Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-2 av 2

2019
1 Jacobsen, Rannveig Margrete; Dillinger, Benno; Blumentrath, Stefan; Framstad, Erik.
Effekter av et supplerende vern på verneområdenes funksjon som økologiske nettverk og toleranse for klimaendringer. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3412-2) 109 s. NINA rapport(1666)
NINA Untitled
 
2 Stokke, Bård Gunnar; Evju, Marianne; Vistad, Odd Inge; Dillinger, Benno.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Raet nasjonalpark: Hoveodden, Tromlingene og Søm-Hasseltangen. Trondheim, Oslo, Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3439-9) 77 s. NINA rapport(1689)
NINA Untitled