Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: redse   Fornavn: arne   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 125 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Afset, Bente Mari; Redse, Arne.
Religion og etikk i skole og barnehage. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-66482-4) 275 s. Kyrkjefag Profil(33)
FIH HVO Untitled
 
2 Redse, Arne.
Etiske verdiar i grunnopplæringa – analyse av relevante dokument. I: Religion og etikk i skole og barnehage. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66482-4. s. 57-93
FIH HVO Untitled
 
3 Redse, Arne.
Forfølging av kristne - i misjonsteologisk perspektiv. Seminar med tre avskjedsforelesingar; 2019-05-13 - 2019-05-14
HVO FIH Untitled
 
4 Redse, Arne.
The Confucian Understanding of Sin and Self-cultivation Related to the Protestant Understanding of Sin and Grace. I: Justification by Grace in East Asia : a Lutheran-Anglican dialogue. Lutheran Theological Seminary 2019 ISBN 9789881635006. s. 55-62
HVO Untitled
 
2018
5 Redse, Arne.
Leder. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2018 ;Volum 72.(1/2018) s. 3-5
HVO Untitled
 
6 Redse, Arne; Aarseth, Per Ove.
Hovedsaken: Fortapelsen kan ikke ties i hjel. Utsyn [Fagblad] 2018-09-07
HVO Untitled
 
2017
7 Afset, Bente Mari; Løvlie, Birger; Redse, Arne.
Introduksjon : Toleranse – Religion – Konflikt. I: Toleranse - Religion - Konflikt. Portal forlag 2017 ISBN 978-82-8314-114-6. s. 11-18
HVO Untitled
 
8 Afset, Bente Mari; Løvlie, Birger; Redse, Arne.
Toleranse - Religion - Konflikt. Portal forlag 2017 (ISBN 978-82-8314-114-6) 260 s. Kyrkjefag Profil(29)
HVO Untitled
 
9 Jørgensen, Knud; Redse, Arne.
Leder. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2017 ;Volum 71.(4) s. 3-4
HVO MF Untitled
 
10 Redse, Arne.
Glimt frå aktuell misjonsdebatt - vurderingar frå eit luthersk perspektiv. NELK nettverksmøte; 2017-02-06 - 2017-02-07
HVO Untitled
 
11 Redse, Arne.
NLMs prinsippdokument om diakoni : en presentasjon. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2017 ;Volum 71.(4) s. 16-25
FIH HVO Untitled
 
12 Redse, Arne.
Respons til Asger Chr. Højlunds artikkel om rettferdiggjørelsen – i DTTK 3/2016. Helsjökonferansen 2017; 2017-06-12 - 2017-06-14
HVO Untitled
 
13 Redse, Arne.
The Confucian Understanding of Sin and Self-Cultivation Related to the Protestant Understanding of Sin and Grace. Konferanse i anledning 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen; 2017-10-23 - 2017-10-24
HVO Untitled
 
14 Redse, Arne.
Trusfridom og toleranse - i menneskerettane og i kristen misjonstenking. I: Toleranse - Religion - Konflikt. Portal forlag 2017 ISBN 978-82-8314-114-6. s. 153-189
FIH HVO Untitled
 
2016
15 Redse, Arne.
Solid og diskutabel: Anmeldelse av Harald Hegstads bok Gud, verden og håpet (2015). Utsyn 2016 ;Volum 126.(14) s. 27-27
HVO Untitled
 
16 Redse, Arne.
Vitskapleg teologi og akademisk fridom. Theofilos 2016 ;Volum 8.(1) s. 85-99
FIH HVO Untitled
 
2015
17 Redse, Arne.
"Djevelen, verda og kjøtet". Fast Grunn 2015 ;Volum 68.(3) s. 12-13
FIH HVO Untitled
 
18 Redse, Arne.
"Justification by Grace Alone" Facing Confucian Self-Cultivation: The Christian Doctrine of Justification Contextualized to New Confucianism. Brill Academic Publishers 2015 (ISBN 9789004302587) 512 s. Studies in Systematic Theology(18)
FIH HVO Untitled
 
19 Redse, Arne.
Lærekrisa i Den norske kyrkja -- og NLM trossamfunn. Innsyn: Tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt 2015
HVO Untitled
 
20 Redse, Arne.
Misjonsteologiske utfordringar av ulikt slag. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2015 ;Volum 69.(1) s. 1-2
HVO Untitled
 
21 Redse, Arne.
NLMs nye diakonidokkument. Innsyn: Tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt 2015 (1-2)
HVO Untitled
 
22 Redse, Arne.
Nye, sentrale misjonsdokument. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2015 ;Volum 70.(2-3)
HVO Untitled
 
23 Redse, Arne.
Redaksjonelt. Innsyn: Tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt 2015 (1-2) s. 2-
HVO Untitled
 
24 Redse, Arne.
The History of a Chinese Lutheran Liturgy. I: A passion for China : Norwegian mission to China until 1949. Regnum Books 2015 ISBN 978-1-908355-82-9. s. 149-172
FIH Untitled
 
25 Thoresen, Frank-Ole; Vegge, Ivar; Redse, Arne.
Tro virksom i kjærlighet : prinsippdokument om diakoni for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Oslo: Norsk Luthersk Misjonssanband 2015 22 s. Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) - faglig utviklingsarbeid(2)
FIH Untitled
 
2014
26 Hamre, Tom Erik; Lundeby, Erling Andreas; Redse, Arne.
Barnetro og trosopplæring : festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-321-0448-2) 317 s. Kyrkjefag Profil(22)
FIH HVO Untitled
 
