Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-8 av 8

2021
1 Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per.
Samepolitikkens plass i utviklingsprosesser i nord. Tidsskrift for samfunnsforskning 2021 ;Volum 62.(02) s. 154-175
NORCE UiB UiT Untitled
 
2 Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per.
Samisk politikk og industriell utvikling i nord. I: Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8. s. 74-98
UiT NORCE UiB Untitled
 
3 Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Selle, Per.
FeFo møter Sametinget i næringspolitikken. NUSSIR-saken som lyskaster på dyptgripende institusjonelle spenninger i næringspolitikken. I: Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8. s. 220-244
UiB NORCE Untitled
 
4 Falch, Torvald; Selle, Per.
Finnmarkseiendommens selvstendighet. Om representasjon av private rettigheter, politiske interesser og etnisitet. I: Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8.
UiB UiT Untitled
 
5 Hernes, Hans-Kristian; Selle, Per.
Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.. Gyldendal Akademisk 2021 (ISBN 978-82-05-55142-8) 412 s.
UiB UiT Untitled
 
6 Hernes, Hans-Kristian; Selle, Per.
Finnmarksloven 15 år etter. I: Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8. s. 15-42
UiT UiB Untitled
 
7 Selle, Per; Spitzer, Aaron John.
Examining FeFo from a Canadian "claimed-based" co-mangagement perspective. I: Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8.
UiB UiT Untitled
 
8 Selle, Per; Strømsnes, Kristin.
Det samiske sivilsamfunnet i Sametinget og i samepolitikken. I: Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202697051. s. 101-138
UiB Untitled