Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Institusjon: Lovisenberg diakonale høgskole   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Hovedkategori: Oversettelsesarbeide   Hovedkategori: Mediebidrag   Hovedkategori: Kunstnerisk og museal presentasjon   Hovedkategori: Kunstnerisk resultat   Hovedkategori: Produkt   Hovedkategori: Informasjonsmateriale   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

1 Andenæs, Randi; Lerdal, Anners; Bjørnsborg, Eva; Bonsaksen, Tore; Borge, Lisbet; Christiansen, Bjørg; Eide, Hilde; Hvinden, Kari; Fagermoen, May Solveig.
Personal factors associated with health related quality of life in patients attending patient education courses while waiting for bariatric surgery. Quality of Life Research 2010 ;Volum 19. Suppl. 1 s. -
OSLOMET LDH OUS Untitled
 
2 Fagerström, Lisbeth.
Benchmarking in nursing care by the RAFAELA patient classification system. abstract. International Nursing Management Conference; 2008-10-13 - 2008-10-15
LDH Untitled
 
3 Fagerström, Lisbeth.
Evidence-based human resource management: a study of nurse leaders' resource allocation. Journal of Nursing Management 2009 ;Volum 17.(4) s. 415-425
USN LDH Untitled
 
4 Finnbakk, Elisabeth Bell; Skovdahl, Kirsti; Fagerström, Lisbeth.
An optimal future care for older people in the Nordic countries?. 4. European Nursing Congress. Older persons: the future of care; 2010-10-04 - 2010-10-07
USN LDH Untitled
 
5 Finnbakk, Elisabeth Bell; Skovdahl, Kirsti; Fagerström, Lisbeth.
An optimal future care for older people in the Nordic countries - views and attitudes by top politicans and top managers. Høgskolestyret ved Lovisenberg diakonale høgskole; 2010-10-19 - 2010-10-19
USN LDH Untitled
 
6 Finnbakk, Elisabeth Bell; Skovdahl, Kirsti; Fagerström, Lisbeth.
An optimal future care for older people in the Nordic countries - views and attitudes by top politicans and top managers. Forskningsdagene; 2010-09-28 - 2010-09-29
USN LDH Untitled
 
7 Heiberg, Turid; Kjeken, Ingvild; Kvien, Tore K.; Dagfinrud, Hanne.
Multidisciplinary apporach to rheumatoid arthritis. I: Rheumatology / Marc C. Hochberg...[et. al.] (eds.). Elsevier 2010 ISBN 9780323065511.
DIAKON LDH Untitled
 
8 Heiberg, Turid; Lie, E.; van der Heijde, Desiree; Kvien, Tore K..
Sleep problems are of higher priority for improvement for patients with ankylosing spondylites than for patients with other inflammatory arthopathies. Annals of the Rheumatic Diseases 2010
DIAKON LDH Untitled
 
9 Heiberg, Turid; Lie, Elisabeth; van der Heijde, Desiree; Kvien, Tore K..
Sleep problems are of higher priority for improvement for patients with ankylosing spondylitis than patients with other inflammatory arthropathies. Annals of the Rheumatic Diseases 2010
DIAKON LDH OUS Untitled
 
10 Heiberg, Turid; Lie, Elisabeth; van der Heijde, Desirée; Kvien, Tore Kristian.
Sleep problems are of higher priority for improvement for patients with ankylosing spondylitis than for patients with other inflammatory arthropathies. Annals of the Rheumatic Diseases 2011 ;Volum 70.(5) s. 872-873
DIAKON LDH OUS Untitled
 
11 Kjeken, Ingvild; Dagfinrud, Hanne; Heiberg, Turid; Kvien, Tore K..
Sleep problems are of higher priority for improvement for patients with ankylosing spondylitis than for patients with other inflammatory arthtopathies. I: Multidisciplinary approach to rheumatoid arthritis. Elsevier 2011 s. 965-971
DIAKON LDH Untitled
 
