Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Institusjon: SINTEF AS   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

1 Bernstein, Ralph W.; Grepstad, Jostein; Kuznetsov, Andrej; Skjeltorp, Arne T..
"Materialer for mikrosystemer"; innspill til FUNMAT strategi. Oslo: SINTEF IKT 2005 10 s.
IFE NTNU SINTEF UiO Untitled
 
2 Brandtzæg, Eirik.
CloudML, A DSL for model-based realization of applications in the cloud. : University Of Oslo, Department of Informatics 2012 109 s.
SINTEF Untitled
 
3 Buland, Trond; Dahl, Thomas; Finbak, Liv; Havn, Vidar.
Det er nå det begynner! Sluttrapport fra evalueringen av tiltaksplanen "Gi rom for lesing!". Trondheim: Sintef Teknologi og samfunn 2008 (ISBN 978-82-14-04556-7) 143 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
4 Doorman, Gerard L.; Hadjsaid, Nouredine; Rognon, Jean-Pierre; Raphaël, Caire; Stefanini, Alberto; Masera, Marcelo; Flatabø, Nils; Morch, Andrei; Kjølle, Gerd; Gjerde, Oddbjørn; Dondossola, Giovanna; Friessem, Paul; Stoewer, Mechthild; Deconinck, Geert.
ICT Vulnerabilities of Power Systems: A Roadmap for Future Research. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2007 (ISBN 978-92-79-07138-6) 35 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
5 Eek, Jarle; Gjengedal, Terje; Uhlen, Kjetil.
Influence of High Wind Power Penetration on the Nordic Power Grid Primary Control Response. Paris, Frankrike: CIGRE 2006 9 s. Cigre
NTNU SINTEF Untitled
 
6 Eek, Jarle; Uhlen, Kjetil; Gjengedal, Terje.
Wind Power Contribution to Primery Frequency Response in the Nordel Power System. Espoo, Finland: Nordic Wind Power Conference 2006 6 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
7 Geving, Stig.
Beregningsprogrammer for fuktteknisk analyse av bygningskonstruksjoner. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt 1997 (ISBN 82-536-0594-3) 40 s. Prosjektrapport / Project report (Byggforsk)(226)
SINTEF Untitled
 
8 Geving, Stig; Erichsen, Tore Henrik; Nore, Kristine; Time, Berit.
Hygrothermal conditions in wooden claddings. Test house measurements. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt 2006 (ISBN 978-82-536-0931-7) ;Volum 2006.93 s. Prosjektrapport / Project report (Byggforsk)(407)
NTNU SINTEF Untitled
 
9 Geving, Stig; Torgersen, Sven Erik.
Klimadata for fuktberegninger : referanseår for 12 steder i Norge og klimadata for konstruksjoner mot grunnen. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt 1997 (ISBN 82-536-0594-3) 30 s. Prosjektrapport / Project report (Byggforsk)(227)
SINTEF Untitled
 
10 Grynning, Steinar; Baetens, Ruben; Jelle, Bjørn Petter; Gustavsen, Arild; Uvsløkk, Sivert; Meløysund, Vivian.
Vakuumisolasjonspaneler for bruk i bygninger – Egenskaper, krav og muligheter. Oslo: SINTEF Byggforsk 2009 (ISBN 978-82-536-1050-4) 46 s. SINTEF Byggforsk Prosjektrapport(31)
NTNU SINTEF Untitled
 
11 Haase, Matthias; Lolli, Nicola; Thunshelle, Kari.
Renovation concepts for residential buildings. Research status, challenges and opportunities. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1657-5) 68 s. ZEN Report(19)
SINTEF Untitled
 
12 Halsteinli, Vidar; Torvik, Heidi; Hagen, Terje P..
Vekst og virkemidler - Fylkeskommunale effekter av ISF og øremerkede tilskudd til psykisk helsevern. Trondheim: SINTEF Helse 2001 ;Volum 2001.SINTEF Rapport(STF78 A015027)
SINTEF UiO Untitled
 
