Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Institusjon: Lovisenberg diakonale høgskole   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Hovedkategori: Oversettelsesarbeide   Hovedkategori: Mediebidrag   Hovedkategori: Kommersialisering   Hovedkategori: Kunstnerisk og museal presentasjon   Hovedkategori: Kunstnerisk resultat   Hovedkategori: Produkt   Hovedkategori: Informasjonsmateriale   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 994 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2018
1 Aagaard, Hanne; Hall, Elisabeth O.C.; Ludvigsen, Mette Spliid; Fegran, Liv; Uhrenfeldt, Lisbeth.
Challenges in using meta-study in advancing qualitative evidence.. The Third Nordic Conference in Nursing Research; 2018-06-13 - 2018-06-15
NORD LDH UIA Untitled
 
2 Aagaard, Hanne; Hall, Elisabeth O.C.; Ludvigsen, Mette Spliid; Uhrenfeldt, Lisbeth; Fegran, Liv.
Parents´ experiences of neonatal transfer. A meta-study of qualitative research 2000-2017. Nursing Inquiry 2018 ;Volum 25:e12231.(3) s. 1-11
NORD LDH UIA Untitled
 
3 Abraham, Ruth; Lien, Lars; Hanssen, Ingrid.
Coping, resilience and posttraumatic growth among Eritrean female refugees living in Norwegian asylum reception centres: A qualitative study. International Journal of Social Psychiatry 2018 ;Volum 64.(4) s. 359-366
HINN LDH LDS SI UiO Untitled
 
4 Alfheim, Hanne Birgit; Hofsø, Kristin; Småstuen, Milada Cvancarova; Tøien, Kirsti; Rosseland, Leiv Arne; Rustøen, Tone.
Post-traumatic stress symptoms in family caregivers of intensive care unit patients: A longitudinal study. Intensive & Critical Care Nursing 2018
OSLOMET LDH OUS UiO Untitled
 
5 Bentsen, Signe Berit; Miaskowski, Christine; Cooper, Bruce A.; Christensen, Vivi Lycke; Henriksen, Anne Hildur; Holm, Are Martin; Rustøen, Tone.
Distinct pain profiles in patients with chronic obstructive pulmonary disease. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2018 ;Volum 13. s. 801-811
LDH OUS STO UiO UIS Untitled
 
6 Björk, Sabine; Lindkvist, Marie; Lövheim, Hugo; Bergland, Ådel; Wimo, Anders; Edvardsson, David.
Exploring resident thriving in relation to the nursing home environment: a cross‐sectional study. Journal of Advanced Nursing 2018
LDH Untitled
 
7 Børsting, Tove; Tvedt, Christine Raaen; Johansen Skogestad, Ingrid; Granheim, Tove Irene; Gay, Caryl; Lerdal, Anners.
Prevalence of pressure ulcer and associated risk factors in middle- and older-aged medical inpatients in Norway. Journal of Clinical Nursing 2018 ;Volum 27.(3-4) s. e535-e543
LDH LDS UiO Untitled
 
8 Egede-Nissen, Veslemøy; Sellevold, Gerd Sylvi; Jakobsen, Rita; Sørlie, Venke.
Minority healthcare providers experience challenges, trust, and interdependency in a multicultural team. Nursing Ethics 2018
OSLOMET LDH Untitled
 
9 Eriksen, Therese Rye; Shumba, Linnea; Ekeberg, Øivind; Bogstrand, Stig Tore.
The association between hospital admission and substance use among trauma patients. Journal of Substance Use 2018 ;Volum 23.(1) s. 79-85
FHI LDH OUS UiO Untitled
 
10 Finnbakk, Elisabeth Bell.
Sykepleieres kliniske kompetanse. Psykometrisk test av spørreskjemaet The Professional Nurse Self-Assessment Scale i norsk kommunehelsetjeneste. Muntlig presentasjon poster konferanse Åbo Akademi; ”Människan i centrum av vården och vårdvetenskapen”; 2018-09-26 - 2018-09-26
LDH Untitled
 
