Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Institusjon: Lovisenberg diakonale høgskole   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Hovedkategori: Oversettelsesarbeide   Hovedkategori: Mediebidrag   Hovedkategori: Kunstnerisk og museal presentasjon   Hovedkategori: Kunstnerisk resultat   Hovedkategori: Produkt   Hovedkategori: Informasjonsmateriale   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2019
1 Alpers, Lise-Merete; Hanssen, Ingrid.
Nurses’ need for cultural competence in concrete and practice related areas. 6th International ETNA Conference 2019; 2019-06-18 - 2019-06-22
VID LDH Untitled
 
2 Austenå, Mona; Høybakk, Jofrid Berit; Nyhagen, Ragnhild; Sjöberg, Mons; Sørensen, Anne Lene; Heggdal, Kristin.
Å veilede med hendene på ryggen. Styrking av veileders kompetanse i utdanning av intensivsykepleiere. Perspektiver på sykepleierkompetanse - Utdanning og forskning; 2019-09-16 - 2019-09-17
LDH OUS Untitled
 
3 Bailey, Linda; Steindal, Simen Alexander; Dihle, Alfhild.
Uhøflighet på operasjonsstua – anestesisykepleieres erfaringer. InspirA - Tidsskrift for anestesi- og intensivsykepleiere 2019
OSLOMET LDH Untitled
 
4 Baxter, Rebecca; Lövheim, Hugo; Björk, Sabine; Sköldunger, Anders; Lindkvist, Marie; Sjögren, Karin; Sandman, Per-Olof; Bergland, Ådel; Winblad, Bengt; Edvardsson, David.
The Thriving of Older People Assessment Scale: Psychometric evaluation and short‐form development. Journal of Advanced Nursing 2019
LDH Untitled
 
5 Baxter, Rebecca; Lövheim, Hugo; Björk, Sabine; Sköldunger, Andres; Lindkvist, Marie; Sjögren, Karin; Sandman, Per-Olof; Bergland, Ådel; Winblad, Bengt; Edvardsson, David.
The Short-Form Thriving of Older People Assessment Scale. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress; 2019-05-23 - 2019-05-25
LDH Untitled
 
6 Berg, Thomas; Eliassen, Elin; Jørgenrud, Benedicte Marie; Kabashi, Saranda; Petukhov, Alexey; Bogstrand, Stig Tore.
Determination of phosphatidylethanol 16:0/18:1 in whole blood by 96-well supported liquid extraction and UHPLC-MS/MS. Journal of clinical laboratory analysis (Print) 2019 ;Volum 33.(1) s. -
LDH OUS Untitled
 
7 Berstad, Audun Elnæs; Braband, Knut; Horneland, Rune; Syversveen, Trygve; Haugaa, Håkon; Jenssen, Trond Geir; Foss, Aksel.
Microbubble contrast-enhanced ultrasound in the vascular evaluation after pancreas transplantation: a single-center experience. Acta Radiologica 2019 s. 1-8
LDH OUS UiO UiT Untitled
 
8 Bingen, Hanne Maria S; Steindal, Simen Alexander; Krumsvik, Rune Johan; Tveit, Bodil.
Nursing students studying physiology within a flipped classroom, self-regulation and off-campus activities. Nurse Education in Practice 2019 ;Volum 35. s. 55-62
VID LDH UiB Untitled
 
9 Bingen, Hanne Maria S; Tveit, Bodil; Krumsvik, Rune Johan; Steindal, Simen Alexander.
Nursing students’ experiences with the use of a student response system when learning physiology. Nordic Journal of Digital Literacy 2019 (1-2) s. 37-52
VID LDH UiB Untitled
 
10 Bondevik, Gunnar Tschudi; Hofoss, Dag; Husebø, Bettina; Deilkås, Ellen C Tveter.
The safety attitudes questionnaire – ambulatory version: psychometric properties of the Norwegian version for nursing homes. BMC Health Services Research 2019 ;Volum 19.(1) s. 1-14
AHUS LDH NORCE UiB Untitled
 
