Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-13 av 13

2021
1 Aarsæther, Nils; Hagen, Aksel; Higdem, Ulla.
Samskapt politikk - eller flertallsvedtak?. Kommunal rapport 2021
HINN UiT Untitled
 
2 Hagen, Aksel.
Hvis et leserinnlegg var en eksamensbesvarelse https://www.gd.no/hvis-et-leserinnlegg-var-en-eksamensbesvarelse/o/5-18-1342624. Gudbrandsdølen Dagningen 2021
HINN Untitled
 
3 Hagen, Aksel.
Hvordan kan vi planlegge i områder med vedvarende folketallsnedgang? ELLER:‘Realistisk planlegging’ – Samfunnsplanlegging i områder med vedvarende folketallsnedgang. Webinar KVU for transportløsninger i Nord-Norge – webinar om bo- og arbeidsregioner; 2021-05-21 - 2021-05-21
HINN Untitled
 
4 Hagen, Aksel.
Kapittel 761 post 68 Oppdragskode 870388. Kommunal rapport 2021
HINN Untitled
 
5 Hagen, Aksel.
Om datoer og polariserende retorikk. Dagsavisen 2021
HINN Untitled
 
6 Hagen, Aksel.
Realistisk planlegging - intervju om et kvalifiseringsprosjekt Regionalt forskningsfond Innlandet. nrk 1, Debatten: https://tv.nrk.no/serie/debatten/202104/NNF [TV] 2021-04-22
HINN Untitled
 
7 Hagen, Aksel.
‘Realistisk planlegging’ – Samfunnsplanlegging i områder med vedvarende folketallsnedgang. Dialogkonferanse Lom kommunestyre 22. juni 2021; 2021-06-22 - 2021-06-22
HINN Untitled
 
8 Hagen, Aksel.
‘Realistisk planlegging’ – Samfunnsplanlegging i områder med vedvarende folketallsnedgang. Webinar Husbanken 15.juni 2021; 2021-06-15 - 2021-06-15
HINN Untitled
 
9 Hagen, Aksel.
‘Realistisk planlegging’ – Samfunnsplanlegging i områder med vedvarende folketallsnedgang. https://regionhadeland.no/download_file/554/188. Webinar Hadelandstinget 5.5.21; 2021-05-05 - 2021-05-05
HINN Untitled
 
10 Hagen, Aksel.
Åpning SAMPLAN 2021 - 2022: Plan og politikk. Åpning Samplan 2021 - 2022; 2021-09-13 - 2021-09-13
HINN Untitled
 
11 Hagen, Aksel; Higdem, Ulla.
Realistic Planning in Areas of Persistent Population Decline. AESOP Conference 2021; 2021-07-14 - 2021-07-14
HINN Untitled
 
12 Hagen, Aksel; Higdem, Ulla; Overvåg, Kjell.
REALISTISK PLANLEGGING – LØYPEMELDING FRA ET KVALIFISERINGSPROSJEKT. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2021
HINN UIA Untitled
 
13 Hagen, Aksel; Tveide, Heidi.
Mester eller master?. Klassekampen 2021
HINN Untitled