Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-18 av 18

2020
1 Olsen, Dag Rune; Stølen, Svein; Kjeldstad, Berit Johanne; Langøy, Gerd Marit; Skår, Frode; Woie, Lise Sofie; Rice, Curt; Engen, Tore Petter; Karde, Hanne; Vars, Laila Susanne; Thorkildsen, Camilla Sønstabø; Holm, Lars Atle; Skarpenes, Nina; Roppen, Johann; Aasen, Petter; Førde, Andreas; Vartdal, Ragnhild; Svendsen, Njord V..
No får dei første 16.000 studentane kome tilbake. Khrono.no [Avis] 2020-04-24
NMBU NTNU NIH UiB UiO UiT SA/SH HIM NMH PHS USN HVO HIOF OSLOMET NORD HINN Untitled
 
2009
2 Vars, Laila Susanne.
Bevaring og misbruk av samenes tradisjonelle kunnskap og kulturarv. I: Fra kyst til vidde - Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3. s. 368-396
UiT Untitled
 
2008
3 Vars, Laila Susanne.
Hva skjer i Nord-Norge? Universitetet i Tromsø - ble universitetet det man forventet? Er det en utvikler og ivaretaker av Nord-Norge?. Seminar på SV- fak. i forbindelse med UiTs 40-årsjubileum; 2008-03-28 - 2008-03-28
UiT Untitled
 
4 Vars, Laila Susanne.
Kautokeino-opprøret sett fra et juridisk perspektiv. Seminar; Historisk Forening i Tromsø; 2008-02-14 - 2008-02-14
UiT Untitled
 
5 Vars, Laila Susanne.
ON eamiálbmot julggaštus ja Davviriikkalaš sámekonvenšuvdna čoavddan dasa ahte gáhttet sámi árbevirolaš máhtu ja “folklore”. “Suola ja noaidi”- Árbevirolaš máhtu seminára; 2008-06-20 - 2008-06-21
UiT Untitled
 
6 Vars, Laila Susanne.
Politiske aspekter ved samenes rett til selvbestemmelse. Gáldu International Conference: SAMI SELF-DETERMINATION: SCOPE AND IMPLEMENTATION; 2008-02-04 - 2008-02-06
UiT Untitled
 
7 Vars, Laila Susanne.
Politiske aspekter ved samenes rett til selvbestemmelse. Gáldu čála 2008 (2) s. 59-75
UiT Untitled
 
8 Vars, Laila Susanne.
The Sami people’s cultural heritage in an international perspective: Sami challenges with regard to misappropriation of the Sami culture. Samenes 19. konferanse i Rovaniemi, Finland; 2008-10-27 - 2008-10-28
UiT Untitled
 
2007
9 Vars, Laila Susanne.
Hvorfor bør man og hvordan kan man bevare samenes tradisjonelle kunnskap?. I: Tradisjonell kunnskap og opphavsrett. : Sámikopiija 2007 s. 123-166
UiT Untitled
 
10 Vars, Laila Susanne.
Iešmearrideapmi luondduressuršaide. Åpent seminar om folkeretten og samiske rettigheter; 2007-09-26 - 2007-09-27
UiT Untitled
 
11 Vars, Laila Susanne.
Sápmi - Norway. I: The Indigenous World 2007. Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs 2007 s. 38-42
UiT Untitled
 
12 Vars, Laila Susanne.
Som du roper i skogen får du svar - om samene som urfolk etter ILO 169. Nordlys 2007
UiT Untitled
 
13 Vars, Laila Susanne.
Urfolksperspektivet i grensespørsmålene. Senter for samiske studier - skriftserie 2007 (14)
UiT Untitled
 
2006
14 Vars, Laila Susanne.
The Circumpolar North. Sápmi - Norway. I: The indigenous world 2006. Copenhagen: International work group for indigenous affairs 2006 ISBN 87-91563-18-6. s. 39-44
UiT Untitled
 
2004
15 Vars, laila susanne.
Buoret lea eanet jurddasit ja unnit sardnut. Sámi dieðalaš áigecála 2004 (1) s. 179-190
UiT Untitled
 
16 Vars, laila susanne.
Fra lappiske rettsstudier til same- og urfolksrett. I: Fra Driftssentralen til Teorifagbygget. Tromsø, Norway: Universitetet i Tromsø, Juridisk Fakultet 2004 s. 201-
UiT Untitled
 
2003
17 Skogvang, Susann Funderud; Vars, Laila Susanne.
En folkerettslig vurdering av Ot.prp.nr. 53 (2002-2003) Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke. : Sametinget 2003 20 s.
UiT Untitled
 
18 Vars, Laila Susanne.
Norske domstoler og samisk reindrift- eksemplifisert ved reineiers gjeteplikt etter reindriftsloven § 20(1). Guovdageaidnu- Kautokeino: Sámi Instituhtta/ Nordisk Samisk Institutt 2003 141 s.
UiT Untitled