Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: semundseth   Fornavn: marit   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-41 av 41

1 Aalberg, Elin Angelo; Semundseth, Marit.
Selv krusseduller kan være ord. Barnehagefolk 2006 (4) s. 58-59
DMMH Untitled
 
2 Aalberg, Elin Angelo; Semundseth, Marit.
Skapende læring i norsk og musikk - Sprusikk. Utdanning 2009 ;Volum 11.
NTNU Untitled
 
3 Aalberg, Elin Angelo; Semundseth, Marit.
Sprusikk - språkstimulering gjennom fagene norsk og musikk. Barnehagefolk 2006 (4) s. 52-57
DMMH Untitled
 
4 Aalberg, Elin Angelo; Semundseth, Marit.
Språk + musikk = Sprusikk. I: GLSM, Grunnleggende læring i et språkstimulerende miljø http://www.universitetsforlaget.no/boker/pedagogikk/katalog?productId=874450. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215012353. s. 96-109
DMMH NTNU Untitled
 
5 Angelo, Elin; Semundseth, Marit.
Sprusikk, språkstimulering gjennom fagene norsk og musikk. Fagdag for assistenter i barnehage og SFO; 2003-10-02 - 2003-10-03
DMMH Untitled
 
6 Glaser, Vibeke; Semundseth, Marit.
Skolestarteren og overgangen til skole. Fou i praksis 2009; 2009-04-24 - 2009-04-24
DMMH Untitled
 
7 Glaser, Vibeke; Semundseth, Marit.
The school starters in transition to school ; Diversity in a parental and a child`s perspective. 19 th EECERA Annual Conference; 2009-08-26 - 2009-08-29
DMMH Untitled
 
8 Glaser, Vibeke; Semundseth, Marit.
The schoolstaters in trasition to school; deversity in a parental and a child`s perspective. The 20.th EECERA conference; 2010-09-06 - 2010-09-08
DMMH Untitled
 
9 Hopperstad, Marit Holm; Lorentzen, Rutt Trøite; Semundseth, Marit; Semundseth, Marit.
Hvilke interesser synes å motivere femåringer til å skrive i barnehagen?. FoU i praksis 2009 ;Volum 3.(2) s. 45-63
DMMH NTNU Untitled
 
10 Hopperstad, Marit Holm; Semundseth, Marit.
Cultures of writing in two Norwegian kindergartens. NERAs 37th Congress; 2009-03-05 - 2009-03-07
DMMH Untitled
 
11 Hopperstad, Marit Holm; Semundseth, Marit.
Femåringers tekster i et multimodalt perspektiv. I: Skriving i alle fag - innsyn og utspill. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2686-7. s. 275-298
DMMH Untitled
 
12 Hopperstad, Marit Holm; Semundseth, Marit.
Førskolelæreres praksis og femåringers skriving i formelle læringssituasjoner i en norsk barnehage. Nordic Studies in Education 2012 ;Volum 32.(3-4) s. 297-310
DMMH Untitled
 
13 Hopperstad, Marit Holm; Semundseth, Marit.
"Hiv og hoi": Brevskriving til Kaptein Sabeltann - en meningsfull skrivesituasjon i klasserommet på 1.trinn?. I: Skriving i alle fag - innsyn og utspill. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2686-7. s. 67-87
DMMH Untitled
 
14 Hopperstad, Marit Holm; Semundseth, Marit.
What interests seem to motivate five-year-olds to write in two Norwegian kindergartens?. The 20th EECERA International Conference; 2010-09-05 - 2010-09-07
DMMH Untitled
 
15 Krogstad, Atle; Semundseth, Marit.
Kunnskapsløftet for de yngste. Norsklæreren 2007 ;Volum 31.(2) s. 68-75
DMMH Untitled
 
16 Semundseth, Marit.
Ansattes bidrag til femåringers språklæring i barnehagen. FoU i praksis 2017 ;Volum 11.(2) s. 7-24
DMMH Untitled
 
17 Semundseth, Marit.
Baking og bokstaver i barnehagen. I: Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voknes betydning. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-40596-0. s. 60-75
DMMH Untitled
 
18 Semundseth, Marit.
Dialogsamspill mellom 5 åringer og voksne i barnehagen; En empirisk undersøkelse av barn-voksen dialoger. Fou i praksis 2008; 2008-04-17 - 2008-04-18
DMMH Untitled
 
19 Semundseth, Marit.
Førskolebarns tekstproduksjon i hjemmet. Barn 2006 ;Volum 24.(4) s. 31-44
DMMH Untitled
 
20 Semundseth, Marit.
GLSM = God Læring i et Språkstimulerende Miljø. I: GLSM i barnehagen. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01235-3. s. 176-186
DMMH Untitled
 
