Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-6 av 6

2019
1 Birkeland, Ina Bakke; Postler, Christoph; Stöger, Elisabeth; Velle, Gaute; Halvorsen, Godtfred A.; Skoglund, Helge.
Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 31 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(331)
NORCE UiB Untitled
 
2 Birkeland, Ina Bakke; Velle, Gaute; Espedal, Espen Olsen; Haave, Marte; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Stöger, Elisabeth.
Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn 2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 72 s. LFI Uni Miljø(326)
NORCE Untitled
 
3 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke.
Bolstadelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 32 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(342)
NORCE Untitled
 
4 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke.
Teigdalselva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 28 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(338)
NORCE Untitled
 
5 Jensen, Thomas Correll; Birkeland, Ina Bakke; Bongard, Terje; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute.
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget - resultater 2018. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3422-1) 34 s. NINA rapport(1675)
NINA NIVA NORCE Untitled
 
6 Velle, Gaute; Birkeland, Ina Bakke; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Biological intercalibration: Invertebrates 2019. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7168-3) 27 s. NIVA-rapport(7433)
NORCE Untitled