Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-7 av 7

2019
1 Blytt, Julian Paulsen.
En undersøkelse av sammenhengen mellom ulikhet og økonomisk vekst i OECDlandene: Et nytt bidrag til sentrale samfunnsspørsmål. Institutt for økonomi: Universitetet i Bergen 2019 70 s.
UiB Untitled
 
2 Blytt, Julian Paulsen.
En undersøkelse av sammenhengen mellom ulikhet og økonomisk vekst i OECD-landene: Et nytt bidrag til sentrale samfunnsspørsmål. Masteroppgave. : Institutt for økonomi 2019 100 s.
UiB Untitled
 
3 Hetlelid, Tevje Dolve.
After-school Care and Maternal Labor Supply: Evidence from Norway. Institutt for økonomi: Universitetet i Bergen 2019 70 s.
UiB Untitled
 
4 Hetlelid, Tevje Dolve.
After-School Care and Maternal Labor Supply: Evidence from Norway. Masteroppgave. : Institutt for økonomi 2019 50 s.
UiB Untitled
 
5 Mildal, Kathrine Diserud.
Utviklingen i levekår for mottakere av sykepenger og uførepensjon.. Institutt for økonomi: Universitetet i Bergen 2019 70 s.
UiB Untitled
 
6 Mildal, Kathrine Diserud.
Utviklingen i levekår for mottakere av sykepenger og uførepensjon. Masteroppgave. : Institutt for økonomi 2019 50 s.
UiB Untitled
 
7 Vaage, Kjell.
Det norske trygdesystemet:Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga. Foredrag; 2019-02-06
UiB Untitled