Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: teigen   Fornavn: arne helge   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 141 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Teigen, Arne Helge.
Troen på et nytt kapittel i bibelen. Dagen : kristelig dagblad 2021 ;Volum 103.(2) s. 20-20
FIH Untitled
 
2020
2 Teigen, Arne Helge.
Profetiene om Donald Trump, USA og NAR-bevegelsen : En kritisk undersøkelse av profetier om Donald Trump, USA og Guds rike innen New Apostolic Reformation-bevegelsen. Theofilos 2020 ;Volum 12.(2-3) s. 291-309
FIH Untitled
 
2019
3 Teigen, Arne Helge.
Asle Eikrem. God as sacrificial love : a systematic exploration of a controversial notion. Sambåndet 2019 (2) s. 8-9
FIH Untitled
 
4 Teigen, Arne Helge.
Det systematisk teologiske potensial i Luthers tenkning om Guds Sønns evige fødsel. I: Fra Wittenberg til verden: Martin Luther dengang og i dag. Forlaget Kolon 2019 ISBN 978-87-87737-88-3. s. 19-34
FIH Untitled
 
2018
5 Teigen, Arne Helge.
Aulen, Augustin og forsoningslæren. Verdidebatt.no 2018
FIH Untitled
 
6 Teigen, Arne Helge.
Fordommer og abortproblematikk. Dagen : kristelig dagblad 2018 ;Volum 100.(133) s. 3-3
FIH Untitled
 
7 Teigen, Arne Helge.
Forsoningen og formaningen i forkyndelsen. Budskabet : tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2018 ;Volum 153.(5) s. 32-35
FIH Untitled
 
8 Teigen, Arne Helge.
Kan kristendom og yoga forenes?. Dagensdebatt.no 2018 s. 1-15
FIH Untitled
 
9 Teigen, Arne Helge.
Kyros-profetien om Donald Trump. Dagen : kristelig dagblad 2018 ;Volum 100.(34) s. 3-3
FIH Untitled
 
10 Teigen, Arne Helge.
Philipp Melanchton och reformationens skolprojekt. Kyrka och folk 2018 ;Volum 95.(17) s. 4-7
FIH Untitled
 
11 Teigen, Arne Helge.
Rettferdiggjørelsen og Guds uforanderlighet. Dagen : kristelig dagblad 2018 ;Volum 100.(226) s. 16-16
FIH Untitled
 
12 Teigen, Arne Helge.
Vi trenger kristen arbeidsetikk. Dagen : kristelig dagblad 2018 ;Volum 100.(86) s. 17-17
FIH Untitled
 
13 Teigen, Arne Helge.
Åndens vitnesbyrd. Dagen : kristelig dagblad 2018 ;Volum 100.(170) s. 23-23
FIH Untitled
 
2017
14 Teigen, Arne Helge.
Alltid kristen?. I: Beina på jorda og blikket mot himmelen : perspektiver på tro og teologi. Oslo: Lunde 2017 ISBN 978-82-520-0431-1. s. 81-82
FIH Untitled
 
15 Teigen, Arne Helge.
Carl Fredrik Wisløffs bibelsyn. I: Guds ord det er vårt arvegods : en artikkelsamling om skriftsynet og reformasjonen. Oslo: Lunde 2017 ISBN 978-82-520-0439-7. s. 212-224
FIH Untitled
 
16 Teigen, Arne Helge.
Et annerledes argument for kristendommens sannhet. Dagen : kristelig dagblad 2017 ;Volum 99.(233) s. 16-16
FIH Untitled
 
17 Teigen, Arne Helge.
Gud har sendt Jesus og meg. I: Beina på jorda og blikket mot himmelen : perspektiver på tro og teologi. Oslo: Lunde 2017 ISBN 978-82-520-0431-1. s. 120-122
FIH Untitled
 
18 Teigen, Arne Helge.
Jesus, vår stedfortreder. Dagen : kristelig dagblad 2017 ;Volum 99.(4) s. 18-19
FIH Untitled
 
19 Teigen, Arne Helge.
John Caputos postmodernistiske ekklesiologi. Theofilos 2017 ;Volum 9.(2) s. 169-182
FIH Untitled
 
20 Teigen, Arne Helge.
La Luther grunnlaget for sekularisering og liberal teologi?. 500-årsjubileum for Luther - seks miniforedrag om reformasjonen; 2017-10-24 - 2017-10-24
FIH Untitled
 
21 Teigen, Arne Helge.
Luther-ord til trette kristne. Dagen : kristelig dagblad 2017 ;Volum 99.(177) s. 24-24
FIH Untitled
 
22 Teigen, Arne Helge.
Møder vi Gud gennem kroppen?. Budskabet : tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2017 ;Volum 152.(3) s. 10-14
FIH Untitled
 
