Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: storli   Fornavn: rune   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 59 << Forrige 1 2    Neste >>

1 Bagøien, Tor Egil; Storli, Rune.
Lag en naturlekeplass - i barnehage og skole. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-44910-7)
DMMH Untitled
 
2 Bagøien, Tor Egil; Storli, Rune.
Lag en naturlekeplass - prinsipper og praktiske ideer. Gyldendal Akademisk 2002 (ISBN 8205300275) 95 s.
NORD Untitled
 
3 Glaser, Vibeke; Storli, Rune.
Menn i minoritet - en studie i motivasjon, arbeidsinnsats og handlingsmuligheter hos mannlige førskolelærere og lærere. I: FoU i Praksis 2007: Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 978-82-519-2295-1. s. 139-150
DMMH Untitled
 
4 Glaser, Vibeke; Storli, Rune.
Motivasjon, trivsel og handlingsmuligheter hos menn i kvinnedominerte arbeidsmiljø. FOU i praksis 2007; 2007-04-19 - 2007-04-20
DMMH Untitled
 
5 Glaser, Vibeke; Storli, Rune.
Motivasjon, trivsel og opplevelse av handlingsmuligheter blant mannlige førskolelærere og lærere i Sør-Trøndlelag. Trondheim: Dronning Mauds Minne, Høgskolen 2006 47 s.
DMMH Untitled
 
6 Hagen, Trond Løge; Storli, Rune.
Affordences in outdoor environment and childrens physicaly active play in preschool. European Early Childhood Education Research Journal 2010 ;Volum 18.(4) s. 445-457
DMMH Untitled
 
7 Hagen, Trond Løge; Storli, Rune.
Barns fysisk aktive lek sett i forhold til kvaliteten i barnehagens uteområde. Fou i praksis 2008; 2008-04-17 - 2008-04-18
DMMH Untitled
 
8 Hagen, Trond Løge; Storli, Rune.
Complexity in Kindergarten playgrounds and children`s physical active play. The 22. Annual EECERA Conference; 2012-08-29 - 2012-09-02
DMMH Untitled
 
9 Hagen, Trond Løge; Storli, Rune.
Level of Physical Activity according to affordances in Preschool outdoor environment. 18th EECERA annual Conference; 2008-09-03 - 2008-09-06
DMMH Untitled
 
10 Hagen, Trond Løge; Storli, Rune.
Nature and outdoor class. Rough and tumble play. Nature and outdoor class; 2013-04-11 - 2013-04-11
DMMH Untitled
 
11 Moser, Thomas; Storli, Rune.
Fysisk og motorisk utvikling. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0160-3. s. 100-126
DMMH HSN UIS Untitled
 
12 Moser, Thomas; Storli, Rune.
Fysisk og motorisk utvikling. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2387-9. s. 107-134
DMMH USN UIS Untitled
 
13 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Storli, Rune.
Gender matters. IPA Triennial World Conference 2017; 2017-09-13 - 2017-09-16
DMMH Untitled
 
14 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Storli, Rune.
Hvordan skape gode utemiljøer for barn?. Park og anlegg 2016 ;Volum 7. s. 12-15
DMMH Untitled
 
15 Storli, Rune.
Affordances in outdoor environments and childrens psysical active play in pre-school. 19 th. EECERA Annual Conference; 2009-08-26 - 2009-08-29
DMMH Untitled
 
16 Storli, Rune.
Ansattes holdninger og praksis i forhold til boltrelek og lekeslåssing i barnehagen. Fou i praksis 2012; 2012-04-23 - 2012-04-24
DMMH Untitled
 
17 Storli, Rune.
Bevegelseslek i barnehagens uteområde. I: Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 9788205397729. s. 325-342
DMMH Untitled
 
18 Storli, Rune.
Boltelek og lekeslåssing i barnehagen. Fagdag for barnehagene i Moss kommune; 2013-01-02 - 2013-01-02
DMMH Untitled
 
19 Storli, Rune.
Boltrelek og lekeslåssing. Fagdag menn i barnehagen; 2015-01-13
DMMH Untitled
 
20 Storli, Rune.
Boltrelek og lekeslåssing - den stygge andungen i barnehagen. FoU i praksis 2011; 2011-04-26 - 2011-04-27
DMMH Untitled
 
21 Storli, Rune.
Boltrelek og lekeslåssing i barnehagen. Fagdag for menn i barnehagen; 2015-10-15
DMMH Untitled
 
22 Storli, Rune.
Born to be wild - barns boltrelek og lekeslåssing. I: Vilt og farlig - om barns og unges bevegelseslek. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 9788205469457. s. 80-96
DMMH Untitled
 
23 Storli, Rune.
Born to be wild- hvorfor gi rom for den viltre leken i barnehage og skole. SUS 2015; 2015-11-18
DMMH Untitled
 
24 Storli, Rune.
Born to be wild -om barns viltre lek. Storsamling Kanvas; 2018-10-26
DMMH Untitled
 
25 Storli, Rune.
Born to be wild, -om de viltre barna i barnehagen.. Barnekonferansen 2015; 2015-10-27 - 2015-10-28
DMMH Untitled
 
26 Storli, Rune.
Characteristic of rough and tumble play (R&T)in Kindergarten. 21 st. EECEREA annual Conference; 2011-09-14 - 2011-09-17
DMMH Untitled
 