27 Hamre, Tom Erik; Lundeby, Erling Andreas; Redse, Arne.
Forord. I: Barnetro og trosopplæring : festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0448-2. s. 7-12
FIH HVO Untitled
 
28 Redse, Arne.
Apartheit, nyåndelighet og økologisk krise. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2014 (3) s. 129-130
FIH HVO Untitled
 
29 Redse, Arne.
Bokpresentasjon: Barnetro og trosopplæring. Innsyn: Tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt 2014 (2) s. 55-58
HVO Untitled
 
30 Redse, Arne.
Christian Education in the Church of Norway - a Historical Outline and the Present Program. Møte mellom Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung, Greifswald, og Institutt for Religion, livssyn og kyrkjefag; 2014-05-21 - 2014-05-21
FIH HVO Untitled
 
31 Redse, Arne.
Diakonien – frå ein luthersk systematisk teologisk ståstad. Fagdager om diakonforståelsen i Norsk Luthersk Misjonssamband; 2014-04-23 - 2014-04-24
HVO Untitled
 
32 Redse, Arne.
Ei pinsekyrkje i sør i vekst, misjonærtørke i nord og religiøst fredsarbeid i Midtausten. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2014 ;Volum 68.(4) s. 193-194
HVO Untitled
 
33 Redse, Arne.
Et buddhistisk menneskesyn – og det kristne: Kontekstualisering av det kristne menneskesynet i forhold til et teoretisk/filosofisk buddhistisk menneskesyn som kontekst. Januarkurs 2014: Guds billede -- om skabelse og gudsbilledlighed; 2014-01-21 - 2014-01-24
HVO Untitled
 
34 Redse, Arne.
Gudsteneste- og tenesteordningar i NLM -- eit kort historisk tilbakeblikk. Innsyn: Tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt 2014 (49) s. 33-42
HVO Untitled
 
35 Redse, Arne.
"Når de kjem saman" Gudstenesta -- etter tradisjonen -- og i bedehusforsamlingane. Innsyn: Tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt 2014 s. 33-42
HVO Untitled
 
2013
36 Redse, Arne.
Kontekstualisering -- praktisk talt. Innsyn: Tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt 2013 (1) s. 40-46
HVO Untitled
 
37 Redse, Arne.
Kristne grunnverdiar i eit pluralistisk samfunn. Innsyn: Tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt 2013 (1) s. 26-32
HVO Untitled
 
38 Redse, Arne.
Redaktørskifte - men same kurs. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2013 ;Volum 67.(2) s. 65-69
HVO Untitled
 
39 Redse, Arne.
RLE-faget som arena for religions- og livssynsdialog. I: Kunnskap til hva? Om religion i skolen. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0209-9. s. 185-213
HVO Untitled
 
40 Redse, Arne.
Tenestedifferensiering i NLM -- eit historisk oversyn. Fagsamling ved FiH, Oslo; 2013-11-13 - 2013-11-13
HVO Untitled
 
2012
41 Gravaas, Hans Aage; Hamre, Tom Erik; Kjebekk, Erik; Redse, Arne.
Forord. I: Videre med evangeliet : festskrift til misjonslederen Egil Grandhagen. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2935-6. s. 7-9
FIH HVO Untitled
 
42 Gravaas, Hans Aage; Hamre, Tom Erik; Kjebekk, Erik; Redse, Arne.
Videre med evangeliet : festskrift til misjonslederen Egil Grandhagen. Akademika forlag 2012 (ISBN 978-82-519-2935-6) 346 s.
FIH HVO Untitled
 
43 Redse, Arne.
Grunnleggande tenking om det å etablere eit luthersk kyrkjesamfunn. Nettverksmøte for Nettverk for evangelisk lutherske kirker; 2012-02-06 - 2012-02-07
HVO Untitled
 
44 Redse, Arne.
Guds treeining -- i møte med islam. Seminar om treenigheten; 2012-09-07 - 2012-09-08
HVO Untitled
 
45 Redse, Arne.
Jesus den einaste – i pluralismens og dialogens tid. Fagsamling i FBB; 2012-04-19 - 2012-04-19
HVO Untitled
 
46 Redse, Arne.
Kontekstualisering av den kristne bodskapen - avhengig av erkjenningsteoretisk ståstad. I: Videre med evangeliet : festskrift til misjonslederen Egil Grandhagen. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2935-6. s. 173-191
FIH HVO Untitled
 
47 Redse, Arne.
The Influence of Confucian Virtues on Business Development in Modern China. Religious Thinking and Economic Development; 2012-05-23 - 2012-05-23
HVO Untitled
 
2011
48 Halse, Per; Redse, Arne; Simonnes, Asbjørn; Aadnanes, Per Magne.
Guds folk og folkets Gud .... I: Guds folk og folkets Gud : artiklar om kyrkjeliv og gudstru i historie og samtid : festskrift til Birger Løvlie. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2700-0. s. 11-16
FIH HVO Untitled
 
49 Halse, Per; Redse, Arne; Simonnes, Asbjørn; Aadnanes, Per Magne.
Guds folk og folkets Gud : artiklar om kyrkjeliv og gudstru i historie og samtid : festskrift til Birger Løvlie. Tapir Akademisk Forlag 2011 (ISBN 978-82-519-2700-0) 278 s. Kyrkjefag Profil(13)
FIH HVO Untitled
 
50 Redse, Arne.
Bokomtale: Egil Grandhagen, "Glimt fra Asia misjonshistorie: Fra begynnelsen og fram til ca. 1600" (Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2011). Innsyn: Tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt 2011 (47) s. 61-64
HVO Untitled
 
    Vis neste liste