Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Institusjon: Lovisenberg diakonale høgskole   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Hovedkategori: Oversettelsesarbeide   Hovedkategori: Mediebidrag   Hovedkategori: Kunstnerisk og museal presentasjon   Hovedkategori: Kunstnerisk resultat   Hovedkategori: Produkt   Hovedkategori: Informasjonsmateriale   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2019
1 Bingen, Hanne Maria S; Steindal, Simen Alexander; Krumsvik, Rune Johan; Tveit, Bodil.
Nursing students studying physiology within a flipped classroom, self-regulation and off-campus activities. Nurse Education in Practice 2019 ;Volum 35. s. 55-62
VID HVO LDH UiB Untitled
 
2 Gjevjon, Edith Roth.
"Shitty Nursing" eksisterer også i Norge. Sykepleien Forskning 2019
LDH Untitled
 
3 Gjevjon, Edith Roth.
Teknologiforståelse i sykepleierutdanningen ved Lovisenberg diakonale høgskole – nytt utdannings- program for fremtiden. NSFs 18. nasjonale e-helsekonferanse «Sykepleie og digitalisering – samspill i praksis»; 2019-02-13 - 2019-02-14
LDH Untitled
 
4 Gjevjon, Edith Roth; Silje, Linnerud; Andersen, Ellen; Mette Sophie, Klev; Johansen, Steinar; Borglin, Gunilla.
SAFE avdekker funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre. Sykepleien 2019
LDH Untitled
 
5 Hestevik, Christine Hillestad; Heyerdahl, Ella Marie; Garaas, Bjørg L.; Sellevold, Gerd Sylvi; Molin, Marianne.
Improving Documentation of Nutritional Care in A Nursing Home: An Evaluation of A Participatory Action Research Project. Geriatrics 2019 ;Volum 4.(29)
OSLOMET BJORKNES LDH Untitled
 
6 Jacobsen, Ellisiv Lærum.
Referanse verdier SF-36 for aldergruppene 18 år -80 år. Livskvalitet anno 2019; 2019-02-22 - 2019-02-22
LDH Untitled
 
7 Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Gjevjon, Edith Roth.
Teknologi som et hjelpemiddel for å øke fleksibilitet og kvalitet i praksisstudier. NSFs e-helsekonferanse 2019; 2019-02-13 - 2019-02-14
LDH Untitled
 
8 Nyhagen, Ragnhild; Sjøberg, Mons; Austenå, Mona; Sørensen, Anne Lene; Høybakk, Jofrid Berit; Heggdal, Kristin.
Små organisatoriske grep kan gi bedre praksisveiledning på intensivavdelinger.. Sykepleien Forskning 2019
LDH OUS Untitled
 
9 Steindal, Simen Alexander.
Erfaringer fra arbeidet med følgeforskningen. Lindrende behandling – samhandling og bruk av teknologi i hjemmet; 2019-03-07 - 2019-03-07
LDH Untitled
 
10 Steindal, Simen Alexander.
Palliative care needs in people with COPD. Nordisk konference for lunge-og allergisygeplejersker; 2019-02-28 - 2019-03-02
LDH Untitled
 
11 Steindal, Simen Alexander.
Sykepleieintervensjoner for å lindre tung pust hos personer med kols. NSF FLUs Landskonferanse; 2019-04-04 - 3019-04-05
LDH Untitled
 
12 Sørbye, Liv Wergeland; Aamlid, Hege Ingeborg; Steindal, Simen Alexander.
Kroniske lungelidelser og andre respirasjonsplager blant beboere på sykehjem. I: Verdier og visjoner. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202613396. s. 195-209
LDH VID Untitled
 
13 Sørbye, Liv Wergeland; Steindal, Simen Alexander; Kalfoss, Mary; Vibe, Olaug Elisabeth.
Opioids, Pain Management, and Palliative Care in a Norwegian Nursing Home From 2013 to 2018. Health Services Insights (HSI Journal) 2019 ;Volum 12. s. 1-8
VID LDH Untitled
 
14 Tofthagen, Randi.
Återhämtning från från självskada.. Psyche - Bivrost - Psykiatrisk Sygepleje. Nordisk Tidsskrift 2019 (1) s. 14-15
LDH Untitled
 
15 Tornøe, Kirsten.
Teaching Nursing Students To Address The Spiritual/Existential Needs of Deaf/deafblind patients. 17th Deafblind International World Conference; 2019-08-12 - 2019-08-16
LDH Untitled
 
2018
16 Aagaard, Hanne; Hall, Elisabeth O.C.; Ludvigsen, Mette Spliid; Fegran, Liv; Uhrenfeldt, Lisbeth.
Challenges in using meta-study in advancing qualitative evidence.. The Third Nordic Conference in Nursing Research; 2018-06-13 - 2018-06-15
NORD LDH UIA Untitled
 