12 Lerdal, Anners; Grov, Ellen Karine; Saghaug, Elisabeth; Slaaen, Joran; Gay, Caryl; Gautvik, Kåre; Lee, Kathryn A.; Slåtten, Kari; Normann, Are Peder.
Pårørende til pasienter på hospice. Tretthet, søvnforstyrrelser og helserelatert livskvalitet - en pilotstudie. Den 9. Sykepleierkongressen, NSF, Oslo, 25.-26.9 2012; 2012-09-25 - 2012-09-26
HVL LDH LDS UiO Untitled
 
13 Lingaas, Per Snorre; Hol, Per Kristian; Lundblad, Runar; Rein, Kjell Arne; Mathisen, Lars; Smith, Hans Jørgen; Andersen, Rune; Thaulow, Erik; Tønnessen, Tor Inge; Svennevig, Jan; hauge, sigurd nitter; Fredriksen, Per Morten; andersen, marit; Fosse, Erik.
Clinical and radiologic outcome of off-pump coronary surgery at 12 months follow-up: prospective randomized trial.. Annals of Thoracic Surgery 2006
LDH OUS UiO Untitled
 
14 Lingaas, Per Snorre; Hol, Per Kristian; Lundblad, Runar; Rein, Kjell Arne; Mathisen, Lars; Smith, Hans-Jørgen; Andersen, Rune; Thaulow, Erik; Tønnessen, Tor Inge; Svennevig, Jan Ludvig; hauge, sigurd nitter; Fredriksen, Per Morten; Andersen, Marit Helen; Fosse, Erik.
Clinical and Radiological Outcome of Off-Pump Coronary Surgery at 12 Months Follow-Up: A Prospective Randomized Trial. Annals of Thoracic Surgery 2006 ;Volum 81.(6) s. 289-295
LDH OUS UiO Untitled
 
15 Tofthagen, Randi; Fagerström, Lisbeth.
En begrepsanalyse av selvskade. Høgskolestyret ved Lovisenberg diakonale høgskole; 2010-10-19 - 2010-10-19
LDH Untitled
 
16 Tofthagen, Randi; Fagerström, Lisbeth.
En litteraturstudie av begrepet selvskade. Forskningsdagene; 2010-09-28 - 2010-09-29
LDH Untitled
 
17 Aagaard, Hanne; Hall, Elisabeth O.C.; Ludvigsen, Mette Spliid; Fegran, Liv; Uhrenfeldt, Lisbeth.
Challenges in using meta-study in advancing qualitative evidence.. The Third Nordic Conference in Nursing Research; 2018-06-13 - 2018-06-15
NORD LDH UIA Untitled
 
18 Aagaard, Hanne; Hall, Elisabeth O.C.; Ludvigsen, Mette Spliid; Uhrenfeldt, Lisbeth; Fegran, Liv.
Parents´ experiences of neonatal transfer. A meta-study of qualitative research 2000-2017. Nursing Inquiry 2018 ;Volum 25:e12231.(3) s. 1-11
NORD LDH UIA Untitled
 
19 Aamodt, Ina Marie; Hellesø, Ragnhild; Lie, Irene.
Utskrivelse av pasienter med kreft i palliativ fase fra gastroenterologisk avdeling. BestPractice Gastroenterologi 2014 ;Volum 3.(8) s. 18-21
LDH OUS UiO Untitled
 
20 Aamodt, Ina Marie; Lie, Irene; Hellesø, Ragnhild.
Nurses' perspectives on the discharge of cancer patients with palliative care needs from a gastroenterology ward. International Journal of Palliative Nursing 2013 ;Volum 19.(8) s. 397-402
LDH OUS UiO Untitled
 
21 Abraham, Ruth; Lien, Lars; Hanssen, Ingrid.
Coping, resilience and posttraumatic growth among Eritrean female refugees living in Norwegian asylum reception centres: A qualitative study. International Journal of Social Psychiatry 2018 ;Volum 64.(4) s. 359-366
HINN LDH LDS SI UiO Untitled
 
22 Aigeltinger, Eva.
Rapport fra et avbrutt prosjekt: Kvalitetsforbedring av sykepleiedokumentasjon i et sykehjem. Oslo: Høgskolen for Diakoni og Sykepleie 1999 13 s. (3/99)
LDH Untitled
 