11 Finnbakk, Elisabeth Bell; Heyn, Lena.
Kommunikasjon med eldre personer og pasienter i ulike situasjoner.. I: Klinisk kommunikasjon i sykepleie. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205507968. s. 161-195
USN LDH Untitled
 
12 Finnbakk, Elisabeth Bell; Olaussen, Camilla; Heyn, Lena; Sellevold, Gerd Sylvi; Rødland, Ernst Kristian; Gjevjon, Edith Roth.
Delirium er en tverr­profesjonell utfordring. Slik forberedes våre sykepleier­studenter. Sykepleien 2018
USN LDH UiO Untitled
 
13 Finnbakk, Elisabeth Bell; Wangensteen, Sigrid; Skovdahl, Kirsti; Fagerstrøm, Lisbeth.
Sykepleieres kliniske kompetanse. Psykometrisk test av spørreskjemaet The Professional Nurse Self-Assessment Scale i norsk kommunehelsetjeneste. Poster konferanse Åbo Akademi; ”Människan i centrum av vården och vårdvetenskapen”; 2018-09-26 - 2018-09-26
LDH NTNU Untitled
 
14 Finstad, Helga; Jakobsen, Rita.
Lengselens og glemselens tid. Dialoger med dagboksnotater.. I: Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis. En vitenskapelig antologi.. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-905-7. s. 27-42
NORD LDH Untitled
 
15 Gjevjon, Edith Roth.
SAFE: En forskningsbasert og innovativ metode for å oppdage subakutt funksjonssvikt hos eldre. Lovisenberg diakonale høgskole, Jubileumskonferanse; 2018-11-22 - 2018-11-22
LDH Untitled
 
16 Gjevjon, Edith Roth.
Teknologiforståelse i bachelorutdanningen. NSFs utdannings- og forskningskonferanse; 2018-10-17 - 2018-10-18
LDH Untitled
 
17 Gjevjon, Edith Roth.
Understanding Change process – Action Research and Complex Interventions . EANS Summer Schools (PhD students); 2018-07-09 - 2018-07-13
LDH Untitled
 
18 Hansen, Anette; Hauge, Solveig; Hellesø, Ragnhild; Bergland, Ådel.
Purchasers’ deliberations on psychosocial needs within the process of allocating healthcare services for older home-dwelling persons with dementia: a qualitative study. BMC Health Services Research 2018 ;Volum 18.(1)
USN LDH UiO Untitled
 
19 Hanssen, Ingrid.
Sykdom og død i et flerkulturelt perspektiv.. Fagdag om trus- og livssynsmangfald i møte med sjukdom og død.; 2018-04-25 - 2018-04-25
LDH Untitled
 
20 Hanssen, Ingrid; Tran, Phuong Thai Minh.
The influence of individualistic and collectivistic morality on dementia care choices.. Nursing Ethics 2018 s. 1-11
LDH Untitled
 
21 Haugaa, Håkon; Ytrebø, Lars Marius.
Vasopressin and nitroglycerine may reduce bleeding during liver resection surgery. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2018 ;Volum 62.(7) s. 880-881
LDH OUS UiT UNN Untitled
 
22 Haugerud, Lena-Maria; Tofthagen, Randi.
"Jeg lærte å avlede meg selv fra å selvskade ved å gå inn i appens virtituelle verden. Brukerstyrt innovasjon i et recovery perspektiv.. Jubileumskonferanse 150 år. Lovisenberg diakonale høgskole.; 2018-11-22 - 2018-11-23
LDH Untitled
 
23 Hausken, John; Haave, Ellen M; Haugaa, Håkon; Løberg, Else Marit; Kongsgaard, Ulf.
A patient with solid gynecologic cancer causing lactic acidosis, severe hypercalcemia, and hypoglycemia. Clinical Case Reports 2018 s. 1-7
LDH OUS UiO Untitled
 