11 Borglin, Gunilla; Hew Thach, Emelie; Jeppsson, Maria; Sjögren Forss, Katarina.
Registered Nurse’s Experiences of Continence Care for Older People: A Qualitative Descriptive Study. International Journal of Older People Nursing 2019
LDH Untitled
 
12 Borglin, Gunilla; Räthel, Kristina; Paulsson, Helena; Sjögren Forss, Katarina.
Registered Nurses Experiences of Managing Depressive Symptoms at Care Centres for Older People: A Qualitative Descriptive Study. BMC Nursing 2019
LDH Untitled
 
13 Deilkås, Ellen C Tveter; Hofoss, Dag; Hansen, Elisabeth Holm; Bondevik, Gunnar Tschudi.
Variation in staff perceptions of patient safety climate across work sites in Norwegian general practitioner practices and out-of-hour clinics. PLOS ONE 2019 ;Volum 14.(4) s. -
AHUS USN LDH NORCE UiB Untitled
 
14 Deilkås, Ellen C Tveter; Hofoss, Dag; Husebø, Bettina; Bondevik, Gunnar Tschudi.
Opportunities for improvement in nursing homes: Variance of six patient safety climate factor scores across nursing homes and wards - Assessed by the Safety Attitudes Questionnaire. PLOS ONE 2019 ;Volum 14:e0218244.(6) s. 1-11
AHUS LDH NORCE UiB Untitled
 
15 Gjevjon, Edith Roth.
Finnes sykepleieforskning?. Sykepleien Forskning 2019
LDH Untitled
 
16 Gjevjon, Edith Roth.
Forskjeller og likheter mellom forskningsartikkel og fagartikkel. Sykepleien Forskning 2019 ;Volum 3. s. 78-81
LDH Untitled
 
17 Gjevjon, Edith Roth.
"Shitty Nursing" eksisterer også i Norge. Sykepleien Forskning 2019
LDH Untitled
 
18 Gjevjon, Edith Roth.
Teknologiforståelse i sykepleierutdanningen ved Lovisenberg diakonale høgskole – nytt utdannings- program for fremtiden. NSFs 18. nasjonale e-helsekonferanse «Sykepleie og digitalisering – samspill i praksis»; 2019-02-13 - 2019-02-14
LDH Untitled
 
19 Gjevjon, Edith Roth.
Tema, hensikt, problemstilling, hensikt, forskningsspørsmål og mål - hva er hva?. Sykepleien Forskning 2019 ;Volum 3. s. 40-44
LDH Untitled
 
20 Gjevjon, Edith Roth; Bjørnnes, Ann Kristin.
Kvalitet i kvantitativ metode - et innblikk. Sykepleien Forskning 2019 ;Volum 3. s. 56-59
OSLOMET LDH Untitled
 
21 Gjevjon, Edith Roth; Lindberg, Øydis.
SAFE - Tidlig oppdagelse av subakutt og akutt funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre. Pasientsikkerhetskonferansen 2019; 2019-09-26 - 2019-09-27
LDH Untitled
 
22 Gjevjon, Edith Roth; Linnerud, SIlje Christin Wang; Andersen, Ellen; Klev, Mette Sofie; Johansen, Steinar; Borglin, Gunilla.
SAFE avdekker funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre. Sykepleien 2019
LDH Untitled
 
23 Hanssen, Ingrid.
Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. 4. reviderte utgave.. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 (ISBN 978-82-05-51773-8) 212 s.
LDH Untitled
 
24 Hausken, John; Rydenfelt, Kristina Elisabeth; Horneland, Rune; Ullensvang, Kyrre; Kjøsen, Gisle; Tønnessen, Tor Inge; Haugaa, Håkon.
First Experience With Rectus Sheath Block for Postoperative Analgesia After Pancreas Transplant: A Retrospective Observational Study. Transplantation Proceedings 2019 ;Volum 51.(2) s. 479-484
LDH OUS UiO Untitled
 
