Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-5 av 5

2019
1 Fauchald, Per; Erikstad, Kjell E; Reiertsen, Tone.
Sjøfugl i Barentshavet - vurderinger av sårbare arter, bestander, områder og perioder basert på nyeste kunnskap (revidert utgave). Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3406-1) 49 s. NINA rapport(1616b)
NINA Untitled
 
2 Fauchald, Per; Tarroux, Arnaud Louis Robert; Bråthen, Vegard Sandøy; Descamps, Sebastian; Ekker, Morten; Helgason, Halfdan Helgi; Merkel, Benjamin; Moe, Børge; Åström, Jens; Strøm, Hallvard.
Arctic-breeding seabirds’ hotspots in space and time - A methodological framework for year-round modelling of environmental niche and abundance using light-logger data. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3401-6) 85 s. NINA rapport(1657)
NINA Untitled
 
3 Munoz, Lorena; Hausner, Vera Helene; Brown, Greg; Runge, Claire Alice; Fauchald, Per.
Identifying spatial overlap in the values of locals, domestic- and international tourists to protected areas. Tourism Management 2019 ;Volum 71. s. 259-271
NINA UiT Untitled
 
4 Murguzur, Francisco Javier Ancin; Munoz, Lorena; Monz, Christopher; Fauchald, Per; Hausner, Vera Helene.
Efficient sampling for ecosystem service supply assessment at a landscape scale. Ecosystems and People 2019 ;Volum 15.(1) s. 33-41
NINA UiT Untitled
 
5 Systad, Geir Helge Rødli; Fauchald, Per; Descamps, Sebastian; Christensen-Dalsgaard, Signe; Strøm, Hallvard; Tarroux, Arnaud Louis Robert.
Identifisering av viktige områder for sjøfugl i norske havområder - innspill til forvaltningsplanarbeidet 2018. Bergen: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3370-5) 42 s. NINA rapport(1627)
NINA Untitled