Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Institusjon: Fjellhaug Internasjonale Høgskole   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig foredrag   Underkategori: Vitenskapelig antologi/Konferanseserie   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig kommentarutgave   Underkategori: Doktorgradsavhandling   Underkategori: Lisensiatavhandling   Underkategori: Magisteravhandling   Underkategori: Mastergradsoppgave   Underkategori: Hovedfagsoppgave   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 182 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2017
1 Aarbakke, Harald.
The Importance of Being the Eldest Brother and Its Relevance for New Testament Christology. Oslo: MF Norwegian School of Theology 2017
FIH MF Untitled
 
2 Grindheim, Sigurd.
A theology of glory : Paul's use of Δόξα terminology in Romans. Journal of Biblical Literature 2017 ;Volum 136.(2) s. 451-465
FIH Untitled
 
3 Grindheim, Sigurd.
Hvor dekkende er Messias-tittelen for Jesus selvforståelse?. Theofilos 2017 ;Volum 9.(1) s. 44-57
FIH Untitled
 
4 Grindheim, Sigurd.
Kunne Paulus skjelne mellom lov og evangelium?. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2017 ;Volum 44.(1) s. 5-24
FIH Untitled
 
5 Grindheim, Sigurd.
The Kingdom of God in Romans. Biblica 2017 ;Volum 98.(1) s. 72-90
FIH Untitled
 
6 Kofoed, Jens Bruun.
Individual rights and societal responsibilities. Theofilos 2017 ;Volum 9.(1) s. 58-82
FIH Untitled
 
7 Lilleaasen, Robert.
Kritisk realisme og gudsmøtet. Teologisk Tidsskrift 2017 ;Volum 6.(2) s. 146-161
FIH MF Untitled
 
8 Lilleaasen, Robert.
Likedanning i det norske kirkelandskap. Tidsskrift for praktisk teologi 2017 ;Volum 34.(1) s. 48-57
FIH Untitled
 
9 Petersen, Carsten Elmelund.
Løgstrups problem med det kristne tidsbegreb. Theofilos 2017 ;Volum 9.(1) s. 30-43
FIH Untitled
 
10 Petersen, Carsten Elmelund.
Monoteistiske brikker til etikkens puslespil : om Erklæringen om globaletik fra 1993 og Hans Küngs bidrag. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2017 ;Volum 44.(1) s. 53-67
FIH Untitled
 
11 Petersen, Carsten Elmelund.
Religionsfriheden er ikke længere hvad den engang var. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2017 ;Volum 71.(1) s. 32-45
FIH Untitled
 
12 Redse, Arne.
Trusfridom og toleranse - i menneskerettane og i kristen misjonstenking. I: Toleranse - Religion - Konflikt. Portal forlag 2017 ISBN 978-82-8314-114-6. s. 153-189
FIH HVO Untitled
 
2016
13 Bøe, Sverre.
Bør bibeloversettelse og misjonsvitenskap fortsatt bruke uttrykket "hedning"?. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016 ;Volum 70.(4) s. 43-53
FIH Untitled
 
14 Bøe, Sverre; Kirkholm, Knut Kåre.
Omtrent så sier Herren! : fenomenet parafraserende bibeloversettelse. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2016 ;Volum 43.(2) s. 159-174
FIH Untitled
 
15 Ellefsen, Kenneth.
Enhet i mangfold : om Kristusbekjennelsen som sentrumet i kristenheten og konfesjonelt mangfold som et uttrykk for enhet. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2016 ;Volum 43.(2) s. 101-119
FIH Untitled
 
16 Fagerli, Beate; Jørgensen, Knud; Thoresen, Frank-Ole.
Witnessing to Christ in a Multi-Religious Context. Regnum Books 2016 (ISBN 978-1-911372-01-1)
FIH MF Untitled
 
17 Grindheim, Sigurd.
Biblical authority : what is it good for?. Journal of the Evangelical Theological Society 2016 ;Volum 59.(4) s. 791-803
FIH Untitled
 
18 Grindheim, Sigurd.
Election and the role of Israel. I: God and the faithfulness of Paul : a critical examination of the Pauline theology of N.T. Wright. Mohr Siebeck 2016 ISBN 978-3-16-153851-3. s. 329-346
FIH Untitled
 
