Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: taubøll   Fornavn: steinar   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 50

1 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre; Taubøll, Steinar.
Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 9788215037776) 450 s.
NMBU Untitled
 
2 Junker, Eivind; Taubøll, Steinar.
Kravene til kommunens aktsomhet ved mulig naturfare – en kommentar til Nissegård-dommen (Rt-2015-257). Kart og plan 2015 ;Volum 75, årg. 108.(2) s. 191-198
UiO NMBU Untitled
 
3 Taubøll, Steinar.
Anmeldelse av «Folkrätten, havet och den enskilda människan» av Marie Jacobsson. Svensk Juristtidning 2013
NMBU Untitled
 
4 Taubøll, Steinar.
Anmeldelse av Roald Martinussens bok: Avhendingsrett. Kart og plan 2008 (2008 nr. 2)
NMBU Untitled
 
5 Taubøll, Steinar.
Ansvar og overvannshåndtering. VA-jus konferansen 2016; 2016-11-23
NMBU Untitled
 
6 Taubøll, Steinar.
Assessment of natural hazards and compensation when things go wrong: an overview of the Norwegian model. Natural hazard seminar; 2017-05-02 - 2017-05-02
NMBU Untitled
 
7 Taubøll, Steinar.
Assessment of natural hazards in planning processes. Environmental Management of Mountain Areas; 2017-05-04 - 2017-05-04
NMBU Untitled
 
8 Taubøll, Steinar.
Er kommunene forpliktet til å bruke klimapåslag ved flomfarevurdering?. Kart og plan 2019 ;Volum 79, årg. 112.(3) s. 177-193
NMBU Untitled
 
9 Taubøll, Steinar.
Erstatningsansvar ved naturskade. Kommunalteknikk 2013; 2013-05-15
NMBU Untitled
 
10 Taubøll, Steinar.
Erstatningsansvar ved oversvømmelser. Nordisk Erstatningsretskonference; 2010-01-14 - 2010-01-15
NMBU Untitled
 
11 Taubøll, Steinar.
Erstatningsansvaret ved svikt i anlegg for overvannshåndtering - hvilken ansvarsmodell bør velges?. Kart og plan 2016 ;Volum 76, årg. 109.(2) s. 99-112
NMBU Untitled
 
12 Taubøll, Steinar.
Flomskader og kommunal ansvarsforsikring. Fagmøte om kommunal ansvarsforsikring; 2008-09-09 - 2008-09-09
NMBU Untitled
 
13 Taubøll, Steinar.
Flytt New Orleans. om klimatilpasning og økonomiske fordelingsvirkninger. [Avis] 2008-09-02
NMBU Untitled
 
14 Taubøll, Steinar.
Framtidens balansegang mellom eget ansvar og fellesskapets beskyttelse. Naturskadefondets 50-års jubileum; 2011-06-08
NMBU Untitled
 
15 Taubøll, Steinar.
Husbygging i et nytt klima. Forskerforum 2012 (10) s. 28-30
NMBU Untitled
 
16 Taubøll, Steinar.
Hvem skal betale for flomskadene på huset ditt?. VA-bulletin [Avis] 2007-12-15
NMBU Untitled
 
17 Taubøll, Steinar.
Hvilken rolle spiller jussen i arbeidet med klimatilpasning?. PLAN-konferansen 2016; 2016-11-15
NMBU Untitled
 
18 Taubøll, Steinar.
Hvor langt går kommunenes ansvar når det gjelder klimatilpasning?. Framtidens byer; 2010-08-30 - 2010-09-01
NMBU Untitled
 
19 Taubøll, Steinar.
Hvordan håndtere overvann? - Gjeldende rett og roller. Miljøfagkonferansen; 2016-03-16
NMBU Untitled
 
20 Taubøll, Steinar.
Juridisk forskning for klimatilpasning. Forskningsrådets seminar om samfunnsforskning i NORKLIMA-programmet; 2008-08-21 - 2008-08-21
NMBU Untitled
 
21 Taubøll, Steinar.
Juridiske ansvarsforhold der vei og flomvann møtes. Vegjus-konferansen; 2019-01-21
NMBU Untitled
 
22 Taubøll, Steinar.
Juridiske rammer for ansvaret ved klimatilpasning. Nasjonalt fagseminar ved NVE, Skred- og vassdragsavdelingen; 2014-09-10
NMBU Untitled
 
23 Taubøll, Steinar.
Juridiske rammer for det kommunale ansvaret ved klimatilpasning. KS konferanse om klimatilpasning i kommuneplanleggingen; 2014-03-27
NMBU Untitled
 
24 Taubøll, Steinar.
Juridiske rammer for klimatilpasning i kommunene. Samfunnsplanlegging for rådmenn; 2014-01-08
NMBU Untitled
 
25 Taubøll, Steinar.
Kan geografisk informasjon vernes av opphavsrett?. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2006 (4)
NMBU Untitled
 
