Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-3 av 3

2019
1 Skjeie, Hege; Holst, Cathrine; Teigen, Mari.
Helt isolert? Hvordan Norge påvirkes av - og selv påvirker - EUs likestillingspolitikk. I: Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-42704-4. s. 218-237
ISF UiO Untitled
 
2 Skjeie, Hege; Holst, Cathrine; Teigen, Mari.
Splendid Isolation? On How a Non-member Is Affected by—And Affects—EU Gender Equality Policy. I: Gender and Queer Perspectives on Brexit. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-03122-0. s. 439-461
ISF UiO Untitled
 
3 Teigen, Mari; Skjeie, Hege.
Den nordiske likestillingsmodellen: Statistikk og politikk. I: Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-42704-4. s. 35-56
ISF Untitled