Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: solheim   Fornavn: dagfinn   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-41 av 41

2017
1 Solheim, Dagfinn.
Guds folk og Guds rike : en vandring gjennom Bibelen. Oslo: FMH-forlaget 2017 (ISBN 978-82-91911-63-2) 177 s.
FIH Untitled
 
2 Solheim, Dagfinn.
The future of the Kobe Lutheran Theological Seminary. eMissio 2017 ;Volum 2. s. 165-168
FIH Untitled
 
2015
3 Solheim, Dagfinn.
Tomrommet i midten. Fast Grunn 2015 ;Volum 68.(3) s. 28-29
FIH Untitled
 
2011
4 Engelsviken, Tormod; Lundeby, Erling Andreas; Solheim, Dagfinn.
The church going glocal : mission and globalisation. Regnum Books 2011 (ISBN 978-1-870345-93-4)
FIH MF Untitled
 
5 Solheim, Dagfinn.
Misjonsvitenskap : Guds rike er kommet nær. Oslo: FiH-forlaget 2011 (ISBN 978-82-91911-60-1) 239 s.
FIH Untitled
 
2010
6 Solheim, Dagfinn.
Muslimsk folkereligiøsitet : kontekstualisering og misjonsstrategier. Innsyn : tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt 2010 (45) s. 41-49
FIH Untitled
 
2009
7 Thoresen, Frank-Ole; Solheim, Dagfinn.
NLM 2020 : misjonsstrategi for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Oslo: Norsk Luthersk Misjonssamband 2009 12 s. Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) - faglig utviklingsarbeid(1)
FIH Untitled
 
2008
8 Solheim, Dagfinn.
Temaer i moderne misjonsteologi. Budskap : årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) 2008 ;Volum 9. s. 110-125
FIH Untitled
 
2007
9 Solheim, Dagfinn.
Misjonsstrategi. Budskap : årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) 2007 ;Volum 8. s. 98-111
FIH Untitled
 
10 Solheim, Dagfinn.
Misjonsstrategi i Sør-Korea. Innsyn : tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt 2007 ;Volum 20.(2) s. 36-41
FIH Untitled
 
2006
11 Solheim, Dagfinn.
Mikkel Vigilius: Kirke i kirken : luthersk vekkelseskristendom : fra kirkelig bevegelse over organisasjon til kirkelig opbrud. Fast Grunn 2006 ;Volum 59.(5) s. 319-319
FIH Untitled
 
12 Solheim, Dagfinn.
Misjonæren og menneskerettigheter. Innsyn : tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt 2006 ;Volum 19.(2) s. 28-35
FIH Untitled
 
13 Solheim, Dagfinn.
Om å tolke Koranen. Budskap : årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) 2006 ;Volum 7. s. 133-150
FIH Untitled
 
2005
14 Solheim, Dagfinn.
Dialog mellom kristne og muslimer. Budskap : årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) 2005 ;Volum 6. s. 22-36
FIH Untitled
 
15 Solheim, Dagfinn.
Ergun Ehmet Caner og Emir Fethi Caner: Islam bak sløret. Fast Grunn 2005 ;Volum 25.(3) s. 191-192
FIH Untitled
 
16 Solheim, Dagfinn.
Misjonsstrategi i møte med muslimer Mission strategy in Muslim contexts. Norsk Tidsskrift for Misjon 2005 ;Volum 59.(Årg. 59, nr 1) s. 47-64
FIH Untitled
 
17 Solheim, Dagfinn.
Noen viktige uttalelser og dokumenter om diakoni. Innsyn : tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt 2005 ;Volum 18.(1) s. 6-10
FIH Untitled
 
2004
18 Solheim, Dagfinn.
Allianseøkumenikk og kirkeøkumenikk : historiske overblikk - hvem er den rette arvtager til Edinburgh?. Innsyn : tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt 2004 ;Volum 17.(2) s. 21-29
FIH Untitled
 
19 Solheim, Dagfinn.
Menneskerettigheter - sett fra muslimsk synsvinkel - og misjon. Budskap : årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) 2004 ;Volum 5. s. 177-191
FIH Untitled
 
20 Solheim, Dagfinn.
Misjon i Kina. I: Missiologi i dag. Universitetsforlaget 2004 ISBN 8215006213. s. 387-397
FIH Untitled
 
2003
21 Solheim, Dagfinn.
Kristenliv i Øst-Europa og Eur-Asia. Fast Grunn 2003 ;Volum 56.(5) s. 269-274
FIH Untitled
 
22 Solheim, Dagfinn.
Menneskerettigheter i muslimske land - med vekt på religionsfrihet. Budskap : årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) 2003 ;Volum 4. s. 122-131
FIH Untitled
 