23 Aigeltinger, Eva.
Rapport fra et avbrutt prosjekt: kvalitetsforbedring av sykepleiedokumentasjon i et sykehjem. Oslo: Høgskolen for Diakoni og sykepleie 1999 13 s.
LDH Untitled
 
24 Aigeltinger, Eva; Haugan, Grethe.
Case metode i praksisnære studiegrupper. Nasjonal konferanse om sidestilte karriereveier og førstelektor-/dosentveien; 2009-10-15 - 2009-10-16
LDH Untitled
 
25 Aigeltinger, Eva; Haugan, Grethe.
Foreløpige funn fra evalueringsstudie ved Lovisenberg diakonale høgskole av sykepleierstudentenes veiledning i spesialisthelsetjenesten. FUFF-konferansen; 2009-05-05 - 2009-05-06
LDH Untitled
 
26 Aigeltinger, Eva; Haugan, Grethe.
Praksisveiledning i sykehus : en forskningsbasert evalueringsstudie av sykepleierstudenters praksisstudier. Oslo: Lovisenberg diakonale høgskole 2009 122 s.
LDH Untitled
 
27 Aigeltinger, Eva; Haugan, Grethe.
Sykepleierstudenters og ders veileders erfaringer med praksisveiledning på sykehus. Forskningsdagene ved Lovisenberg diakonale høgskole 2011; 2011-09-27 - 2011-09-27
LDH Untitled
 
28 Aigeltinger, Eva; Haugan, Grethe; Skoglund, Inger.
Fem korister i samspill om læring i ulike kontekster. Oslo: Høgskolen i Oslo 2009 (ISBN 9788257946982) 22 s. (17)
LDH UiT Untitled
 
29 Aigeltinger, Eva; Haugan, Grethe; Sørlie, Venke.
Utfordringer med å veilede sykepleiestudenter i praksisstudier. Sykepleien Forskning 2012 ;Volum 7.(2) s. 160-166
LDH Untitled
 
30 Aldrin, Eirik.
Holdninger til omsorgsyrker kan endres :. Sykepleien Forskning 2011 (4) s. 331-
LDH Untitled
 
31 Alfheim, Hanne Birgit; Hofsø, Kristin; Rosseland, Leiv Arne; Rustøen, Tone.
Multiple symptoms in family caregivers of intensive care patients. International congress, European federation of Critical Care Nursing associations; 2017-02-15
LDH OUS UiO Untitled
 
32 Alfheim, Hanne Birgit; Hofsø, Kristin; Rosseland, Leiv Arne; Rustøen, Tone.
Symptombelastning hos pårørende til intensivpasienter. Sykepleierkongressen 2016; 2016-09-27
LDH OUS UiO Untitled
 
33 Alfheim, Hanne Birgit; Hofsø, Kristin; Småstuen, Milada Cvancarova; Tøien, Kirsti; Rosseland, Leiv Arne; Rustøen, Tone.
Post-traumatic stress symptoms in family caregivers of intensive care unit patients: A longitudinal study. Intensive & Critical Care Nursing 2018
OSLOMET LDH OUS UiO Untitled
 
34 Alfheim, Hanne Birgit; Rosseland, Leiv Arne; Hofsø, Kristin; Småstuen, Milada C; Rustøen, Tone.
Multiple symptoms in Family caregivers of intensive care unit patients. Journal of Pain and Symptom Management 2017 ;Volum 55.(2) s. 387-394
OSLOMET LDH OUS UiO Untitled
 
35 Alfheim, Hanne Birgit; Småstuen, Milada Cvancarova; Hofsø, Kristin; Tøien, Kirsti; Rosseland, Leiv Arne; Rustøen, Tone.
Quality of life in family caregivers of patients in the intensive care unit: A longitudinal study. Australian Critical Care 2018
OSLOMET LDH OUS UiO Untitled
 
36 Alm-Kruse, Kristin; Kramer-Johansen, Jo; Bogstrand, Stig Tore.
Registrerer få hjertestanser. Sykepleien Forskning 2016 s. -
FHI LDH OUS UiO Untitled
 