13 Hammer, Tor Arne; Rodum, Eva; Jacobsen, Stefan.
Veiledning for "Pumping av betong". Trondheim: Sintef 2008 20 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
14 Hansen, Geir Karsten; Haugen, Tore I; Jensø, Monica; Knudsen, Wibeke.
Usability of Workplaces. Case study of Nord Trøndelag University College. Trondheim: SINTEF 2005 (ISBN 82-14-03428-0) 54 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
15 Høyland, Karin; Wågø, Solvår; Kittang, Dag; Øvstedal, Liv R..
Universell utforming Begrepsavklaring. Trondheim: SINTEF BYGGFORSK 2006 (ISBN 82-14-03438-8) 54 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
16 Håkonsen, Silje Fosse; Bergene, Edvard; Holmen, Anders.
KinCat Annual Report 2005. NTNU, Trondheim: Institutt for kjemisk prosessteknologi 2006 73 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
17 Jelle, Bjørn Petter; Noreng, Knut; Time, Berit; Gustavsen, Arild.
Nanotechnology and New Solar Cell Materials and Systems - The Need for Long Term Climate Exposure and Durability Testing. Cairo, Egypt: Egyptian International Conferencing 2010 1 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
18 Jelle, Bjørn Petter; Noreng, Knut; Time, Berit; Gustavsen, Arild.
The Need for Long Term and Accelerated Climate Exposure and Durability Testing of New Solar Cell Materials and Systems. Trondheim: NTNU 2010 1 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
19 Lacolle, Matthieu Jean P.
Optical spectral filtering with segmented diffractive optical elements. Unipub forlag 2006 145 s. Dissertation for the Degree Dr. Philos. ISSN 1501-7710(552)
SINTEF UiO Untitled
 
20 Lou, Dechun; Akselsen, Odd Magne; Solberg, Jan Ketil.
Surface treatment techniques and materials for advanced aluminium forming tools. Trondheim, Norway: SINTEF Materials and Chemistry - Metallurgy 2006 76 s. SINTEF Rapport(F06076)
NTNU SINTEF Untitled
 
21 Meland, Hilde; Bergene, Edvard; Holmen, Anders.
KinCat Annual Report 2004. NTNU, Trondheim: Strong Point Centre Kinetics and Catalysis 2005 65 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
22 Nielsen, Jesper Kresten; Hanken, Nils-Martin; Hansen, Jesper.
Geological expedition to the northeastern Spitsbergen (2008): Lower Palaeozoic deposits. : SINTEF Petroleum Research, Trondheim 2009 61 s.
SINTEF UiT Untitled
 
23 Nordahl, Berit; Sverdrup, Sissel; Hansen, Geir Karsten; Saglie, Inger-Lise.
Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?. : Norges Forskningsråd 2005 (ISBN 82-12-02179-3) 50 s.
OSLOMET NTNU SINTEF Untitled
 
24 Olsen, Jan Erik; Wittgens, Bernd; Grådahl, Svend; Solheim, Ingeborg; Panjwani, Balram.
Status on NOx related studies for the Norwegian Ferrosilicon industry. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214052534) 44 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
25 Olsen, Jan Erik; Wittgens, Bernd; Grådahl, Svend; Solheim, Ingeborg; Panjwani, Balram.
Status on NOx related studies for the Norwegian ferrosilicon industry. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214052688) 44 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
26 Paulsen, Bård.
Evaluering av egenmeldingsforsøket i kristiansand - ansattes erfaringer og vurderinger. Trondheim: Sintef 2005 (ISBN 8214037743) 73 s.
SINTEF Untitled
 
27 Roseng, Lars; Ausen, Dag.
Helse- og miljøskadelige kjemikalier i elektroniske produkter. Oslo: ITTF - IT-industriens teknologiforum BA 1999 (ISBN 8279740066) 47 s. (6)
USN SINTEF Untitled
 
28 Roseng, Lars; Ausen, Dag.
Miljødeklarasjoner og materialdata for elektronikk. Oslo: ITTF - IT-industriens teknologiforum BA 1999 (ISBN 8279740031) 103 s. (4)
USN SINTEF Untitled
 