24 Heggdal, Kristin.
‘Bridging theory and practice through formative research’. Nordic Conference in Nursing Research; 2018-06-13 - 2018-06-15
LDH Untitled
 
25 Heggdal, Kristin; Løvaas, Beate Jelstad.
Health promotion in specialist and community care: how a broadly applicable health promotion intervention influences patient’s sense of coherence. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2018 ;Volum 32.(2) s. 690-697
VID LDH Untitled
 
26 Heggdal, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland; Hofoss, Dag.
The effect of a person-centered and strength-based health intervention on recovery among people with chronic illness. European Journal for Person Centered Healthcare 2018 ;Volum 6.(2) s. 279-285
LDH UIS Untitled
 
27 Heggdal, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland; Hofoss, Dag.
Using the Outcome Rating Scale to study the outcomes of a person-focused and strengths-based intervention among people with chronic illness.. Nordic Conference in Nursing Research; 2018-06-13 - 2018-06-15
UIS UiO LDH Untitled
 
28 Hillestad, Adelheid Hummelvoll; Øye, Christine.
Beboerfællesskaber på pleiehjem - med fokus på mennesker med demens. I: Gerontologi - Perspektiver på ældre mennesker. Gad 2018 ISBN 978-87-12-05546-4. s. 371-389
HVL LDH UiO Untitled
 
29 Holm, Camilla Christine; Steindal, Simen Alexander; Foss, Berit; Dihle, Alfhild.
En empirisk studie av fenomenet håp i recoveryprosesser innen psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2018 ;Volum 15.(1) s. 16-26
VID OSLOMET LDH Untitled
 
30 Hærnes, Nina; Gjevjon, Edith Roth.
Har hatt over 200 fra hjemmesykepleien innom. Sykepleien [Fagblad] 2018-01-17
LDH Untitled
 
31 Jakobsen, Rita; Rønsen, Astrid.
Fra hjemløshet til hjemlighet - Refleksjoner rundt helsetjenestens egnethet til å ivareta personer i siste fase og deres familier. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2018
LDH NTNU Untitled
 
32 Jensen, Claus Sixtus; Kirkegaard, Hans; Aagaard, Hanne; Olesen, Hanne V..
Clinical profile of children experiencing in-hospital clinical deterioration requiring transfer to a higher level of care. Journal of Child Health Care 2018
LDH Untitled
 
33 Jensen, Claus Sixtus; Olesen, Hanne Vebert; Aagaard, Hanne; Svendsen, Marie Louise Overgaard; Kirkegaard, Hans.
Comparison of Two Pediatric Early Warning Systems: A Randomized Trial. Journal of Pediatric Nursing : Nursing Care of Children and Families 2018
LDH Untitled
 
34 Johansen, Steinar; Hellesø, Ragnhild; Gjevjon, Edith Roth.
SAFE identification of patients at risk for readmission to municipal acute care units. Nordic Conference in Nursing Research; 2018-06-14 - 2018-08-15
LDH UiO Untitled
 
35 Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Bergland, Ådel; Ølnes, Mia Alexandra; Hofsø, Kristin; Dihle, Alfhild; Creutzfeldt, Johan; Zhang, Chao; Steindal, Simen Alexander.
Use of simulation-based learning among perioperative nurses and students: A scoping review. Nurse Education Today 2018 s. -
OSLOMET LDH UIA Untitled
 
36 Karlsen, Marte-Marie Wallander; Heggdal, Kristin; Finset, Arnstein; Heyn, Lena.
Attention‐seeking actions by patients on mechanical ventilation in intensive care units: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing 2018 s. 1-14
LDH UiO Untitled
 
37 Karlsen, Marte-Marie Wallander; Ølnes, Mia Alexandra; Heyn, Lena.
Communication with patients in intensive care units: a scoping review. Nursing in Critical Care 2018
LDH Untitled
 