37 Alpers, Lise-Merete; Hanssen, Ingrid.
Caring for ethnic minority patients: A mixed method study of nurses' self-assessment of cultural competency. Nurse Education Today 2014 ;Volum 34.(6) s. 999-1004
OSLOMET LDH LDS Untitled
 
38 Alpers, Lise-Merete; Hanssen, Ingrid.
Etniske minoritetspasienter i psykiatrien - en studie av helsearbeideres kompetanse. Oslo: Lovisenberg diakonale høgskole 2009 88 s.
LDH LDS Untitled
 
39 Alpers, Lise-Merete; Hanssen, Ingrid.
Nurses’ need for cultural competence in concrete and practice related areas. 6th International ETNA Conference 2019; 2019-06-18 - 2019-06-22
VID LDH Untitled
 
40 Alpers, Lise-Merete; Hanssen, Ingrid.
Sykepleieres kompetanse om etniske minoritetspasienter. Oslo: Lovisenberg Diakonale Sykehus 2008 80 s.
LDH Untitled
 
41 Alpers, Lise-Merete.
Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter. : Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (ISBN 978 82 8364 047 2) 150 s.
HIOA LDH LDS Untitled
 
42 Alvsvåg, Herdis; Bergland, Ådel; Førland, Oddvar.
Innledning: Samfunnskritiske og fagkritiske omveier. I: Nødvendige omveier : en vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-40744-5. s. 15-26
VID HVL LDH UiO Untitled
 
43 Alvsvåg, Herdis; Bergland, Ådel; Førland, Oddvar.
Nødvendige omveier : en vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 978-82-02-40744-5) 382 s.
VID HVL LDH Untitled
 
44 Andenæs, Randi; Fagermoen, May Solveig; Eide, Hilde; Lerdal, Anners.
Factors predicting health related quality of life in patients with morbid obesity one year after attending a learning and mastery course. 18th Annual Conference in International Society for Quality of Life Research; 2011-10-26 - 2011-10-29
OSLOMET USN LDH OUS Untitled
 
45 Andenæs, Randi; Hvinden, Kari; Fagermoen, May Solveig; Lerdal, Anners.
Health-related quality of life in persons with COPD attending self-management courses and pulmonary rehabilitation compared with the general population. International Society for Quality of Life Research 19th Annual Conference; 2012-10-24 - 2012-10-27
HIOA LDH LDS OUS Untitled
 
46 Andenæs, Randi; Hvinden, Kari; Fagermoen, May Solveig; Lerdal, Anners.
Health-related quality of life in persons with COPD attending self-management courses and pulmonary rehabilitation compared with the general population. Quality of Life Research 2012 ;Volum 21. Suppl. 1 s. -
OSLOMET LDH LDS LHL OUS UiO Untitled
 
47 Andenæs, Randi; Lerdal, Anners; Bjørnsborg, Eva; Bonsaksen, Tore; Borge, Lisbet; Eide, Hilde; Christiansen, Bjørg; Hvinden, Kari; Fagermoen, May Solveig.
Personal factors associated with Health Related Quality of Life in patients attending patient education courses while waiting for Bariatric Surgery. 17th Annual Meeting of the International Society for Quality of Life Research; 2010-10-27 - 2010-10-30
VID OSLOMET LDH LHL UiO Untitled
 
48 Andersen, Kari; Bell, Liv Austdal.
Kan sykepleierstudenter nå funksjonberedskap med kortere klinisk praksis? : et prøveprosjekt ved Diakonissehusets sykepleierhøgskole 1988-1990. Oslo: Diakonissehusets SPHS 1991 60 s.
LDH Untitled
 
49 Andersen, Kirsti Lauvli; Strøm, Anita; Fagermoen, May Solveig.
Next-of-kin of heart failure patients, their experiences and needs for information and co-operation with health care workers. Nordic Conference in Nursing Research; 2014-06-10 - 2015-02-12
HIOF LDH UiO Untitled
 
50 Andersen, Kirsti Lauvli; Strøm, Anita; Fagermoen, May Solveig.
Pårørende som medvandrere i et uklart tjenesteterreng. Dialogkonferansen 2015; 2015-06-02 - 2015-06-02
HIOF LDH UiO Untitled
 
    Vis neste liste