23 Solheim, Dagfinn.
Trygve Sandvik: fra keiser til Kristus. Fast Grunn 2003 ;Volum 56.(1) s. 60-60
FIH Untitled
 
2002
24 Solheim, Dagfinn.
Japan. I: Såtid, vekst og modning : historien om Norsk Luthersk Misjonssambands misjonsarbeid i Asia, Afrika og Sør-Amerika / Arne Tolo (red.). Oslo: Lunde 2002 ISBN 82-520-3549-3. s. 115-139
FIH Untitled
 
25 Solheim, Dagfinn.
Lekmannssyn og embetstenkning : spenningen mellom lekmannssynet og embetstenkningen, historisk og i moderne tid. Budskap : årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) 2002 ;Volum 3. s. 131-142
FIH Untitled
 
26 Solheim, Dagfinn.
Mongolia. I: Såtid, vekst og modning : historien om Norsk Luthersk Misjonssambands misjonsarbeid i Asia, Afrika og Sør-Amerika / Arne Tolo (red.). Oslo: Lunde 2002 ISBN 82-520-3549-3. s. 273-286
FIH Untitled
 
27 Solheim, Dagfinn.
Vekst og vandring : på vei mot et hellig liv. Oslo: Lunde 2002 (ISBN 8252035264) 214 s.
FIH Untitled
 
2001
28 Solheim, Dagfinn.
Kristendommen og religionane : proselytisme kritisk vurdert. Budskap : årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) 2001 ;Volum 2. s. 101-105
FIH Untitled
 
29 Solheim, Dagfinn.
Lars Råmunddal. Disippelliv : Kristusetterfølgelse i lys av Filipperbrevet. Fast Grunn 2001 ;Volum 54.(3) s. 191-191
FIH Untitled
 
30 Solheim, Dagfinn.
Postmodernismen i missiologisk lys. Budskap : årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) 2001 ;Volum 2. s. 116-124
FIH Untitled
 
31 Solheim, Dagfinn.
Søkelys på Willow Creek. Innsyn : tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt 2001 ;Volum 14.(1) s. 44-50
FIH Untitled
 
2000
32 Solheim, Dagfinn.
Fokus på Eurasia : utdannelse av ledere og forkynnere til kirken i Øst-Europa. Fast Grunn 2000 ;Volum 53.(2) s. 121-122
FIH Untitled
 
33 Solheim, Dagfinn.
Forkynnelsen og det kristne livet. Budskap : årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) 2000 ;Volum 1. s. 36-44
FIH Untitled
 
34 Solheim, Dagfinn.
Økumenikk og misjon. Fast Grunn 2000 ;Volum 53.(4) s. 208-210
FIH Untitled
 
1998
35 Solheim, Dagfinn.
Monoteisme, religionsdialog og økumenikken i dag,. I: Én sann Gud : monoteismen og det første bud i missiologisk perspektiv / Egil Sjaastad og Karsten Valen (red.). Oslo: Fjellhaug Misjonshøgskole 1998 ISBN 82-91911-02-9. s. 169-182
FIH Untitled
 
1997
36 Solheim, Dagfinn.
Historisk oversikt over verdensmisjonen. I: La alle folkeslag høre hans røst / Dagfinn Solheim ... [et al.]. Oslo: Biblia/Fjellhaug Skoler 1997 s. 25-34
FIH Untitled
 
37 Solheim, Dagfinn.
La alle folkeslag høre hans røst / Dagfinn Solheim ... [et al.]. Oslo: Biblia/Fjellhaug Skoler 1997 100 s.
FIH Untitled
 
38 Solheim, Dagfinn.
Norske kristne kommer med i misjonsarbeidet. I: La alle folkeslag høre hans røst / Dagfinn Solheim ... [et al.]. Oslo: Biblia/Fjellhaug Skoler 1997 s. 35-47
FIH Untitled
 
39 Solheim, Dagfinn.
Verdensmisjonen i dag : Amerika og Asia. I: La alle folkeslag høre hans røst / Dagfinn Solheim ... [et al.]. Oslo: Biblia/Fjellhaug Skoler 1997 s. 59-69
FIH Untitled
 
40 Solheim, Dagfinn.
Verdensmisjonen i dag : Europa og Afrika. I: La alle folkeslag høre hans røst / Dagfinn Solheim ... [et al.]. Oslo: Biblia/Fjellhaug Skoler 1997 s. 48-58
FIH Untitled
 
1992
41 Solheim, Dagfinn.
Innføring i missiologi / Dagfinn Solheim, Olav Sæverås. Oslo: Fjellhaug skoler 1992 (ISBN 8252053998) 230 s.
FIH Untitled