Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-4 av 4

2021
1 Jacobsen, Jørn; Hjelmeng, Erling Johan.
Skyldkravet i konkurranseretten – mot et objektivt ansvar for systemsvikt?. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2021 s. 3-45
UiB UiO Untitled
 
2 Jacobsen, Jørn; Westrum, Victoria.
Status report: A Norwegian decriminalisation of use and possession of drugs?. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ) 2021 ;Volum 9.(1) s. 42-48
UiB Untitled
 
3 Søreide, Tina; Hjelmeng, Erling Johan; Rui, Jon Petter; Jacobsen, Jørn.
Sanksjonsregimer for foretak. Tidsskrift for strafferett 2021 ;Volum 21.(3) s. 273-299
NHH UiB UiO Untitled
 
4 Vogt, David Godfrey Chelsom; Jacobsen, Jørn.
Avkriminalisering bare for tungt rusavhengige vil stride mot Grunnloven. Rett24.no 2021
UiB Untitled