17 Aagaard, Hanne; Hall, Elisabeth O.C.; Ludvigsen, Mette Spliid; Uhrenfeldt, Lisbeth; Fegran, Liv.
Parents´ experiences of neonatal transfer. A meta-study of qualitative research 2000-2017. Nursing Inquiry 2018 ;Volum 25:e12231.(3) s. 1-11
NORD LDH UIA Untitled
 
18 Abraham, Ruth; Lien, Lars; Hanssen, Ingrid.
Coping, resilience and posttraumatic growth among Eritrean female refugees living in Norwegian asylum reception centres: A qualitative study. International Journal of Social Psychiatry 2018 ;Volum 64.(4) s. 359-366
HINN LDH LDS SI UiO Untitled
 
19 Alfheim, Hanne Birgit; Hofsø, Kristin; Småstuen, Milada Cvancarova; Tøien, Kirsti; Rosseland, Leiv Arne; Rustøen, Tone.
Post-traumatic stress symptoms in family caregivers of intensive care unit patients: A longitudinal study. Intensive & Critical Care Nursing 2018
OSLOMET LDH OUS UiO Untitled
 
20 Alfheim, Hanne Birgit; Småstuen, Milada Cvancarova; Hofsø, Kristin; Tøien, Kirsti; Rosseland, Leiv Arne; Rustøen, Tone.
Quality of life in family caregivers of patients in the intensive care unit: A longitudinal study. Australian Critical Care 2018
OSLOMET LDH OUS UiO Untitled
 
21 Bentsen, Signe Berit; Miaskowski, Christine; Cooper, Bruce A.; Christensen, Vivi Lycke; Henriksen, Anne Hildur; Holm, Are Martin; Rustøen, Tone.
Distinct pain profiles in patients with chronic obstructive pulmonary disease. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2018 ;Volum 13. s. 801-811
LDH OUS STO UiO UIS Untitled
 
22 Berg, Thomas; Eliassen, Elin; Jørgenrud, Benedicte Marie; Kabashi, Saranda; Petukhov, Alexey; Bogstrand, Stig Tore.
Determination of phosphatidylethanol 16:0/18:1 in whole blood by 96-well supported liquid extraction and UHPLC-MS/MS. Journal of clinical laboratory analysis (Print) 2018 ;Volum 33.(1) s. -
LDH OUS Untitled
 
23 Björk, Sabine; Lindkvist, Marie; Lövheim, Hugo; Bergland, Ådel; Wimo, Anders; Edvardsson, David.
Exploring resident thriving in relation to the nursing home environment: a cross‐sectional study. Journal of Advanced Nursing 2018
LDH Untitled
 
24 Børsting, Tove; Tvedt, Christine Raaen; Johansen Skogestad, Ingrid; Granheim, Tove Irene; Gay, Caryl; Lerdal, Anners.
Prevalence of pressure ulcer and associated risk factors in middle- and older-aged medical inpatients in Norway. Journal of Clinical Nursing 2018 ;Volum 27.(3-4) s. e535-e543
LDH LDS UiO Untitled
 
25 Egede-Nissen, Veslemøy; Sellevold, Gerd Sylvi; Jakobsen, Rita; Sørlie, Venke.
Minority healthcare providers experience challenges, trust, and interdependency in a multicultural team. Nursing Ethics 2018
OSLOMET LDH Untitled
 
26 Eriksen, Therese Rye; Shumba, Linnea; Ekeberg, Øivind; Bogstrand, Stig Tore.
The association between hospital admission and substance use among trauma patients. Journal of Substance Use 2018 ;Volum 23.(1) s. 79-85
FHI LDH OUS UiO Untitled
 
27 Finnbakk, Elisabeth Bell.
Sykepleieres kliniske kompetanse. Psykometrisk test av spørreskjemaet The Professional Nurse Self-Assessment Scale i norsk kommunehelsetjeneste. Muntlig presentasjon poster konferanse Åbo Akademi; ”Människan i centrum av vården och vårdvetenskapen”; 2018-09-26 - 2018-09-26
LDH Untitled
 
28 Finnbakk, Elisabeth Bell; Heyn, Lena.
Kommunikasjon med eldre personer og pasienter i ulike situasjoner.. I: Klinisk kommunikasjon i sykepleie. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205507968. s. 161-195
USN LDH Untitled
 
29 Finnbakk, Elisabeth Bell; Olaussen, Camilla; Heyn, Lena; Sellevold, Gerd Sylvi; Rødland, Ernst Kristian; Gjevjon, Edith Roth.
Delirium er en tverr­profesjonell utfordring. Slik forberedes våre sykepleier­studenter. Sykepleien 2018
USN LDH UiO Untitled
 
30 Finnbakk, Elisabeth Bell; Wangensteen, Sigrid; Skovdahl, Kirsti; Fagerstrøm, Lisbeth.
Sykepleieres kliniske kompetanse. Psykometrisk test av spørreskjemaet The Professional Nurse Self-Assessment Scale i norsk kommunehelsetjeneste. Poster konferanse Åbo Akademi; ”Människan i centrum av vården och vårdvetenskapen”; 2018-09-26 - 2018-09-26
LDH NTNU Untitled
 
