Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 124 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Sagberg, Sturla.
Attitudes Towards Religion in Kindergartens - an Ethical Discussion. I: Migration, Religion and Early Childhood Education. VS Verlag für Sozialwissenschaften 2020 ISBN 9783658298098. s. 51-72
DMMH Untitled
 
2018
2 Sagberg, Sturla.
Attitudes to religion in kindergartens - An ethical discussion. International Conference on Migration, Integration and Religion in Early Childhood Educational Institutions; 2018-11-23 - 2018-11-25
DMMH Untitled
 
3 Sagberg, Sturla.
"Grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon" - hvor grunnleggende er de?. I: Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen.. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028842. s. 135-150
DMMH Untitled
 
4 Sagberg, Sturla.
Spirituality in RE - an aspect of hope. International Seminar on Religion, Ethics and Values 2018; 2018-07-29 - 2018-08-03
DMMH Untitled
 
5 Sagberg, Sturla.
Vermittlung der guten nachricht im vorschulbereich. I: "Was ist für dich der Sinn?" Kommunikation des evangeliums mit kindern und jugendlichen. Calwer Verlag 2018 ISBN 978-3-7668-4439-2. s. 92-102
DMMH Untitled
 
2017
6 Sagberg, Sturla.
Barnets spiritualitet. Et forsømt perspektiv i kirken?. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2017 (1)
DMMH Untitled
 
7 Sagberg, Sturla.
Etikk i et verdimessig ingenmannsland?. I: Mot til å være barnehagelærer - med verdier som omdreiningspunkt. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-1933-9. s. 91-122
DMMH Untitled
 
8 Sagberg, Sturla.
Holistic Religious Education or bits and pieces? The task of religious education in fragmented frameworks. Religionspädagogische Beiträge 2017 (77-2017) s. 101-109
DMMH Untitled
 
9 Sagberg, Sturla.
Introduksjon. I: Mot til å være barnehagelærer - med verdier som omdreiningspunkt. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-1933-9. s. 13-24
DMMH Untitled
 
10 Sagberg, Sturla.
Mot til å være barnehagelærer - med verdier som omdreiningspunkt. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-1933-9) 229 s.
DMMH Untitled
 
11 Sagberg, Sturla.
Playing with icons: the spirituality of recalled childhood,by John Pridmore.. International Journal of Children's Spirituality 2017 ;Volum 22.(3-4) s. 352-355
DMMH Untitled
 
12 Sagberg, Sturla.
Taking a children's rights perspective on children's spirituality. International Journal of Children's Spirituality 2017 ;Volum 22.(1) s. 24-35
DMMH Untitled
 
13 Sagberg, Sturla.
Try again. Fail again. Try again. An essay on the moral power of religious language in contemproary society.. Ethics: Contemporary Perspectives 2017 ;Volum 4. s. 47-68
DMMH Untitled
 
14 Sagberg, Sturla; Svare, Marit Hallset; Fætten, Sølvi Ann; Moen, Kathrine; Sando, Svein.
Courage to explore religion and values in Early Childhood Education. Nordic Conference of Religious Education 2017; 2017-06-12 - 2017-06-15
DMMH NORD Untitled
 
2016
15 Sagberg, Sturla.
Barns spiritualitet som kraft til å mester livet (II). "Se meg, hør meg, møt meg" - Sjelesorg i møte med barn og unge; 2016-05-18 - 2016-05-19
DMMH Untitled
 
16 Sagberg, Sturla.
Communicating the Good Message in a Kindergarten Context. Tagung für Kinder und Jugendtheologi als Kommunikation des Evangeliums; 2016-09-05 - 2016-09-07
DMMH Untitled
 
17 Sagberg, Sturla.
Concepts of RE and their significance for education. International Conference on Existential Questions in Research and in Education; 2016-10-27 - 2016-10-29
DMMH Untitled
 
18 Sagberg, Sturla.
Eksistens og pedagogikk. En samtale om pedagogikkens oppgave. Bokmelding. Prismet 2016 ;Volum 67.(1) s. 67-70
DMMH Untitled
 
19 Sagberg, Sturla.
Etikk i et verdimessig ingenmannsland?. Fagdag; 2016-11-10 - 2016-11-10
DMMH Untitled
 
20 Sagberg, Sturla.
Holistic Religious Education - or bits and pieces?. The 5th biennial SIG 19 Conference: Experiencing Religion and Religious Experience; 2016-09-20 - 2016-09-23
DMMH Untitled
 
21 Sagberg, Sturla.
Taking a children's rights perspective on children's spirituality. 15th International Conference on Children's Spirituality; 2016-07-26 - 2016-07-29
DMMH Untitled
 
22 Sagberg, Sturla.
Theologie mit Kindern: Mahnungen und Ausblicke. I: "Da muss ich dann auch alles machen, was er sagt" Kindertheologie im Unterricht. Calwer Verlag 2016 ISBN 9783766844071. s. 106-117
DMMH Untitled
 
23 Sagberg, Sturla.
Theology, Mission and Child. Global Perspectives. Bokmelding. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016 ;Volum 70.(1) s. 61-63
DMMH Untitled
 
24 Sagberg, Sturla.
Undring: all lærings begynnelse - og mål?. I: Barndom i barnehagen: Læring. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202473860. s. 27-50
DMMH Untitled
 
2015
25 Sagberg, Sturla.
Book review: The Bloomsbury guide to pastoral care. International Journal of Children's Spirituality 2015 ;Volum 20.(1) Suppl. February s. 64-66
DMMH Untitled
 
26 Sagberg, Sturla.
Doing Theology with Young Children - caveats and vistas. Network Conference on Child Theology; 2015-02-25 - 2015-02-27
DMMH Untitled
 