25 Hestevik, Christine Hillestad; Heyerdahl, Ella Marie; Garaas, Bjørg L.; Sellevold, Gerd Sylvi; Molin, Marianne.
Improving Documentation of Nutritional Care in A Nursing Home: An Evaluation of A Participatory Action Research Project. Geriatrics (Basel) 2019 ;Volum 4.(29)
BJORKNES OSLOMET LDH Untitled
 
26 Hillestad, Adelheid Hummelvoll.
Menneskelige(re) møter: Om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem. Oslo: Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet 2019 183 s.
LDH UiO Untitled
 
27 Hjorth-Johansen, Elin; Hofoss, Dag; Kynø, Nina Margrethe.
E‐learning or lectures to increase knowledge about congenital heart disease in infants: A comparative interventional study. Nursing Open 2019 ;Volum 6.(3) s. 1143-1149
LDH OUS Untitled
 
28 Hugøy, Therese; Lerdal, Anners; Rustøen, Tone; Oksholm, Trine.
Predicting postoperative fatigue in surgically treated lung cancer patients in Norway: a longitudinal 5-month followup study. BMJ Open 2019 ;Volum 9.(9) s. 1-9
VID LDH LDS OUS UiO Untitled
 
29 Jacobsen, Ellisiv Lærum.
Referanse verdier SF-36 for aldergruppene 18 år -80 år. Livskvalitet anno 2019; 2019-02-22 - 2019-02-22
LDH Untitled
 
30 Jakobsen, Rita; Sellevold, Gerd Sylvi; Egede-Nissen, Veslemøy; Sørlie, Venke.
Ethics and quality care in nursing homes: Relatives' experiences. Nursing Ethics 2019 ;Volum 26.(3) s. 767-777
OSLOMET LDH Untitled
 
31 Jansen, Trine-Lise; Hem, Marit Helene; Danbolt, Lars Johan; Hanssen, Ingrid.
Moral distress in acute psychiatric nursing: Multifaceted dilemmas and demands. Nursing Ethics 2019 s. -
VID LDH MF Untitled
 
32 Karlsen, Marte-Marie Wallander; Happ, Mary Beth; Heggdal, Kristin; Finset, Arnstein; Heyn, Lena.
Decision making in intensive care units: A phenomenological-hermeneutical study. 8th European Federation of Critical Care Nurses (EFCCNA) Congress; 2019-02-13 - 2019-02-16
USN LDH UiO Untitled
 
33 Karlsen, Marte-Marie Wallander; Sørensen, Anne Lene; Finsand, Camilla; Lieungh, Martin; Sjøberg, Mons; Stafseth, Siv Anna Ulla-Britt Karlsson.
Nyansatt og sykepleier i spesialutdanning. NSFLIS Fagkongress 2019; 2019-09-27 - 2019-09-27
LDH Untitled
 
34 Kirkevold, Marit; Mathisen, Lars; Hellesø, Ragnhild; Kvangarsnes, Marit; Bergland, Ådel; Kapstad, Heidi; Førsund, Linn Hege.
Spesialistsykepleiere skal møte udekkede behov. Dagens medisin 2019
USN LDH NTNU UiO Untitled
 
35 Lerdal, Anners; Hofoss, Dag; Gay, Caryl; Fagermoen, May Solveig.
Perception of illness among patients with heart failure is related to their general health independently of their mood and functional capacity. Journal of Patient-Reported Outcomes 2019
LDH LDS UiO Untitled
 
36 Linnerud, SIlje Christin Wang; Bragstad, Line Kildal.
Faktorer som har sammenheng med fatigue etter hjerneslag. Sykepleien Forskning 2019 ;Volum 14.(76701) s. -
LDH OUS UiO Untitled
 
37 Lood, Qarin; Kirkevold, Marit; Sjögren, Karin; Bergland, Ådel; Sandman, Per-Olof; Edvardsson, David.
Associations between person-centred climate and perceived quality of care in nursing homes: a cross-sectional study of relatives' experiences.. Journal of Advanced Nursing 2019 s. 1-9
LDH Untitled
 