38 Lindahl, Jørn Petter Hanto; Horneland, Rune; Nordheim, Espen; Hartmann, Anders; Aandahl, Einar Martin; Grzyb, Krzysztof; Haugaa, Håkon; Kjøsen, Gisle; Åsberg, Anders; Jenssen, Trond Geir.
Outcomes in Pancreas Transplantation With Exocrine Drainage Through a Duodenoduodenostomy Versus Duodenojejunostomy. American Journal of Transplantation 2018 ;Volum 18.(1) s. 154-162
LDH OUS UiO UiT Untitled
 
39 Mkhonto, Flora; Hanssen, Ingrid.
When people with dementia are perceived as witches. Consequences for patients and nurse education in South Africa. Journal of Clinical Nursing 2018 ;Volum 27.(1-2) s. e169-e176
LDH Untitled
 
40 Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Gjevjon, Edith Roth.
Teknologi som et hjelpemiddel for å øke fleksibilitet og kvalitet i praksisstudier. Lovisenberg Diakonale Høgskole Jubileumskonferanse; 2018-11-22 - 2018-11-22
LDH Untitled
 
41 Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; van Dulmen, Sandra; Brembo, Espen Andreas; Eide, Hilde.
An mHealth Intervention for Persons with Diabetes Type 2 Based on Acceptance and Commitment Therapy Principles: Examining Treatment Fidelity. JMIR mhealth and uhealth 2018 ;Volum 6.(7) s. -
USN LDH Untitled
 
42 Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; van Dulmen, Sandra; Eide, Hilde.
Examining Fidelity in mHealth Behaviour Interventions Based on Acceptance and Commitment Therapy to Support Self-Management in Persons with Chronic Illness. 20 th Global Nursing Education Conference; 2018-03-21 - 2018-03-23
USN LDH Untitled
 
43 Ohnstad, Mari Oma.
Erfaringer og muligheter ved bruk av nettkurs i etter- og videreutdanning av sykepleiere og leger. Webinarfestivalen 2018; 2018-11-06 - 2018-11-07
LDH Untitled
 
44 Prause, Daniel; Sørlie, Venke.
Å ta vare på de eksistensielle behov: god omsorg for personer med døvblindhet. Nordisk sygeplejeforskning 2018 ;Volum 8.(2) s. 150-162
LDH Untitled
 
45 Skirbekk, Helge; Hem, Marit Helene; Nortvedt, Per.
Prioritising patient care. The different views of clinicians and managers. Nursing Ethics 2018 ;Volum 25.(6) s. 746-759
LDH UiO Untitled
 
46 Smeland, Anja Hetland; Sørensen, Kari.
Ny prosedyre kan gi mer kunnskap om kompetanse om barns smerte. Tidsskriftet sykepleien 2018
LDH OUS UiO Untitled
 
47 Solberg, Marianne Trygg; Solevåg, Anne Lee; Clarke, Sara.
Optimal Conventional Mechanical Ventilation in Full-Term Newborns. Advances in Neonatal Care 2018
AHUS LDH Untitled
 
48 Stafseth, Siv Anna Ulla-Britt Karlsson; Fagerström, Lisbeth.
Test of reliability and validity of the nursing activities score NAS in CCN. Vårdvetenskaplig konferens Academill; 2018-09-26 - 2018-09-27
USN OUS UiO LDH Untitled
 
49 Stafseth, Siv Anna Ulla-Britt Karlsson; Sætre Hansen, Britt.
Intensivsykepleierens kompetanse. NSFLIS Fagkonferanse; 2018-09-19
LDH USN UIS OUS Untitled
 
50 Steindal, Simen Alexander.
Den gamles siste levedager.. Fagdag geriatri Norsk Sykepleierforbund Oslo Universitetssykehus; 2018-05-31 - 2018-05-31
LDH Untitled
 
    Vis neste liste