Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-16 av 16

2020
1 Aarli, Ragna.
China. I: Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 ISBN 978-90-04-43815-6. s. 21-32
UiB Untitled
 
2 Aarli, Ragna.
Comparative Reflections. The Role of the Judge in the Melting Pot. I: Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 ISBN 978-90-04-43815-6. s. 85-99
UiB Untitled
 
3 Aarli, Ragna.
Conclusions and Outlook. I: Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 ISBN 978-90-04-43815-6. s. 215-228
UiB Untitled
 
4 Aarli, Ragna.
Court Management in Professional Judiciaries. I: Court Management/Gestion du tribunal. Paris: Bibliothéque de l'institute de Recherche Juridique de la Sorbonne - André Tunc 2020 ISBN 978-2-85002-032-2. s. 261-270
UiB Untitled
 
5 Aarli, Ragna.
Offentlig innsyn i straffesaker. Akademisk lunsj; 2020-10-21 - 2021-08-21
UiB Untitled
 
6 Aarli, Ragna.
Om offentliggjøring av opplysninger om egne barn på internett.. I: Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205538498. s. 256-272
UiB Untitled
 
7 Aarli, Ragna.
Om å bestemme innholdet av rettsregler. I: Publiseringsregler for journalister. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205541146. s. 31-45
UiB Untitled
 
8 Aarli, Ragna.
Reglene om omtale av straffesaker. I: Publiseringsregler for journalister. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205541146. s. 243-274
UiB Untitled
 
9 Aarli, Ragna.
Straffeloven § 185: Historisk bakgrunn og rettstilstand. Debatt om hatyringer og ytringsfrihet; 2020-10-12 - 2020-10-12
UiB Untitled
 
10 Aarli, Ragna; Arntzen, Wenche Elisabeth.
Norway. I: Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 ISBN 978-90-04-43815-6. s. 71-84
UiB Untitled
 
11 Aarli, Ragna; Larssen, Wiggo Storhaug.
Access to Courts and the Autonomy of court Presidents in Periods of Crisis. A Covid 19-lesson from Norway. Online Conference "The Covid-19 crisis - Lessons for the Court"; 2020-09-03 - 2020-09-03
UiB Untitled
 
12 Aarli, Ragna; Sanders, Anne.
Courts and Judicial Reforms. I: Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 ISBN 978-90-04-43815-6. s. 3-17
UiB Untitled
 
13 Aarli, Ragna; Sanders, Anne.
Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 (ISBN 978-90-04-43815-6) 232 s. Chinese and Comparative Law Series(9)
UiB Untitled
 
14 Imeland, Vilde; Høgberg, Alf Petter; Aarli, Ragna; Holmboe, Morten.
– Skillet mellom bevis og indisier er misvisende. Morgenbladet [Avis] 2020-10-04
PHS UiB UiO Untitled
 
15 Krokan, Arne; Aarli, Ragna.
Den digitale dommer - Om endring av arbeidsprosesser i domstolene. Lov og Rett 2020 ;Volum 59.(3) s. 149-166
NTNU UiB Untitled
 
16 Schütz, Sigrid Eskeland; Aarli, Ragna; Aasen, Henriette Sinding.
Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020 (ISBN 9788205538498) 496 s.
UiB Untitled