Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2019
1 Fjeldstad, Hans-Petter; Gabrielsen, Sven Erik; Robertsen, Grethe; Skår, Bjørnar.
Miljødesign i Lærdalselva - Flaskehalser for produksjon av laks og ørret. : SINTEF Energi AS 2019 (ISBN 978-82-14-06383-7) 152 s. SINTEF Rapport(2019:00915)
ENERGISINT NINA NORCE Untitled
 
2 Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Helle, Turid Myklebust; Lehmann, Gunnar Bekke; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar.
Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Sogn og Fjordane. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 205 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(348)
NORCE Untitled
 
3 Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Helle, Turid Myklebust; Lehmann, Gunnar Bekke; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar.
Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Sogn og Fjordane. Mellomrapport. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 95 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(332)
NORCE Untitled
 
4 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar.
Habitattiltak i Teigdalselva. Bergen: NORCE Miljø 2019 42 s. LFI Uni Miljø(323)
NORCE Untitled
 
5 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar.
Kartlegging av elvebunnen i Lærdalselva april 2019. Har tilførte masser fra flommen høsten 2018 påvirka elvebunnen?. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 25 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(355)
NORCE Untitled
 
6 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar.
Kartlegging av Logåna og Songåna, Mandalselva høsten 2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 25 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(347)
NORCE Untitled
 
7 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar.
Vetlefjordelvi: Undersøkelser av ungfisk og gytefisk i perioden 2016-2018, samt evaluering av gjennomførte habitattiltak. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 43 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(336)
NORCE Untitled
 
8 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph.
Kartlegging av fiskehabitat i nedre del av Jølstra og Anga – Konsekvens av utfylling og bruer i samband med Førdepakken. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 28 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(344)
NORCE Untitled
 
9 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke.
Bolstadelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 32 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(342)
NORCE Untitled
 
10 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke.
Teigdalselva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 28 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(338)
NORCE Untitled
 
11 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge.
Daleelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 41 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(341)
NORCE Untitled
 
12 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge.
Ekso: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 32 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(339)
NORCE Untitled
 
13 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge.
Modalselva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Miljø 2019 27 s.
NORCE Untitled
 
14 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Skoglund, Helge.
Vikja: Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2018. Utlegging av rogn som kultiveringsmetode. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 93 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(328)
NORCE Untitled
 
15 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Stranzl, Sebastian Franz; Stickler, Morten.
Habitatkartlegging i Sautso. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 27 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(334)
NORCE Untitled
 
16 Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - statusrapport 2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 64 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(337)
NORCE Untitled
 
17 Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph.
Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 59 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(333)
NORCE Untitled
 
18 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Postler, Christoph; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Lehmann, Gunnar Bekke; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018.. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 19 s. LFI Uni Miljø(359)
NORCE Untitled
 
19 Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik.
Habitatkartlegging i Jølstra. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 29 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(349)
NORCE Untitled
 
20 Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Lamberg, Anders; Bergan, Morten Andre; Forseth, Torbjørn; Gabrielsen, Sven Erik; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Kvingedal, Eli; Skoglund, Sigrid Østrem; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore.
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3373-6) 93 s. NINA rapport(1630)
NINA NORCE Untitled