26 Taubøll, Steinar.
Klimakreftenes pris. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008 s. 1-
NMBU Untitled
 
27 Taubøll, Steinar.
Klimatilpasning i kommunal saksbehandling. Vær smart! Kompetanseoppbygging for klimatilpasning; 2015-09-29
NMBU Untitled
 
28 Taubøll, Steinar.
Klimatilpasning,erstatningsansvar og bygging i faresoner. Fagmøte om ansvaret for klimatilpasning; 2013-12-11
NMBU Untitled
 
29 Taubøll, Steinar.
Klimatipasning av jusen. VA-jus 2010; 2010-11-24 - 2010-11-25
NMBU Untitled
 
30 Taubøll, Steinar.
Kommunenes erstatningsansvar for klimarelaterte skader. Kommuneplankonferansen 2010; 2010-02-15 - 2010-02-16
NMBU Untitled
 
31 Taubøll, Steinar.
Kommunens ansvar for klimatilpasning - juridiske rammer og økonomiske konsekvenser. Samfunnsplanlegging for rådmenn; 2012-01-18 - 2012-01-18
NMBU Untitled
 
32 Taubøll, Steinar.
Kommunens erstatningsansvar ved manglende samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Planforum Østfold; 2016-02-17
NMBU Untitled
 
33 Taubøll, Steinar.
Kravet om "vesentlig investering" i åndsverkloven § 43 - det sentrale vilkår for rettslig vern av geografisk informasjon. Kart og plan 2006 (3) s. 160-170
NMBU Untitled
 
34 Taubøll, Steinar.
Municipal liability and construction projects in dangerous areas. Climate Adaptation through Land Use Planning and Nature Management; 2009-09-28 - 2009-09-28
NMBU Untitled
 
35 Taubøll, Steinar.
Municipal liability and insurance in relation to construction projects and climate change. Spatial planning and urban design; 2009-04-07 - 2009-04-07
NMBU Untitled
 
36 Taubøll, Steinar.
National policies and legal framework for climate change adaptation in Norway. Multidisciplinary Perspectives on blue/green Infrastructure and Ecosystem Services for Stormwater Management and Flood Risk Mitigation; 2019-11-14
NMBU Untitled
 
37 Taubøll, Steinar.
Naturen utfordrer lovene. Juristkontakt 2012 (5)
NMBU Untitled
 
38 Taubøll, Steinar.
Nyere rettsutvikling av ansvaret ved overvannshåndtering og naturfarer. En blågrønn fremtid - vårt ansvar?; 2013-10-15
NMBU Untitled
 
39 Taubøll, Steinar.
Når fjellene faller. Bergens Tidende 2008
NMBU Untitled
 
40 Taubøll, Steinar.
Objektivt erstatningsansvar ved oversvømmelser - særlig i forhold til kommunenes planlegging. utenTitteltekst; 2009-11-05 - 2009-11-05
NMBU Untitled
 
41 Taubøll, Steinar.
Overvann i et nytt klima - hvordan møte denne utfordringen?. Miljøfagkonferansen; 2017-11-08 - 2017-11-08
NMBU Untitled
 
42 Taubøll, Steinar.
Rettigheter til geografisk informasjon: Opphavsrett, databasevern og avtalepraksis. Unipub forlag 2005 (ISBN 8272260891) 120 s. Complex
NMBU Untitled
 
43 Taubøll, Steinar.
Sikkerhetskrav og kommunalt erstatningsansvar ved bygging i fareområder. Kart og plan 2015 ;Volum 75, årg. 108.(1) s. 35-50
NMBU Untitled
 
44 Taubøll, Steinar.
Skreddersydd juss på Ås. Advokatbladet 2012 (1)
NMBU Untitled
 
45 Taubøll, Steinar.
Skybruddfare og uklare prioriteringsprinsipper. Kart og plan 2018 (1) s. 79-
NMBU Untitled
 
46 Taubøll, Steinar.
Tilpasning til et klima i endring - institusjonelle aspekter. UiOs naturressurs-seminar; 2011-01-10 - 2011-01-11
NMBU Untitled
 
47 Taubøll, Steinar.
Vilkårene for databasevern i åndsverkloven § 43 har det norske antallsvilkåret selvstendig betydning etter nyere rettsutvikling i EU?. Lov og Rett 2006 ;Volum 45.(08.sep) s. 531-548
NMBU Untitled
 
48 Taubøll, Steinar.
Virkeområdet for forurensningsloven § 24a om avløpsanlegg, særlig i forhold til overvann og veier :. Kart og plan 2010 ;Volum 70, årg. 103.(3) s. 166-173
NMBU Untitled
 
49 Taubøll, Steinar; Holth, Fredrik.
Ny plan- og bygningslov som verktøykasse i klimatilpasningen. VA-jus konferansen; 2011-11-23 - 2011-11-23
NMBU Untitled
 
50 Taubøll, Steinar; Lågbu, Roar.
Jordbruksarealer ute av drift - Et forsøk på kartlegging ved hjelp av registerkobling. : Norsk institutt for jord- og skogkartlegging 1998 (ISBN 82-7464-139-6) 12 s. NIJOS-rapport(09/98)
NIBIO NMBU Untitled