Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-12 of 12

2021
1 Bern, Linn Terese; Lorentzen, Nefise Özkal; Nordanger, Marte.
Fortellinger om tid og synlighet: en studie av studenters deltakelse i digital undervisning under covid-19-pandemien. UNIPED 2021 ;Volume 44.(4) p. 248-261
HINN Untitled
 
2 Horbowicz, Paulina; Nordanger, Marte.
Epistemic constructions in L2 Norwegian: A longitudinal study of formulaic and productive patterns. Language and Cognition 2021 ;Volume 13.(3) p. 438-466
HINN Untitled
 
3 Horbowicz, Paulina; Nordanger, Marte.
The development of an epistemic repertoire in L2 Norwegian – a usage-based case study of adult learners. EuroSLA 30; 2021-06-30 - 2021-07-03
HINN Untitled
 
4 Horbowicz, Paulina; Nordanger, Marte.
Variability, formulaicity and agency in the development of an epistemic repertoire in L2 Norwegian. Research seminar with Karen Roehr-Brackin: Usage-based approaches to second lanuage learning and development; 2021-05-26
HINN Untitled
 
5 Nordanger, Marte.
Citizenship tests, language learning and motivation: Learners' and teachers' voices. IMPECT kick-off seminar; 2021-09-02
HVL Untitled
 
6 Nordanger, Marte.
Dynamisk-bruksbaserte analyser av utviklingen av epistemiske konstruksjoner og verb-lokativ-konstruksjoner i norsk som andrespråk. Forskergruppemøte i BLAU, UiB; 2021-06-22
HINN Untitled
 
7 Nordanger, Marte.
GÅ, KOMME, BO and DRA: Report from a longitudinal study of verb-locative constructions in AL Norwegian. Research seminar with Karen Roehr-Brackin: Usage-based approaches to second lanuage learning and development; 2021-05-26
HINN Untitled
 
8 Nordanger, Marte.
Migration and citizenship tests in language learning: Teachers' and learners' perceptions. SpINN 2021 (Språkforskning innafor); 2021-09-15 - 2021-09-15
HVL Untitled
 
9 Nordanger, Marte.
Statsborgerskap og migrasjonstester i Europa og Norge. Et postdoktorprosjekt om innlærere og læreres opplevelser med språk- og kunnskapskrav for permanent opphold og statsborgerskap. Skriveseminar med forskergruppa Språkdidaktikk i flerspråklige kontekster (HINN); 2021-11-03 - 2021-11-05
HVL Untitled
 
10 Nordanger, Marte.
Statsborgerskap og migrasjonstester i Europa og Norge: Hvilken betydning har det for deltakere og lærere i voksenopplæringa?. Foredrag; 2021-11-17
HVL Untitled
 
11 Nordanger, Marte; Horbowicz, Paulina.
Ustabilt og uhåndgripelig? En metodologisk diskusjon om dynamisk systemteori som tilnærming til variabilitet i andrespråksutvikling. NOA - Norsk som andrespråk 2021 ;Volume 37.(1-2) p. 209-234
HINN Untitled
 
12 Nordanger, Marte; Horbowicz, Paulina.
Variability in the development of an epistemic repertoire in L2 Norwegian. Would Congress of Applied Linguistics (AILA); 2021-08-15 - 2021-08-20
HINN Untitled