27 Sagberg, Sturla.
Holistic Religious Education - is it possible?. 13th Nordic Conference on Religious Education; 2015-06-15 - 2015-06-18
DMMH Untitled
 
28 Sagberg, Sturla.
Holistic Religious Education - is it possible? The complex web of religion, spirituality and morality. Waxmann Verlag 2015 (ISBN 978-3-8309-3318-2) 172 s.
DMMH Untitled
 
29 Sagberg, Sturla.
Interreligious and intercultural competence in early childhood education: Norwegian perspectives. I: Kulturell und religiös sensibel? : interreligiöse und interkulturelle Kompetenz in der Ausbildung für den Elementarbereich. Waxmann Verlag 2015 ISBN 978-3-8309-3259-8. s. 125-142
DMMH Untitled
 
30 Sagberg, Sturla.
Pedagogisk credo som etisk utfordring. I: Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer.. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02547-6. s. 194-211
DMMH Untitled
 
31 Sagberg, Sturla.
Taking children`s rights perspective on children`s spirituality and on church work with children. I: Children`s voices: Theological, philosophical and spiritual perspectives. Kassel University Press GmbH 2015 ISBN 978-3862199228. s. 10-26
DMMH Untitled
 
2014
32 Sagberg, Sturla.
Altruistic values in children's spirituality: a study of children's responses to the terror attacks in Oslo and on Utøya and issues of education. Journal of Beliefs and Values 2014 ;Volum 35.(2) s. 200-213
DMMH Untitled
 
33 Sagberg, Sturla.
Interreligious and intercultural competence in Early Childhood Education: Norwegian perspectives. Interreligiöse und interkulturelle Kompetenz im Elementarbereich (interdisziplinär-internationales Symposion); 2014-09-18 - 2014-09-19
DMMH Untitled
 
34 Sagberg, Sturla.
Lutheranism and Lutheran Faith Formation in Norway: Interfaith Challenges and Approaches. Forelesningsrekke om "Interfaith Challenges and Approaches"; 2014-04-24 - 2014-04-24
DMMH Untitled
 
35 Sagberg, Sturla.
Religion viewed in terms of cultural education and/or formation. International Days at Thomas More University College; 2014-03-11 - 2014-03-14
DMMH Untitled
 
36 Sagberg, Sturla.
Teologiens rolle i vår tids religionspedagogikk. Prismet 2014 ;Volum 65.(3) s. 173-183
DMMH Untitled
 
37 Sagberg, Sturla.
Various readings of religion as culture and consequences for religious education. Identities, Cultures and World Views: Religious and Spiritual Education in Pluralistic Settings. EARLI SIG 19 Biannual Conference; 2014-08-06 - 2014-09-08
DMMH Untitled
 
38 Sagberg, Sturla.
Vitenskapsteori for bachelorstudenter. I: Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 9788202431839. s. 25-50
DMMH Untitled
 
2013
39 Sagberg, Sturla.
Barns spiritualitet som kraft til å mestre livet. Barns sårbarhet og styrke i møte med konflikter. I: Trygge rom : trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. Verbum Forlag 2013 ISBN 9788254312650. s. 173-189
DMMH Untitled
 
40 Sagberg, Sturla.
Children`s spiritual health and the power of self-fulfilling concepts. 13th International conference on children`s spirituality; 2013-07-10 - 2013-07-14
DMMH Untitled
 
41 Sagberg, Sturla.
Hope and altruism and the role of religious belief. Nordic conference on religious education; 2013-06-10 - 2013-06-13
DMMH Untitled
 
42 Sagberg, Sturla.
One person makes a difference. A study in altruism and its significance for relgious education. Annual meeting of the religious education association 2013; 2013-11-07 - 2013-11-10
DMMH Untitled
 
43 Sagberg, Sturla.
Religious education as culture education. Panorama : International Journal of Comparative Religious Education and Values 2013 s. 79-87
DMMH Untitled
 
44 Sagberg, Sturla.
Taking children`s rights perspective on children`s spirituality and on church work with children. Children`s Voices - theological, philosophical and spiritual perspectives; 2013-04-08 - 2013-04-10
DMMH Untitled
 
45 Sagberg, Sturla.
Teologiens plass i norsk religionspedagogikk - en vitenskapsteoretisk refleksjon. Norsk religionspedagogisk forskerforum; 2013-11-28 - 2013-11-29
DMMH Untitled
 
46 Sagberg, Sturla.
Teologiens rolle i vår tids religionspedagogikk. Religionspedagogisk Tidsskrift 2013 ;Volum 26.
DMMH Untitled
 
47 Sagberg, Sturla.
The concept of "Child" and the search for powerful learning environments. A Norwegian perspective. I: Powerful Learning Environments and Theologizing and Philosophizing with Children. Kassel University Press GmbH 2013 ISBN 978-3-86219-492-6. s. 95-108
DMMH Untitled
 
48 Sagberg, Sturla; Ramsfjell, Astri.
Barnekultur og gudstjenestekultur. : Iko-forlaget 2013 (ISBN 978-82-8249-079-5) 88 s.
DMMH Untitled
 
2012
49 Ramsfjell, Astri; Sagberg, Sturla.
Livstolkning og livsmestring. : IKO-forlaget 2012 (ISBN 978-82-8249-078-8) 79 s.
DMMH Untitled
 
50 Sagberg, Sturla.
Barn trenger håp. Dimensjoner av håp i barns hverdagsliv. : IKO-forlaget 2012 (ISBN 978-82-8249-075-7)
DMMH Untitled
 
    Vis neste liste