19 Grindheim, Sigurd.
Faith in Jesus : the historical Jesus and the Object of faith. Biblica 2016 ;Volum 97.(1) s. 79-100
FIH Untitled
 
20 Grindheim, Sigurd.
The work of God or of human beings : a note on John 6:29. Journal of the Evangelical Theological Society 2016 ;Volum 59.(1) s. 63-66
FIH Untitled
 
21 Hoaas, Brynjulf.
The gift of the Lord's supper : the reception of the benefits of the real presence in the early eucharistic Works of Martin Chemnitz. Portal forlag 2016 (ISBN 978-82-8314-075-0) 236 s. Kyrkjefag Profil(26)
FIH Untitled
 
22 Kofoed, Jens Bruun.
Fortæller, hvad vil du? : om struktur og genre i Genesis 1-11. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2016 ;Volum 43.(1) s. 29-54
FIH Untitled
 
23 Kofoed, Jens Bruun.
Mytebegrebet som et nødvendigt onde. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2016 ;Volum 43.(1) s. 5-27
FIH Untitled
 
24 Kofoed, Jens Bruun.
"Tell Your children and grandchildren!" : the Exodus as Cultural memory. I: "Did I not bring Israel out of Egypt" : Biblical, archaeological, and Egyptological perspectives on the Exodus narratives. Eisenbrauns 2016 ISBN 978-1-57506-429-1. s. 177-196
FIH Untitled
 
25 Lilleaasen, Robert.
Old Paths and New Ways : a Case Study of the Negotiation between Tradition and the Quest for Relevance in Two Worship Practices. Oslo: MF Norwegian School of Theology 2016
FIH MF Untitled
 
26 Ottosen, Espen.
Reflections on 'redeemer' in Norway today. I: Witnessing to Christ in a Multi-Religious Context. Regnum Books 2016 ISBN 978-1-911372-01-1. s. 143-148
FIH Untitled
 
27 Ottosen, Espen.
The need for comprehensive revelation : a christological solution to J.L. Schellenberg's hiddenness of God argument. Theofilos 2016 ;Volum 8.(2) s. 171-184
FIH Untitled
 
28 Redse, Arne.
Vitskapleg teologi og akademisk fridom. Theofilos 2016 ;Volum 8.(1) s. 85-99
FIH HVO Untitled
 
29 Rønne, Finn Aasebø.
Conversion and Proselytisation in Southern Ethiopia : a Historical and Comparative Perspective. I: Movements in Ethiopia/Ethiopia in Movement. Proceedings of the 18th International Conference of Ethiopian Studies (2 volums). Los Angeles: Tsehai Publishers 2016 ISBN 9781599071343. s. 91-103
FIH Untitled
 
30 Rønne, Finn Aasebø.
Rosenius og Danmark. I: Carl Olof Rosenius : teolog, författare, själavårdare. Artos & Norma bokförlag 2016 ISBN 978-91-7580-843-7. s. 141-157
FIH Untitled
 
31 Sjaastad, Egil.
Carl Fr. Wisløff : presten som ble misjonsfolkets professor. Portal forlag 2016 (ISBN 978-82-8314-086-6) 382 s. Kyrkjefag Profil(27)
FIH Untitled
 
32 Sjaastad, Egil.
Rosenius i Norge. I: Carl Olof Rosenius : teolog, författare, själavårdare. Artos & Norma bokförlag 2016 ISBN 978-91-7580-843-7. s. 158-182
FIH Untitled
 
33 Thoresen, Frank-Ole.
The uniqueness of Christ : some concluding remarks. I: Witnessing to Christ in a Multi-Religious Context. Regnum Books 2016 ISBN 978-1-911372-01-1. s. 151-157
FIH Untitled
 
34 Winther-Nielsen, Nicolai.
How to Classify Hebrew Verbs : Plotting Verb-Specific Roles. I: Contemporary Examinations of Classical Languages (Hebrew, Aramaic,and Syriac): Valency, Lexicography, Grammar, and Manuscripts,. Gorgias Press 2016 ISBN 978-1-4632-0656-7. s. 67-94
FIH Untitled
 
