Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-10 av 10

2021
1 Faltinsen, Aslaug.
Et lærerperspektiv på utforsking og problemløsing i programmering på mellomtrinnet. : Høgskulen på Vestlandet 2021 93 s.
HVL Untitled
 
2 Hauge, Inge Olav; Lie, Johan; Nilsen, Anders Grov; Abtahi, Yasmine.
Programming in the classroom as a tool for developing critical democratic competence in mathematics. Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning 2021
HVL UiB Untitled
 
3 Jørs, Steffen.
Elevaktiv læring med mikrokontroller i elektrofag i videregående skole. : Høgskulen på Vestlandet 2021 89 s.
HVL Untitled
 
4 Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov.
From on- to off-campus – how do teacher educators and their students experience student active learning?. NERA 2021; 2021-11-03 - 2021-11-05
HVL Untitled
 
5 Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov.
How to engage students online. KnowHow EdTech 2021; 2021-09-20 - 2021-09-22
HVL Untitled
 
6 Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Løkken, Atle; Gram, Helene; Nilsen, Arne Thomas Lund; Bjelland, Else Karen Vikanes; Kulild, Marit; Høyland, Jorunn; Thortveit, Jorunn; Petterteig, Linda; Salomonsen, Ellen.
Lærar for ein dag (web). UiS/HVL 2021
HVL UIS Untitled
 
7 Nordal, Steinar.
Bidrar programmering i undervisningen til kompetanse?. : Høgskulen på Vestlandet 2021 78 s.
HVL Untitled
 
8 Ottestad, Torodd Flatråker.
Programmering som didaktisk verktøy i matematikkfaget. : Høgskulen på Vestlandet 2021 103 s.
HVL Untitled
 
9 Røren, Kari Anne Flem; Nilsen, Anders Grov.
How do teacher educators experience the transition from on- to off-campus teaching during covid-19?. NERA 2021; 2021-11-03 - 2021-11-05
HVL Untitled
 
10 Røren, Kari Anne Flem.
Tilrettelegging for studentaktivitet og interaksjon i nettbasert undervisning :En kasusstudie av et utvalg lærerutdanneres erfaringer med Covid-19 omlegging av undervisning. : Høgskulen på Vestlandet 2021 103 s.
HVL Untitled