Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: skirbekk   Fornavn: gunnar   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 809 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    Neste >>

2021
1 Skirbekk, Gunnar.
'Auschwitz for dei små'. Klassekampen [Avis] 2021-03-23
UiB Untitled
 
2 Skirbekk, Gunnar.
Nynorsk på nettet - ei lita gåte. Klassekampen [Avis] 2021-02-17
UiB Untitled
 
3 Skirbekk, Gunnar.
"SS og IS. Kva lærte vi?". Klassekampen [Avis] 2021-03-12
UiB Untitled
 
4 Skirbekk, Gunnar.
"TextbooK: History of Philosophy; the idea of a global history of philosophy". International Online Conference; The Textbook as a Model of the World and Society ietey; 2021-01-30 - 2021-01-30
UiB Untitled
 
2020
5 Endal, Ingrid; Skirbekk, Gunnar.
"50 år med Skirbekks filosofihistorie" https://www.uib.no/hf/138836/50-år-med-skirbekks-filosofihistorie. Humanistisk fakultet, Universitetet i Bergen [Internett] 2020-09-25
UiB Untitled
 
6 Myrtveit, Aase Cathrine; Skirbekk, Gunnar.
"Kunnskapsmessige utfordringar i kompliserte moderne samfunn" (på bakgrunn av "Epistemic Challenges in a Modern World", LIT-Verlag 2019). Verdibørsen [Radio] 2020-03-07
UiB Untitled
 
7 Serafimova, Silviya; Skirbekk, Gunnar.
"Review of Gunnar Skirbekk's 'Crisis and Co-Responsibility. Short Political Writings" (Krise og medansvar). Philosophy (Filosofia; Bulgaria) [Tidsskrift] 2020-09-03
UiB Untitled
 
8 Skirbekk, Gunnar.
"Christian IV - #hetoo!". Klassekampen [Avis] 2020-07-22
UiB Untitled
 
9 Skirbekk, Gunnar.
"Gjere alle det same?" (Kommentar til Kompetansereforma). Klassekampen [Avis] 2020-06-02
UiB Untitled
 
10 Skirbekk, Gunnar.
"Ideen om ei global filosofihistorie?". Fagpedagogisk dag UiB; 2020-01-31 - 2020-01-31
UiB Untitled
 
11 Skirbekk, Gunnar.
"Klimakrisa: Kan vi stole på FN?". Dag og Tid [Avis] 2020-03-20
UiB Untitled
 
12 Skirbekk, Gunnar.
"'Klimarealisme' og fagkritikk". Dag og Tid [Avis] 2020-05-08
UiB Untitled
 
13 Skirbekk, Gunnar.
"'Klimarealisme' som naivitet?". Dag og Tid [Avis] 2020-04-17
UiB Untitled
 
14 Skirbekk, Gunnar.
"Komplekse problem, spesialisert kunnskap - kva må gjerast?" (Lansering "Epistemic Challenges in a Modern World). Forum for vitskap og demokrati, Universitetet i Bergen; 2020-01-16 - 2020-01-16
UiB Untitled
 
15 Skirbekk, Gunnar.
Kronikk: "Derfor må det bli omkamp om arbeidslivsrelevans" (kommentar til framlegget om ny finansieringssystem for statlege universitet og høgskular; frå juni 2020). uniforum.uio [Internett] 2020-09-04
UiB Untitled
 
16 Skirbekk, Gunnar.
Menschenwürde und die Verletzbarkeit des Lebens. Der Mensch zwischen Tier und Roboter. I: Dimensions of Intra- and Intergenerational Justice in the Debates about Sustainability. Sofia: Avangard Prima 2020 ISBN 9786192394332. s. 29-51
UiB Untitled
 
17 Skirbekk, Gunnar.
"Nye utfordringar for 'den norske modellen'". Lagsmøte; 2020-05-19 - 2020-05-19
UiB Untitled
 
18 Skirbekk, Gunnar.
"Språk: 'Fast tilsette må lære tilstrekkeleg norsk innan rimeleg tid'. Forskerforum [Fagblad] 2020-02-10
UiB Untitled
 
19 Skirbekk, Gunnar.
"Statsborgarskap og norskkunnskap" (endra av BT til: "Kan ein norsk skikkeleg, forstår ein òg nynorsk"). Bergens Tidende [Avis] 2020-02-07
UiB Untitled
 
20 Skirbekk, Gunnar.
TIDSDIAGNOSE. Kunnskapsrelaterte utfordringar i kriseramma moderne samfunn. SVT Press 2020 (ISBN 9788279070122) 98 s.
UiB Untitled
 
21 Skirbekk, Gunnar; Johansen, Anders.
Gunnar Skirbekk: Komplekse problem, spesialisert kunnskap - et intervju med Anders Johansen. https://vitdem.podbean.com [Internett] 2020-01-16
UiB Untitled
 
22 Skirbekk, Gunnar; Vogt, David G. C.; Sunde, Jørn Øyrehagen.
Klimasaka i Høgsterett. "Framtidige generasjonar, demokrati og klima". Podkast Dag og Tid.. Dag og Tid [Internett] 2020-11-10
UiB UiO Untitled
 
23 Stølen, Kamilla; Skirbekk, Gunnar.
"Manar til omkamp om arbeidslivsrelevans" (kommentar til framlegget om "kompetansereform", vedteke av stortingsfleirtalet i juni 2020). Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen [Internett] 2020-09-11
UiB Untitled
 
2019
24 Skirbekk, Gunnar.
"Avkolonisering" av academia?. Debattmøte; 2019-03-28 - 2019-03-28
UiB Untitled
 