23 Teigen, Arne Helge.
Påskens budskap er ingen misforståelse. Utsyn 2017 ;Volum 126.(5) s. 36-36
FIH Untitled
 
24 Teigen, Arne Helge.
Rettferdiggjørelse. I: Beina på jorda og blikket mot himmelen : perspektiver på tro og teologi. Oslo: Lunde 2017 ISBN 978-82-520-0431-1. s. 99-101
FIH Untitled
 
25 Teigen, Arne Helge.
Taler Gud?. Dagen : kristelig dagblad 2017 ;Volum 99.(283) s. 24-24
FIH Untitled
 
26 Teigen, Arne Helge.
Tro for hjerte og tanke. Hillerød: Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings forlag 2017 (ISBN 978-87-9984-329-9) 170 s.
FIH Untitled
 
2016
27 Teigen, Arne Helge.
Baptismen og den ny-kalvinske bevegelse. Baptist : tidsskrift for baptistisk historie, teologi og praksis 2016 ;Volum 23.(1) s. 9-24
FIH Untitled
 
28 Teigen, Arne Helge.
Hva handler læren om arvesynden om?. For oss 2016
FIH Untitled
 
29 Teigen, Arne Helge.
Hva handler rettferdiggjørelsen om?. For oss 2016
FIH Untitled
 
30 Teigen, Arne Helge.
Jesus Kristus : Gud, menneske og frelser. For oss 2016
FIH Untitled
 
31 Teigen, Arne Helge.
Karismatikk, Visjon Norge og Oase. Dagen : kristelig dagblad 2016 ;Volum 98.(131) s. 3-3
FIH Untitled
 
32 Teigen, Arne Helge.
Karismatisk elitisme. Vårt land 2016 ;Volum 72.(140) s. 14-15
FIH Untitled
 
33 Teigen, Arne Helge.
Kors og frelse : oppgjør med postmodernistisk kritikk av forsoningslæren. Oslo: Aguila 2016 (ISBN 978-82-999707-1-6) 100 s.
FIH Untitled
 
34 Teigen, Arne Helge.
Lignelsen om såmannen. For oss 2016
FIH Untitled
 
35 Teigen, Arne Helge.
Luther om inkarnasjon, forsoning og rettferdiggjørelse : belyst med utgangspunkt i Tuomo Mannermaas Luther tolkning. eMissio 2016 ;Volum 1. s. 57-64
FIH Untitled
 
36 Teigen, Arne Helge.
Luthersk og katolsk om rettferdiggjørelseslæren. For oss 2016
FIH Untitled
 
37 Teigen, Arne Helge.
NAR – en karismatisk «apostolisk» reformasjon?. For oss 2016
FIH Untitled
 
38 Teigen, Arne Helge.
Nyreligiøsitet : et tilbakeblikk. For oss 2016
FIH Untitled
 
39 Teigen, Arne Helge.
Når tro og naivitet forveksles. Vårt land 2016 ;Volum 72.(153) s. 23-23
FIH Untitled
 
40 Teigen, Arne Helge.
Åndelig maktspråk. Vårt land 2016 ;Volum 72.(147) s. 22-22
FIH Untitled
 
2015
41 Afset, Bente Mari; Løvlie, Birger; Teigen, Arne Helge.
Lavmælt, lærd og liketil : en kollegahilsen. I: Misjon - tro - skole : festskrift til Arne Redse. Portal forlag 2015 ISBN 978-82-8314-043-9. s. 9-12
FIH HVO Untitled
 
42 Afset, Bente Mari; Løvlie, Birger; Teigen, Arne Helge.
Misjon - tro - skole : festskrift til Arne Redse. Portal forlag 2015 (ISBN 978-82-8314-043-9) 369 s. Kyrkjefag Profil(24)
FIH HVO Untitled
 
43 Teigen, Arne Helge.
Arvesynden : et åpenbaringsspørsmål?. Lutherske fordypningsdager; 2015-08-29 - 2015-08-29
FIH Untitled
 
44 Teigen, Arne Helge.
Calvinsk og luthersk trosbegreb. Nyt liv 2015 ;Volum 48.(1)
FIH Untitled
 
45 Teigen, Arne Helge.
Den norske kirkes fangenskap. Dagen : kristelig dagblad 2015 ;Volum 97.(250) s. 3-3
FIH Untitled
 
46 Teigen, Arne Helge.
Dåp av voksne, et problematisk tema i Leiv Aalens teologi. I: Misjon - tro - skole : festskrift til Arne Redse. Portal forlag 2015 ISBN 978-82-8314-043-9. s. 213-225
FIH Untitled
 
47 Teigen, Arne Helge.
Dåpen. For oss 2015
FIH Untitled
 
48 Teigen, Arne Helge.
Er frelsen sikker?. For oss 2015
FIH Untitled
 
49 Teigen, Arne Helge.
Felles forståelse av evangeliet i Den norske kirke?. Dagen : kristelig dagblad 2015 ;Volum 97.(4) s. 18-18
FIH Untitled
 
50 Teigen, Arne Helge.
Filip og hoffmannen : Bibelbetraktning. For oss 2015
FIH Untitled
 
    Vis neste liste