Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: smith   Fornavn: eivind   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 224 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

1 Smith, Eivind.
Bedre rettssikkerhet med forvaltningsdomstoler. Stat og styring 2004 (4) s. 27-29
UiO Untitled
 
2 Smith, Eivind.
Chronique de justice constitutionnelle norvégienne 1999-2002. Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2003 ;Volum 18. s. 737-744
UiO Untitled
 
3 Smith, Eivind.
Constitution et élections. Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2004 ;Volum 19. s. 250-258
UiO Untitled
 
4 Smith, Eivind.
Constitutional Cultures: The Constitution between Politics and Law. I: The Constitution as an Instrument of Change. SNS förlag 2003 s. 19-51
UiO Untitled
 
5 Smith, Eivind.
Courts and Parliament: The Norwegian System of Judicial Review of Legislation. I: The Constitution as an Instrument of Change. SNS förlag 2003 s. 171-187
UiO Untitled
 
6 Smith, Eivind.
Demokratins grundlag. Demokratirådets rapport 2004. SNS förlag 2004 (ISBN 91-7150-951-8) 164 s.
UiO Untitled
 
7 Smith, Eivind.
Det stärker inte grundlagen. Upsala Nya Tidning 2004
UiO Untitled
 
8 Smith, Eivind.
Diskutabel prosess mot vedtak. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2004
UiO Untitled
 
9 Smith, Eivind.
Forskningsrådets legitimitet. Habilitet og kvalitet i søknadsbehandlingen. Norges forskningsråd 2004 (ISBN 82-12-01913-6) 96 s.
UiO Untitled
 
10 Smith, Eivind.
Forvaltningsrett. Universitetsforlaget 2003 (ISBN 82-15-00397-4) 538 s.
UiO Untitled
 
11 Smith, Eivind.
Forvaltningsrett, 7. utg. 2. oppl. Universitetsforlaget 2004 (ISBN 82-15-00397-4) 538 s.
UiO Untitled
 
12 Smith, Eivind.
"Generalitet", "delegasjon" og "uavhengighet" som bidrag til langsiktig skattepolitikk. Oslo: NOU 2003:9 Skatteutvalget 2003 -324330 s.
UiO Untitled
 
13 Smith, Eivind.
Grunnloven som lov og som symbol. Faroese Law Review 2003 ;Volum 3.(2) s. 71-103
UiO Untitled
 
14 Smith, Eivind.
Grunnlovens makt (eller avmakt). I: Grundlagens mak. Konstitutionen som politiskt redskap och som rättslig norm. : SNS Förlag, Stockholm 2002 s. 11-21
UiO Untitled
 
15 Smith, Eivind.
Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre. Lov og Rett 2003 s. 3-20
UiO Untitled
 
16 Smith, Eivind.
Grunnlovstolkning - opportunistisk eller lojal?. I: Grundlagens makt. Konstitutionen som politiskt redskap och som rättslig norm. : SNS Förlag, Stockholm 2002 s. 119-143
UiO Untitled
 
17 Smith, Eivind.
Grunnlovstraktaten og vår egen grunnlov. Lov og Rett 2005 (1/2) s. -
UiO Untitled
 
18 Smith, Eivind.
Knebler i det godes navn. Ny tid 2004 (34)
UiO Untitled
 
19 Smith, Eivind.
Konstitutionell demokrati som begrepp och som ideal. I: Konstitutionell demokrati. SNS förlag 2004 ISBN 91-7150-964-X. s. 7-41
UiO Untitled
 
20 Smith, Eivind.
L'évolution de la fonction publique: Vers une européanisation?. Annuaire Europeen d'Administration Publique 2004 ;Volum XXVI. s. 179-198
UiO Untitled
 
21 Smith, Eivind.
Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux. Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2003 ;Volum 18. s. 297-305
UiO Untitled
 
22 Smith, Eivind.
Politikernas konstitution - eller folkets?. Svensk Juristtidning 2004 ;Volum 89. s. 676-706
UiO Untitled
 
23 Smith, Eivind.
Sverige behöver ny grundlag. Svenska dagbladet 2004
UiO Untitled
 
24 Smith, Eivind.
The Constitution as an Instrument of Change. SNS förlag 2003 249 s.
UiO Untitled
 
25 Smith, Eivind.
The Constitution as an Instrument of Change: Introduction. I: The Constitution as an Instrument of Change. SNS förlag 2003 s. 11-18
UiO Untitled
 
26 Smith, Eivind.
Vers une constitutionnalisation de l'autonomie communale en Norvège?. I: Mouvement du droit public. Du droit administratif au droit constitutionnel. u droit francais aux autres droits. Paris: Editions Dalloz 2004 ISBN 2-247-05785-3. s. 947-966
UiO Untitled
 