2015
35 Afset, Bente Mari; Løvlie, Birger; Teigen, Arne Helge.
Misjon - tro - skole : festskrift til Arne Redse. Portal forlag 2015 (ISBN 978-82-8314-043-9) 369 s. Kyrkjefag Profil(24)
FIH HVO Untitled
 
36 Bøe, Sverre.
"Herren er stor, ut over Israels grenser" : relevansen av profetenes domsord mot fremmede folkeslag for misjonsteologien. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2015 ;Volum 69.(1) s. 3-20
FIH Untitled
 
37 Bøe, Sverre.
"Vi skal frykte og elske Gud" - så vi driver misjon : motivering for misjon i " Kor 5,11-14. I: Misjon - tro - skole : festskrift til Arne Redse. Portal forlag 2015 ISBN 978-82-8314-043-9. s. 31-44
FIH Untitled
 
38 Grindheim, Sigurd.
Divine and human forgiveness : a response to Tobias Hägerland. Svensk Exegetisk Årsbok 2015 ;Volum 80.(1) s. 125-141
FIH Untitled
 
39 Grindheim, Sigurd.
Fasting that is pleasing to the Lord : a NT theology of fasting. Journal of the Evangelical Theological Society 2015 ;Volum 58.(4) s. 697-707
FIH Untitled
 
40 Grindheim, Sigurd.
Inerrancy - what is it good for? : why Jesus and the apostles insisted on a high view of Scripture. ETS annual meeting; 2015-11-17 - 2015-11-19
FIH Untitled
 
41 Grindheim, Sigurd.
The justification of the ungodly. Midwest regional ETS meeting; 2015-04-01 - 2015-04-30
FIH Untitled
 
42 Hauge, Ingebjørg.
Det mulige valget : lidelse og vitnetjeneste i Acta og i dag : hvordan skal vi forstå apostlenes handling og holdning i Acta 5:41, og hva betyr dette for kristne i dag?. Oslo: Fjellhaug Internasjonale Høgskole 2015 77 s.
FIH Untitled
 
43 Kjebekk, Erik.
Knut I. Samset - missionary and martyr : a Norwegian missionary who compiled a Chinese hymn book. I: A passion for China : Norwegian mission to China until 1949. Regnum Books 2015 ISBN 978-1-908355-82-9. s. 54-68
FIH Untitled
 
44 Kofoed, Jens Bruun.
Templet som miniaturemodel af skaberværket. I: Misjon - tro - skole : festskrift til Arne Redse. Portal forlag 2015 ISBN 978-82-8314-043-9. s. 121-134
FIH Untitled
 
45 Kofoed, Jens Bruun.
Til syvende og sidst : skabelse, tempel og hvile i Bibelen og den gamle Orient. Museum Tusculanums Forlag 2015 (ISBN 978-87-635-4339-2) 405 s.
FIH Untitled
 
46 Ottosen, Espen.
Å fastholde et evangelikalt bibelsyn i lys av nyere epistemologi og hermeneutikk. Theofilos 2015 ;Volum 7.(1) Suppl. Supplement s. 45-56
FIH Untitled
 
47 Petersen, Carsten Elmelund.
Küngs globaletik : universel eller blot transkontekstuel?. I: Misjon - tro - skole : festskrift til Arne Redse. Portal forlag 2015 ISBN 978-82-8314-043-9. s. 154-168
FIH Untitled
 
48 Petersen, Carsten Elmelund.
Magt på godt og ondt - og black power. Theofilos 2015 ;Volum 7.(2) s. 145-159
FIH Untitled
 
49 Petersen, Carsten Elmelund.
Tiden som missionsteologisk problem - lineær eller cyclisk?. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2015 ;Volum 69.(1) s. 21-37
FIH Untitled
 
50 Redse, Arne.
"Justification by Grace Alone" Facing Confucian Self-Cultivation: The Christian Doctrine of Justification Contextualized to New Confucianism. Brill Academic Publishers 2015 (ISBN 9789004302587) 512 s. Studies in Systematic Theology(18)
FIH HVO Untitled
 
    Vis neste liste