Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-9 av 9

2020
1 Børhaug, Kjetil; Danielsen, Hilde; Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Lotsberg, Dag Øyvind; Ludvigsen, Kari; Nordø, Åsta Dyrnes; Olsen, Torjer Andreas; Sataøen, Svein Ole.
Appendiks til Implementeringen av rammeplan for barnehagen. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8. s. -
HVL NORCE UiB UiT Untitled
 
2 Eide, Helene Marie Kjærgård; Danielsen, Hilde; Sataøen, Svein Ole; Olsen, Torjer Andreas.
Barnehagestudien. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8.
HVL NORCE UiB UiT Untitled
 
3 Eide, Helene Marie Kjærgård; Helleve, Ingrid.
Å være elev i dagens skole. I: Skolens betydning. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034165. s. 145-164
UiB Untitled
 
4 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne.
Profesjonalisering i barnehagen? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger. Ledermøte for byområder, Bergen kommune; 2020-02-13 - 2020-02-13
UiB Untitled
 
5 Eide, Helene Marie Kjærgård; Westrheim, Kariane.
Norwegian prison officers´ perspectives on professionalism and professional development opportunities in their occupation. Journal of Prison Education and Reentry (JPER) 2020 ;Volum 6.(3) s. 316-332
UiB Untitled
 
6 Helleve, Ingrid; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Veier til ledernes drømmeskole. I: Skolens betydning. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034165. s. 197-216
UiB Untitled
 
7 Homme, Anne; Danielsen, Hilde; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Diskusjon og avslutning. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8.
NORCE UiB Untitled
 
8 Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Evaluering av implementering av rammeplanen i barnehagen 2018-2023. Prosjektpresentasjon.. Ledermøte for byområder, Bergen kommune; 2020-02-13 - 2020-02-13
NORCE UiB Untitled
 
9 Ulvik, Marit; Eide, Helene Marie Kjærgård; Eide, Liv; Helleve, Ingrid; Jensen, Vigdis Stokker; Ludvigsen, Kristine; Roness, Dag; Torjussen, Lars Petter Storm.
Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education 2020 s. -
UiB Untitled