27 Smith, Eivind.
Ytringsfrihetens vern. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2004 s. -
UiO Untitled
 
28 Smith, Eivind.
25 ans de réforme administrative en Norvège: pour quel avenir? Bilan et perspectives. Annuaire Europeen d'Administration Publique 2003 ;Volum 25. s. 195-215
UiO Untitled
 
29 Smith, Eivind; Petersson, Olof.
Konstitutionell demokrati. SNS förlag 2004 (ISBN 91-7150-964-X) 232 s.
UiO Untitled
 
30 Askim, Jostein; Baldersheim, Harald; Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Smith, Eivind; Zeiner, Hilde Hatleskog.
Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret?. : NIBR 2013 197 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
31 Baldersheim, Harald; Smith, Eivind.
Kommunalt sjølvstyre og lokalt folkestyre i velferdsstaten - risikabelt samband. I: Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?. Abstrakt forlag 2011 ISBN 978-82-7935-314-0. s. 9-24
UiO Untitled
 
32 Baldersheim, Harald; Smith, Eivind.
Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?. Abstrakt forlag 2011 (ISBN 978-82-7935-314-0) 237 s.
UiO Untitled
 
33 Bay, Ann-Helén; Smith, Eivind.
Institutter mot undergangen?. Forskerforum 2012 (4) s. 34-35
ISF UiO Untitled
 
34 Boe, Erik M; Smith, Eivind.
Intervju: – Tyder på uryddighet. Aftenposten [Avis] 2009-03-05
UiO Untitled
 
35 Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Smith, Eivind.
Remarques sur le contentieux des étrangers en Norvège. I: Mélanges en l'honneur de Bernard Pacteau : Cinquante ans de contentieux publics. : Mare & Martin 2018 ISBN 978-2-84934-343-2. s. 169-181
UIA UiO Untitled
 
36 Eka, Anders; Smith, Eivind; Heckscher, Sten.
Festskrift till Johan Hirschfeldt. Iustus förlag 2008 (ISBN 978-91-7678-682-6) 564 s.
UiO Untitled
 
37 Eriksen, Trond Berg; Eirik, Newth; Ringen, Stein; Smith, Eivind.
Fakler om vitenskap og samfunn. Til Den polytekniske forenings 150-års jubileum. Gyldendal Akademisk 2002 -1 s.
UiO Untitled
 
38 Fauchald, Ole Kristian; Smith, Eivind.
Innledende betraktninger. I: Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112. : Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027013. s. 9-16
UiO Untitled
 
39 Fauchald, Ole Kristian; Smith, Eivind.
Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112. : Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245027013) 252 s.
UiO Untitled
 
40 Fauchald, Ole Kristian; Smith, Eivind.
Mellom jus og politikk. Grunnlovens § 112. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2701-3) 243 s.
UiO Untitled
 
41 Hanssen, Gro Sandkjær; Saglie, Jo; Smith, Eivind.
KS i det norske flernivådemokratiet. I: Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag 2012 ISBN 978-82-7935-321-8. s. 311-339
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
42 Holmøyvik, Eirik; Fredriksen, Halvard Haukeland; Smith, Eivind; Graver, Hans Petter.
Grunnloven hindrer en opplyst offentlig samtale om EØS. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
UiB UiO Untitled
 
43 Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Møller, Geir Holtan; Smith, Eivind; Zeiner, Hilde Hatleskog.
Likeverdighet mellom stat og kommunesektor. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Telemarksforskning 2012 (ISBN 978-82-7071-937-2) 262 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
44 Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind; Syse, Aslak.
Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. s. 13-16
UiO Untitled
 
45 Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind; Syse, Aslak.
Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 (ISBN 978-82-05-42443-2) 703 s.
UiO Untitled
 
46 Kuris, Egidijus; Smith, Eivind.
Konstitusjonell lunsj: med professor Egidijus Kuris, Vilnius: Constitutional Justice and the Paradigm of Constitutional Law. Gjesteforelesning; 2009-11-16
UiO Untitled
 
47 Lønning, Inge Johan; Smith, Eivind.
Konstitusjonell lunsj: Menneskerettigheter i grunnloven?. Konstitusjonell lunsj; 2009-09-14
UiO Untitled
 
48 Petersson, Olof; Beme, Klaus von; Karvonen, Lauri; Nedelmann, Birgitta; Smith, Eivind.
Democracy the Swedish Way. : SNS Förlag, Stockholm 1999 164 s. Report from the Democratic Audit of Sweden 1999.
UiO Untitled
 
49 Petersson, Olof; Beyme, Klaus von; Karvonen, Lauri; Nedelmann, Birgitta; Smith, Eivind.
Demokrati på svenskt vis. : SNS Förlag, Stockholm 1999 152 s. Demokratirådets rapport
UiO Untitled
 
50 Rasch, Bjørn Erik; Smith, Eivind.
Konstitusjonell lunsj: Grunnlov og valg i Iran. Konstitutsjonell lunsj; 2009-10-19
UiO Untitled
 
    Vis neste liste