Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-11 av 11

2020
1 Endrestøl, Anders; Jacobsen, Rannveig Margrete; Magnussen, Kristin; Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Davey, Marie Louise; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Often, Anders; Sandercock, Brett; Åström, Jens.
Tidlig oppdagelse av fremmede arter – om å finne nåla i høystakken. NINA fakta 2020 (1-2020)
NINA Untitled
 
2 Jacobsen, Rannveig Margrete; Endrestøl, Anders; Magnussen, Kristin; Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Davey, Marie Louise; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Often, Anders; Sandercock, Brett; Åström, Jens.
Tidlig oppdagelse av nye fremmede arter i Norge - Uttesting og videreutvikling av overvåkingssystem for fremmede terrestriske karplanter og insekter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3483-2) 97 s. NINA rapport(1729)
NINA Untitled
 
3 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Fossøy, Frode; Bongard, Terje; Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Majaneva, Markus; Sivertsgård, Rolf; Ambjørdalen, Vegard.
Hvor fragmentert er ørretbestanden i Nea, og hva finner vi ut om bunndyrene med miljøDNA?. DIalogforum Nea (Hydrocen WP 4.3); 2020-03-04 - 2020-03-04
NINA NMBU NTNU Untitled
 
4 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Majaneva, Markus; Davey, Marie Louise; Brandsegg, Hege; Staverløkk, Arnstein.
Overvåking av spredningsveien planteimport. Sluttrapport for 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3493-1) 51 s. NINA rapport(1738)
NINA Untitled
 
5 Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Dahle, Sondre; Davey, Marie Louise; Ekrem, Torbjørn; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Magnussen, Kristin; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
Forslag til nasjonal insektovervåking. Erfaringer fra et pilotforsøk samt en nytte-kostnadsanalyse. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3479-5) 107 s. NINA rapport(1725)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
2019
6 Meissner, Kristian; Aroviita, Jukka; Majaneva, Markus; Ekrem, Torbjørn; Schartau, Ann Kristin; Friberg, Nikolai; Olafsson, Jón; Johnson, Richard K.; Baattrup-Pedersen, Annette; Leese, Florian; Elbrecht, Vasco.
SCANDNAnet — validating and intercalibrating metabarcoding for routine use in Nordic freshwater biomonitoring. 8th International Barcode of Life Conference; 2019-06-17 - 2019-06-20
NINA NIVA NTNU Untitled
 
7 Meissner, Kristian; Aroviita, Jukka; Majaneva, Markus; Ekrem, Torbjørn; Schartau, Ann Kristin; Friberg, Nikolai; Olafsson, Jón; Johnson, Richard K.; Baattrup-Pedersen, Annette; Leese, Florian; Elbrecht, Vasco.
SCANDNAnet — validating and intercalibrating metabarcoding for routine use in Nordic freshwater biomonitoring. Genome 2019 ;Volum 62.(6) s. 408-408
NINA NIVA NTNU Untitled
 
2018
8 Majaneva, Markus; Diserud, Ola Håvard; Eagle, Shannon; Boström, Erik; Hajibabaei, Mehrdad; Ekrem, Torbjørn.
Environmental DNA filtration techniques affect recovered biodiversity. Scientific Reports 2018 ;Volum 8. s. -
NINA NTNU Untitled
 
9 Majaneva, Markus; Diserud, Ola Håvard; Eagle, Shannon; Hajibabaei, Mehrdad; Ekrem, Torbjørn.
Choice of DNA extraction method affects DNA metabarcoding of unsorted invertebrate bulk samples. Metabarcoding and Metagenomics 2018 ;Volum 2.
NINA NTNU Untitled
 
2016
10 Diserud, Ola Håvard; Majaneva, Markus Antti Mikael; Ekrem, Torbjørn.
Similarity in community composition - effects of filtration and storage. Workshop - Environmental barcoding of aquatic invertebrates; 2016-11-10 - 2016-11-10
NINA NTNU Untitled
 
2015
11 Majaneva, Markus; Bongard, Terje; Diserud, Ola Håvard; Ekrem, Torbjørn; Fonseca, Vera G.; Hajibabaei, Mehrdad; Hobæk, Anders; Misof, Bernhard; Stur, Elisabeth.
Environmental barcoding of aquatic invertebrates in Norway. 6th International Barcode of Life Conference; 2015-08-18 - 2015-08-21
NINA NTNU UiB Untitled