38 Mentzoni, Ida; Bogstrand, Stig Tore; Faiz, Kashif Waqar.
Emergency department crowding and length of stay before and after an increased catchment area. BMC Health Services Research 2019 ;Volum 19.(1)
AHUS LDH OUS UiO Untitled
 
39 Nes, Andrea Aparecida Gonçalves.
Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet. WORKSHOP OM STUDENTARBEID-2019. For veiledere og studentkontakter; 2019-11-05 - 2019-11-05
LDH Untitled
 
40 Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Gjevjon, Edith Roth.
Nursing Education: A guidance based on technology to increase flexibility, quality and efficiency in clinical practicum. ACENDIO Conference; 2019-03-28 - 2019-03-30
LDH Untitled
 
41 Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Gjevjon, Edith Roth.
Teknologi som et hjelpemiddel for å øke fleksibilitet og kvalitet i praksisstudier. NSFs e-helsekonferanse 2019; 2019-02-13 - 2019-02-14
LDH Untitled
 
42 Nyhagen, Ragnhild; Sjöberg, Mons; Austenå, Mona; Sørensen, Anne Lene; Høybakk, Jofrid Berit; Heggdal, Kristin.
Små organisatoriske grep - bedre praksisveiledning i intensivavdelinger. NSFLIS FAGKONGRESS; 2019-09-25 - 2019-09-27
LDH OUS Untitled
 
43 Nyhagen, Ragnhild; Sjöberg, Mons; Austenå, Mona; Sørensen, Anne Lene; Høybakk, Jofrid Berit; Heggdal, Kristin.
Små organisatoriske grep kan gi bedre praksisveiledning på intensivavdelinger.. Sykepleien Forskning 2019 s. 1-17
LDH OUS Untitled
 
44 Olaussen, Camilla; Heggdal, Kristin; Tvedt, Christine Raaen.
Elements in Scenario-Based Simulation Associated with Nursing Students’ Self-Confidence and Satisfaction: A Cross-Sectional Study. Nursing Open 2019 s. -
LDH UIS Untitled
 
45 Pedersen, Ingunn; Solevåg, Anne Lee; Solberg, Marianne Trygg.
Simulation-based training promotes higher levels of cognitive control in acute and unforeseen situations. Clinical Simulation in Nursing 2019 ;Volum 34. s. 6-15
AHUS LDH Untitled
 
46 Riddervold, Karen; Bredahl, Saskia; Steindal, Simen Alexander; Skedsmo, Karoline; Lee, Anja.
Informal caregivers’ experiences of administrating subcutaneous medication in end-of-life care for homebased patients: A qualitative study. A Good Ending – Good for All; 2019-11-06 - 2019-11-07
LDH Untitled
 
47 Sellevold, Gerd Sylvi; Egede-Nissen, Veslemøy; Jakobsen, Rita; Sørlie, Venke.
Quality dementia care: Prerequisites and relational ethics among multicultural healthcare providers. Nursing Ethics 2019 ;Volum 26.(2) s. 504-514
OSLOMET LDH Untitled
 
48 Sjetne, Ingeborg Strømseng; Tvedt, Christine Raaen; Ringard, Ånen.
Norway. I: Strengthening health systems through nursing: Evidence from 14 European countries (2019). : The European Observatory on Health Systems and Policies 2019 ISBN 978 92 890 5174 3. s. 95-107
FHI LDH Untitled
 
49 Sjögren, Karin; Lood, Qarin; Bergland, Ådel; Vassbø, Tove Karin; Kirkevold, Marit; Edvardsson, David.
An international person-centred and thriving promoting intervention in nursing homes. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress; 2019-05-23 - 2019-05-25
LDH UiO Untitled
 
50 Stafseth, Siv Anna Ulla-Britt Karlsson.
Assessment of Nursing Intensity with Nursing Activities Score in Norwegians Intensive Care Units. Faculty of Medicine, University of Oslo: Reprosentralen, University of Oslo 2019 (ISBN 9788283774917) 69 s.
LDH UiO Untitled
 
    Vis neste liste