31 Finstad, Helga; Jakobsen, Rita.
Lengselens og glemselens tid. Dialoger med dagboksnotater.. I: Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis. En vitenskapelig antologi.. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-905-7. s. 27-42
NORD LDH Untitled
 
32 Gjevjon, Edith Roth.
SAFE: En forskningsbasert og innovativ metode for å oppdage subakutt funksjonssvikt hos eldre. Lovisenberg diakonale høgskole, Jubileumskonferanse; 2018-11-22 - 2018-11-22
LDH Untitled
 
33 Gjevjon, Edith Roth.
Teknologiforståelse i bachelorutdanningen. NSFs utdannings- og forskningskonferanse; 2018-10-17 - 2018-10-18
LDH Untitled
 
34 Gjevjon, Edith Roth.
Understanding Change process – Action Research and Complex Interventions . EANS Summer Schools (PhD students); 2018-07-09 - 2018-07-13
LDH Untitled
 
35 Hansen, Anette; Hauge, Solveig; Hellesø, Ragnhild; Bergland, Ådel.
Purchasers’ deliberations on psychosocial needs within the process of allocating healthcare services for older home-dwelling persons with dementia: a qualitative study. BMC Health Services Research 2018 ;Volum 18.(1)
USN LDH UiO Untitled
 
36 Hanssen, Ingrid.
Helsearbeid i lys av en kollektivistisk og individualistisk organisering av samfunnet. I: Migrasjon, helse og profesjon. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205513907.
LDH Untitled
 
37 Hanssen, Ingrid.
Helsearbeid i lys av kollektivisme og individualisme. I: Migrasjon, helse og profesjon. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205513907.
LDH Untitled
 
38 Hanssen, Ingrid.
Kommunikasjon, helsearbeid og et flerkulturelt samfunn.. Konferanse for leger i Nordland fylke; 2018-09-25 - 2018-09-25
LDH Untitled
 
39 Hanssen, Ingrid.
Sorg, religion og kultur.. I: Sorg. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2411-1. s. 75-89
LDH Untitled
 
40 Hanssen, Ingrid.
Sykdom og død i et flerkulturelt perspektiv.. Fagdag om trus- og livssynsmangfald i møte med sjukdom og død.; 2018-04-25 - 2018-04-25
LDH Untitled
 
41 Hanssen, Ingrid; Tran, Phuong Thai Minh.
The influence of individualistic and collectivistic morality on dementia care choices.. Nursing Ethics 2018 s. 1-11
LDH Untitled
 
42 Haugaa, Håkon; Ytrebø, Lars Marius.
Vasopressin and nitroglycerine may reduce bleeding during liver resection surgery. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2018 ;Volum 62.(7) s. 880-881
LDH OUS UiT UNN Untitled
 
43 Haugerud, Lena-Maria; Tofthagen, Randi.
"Jeg lærte å avlede meg selv fra å selvskade ved å gå inn i appens virtituelle verden. Brukerstyrt innovasjon i et recovery perspektiv.. Jubileumskonferanse 150 år. Lovisenberg diakonale høgskole.; 2018-11-22 - 2018-11-23
LDH Untitled
 
44 Hausken, John; Haave, Ellen M; Haugaa, Håkon; Løberg, Else Marit; Kongsgaard, Ulf.
A patient with solid gynecologic cancer causing lactic acidosis, severe hypercalcemia, and hypoglycemia. Clinical Case Reports 2018 s. -
LDH OUS UiO Untitled
 
45 Heggdal, Kristin.
‘Bridging theory and practice through formative research’. Nordic Conference in Nursing Research; 2018-06-13 - 2018-06-15
LDH Untitled
 
46 Heggdal, Kristin.
How can interdisciplinarity be included in the research process while developing complex interventions for sustainable change in health care?. PhD Program in Nursing Science; 2018-11-09 - 2018-11-09
LDH Untitled
 
47 Heggdal, Kristin.
PRESENTATION OF THE RESEARCH ON BODYKNOWLEDGING – A new concept for health promotion in chronic illness.. RIG: Research group; 2018-09-17 - 2018-09-17
LDH Untitled
 
48 Heggdal, Kristin.
The Bodyknowledging Program & International Research. Faculty Development Qolloquim December 3rd 2018; 2018-12-03 - 2018-12-03
LDH Untitled
 
49 Heggdal, Kristin; Løvaas, Beate Jelstad.
Health promotion in specialist and community care: how a broadly applicable health promotion intervention influences patient’s sense of coherence. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2018 ;Volum 32.(2) s. 690-697
VID LDH Untitled
 
50 Heggdal, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland; Hofoss, Dag.
The effect of a person-centered and strength-based health intervention on recovery among people with chronic illness. European Journal for Person Centered Healthcare 2018 ;Volum 6.(2) s. 279-285
LDH UIS Untitled
 
    Vis neste liste