Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-10 av 10

2021
1 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Acer-kjennelsen – åpenbare rettsstatshensyn og parlamentarisk mindretallsvern. Rett24.no 2021
UiB Untitled
 
2 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Anmeldelse av Marja-Liisa Oberg, "The Boundaries of the EU Internal Market: Participation without Membership" (CUP 2020). European Law Review 2021 ;Volum 46.(5) s. 706-709
UiB Untitled
 
3 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Opplyste samtaler om lov og rett. Lov og Rett 2021 ;Volum 60.(1) s. 3-4
UiB Untitled
 
4 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Styrket dommerdialog også om EMK. Lov og Rett 2021 ;Volum 60.(7) s. 389-390
UiB Untitled
 
5 Fredriksen, Halvard Haukeland; Ellingsen, Hilde K.; Sivertsen, Eyvin; Magnus, Marianne Nergaard; Rentola, Essi.
NOU 2021:8 Trygd over landegrensene — Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser. Oslo: Departementenes sikkerhets- og ser viceorganisasjon 2021 (ISBN 978-82-583-1483-4) ;Volum 2021.358 s. NOU - Norges offentlige utredninger(8)
UiB Untitled
 
6 Fredriksen, Halvard Haukeland; Franklin, Christian; Arnesen, Finn; Bekkedal, Tarjei; Johansen, Stian Øby; Rognstad, Ole-Andreas.
Transparency in the judicial proceedings before the EFTA Court. EFTA-Studies.org 2021
UiB UiO Untitled
 
7 Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne.
Utviklingstrekk i norsk sivilprosess - europeisering, konstitusjonalisering og prinsipporientering. I: Med ære og samvittighet : Festskrift til Magnus Matningsdal 70 år. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 9788205554245. s. 572-601
UiB Untitled
 
8 Hillion, Christophe Alfred Pierre; Fredriksen, Halvard Haukeland.
The “special relationship” between the EU and the EEA EFTA States – free movement of EEA citizens in an extended area of freedom, security and justice:. Common market law review 2021
NUPI UiB UiO Untitled
 
9 Hillion, Christophe Alfred Pierre; Fredriksen, Halvard Haukeland.
The ‘special relationship’ between the EU and the EEA EFTA States and the free movement of persons in an extended area of freedom, security and justice - Case C-897/19 PPU, Ruska Federacija v. I.N., judgment of the CJEU (Grand Chamber) of 2 April 2020. Common market law review 2021
NUPI UiO UiB Untitled
 
10 Strandberg, Magne; Fredriksen, Halvard Haukeland.
The potential impact of the ELI/UNIDROIT Model Rules on Norwegian civil procedure. Public and Private Justice: Civil Procedure - What after COVID?; 2021-05-26
UiB Untitled