Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-8 av 8

2019
1 Eide, Helene Marie Kjærgård; Helleve, Ingrid; Kvam, Edel Karin.
What is the ideal school according to school leaders?. NERA; 2019-03-06 - 2019-03-08
UiB Untitled
 
2 Eide, Liv; Kvam, Edel Karin; Ulvik, Marit.
Student wellbeing in the time of measurement. The 19th Biennial Conference of International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT); 2019-07-01 - 2019-07-05
UiB Untitled
 
3 Helleve, Ingrid; Eide, Helene Kjærgård; Kvam, Edel Karin.
Mediating the ideal school - school leaders’ perspectives on ideal schooling and learning. NERA (Nordic Educational Research Association); 2019-03-05 - 2019-03-08
UiB Untitled
 
4 Kvam, Edel Karin.
Praksisveiledning og lærerstudenters profesjonelle utvikling. Om utviklende kunnskapsprosesser i lærerutdanningens praksisveiledning. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2019 ;Volum 13.(1) s. 1-19
UiB Untitled
 
5 Kvam, Edel Karin.
Profesjonsfaglig fellesskap. Om kollektive utviklingsprosesser i skoleorganisasjonen. Faglig seminar; 2019-02-21 - 2019-02-21
UiB Untitled
 
6 Kvam, Edel Karin.
Utviklende samtalepraksis i fagfornyelsen. Skolesamling; 2019-08-15 - 2019-08-15
UiB Untitled
 
7 Kvam, Edel Karin; Ulvik, Marit.
Students’ perspectives on teaching.Teachers’ work in a tension between student perspectives and educational policy. ECER2019 - Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future; 2019-09-02 - 2019-09-06
UiB Untitled
 
8 Kvam, Edel Karin; Ulvik, Marit; Helleve, Ingrid.
The entrance into teaching for new teachers with a variety of backgrounds. ECER2019 - Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future; 2019-09-02 - 2019-09-06
UiB Untitled