29 Rosness, Ragnar; Hauge, Stein; Sklet, Snorre; Aase, Karina; Skjerve, Ann Britt; Alteren, Bodil; Bye, Andreas; tveiten, camilla.
Feiltoleranse, barrierer og sårbarhet. Trondheim: SINTEF Teknologiledelse, sikkerhet og pålitelighet 2002 60 s.
IFE NTNU SINTEF UIS Untitled
 
30 Sartori, Igor; Merlet, Stanislas; Thorud, Bjørn; Haug, Thorbjørn; Andresen, Inger.
Zero Village Bergen. Aggregated loads and PV generation profiles. SINTEF akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-536-1510-3) 64 s. ZEB Project report(28)
NTNU SINTEF Untitled
 
31 Skei, Jens; Iversen, Eigil rune; Kristensen, Torstein; Aanes, Karl Jan; Fosså, Jan helge; van der Meeren, Terje; Jensen, Tor; Rye, Henrik; Løkeland, Mads; Thornhill, Maria; Bøe, Reidulv; Dekko, Trygve; Dalen, Marius; Sørby, Harald; Storbraaten, Glenn; Braastad, Grethe.
Bergverk og avgangsdeponering: Status, miljøutfordringer og kunnskapsbehov (TA-nummer 2715/2010). Oslo: Klima- og forurensningsdirektoratet 2010 104 s.
HAVFORSK NGU NIVA NTNU SINTEF Untitled
 
32 Skjerve, Ann Britt; Rosness, Ragnar; Aase, Karina; Bye, Andreas.
Mennesket som sikkerhetsbarriere i en organisatorisk kontekst. Halden: Institutt for energiteknikk 2003 (ISBN 8270174459) 40 s.
IFE SINTEF UIS Untitled
 
33 Stenerud, Vegard Røine; Lie, Knut-Andreas.
Streamline-Based History Matching: A Review. : SINTEF 2007 (ISBN 978-82-14-04075-3) 50 s. SINTEF Rapport(A4109)
NTNU SINTEF Untitled
 
34 Vinnem, Jan-Erik; Seljelid, Jorunn; Haugen, Stein; Sklet, Snorre; Kongsvik, Trond; Laumann, Karin; Collier, Steve; Thomassen, Odd; Steen, Sunniva.
Operational Safety Condition - Development of a Concept. Stavanger: UiS 2006
IFE NTNU SINTEF UIS Untitled
 
35 Wågø, Solvår; Støa, Eli.
Seniorboliger i Trolla: Beboermedvirkning Milepælsrapport, Fase I. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2007 (ISBN 978-82-536-0944-7)
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Aagedal, Jan Øyvind; Neple, Tor; Oldevik, Jon.
ECMDA Traceability Workshop Proceedings 2006. : SINTEF 2006 (ISBN 8214040302) SINTEF Rapport(A219)
SINTEF Untitled
 
37 Aagesen, Finn Arve; Bræk, Rolv; Floch, Jacqueline; Helvik, Bjarne Emil; Johansen, Ulrik Albert; Meling, Hein; Wuwongse, Vilas.
A Reference Model for Plug and Play. Trondheim: NTNU,Department of Telematics 1999 34 s. Plug-and Play Technical Report(1/99)
NTNU SINTEF Untitled
 
38 Aakre, Arvid; Tørset, Trude; Børnes, Vilhelm.
Fartsmodell for næringslivets transporter. Datagrunnlag og dokumentasjon av modellen. Trondheim: SINTEF 2011 (ISBN 9788214051858) 130 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Aakvaag, Niels.
Laststyring i primærreserven. Utvikling av et SOHz programmerbart frekvensrele. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06652-4) 9 s. SINTEF Rapport(2018:00372)
SINTEF Untitled
 