21 Semundseth, Marit.
Hva er det beste du vet å spise?. I: Å skrive i alle fag. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215011929. s. 107-116
DMMH Untitled
 
22 Semundseth, Marit.
"Hva er dette her, da?" Voksen-barn-dialog om en skoleforberedende oppgave. I: Språklæring det siste året i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028606. s. 17-32
DMMH Untitled
 
23 Semundseth, Marit.
Hva forteller fire barn om egen kunnskap i overgangen fra barnehage til skole?. Tidsskriftet FoU i praksis 2013 ;Volum 7.(2) s. 9-25
DMMH Untitled
 
24 Semundseth, Marit.
"Jeg har skrevet, og du skal få det". Barnehagen : tidsskrift for barnehagefolk 2003 (8) s. 19-24
DMMH Untitled
 
25 Semundseth, Marit.
"Jeg skal tegne og skrive, jeg". Et multimodalt perspektiv på to barneproduserte tekster.. I: Språklæring det siste året i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028606. s. 119-133
DMMH Untitled
 
26 Semundseth, Marit.
Language stimulation and early Writting in a stimulating environment; The importants of Dialog between Children and Adults. 18 th EECERA; 2008-09-03 - 2008-09-06
DMMH Untitled
 
27 Semundseth, Marit.
Når førskolebarn lager tekster for å vise at de hører til. I: Barns tilhørighet; Jubileumsskrift Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning 1947-2007. Trondheim: Dronning Mauds Minne, Høgskolen 2007 ISBN 8273320723. s. 23-28
DMMH Untitled
 
28 Semundseth, Marit.
Om læring, literacy og språklig bevissthet i overgangen fra barnehage til skole. Skrivesenteret/Lesesenteret 2016
DMMH Untitled
 
29 Semundseth, Marit.
Om språk, språklig bevissthet og tidlig skriving i overgangen fra barnehage til skole. Skrivesenteret/Lesesenteret 2016
DMMH Untitled
 
30 Semundseth, Marit.
Snart skolestarter. Bedre Skole 2015 (1) s. 44-48
DMMH Untitled
 
31 Semundseth, Marit; Aalberg, Elin Angelo.
Skapende læring i norsk og musikk - sprusikk. Utdanning 2009 (10) s. 54-57
DMMH Untitled
 
32 Semundseth, Marit; Alfheim, Ingvild Kristin.
Innledning. I: Språklæring det siste året i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028606. s. 11-14
DMMH OSLOMET Untitled
 
33 Semundseth, Marit; Hopperstad, Marit Holm.
Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voknes betydning. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 978-82-02-40596-0) 158 s.
DMMH Untitled
 
34 Semundseth, Marit; Hopperstad, Marit Holm.
De eldste barnehagebarnas skriving i barnehagen. Fou i praksis 2008; 2008-04-17 - 2008-04-18
DMMH Untitled
 
35 Semundseth, Marit; Hopperstad, Marit Holm.
"Dette er et hus": Om interesser i barnehagebarns tekster - og de voksne. I: På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2748-2. s. 53-62
DMMH Untitled
 
36 Semundseth, Marit; Hopperstad, Marit Holm.
Five-year-olds`writing in informal situations in Norwegian Kindergartens. 20 th EECERA conference: Knowledge and voice in early childhood; 2010-09-06 - 2010-09-09
DMMH Untitled
 
37 Semundseth, Marit; Hopperstad, Marit Holm.
"Hiv og hoi": Brevskriving til Kaptein Sabeltann - en meningsfull skrivesituasjon i klasserommet på 1.trinnet?. Konferansen Tekst og tegn; 2010-09-20 - 2010-09-21
DMMH Untitled
 
38 Semundseth, Marit; Hopperstad, Marit Holm.
Synteserapport fra pilotprosjektet "Barnehagen som læringsmiljø- og danningsarena". : Utdanningsdirektoratet 2015 30 s.
DMMH Untitled
 
39 Semundseth, Marit; Hopperstad, Marit Holm.
Voksne i dialog med barn som lager tekster. Barnehagefolk 2014 (3) s. 82-87
DMMH Untitled
 
40 Semundseth, Marit; Hopperstad, Marit Holm.
Voksne i dialog med femåringer som på eget initiativ produserer tekster i barnehagen. Barn 2012 ;Volum 30.(2) s. 43-59
DMMH Untitled
 
41 Semundseth, Marit; Hopperstad, Marit Holm.
Voksne i dialog med femåringer som på eget initiativ produserer tekster i barnehagen. Skriv! Les!; 2013-05-06 - 2013-05-08
DMMH Untitled