25 Skirbekk, Gunnar.
"Ei normativ grunngjeving for det rettslege vern av ytringsfridom". Baroniet Rosendal; 2019-07-27 - 2019-07-27
UiB Untitled
 
26 Skirbekk, Gunnar.
"Epistemic Challenges in a Modern World" - work in progress. Internal seminar; 2019-09-02 - 2019-09-02
UiB Untitled
 
27 Skirbekk, Gunnar.
"Epistemic Challenges in a Modern World. From 'fake news' and 'post truth' to underlying epistemic challenges in science-based risk-societies". LIT Verlag 2019 (ISBN 978-3-643-91171-1) 88 s.
UiB Untitled
 
28 Skirbekk, Gunnar.
"Epistemische Vielfalt und die Verwendung von Begriffen". I: "Was gilt?" Diskurs ynd Zukunftsverantwortung. Verlag Karl Alber 2019 ISBN 9783495491058. s. -
UiB Untitled
 
29 Skirbekk, Gunnar.
"Epistemiske utfordringar: universitet, skule, media". Hareid-seminaret; 2019-05-06 - 2019-05-09
UiB Untitled
 
30 Skirbekk, Gunnar.
Freedom of Expression. A Normative Justification of the Legal Protection of Freedom of Expression". Zur Würdigung des Werks von Jürgen Habermas aus Anlass seines 90.Geburtstages; 2019-06-13 - 2019-06-14
UiB Untitled
 
31 Skirbekk, Gunnar.
"Knut Erik - som Gründer og ideal". Symposium i høve 100-årsdagen for Knut Erik Tranøys fødsel; 2019-01-31 - 2019-01-31
UiB Untitled
 
32 Skirbekk, Gunnar.
"Kunnskapsrelaterte utfordringar i moderne samfunn". Internseminar; 2019-09-03 - 2019-09-03
UiB Untitled
 
33 Skirbekk, Gunnar.
"Kva kan filosofihistorie vere i ei globalisert verd?". Examen philosophicum ved UiS; 2019-09-03 - 2019-09-03
UiB Untitled
 
34 Skirbekk, Gunnar.
"La forsikringsselskapa ta ansvar" Krav om fagbrev.. Klassekampen [Avis] 2019-02-07
UiB Untitled
 
35 Skirbekk, Gunnar.
"Ope bre" (til utanriksminister Ine Eriksen Søreide, om Krim og Golan). Klassekampen [Avis] 2019-03-28
UiB Untitled
 
36 Skirbekk, Gunnar.
"Samtale med Ove Jakobsen ved lansering av boka hans, 'Anarchism and Ecological Economics' (Routledge 2019)". Litteraturhuset Bergen; 2019-01-11 - 2019-01-11
UiB Untitled
 
37 Skirbekk, Gunnar.
"Scientific/scholarly pluralism; normative justification by self-reflective speech-act preconditions and by Institutional preconditions". Discussions of "Unity of Science": from Positivism to "Critical Theorey"; 2019-05-26 - 2019-05-27
UiB Untitled
 
38 Skirbekk, Gunnar.
"The Idea of a Global History of Philosophy". Khrono [Internett] 2019-10-14
UiB Untitled
 
39 Skirbekk, Gunnar.
"The Idea of a Global History of Philosophy". Profesjonsetisk nettverk [Internett] 2019-10-15
UiB Untitled
 
40 Skirbekk, Gunnar.
"The Idea of a Global History of Philosophy / Chinese translation". Zhexue fenxi 2019 ;Volum 53.(1) s. 111-118
UiB Untitled
 
41 Skirbekk, Gunnar.
"Ville Quisling latt seg påverka?". Aftenposten [Avis] 2019-09-16
UiB Untitled
 
42 Skirbekk, Gunnar.
"Without Boundaries, no Modernity" "Ohne Abgrenzungen, keine Moderne". "Grenzen: Limits, Borders, Boundaries"; 2019-08-03 - 2019-08-07
UiB Untitled
 
2018
43 Myrtveit, Aase Cathrine; Skirbekk, Gunnar.
Om grenser og innvandring. Intervju om Julian Nida-Rümelins bok "Über Grenzen denken. Eine Ethik der Migration", Körber Stiftung 2017.. Verdibørsen NRK [Radio] 2018-01-20
UiB Untitled
 
44 Paszkiewicz, Sofia; Skirbekk, Gunnar.
Frå Den 24. verdskongressen for filosofi, Beijing august 2018: "'Å lære å bli menneske', om dygd og lov, hos Confucius og Platon". Verdibørsen NRK [Radio] 2018-09-05
UiB Untitled
 
45 Paszkiewicz, Zofia; Skirbekk, Gunnar.
"Dygd og lov, hos Platon og Confucius". Verdibørsen NRK [Radio] 2018-09-20
UiB Untitled
 
46 Skirbekk, Gunnar.
"Bokmål med dansknære former". Klassekampen [Avis] 2018-02-19
UiB Untitled
 
47 Skirbekk, Gunnar.
"De forenkler debatten" (debatten om post-kolonialisme på pensum). Klassekampen [Avis] 2018-07-31
UiB Untitled
 
48 Skirbekk, Gunnar.
"Er flyktningretten utdatert?". Lindås senioruniversitet; 2018-10-30 - 2018-10-30
UiB Untitled
 
49 Skirbekk, Gunnar.
"Er flyktningretten utdatert?" Diskusjon med Jan Fridthjof Bernt.. Danningsemne UiB; 2018-02-09 - 2018-02-09
UiB Untitled
 
50 Skirbekk, Gunnar.
"Eurovision på Krim!". Klassekampen [Avis] 2018-05-15
UiB Untitled
 
    Vis neste liste