27 Storli, Rune.
Characteristics of indoor rough-and-tumble play (R&T)with physical contact between players in preschool :. Nordisk Barnehageforskning 2013 ;Volum 6. s. 15-
DMMH Untitled
 
28 Storli, Rune.
Den frie leken er aldri fri - hvem bestemmer hva som er god lek?. Nettverket: Likestilling og likeverd i Trondheimsbarnehagen; 2011-11-17 - 2011-11-17
DMMH Untitled
 
29 Storli, Rune.
Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert at jeg kan klare. Hvorfor er vi så like og samtidig så forskjellige? I dette foredraget vil Rune Storli sette lys på hvordan vi kan forstå toddlernes umettelige, kroppslige utforskertrang av seg selv og sine omgivelser i et helhetlig, dynamisk utviklingsperspektiv. Hvilke konsekvenser kan dette få for hvordan vi møter de yngste i barnehagen?. Toddlerkonferansen 2019; 2019-03-14 - 2019-03-14
DMMH Untitled
 
30 Storli, Rune.
Find out about forest kindergartens in Norway. National Conference-Bristol; 2009-05-01 - 2009-05-01
DMMH Untitled
 
31 Storli, Rune.
Flemmen med ryggen mot framtida. Kroppsøving 2000 (3) s. 13-14
DMMH Untitled
 
32 Storli, Rune.
Hva er det med ungdommen på Oppdal?. Kroppsøving 2004 (1) s. 22-24
DMMH Untitled
 
33 Storli, Rune.
Kategorisering av barns mangfoldige uttrykk i boltrelek og lekeslåssing i barnehagen. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2918-9. s. 445-457
DMMH Untitled
 
34 Storli, Rune.
Klamt sikkerhetshysteri versus frydefull lek. Adresseavisen 2016 s. 39-39
DMMH Untitled
 
35 Storli, Rune.
Kongen på haugen. Opp 2012
DMMH Untitled
 
36 Storli, Rune.
Kongen på haugen er død. Leve kongen!. Utdanningsnytt.no 2019
DMMH Untitled
 
37 Storli, Rune.
Lekeslossing i barnehagen - kun forbeholdt gutter og menn?. Kjønn, mangfold, likestilling og likeverd i barnehagen; 2014-11-06 - 2014-11-07
DMMH Untitled
 
38 Storli, Rune.
Male Preschool Teachers’ Perceptions of Children’s Rough-and-Tumble Play (R&T) in Indoor and Outdoor Environments. Eecera; 2015-09-07 - 2015-09-10
DMMH Untitled
 
39 Storli, Rune.
Mens motivation, well being and perceived options in female dominated working environments. 17th ECEERA annual Conference; 2007-08-29 - 2007-09-01
DMMH Untitled
 
40 Storli, Rune.
Om bråkelek og lekslossing - kan kara redde gutta?. Menn i barnehagen - En jobb for spesielt interesserte?; 2010-11-30 - 2010-11-30
DMMH Untitled
 
41 Storli, Rune.
Rought and tumble play in kindergarten; the uggly duckling in the play-family?. 20 th EECERA Conference; 2010-09-06 - 2010-09-09
DMMH Untitled
 
42 Storli, Rune.
Selfmade outdoor playground. International cooperation in early childhood teacher training - for the best interest of the child: The 11th International network meeting; 2010-09-27 - 2010-09-29
DMMH Untitled
 
43 Storli, Rune.
"Vil du være med på leken, får du tåle steken". Om boltrelek og lekeslåssing i barnehagen. Første steg 2012 (2) s. 10-11
DMMH Untitled
 
44 Storli, Rune.
What influence the attitudes and practice of preschool staff toward rough-and tumble play?. The 22 th annual EECEREA conference; 2012-08-29 - 2012-09-01
DMMH Untitled
 
45 Storli, Rune.
Å plassen ligg så høgt, høgt oppe i ei ur; Frøset gård - et arnested for lek, opplevelse og utvikling i et bynært miljø. Sammen for fysisk aktivitet; 2006-11-17 - 2006-11-18
DMMH Untitled
 
46 Storli, Rune; Evenstad, Randi.
Criteria for ECEC indoor-/ outdoor environments that promote childeren's physical and psychosocial helath.. Early childhood education, families and communities; 2018-08-28 - 2018-08-31
DMMH OSLOMET Untitled
 
47 Storli, Rune; Hagen, Trond Løge.
Affordances in outdoor environments and children's physically active play in pre-school. European Early Childhood Education Research Journal 2010 ;Volum 18.(4) s. 445-456
DMMH Untitled
 
48 Storli, Rune; Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Children’s involvement in ECEC institutions’ outdoor environments; facilitating spaces, places and materials. European Early Childhood Education Research Association 2019; 2019-08-20 - 2019-08-23
DMMH NTNU Untitled
 
49 Storli, Rune; Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Children's play, well-being and involvement: how children play indoors and outdoors in Norwegian early childhood education and care institutions. International Journal of Play 2019 ;Volum 8.(1) s. 65-78
DMMH Untitled
 
50 Storli, Rune; Moe, Aud Sigrun.
TUMLEROMMET –ET KINDEREGG FOR LEK, LÆRING OG BEGEISTRING!. barnehage.no 2019
DMMH Untitled
 
    Vis neste liste