Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-10 av 10

2020
1 Børhaug, Kjetil; Danielsen, Hilde; Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Lotsberg, Dag Øyvind; Ludvigsen, Kari; Nordø, Åsta Dyrnes; Olsen, Torjer Andreas; Sataøen, Svein Ole.
Appendiks til Implementeringen av rammeplan for barnehagen. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8. s. -
HVL NORCE UiB UiT Untitled
 
2 Børhaug, Kjetil; Homme, Anne; Olsen, Torjer Andreas; Ludvigsen, Kari.
Barnehageeigarane og rammeplanen. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8. s. 104-140
HVL UiB UiT Untitled
 
3 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne.
Profesjonalisering i barnehagen? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger. Ledermøte for byområder, Bergen kommune; 2020-02-13 - 2020-02-13
UiB Untitled
 
4 Holen, Solveig; Lødding, Berit; Helgøy, Ingrid; Homme, Anne.
Implementing a Targeted, Nationwide Intervention to Promote Upper Secondary School Completion: Does it Have the Potential to Strengthen Students’ Achievement?. Scandinavian Journal of Educational Research 2020 s. -
NIFU NORCE RBUP-ØS Untitled
 
5 Homme, Anne; Danielsen, Hilde; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Diskusjon og avslutning. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8.
NORCE UiB Untitled
 
6 Homme, Anne; Danielsen, Hilde; Ludvigsen, Kari.
Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 (ISBN 978-82-8408-129-8) 276 s.
HVL NORCE UiB Untitled
 
7 Homme, Anne; Danielsen, Hilde; Ludvigsen, Kari.
Innledning. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8.
HVL NORCE UiB Untitled
 
8 Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Evaluering av implementering av rammeplanen i barnehagen 2018-2023. Prosjektpresentasjon.. Ledermøte for byområder, Bergen kommune; 2020-02-13 - 2020-02-13
NORCE UiB Untitled
 
9 Lotsberg, Dag Øyvind; Ludvigsen, Kari; Nordø, Åsta Dyrnes; Homme, Anne.
Barnehagestyrernes erfaring og arbeid med implementering av rammeplanen. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8.
HVL NORCE UiB Untitled
 
10 Ludvigsen, Kari; Homme, Anne.
Utformingen av rammeplanens mål og virkemidler. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8.
UiB HVL Untitled