Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-11 av 11

2019
1 Brandt, Thomas.
Enhet gjennom divisjoner. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 467-489
NTNU Untitled
 
2 Brandt, Thomas.
Et forskningsråd for den nye staten?. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 366-394
NTNU Untitled
 
3 Brandt, Thomas.
Et åpent råd. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 511-550
NTNU Untitled
 
4 Brandt, Thomas.
Industriforskningen i entreprenørenes tid. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 45-82
NTNU Untitled
 
5 Brandt, Thomas.
Kald fusjon – en ny rådsorganisasjon i støpeskjeen. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 395-430
NTNU Untitled
 
6 Brandt, Thomas.
Kampen mot mangfoldet. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 433-464
NTNU Untitled
 
7 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera.
Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie 1946-2016. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 19-42
NIFU OSLOMET NTNU UiO Untitled
 
8 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera.
En paradoksal historie - konkluderende merknader. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 595-608
NTNU NIFU OSLOMET UiO Untitled
 
9 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera.
Kapittel 1 - Innledning. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 19-42
NTNU NIFU OSLOMET UiO Untitled
 
10 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Mangset, Marte; Larsen, Eirinn; Schwach, Vera.
Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2132-5) 688 s.
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
11 Schwach, Vera; Brandt, Thomas.
Internasjonaliseringsagenten. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 491-509
NIFU NTNU Untitled