaler mellom selskap og aksjonær. ? 2001 ;Volume 4.(4) p. 10-13
BI Untitled
 
47 Bråthen, Tore.
Forsvarlig egenkapital. ? 2001 ;Volume 4.(5) p. 10-14
BI Untitled
 
48 Bråthen, Tore.
Innkalling til generalforsamling. ? 2001 (1) p. 11-14
BI Untitled
 
49 Bråthen, Tore.
Styrets handleplikt ved tap av egenkapital. ? 2001 ;Volume 4.(6) p. 9-12
BI Untitled
 
50 Bråthen, Tore.
Åpning av generalforsamling i allmennaksjeselskaper. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2001 ;Volume 3.(3)
BI Untitled
 
    Show next list