40 Aall, Carlo; Baltruszewicz, Marta; Groven, Kyrre; Almås, Anders-Johan.
Føre-var, etter-snar eller på-stedet-hvil? Hvordan vurdere kostnader ved forebygging opp mot gjenoppbygging av fysisk infrastruktur ved naturskade og klimaendringer?. Sogndal: Vestlandsforsking 2015 (ISBN 978-82-428-0355-9) 126 s.
SINTEF VF Untitled
 
41 Aall, Carlo; Flyen, Cecilie; Hafskjold, sigurd; Almås, Anders-Johan; Groven, Kyrre; Heiberg, Eli.
Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Delrapport 5 Hindringsanalyse. Sogndal: Vestlandsforsking 2011 (ISBN 978-82-428-0304-7) 37 s.
HVL NTNU SINTEF VF Untitled
 
42 Aall, Carlo; Flyen, Cecilie; Miles, Martin W.; Hafskjold, sigurd; Bruaset, Stian; Almås, Anders-Johan; Kjølle, Gerd Hovin; Gjerde, Oddbjørn Idar; Groven, Kyrre; Heiberg, Eli.
Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Delrapport 1 Kunnskapsstatus. Sogndal: Vestlandsforsking 2010 (ISBN 978-82-428-0300-9) 87 s.
HVL NORCE NTNU SINTEF VF Untitled
 
43 Aall, Carlo; Groven, Kyrre; Heiberg, Eli; Flyen, Cecilie; Hafskjold, sigurd; Bruaset, Stian; Almås, Anders-Johan; Gjerde, Oddbjørn Idar.
Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Delrapport 4: Egne analyser av tilpasningsmuligheter belyst med eksempler fra ulike kommuner. Sogndal: Vestlandsforsking 2011 57 s.
HVL NTNU SINTEF VF Untitled
 
44 Aall, Carlo; Heiberg, Eli; Flyen, Cecilie; Miles, Martin W.; Hafskjold, sigurd; Bruaset, Stian; Almås, Anders-Johan; Gjerde, Oddbjørn Idar.
Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Delrapport 3: Egne analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra ulike kommuner. Sogndal: Vestlandsforsking 2011 108 s.
HVL NORCE NTNU SINTEF VF Untitled
 
45 Aanonli, Anne Karen; Aspnes, Espen; Rørvik, Merete; Hansen, Nina Vanvik; Kaasbøll, Jannike; Storaas, Synneva Gjertrudsdotter.
Sykepleiere + Innovasjon = ? - Sykepleiere som pådrivere og aktive deltagere i innovasjonsarbeid. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214061970) 150 s. SINTEF Rapport(A28025)
SINTEF Untitled
 
46 Aanonli, Anne Karen; Hansen, Nina Vanvik.
Egenmestring i behandling av fedme. Pasienten som aktiv deltager.. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06954-9) 67 s.
SINTEF Untitled
 
47 Aanonli, Anne Karen; Thomassen, Hanne Ekran; Hansen, Nina Vanvik.
Barn (ungdom) og overvekt. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06953-2) 81 s.
SINTEF Untitled
 
48 Aarhaug, Thor Anders.
Assessment of PEMFC Durability by Effluent Analysis. : NTNU Trondheim 2011 (ISBN 978-82-471-3193-0) 141 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Aarlien, Rune; Henriksen, Partow Pakdel; Tangen, Grethe; Munkejord, Svend Tollak; Jakobsen, Jana Poplsteinova; Gundersen, Truls; Mølnvik, Mona J.; Steenstrup-Duch, Anne.
Annual Report 2015 - BIGCCS Centre - International CCS Research Centre. Trondheim: Fagtrykk 2016 (ISBN 978-82-594-3766-2) 72 s.
ENERGISINT NTNU SINTEF Untitled
 
50 Aarnes, Jørg; Krogstad, Stein; Lie, Knut-Andreas; Laptev, V.
Multiscale Mixed Methods on Corner-Point grids: Mimetic versus Mixed Subgrid Solvers. : SINTEF 2006 (ISBN 8214040426) 21 s. SINTEF Rapport(A578)
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste