Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: oskal   Fornavn: nils   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 74 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Oskal, Nils.
Barns språklige uttrykk for etiske vurderinger. Mánáid giella ja jurddašeapmi; 2019-05-14 - 2019-05-14
SA/SH Untitled
 
2 Oskal, Nils.
Personlig etikk, felles moral og religion i Lars Hættas og Anders Bærs tekster. I: Lars Hætta og Anders Bær: Erindringer. Samiske beretninger om Kautokeino-opprørets bakgrunn, etikk og moral. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-346-6. s. 209-231
SA/SH Untitled
 
3 Oskal, Nils.
Persovnnalaš etihka, oktasaš morála ja oskkoldaga gaskavuođat Lars Hætta ja Anders Bæra teavsttaid vuođul. I: Lars Hætta ja Anders Bær: Muitalusat. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-388-6. s. 225-248
SA/SH Untitled
 
4 Oskal, Nils; Ijäs, Johanna Johansen; Bjørklund, Ivar.
Innledning: Gamle tekster i ny kontekst. I: Lars Hætta og Anders Bær: Erindringer. Samiske beretninger om Kautokeino-opprørets bakgrunn, etikk og moral. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-346-6. s. 6-21
SA/SH UiT Untitled
 
5 Oskal, Nils; Ijäs, Johanna Johansen; Bjørklund, Ivar.
Lars Hætta ja Anders Bær: Muitalusat. Orkana Forlag 2019 (ISBN 978-82-8104-388-6) 270 s.
SA/SH UiT Untitled
 
6 Oskal, Nils; Ijäs, Johanna Johansen; Bjørklund, Ivar.
Lars Hætta og Anders Bær: Erindringer. Samiske beretninger om Kautokeino-opprørets bakgrunn, etikk og moral. Orkana Forlag 2019 (ISBN 978-82-8104-346-6) 254 s.
SA/SH UiT Untitled
 
7 Oskal, Nils; Ijäs, Johanna Johansen; Bjørklund, Ivar.
Om oversettelsen. I: Lars Hætta og Anders Bær: Erindringer. Samiske beretninger om Kautokeino-opprørets bakgrunn, etikk og moral. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-346-6. s. 22-23
SA/SH UiT Untitled
 
8 Oskal, Nils; Ijäs, Johanna Johansen; Bjørklund, Ivar.
Ovdasátni: Boares teavsttat ođđa konteavsttas. I: Lars Hætta ja Anders Bær: Muitalusat. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-388-6. s. 6-21
SA/SH UiT Untitled
 
2018
9 Grini, Monica; Oskal, Nils.
Fra Karesjok, Tana-elv og Vadsøe Sogn i Sommerdragt: Resepsjonshistorikk og tolkningsmuligheter. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2018 (2) s. 88-99
UiT Untitled
 
2014
10 Oskal, Nils.
The character of the milk bowl as a separate world, and the world as a multitudinous totality of references. I: Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-237-7. s. 79-89
SA/SH UiT Untitled
 
2012
11 Oskal, Nils.
Johan Turi, ipmirdeapmi ja ipmirdeami rájit. Sámi dieðalaš áigecála 2012 (1) s. 99-112
SA/SH Untitled
 
12 Oskal, Nils.
Systemkrise og kløkt: En kommentar og innledning til samtale med Silje Figenshou Thoresen og Joar Nango. Systemkrise; 2012-04-21 - 2012-04-21
SA/SH Untitled
 
2011
13 Broderstad, Else Grete; Oskal, Nils; Weigård, Jarle.
Nord-norske og samiske interesser: Rettsliggjøring og folkestyre. I: Hvor går Nord-Norge? Tidsbilder fra en landsdel i forandring. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1. s. 323-333
SA/SH UiT Untitled
 
14 Oskal, Nils.
Hva er urfolksfilosofi? Om ulike sammenhenger mellom kultur, filosofi og politikk. Norsk Filosofisk tidsskrift 2011 ;Volum 46.(2) s. 117-130
SA/SH Untitled
 
15 Oskal, Nils.
Sámi Cultural Resources on Human Dignity. The Concept of Human Dignity in Indigenous Philosophies; 2011-09-12 - 2011-09-13
SA/SH Untitled
 
16 Oskal, Nils.
Some remarks on institutionalizing of Duodji. Dáidda and duodji - Iconicity and context; 2011-06-07 - 2011-06-09
SA/SH Untitled
 
17 Oskal, Nils.
Traditional knowledge and worldviews. Ethics and the knowledge development; 2011-03-24 - 2011-03-24
SA/SH Untitled
 
2008
18 Hernes, Hans-Kristian; Oskal, Nils.
Finnmarksloven. Cappelen Damm Akademisk 2008 (ISBN 978-82-02-26969-2) 188 s.
SA/SH UiO UiT Untitled
 
19 Hernes, Hans-Kristian; Oskal, Nils.
Finnmarksloven. Cappelen Damm Akademisk 2008 (ISBN 978-82-02-26969-2) 188 s.
SA/SH UiT Untitled
 
20 Oskal, Nils.
The Question of Methodology in Indigenous Research: A Philisophical Exposition. I: Indigenous peoples. Self-determination, knowledge, indigeneity. Delft: Eburon Academic Publishers 2008 s. 331-346
SA/SH Untitled
 
21 Oskal, Nils; Hernes, Hans-Kristian.
Finnmarksloven. Cappelen Damm Akademisk 2008 (ISBN 9788202269692)
SA/SH UiT Untitled
 
2007
22 Porsanger, Jelena; Ijäs, Johanna Johansen; Oskal, Nils; Jernsletten, Regnor.
Sámi diedalas áigecála 1-2/2007. Guovdageaidnu, Romsa: Sámi allaskuvla, Sámi Instituhtta, Romssa universitehta Sámi dutkamiid guovddás 2007 237 s. (1-2)
SA/SH UiT Untitled
 
23 Oskal, Nils.
Muhtin die˜afilosofala‹ váttisvuo˜at vuo˜˜udit earenoama‹ álgoálbmotmetodologiija. Some philosophical problems concerning the foundation of indigenous methologies. Sámi dieðalaš áigecála 2007 (1-2) s. 161-180
SA/SH Untitled
 
24 Sara, Mikkel Nils; Oskal, Nils; Mathiesen, Svein D.; Magga, Ole Henrik; Eira, Nils Isak; Turi, Johan Mathis; Tyler, Nicholas.J.C; Sundset, M.A.; Hovelsrud-Broda, Grete K.; Reinert, Erik; McCarthy, James J.; Nellemann, Christian; Martello, Marybeth L.; Corell, Robert W.; Hanssen-Bauer, Inger; Strøm Bull, Kirsti; Eira, Inger Marie Gaup.
Saami reindeer pastoralism under climate change: Applying a generalized framework for vulnerability studies to a sub-arctic social-ecological system. Global Environmental Change 2007 ;Volum 17.
NINA SA/SH UiO UiT Untitled
 
2006
25 Oskal, Nils; Ijäs, Johanna Johansen; Jernsletten, Regnor.
Sámi diedalas áigecála 1/2006. Guovdageaidnu, Romsa: Sámi allaskuvla, Sámi Instituhtta, Romssa universitehta Sámi dutkamiid guovddás 2006 103 s. (1)
SA/SH UiT Untitled
 
2005
26 Oskal, Nils; Ijäs, Johanna Johansen; Jernsletten, Regnor.
Sámi diedalas áigecála 1/2005. Guovdageaidnu, Romsa: Sámi allaskuvla, Sámi Instituhtta, Romssa universitehta Sámi dutkamiid guovddás 2005 133 s. (1)
SA/SH UiT Untitled
 
27 McCarthy, James J.; Martello, Marybeth L.; Corell, Robert; Eckley, Noelle; Fox, Shari; Hovelsrud-Broda, Grete K.; Mathiesen, Svein Dish; Polsky, Colin; Selin, Henrik; Tyler, N. J. C.; Strøm Bull, Kirsti; Siegel-Causey, Douglas; Eira, Inger Maria Gaup; Eira, Nils Isak; Eriksen, Siri E H; Hansen-Bauer, Inger; Kalstad, Johan Klemet Hætta; Nellemann, Christian; Oskal, Nils; Reinert, Erik S.; Storeheier, Paal Vegar; Turi, Johan Mathis.
Climate Change in the Context of Multiple Stressors and Resilience. Cambridge University Press 2005 43 s.
SA/SH UiT NMBU Untitled
 
28 Oskal, Nils.
Hvis forslaget til Finnmarksloven er det rette svaret, hva er spørsmålet?. Forholdet mellom internasjonale urfolksrettigher og Norges samepolitikk; 2005-03-10 - 2005-03-11
SA/SH Untitled
 
29 Oskal, Nils.
Justifying Indigenous Peoples? Rights? Between Indigenous Peoples? Values and Western Philosophy. The discourse of "indigenism"; 2005-10-03 - 2005-10-03
SA/SH Untitled
 
30 Oskal, Nils.
Reindeer herding Sámi, cultural modernity and capabilities for coping with social changes. ERA 05: World Design Congress: The Changing Role and Challenges of Design; 2005-09-26 - 2005-09-29
SA/SH Untitled
 
2004
31 Andreassen, Lars Magne; Oskal, Nils.
Sedvaner og rettsdannelse - noen rettsfilosofiske refleksjoner over spørsmålet om særlige samiske rettigheter, Lars Magne Andreassen (red.): Samiske landskapsstudier. Rapport fra et arbeidsseminar. Kautokeino: Nordisk Samisk Institutt 2004 182 s. (5)
NORD SA/SH Untitled
 
32 Bull, Kirsti Strøm; Corell, Robert; Eira, Inger Marie Gaup; Eira, Nils Isak; hansen Bauer, Inger; Hovelsrud, Grete K.; Mathiesen, Svein Disch; McCARTHY, JJ; LONG-MARTELLO, M; Nellemann, Cristian; Oskal, Nils; POLSKY, C; Reinert, Erik; Storheier, P. V.; Tyler, Nicholas J. C.; Turi, Johan Mathis.
Assessing vulnerabilities: a new strategy for the Arctic. ACIA International Scientific Symposium on Climate Change; 2004-11-01 - 2004-11-07
SA/SH NORD UiT Untitled
 
33 Oskal, Nils.
Indigenous Peoples' Rights. Anthropology News 2004 ;Volum 45.(9)
SA/SH Untitled
 
34 Oskal, Nils.
Náhppi og det sosiale rommet. Om samisk brukskunst og estetisk autonomi. : Nordisk forum för forskning och utvecklingsarbete inom slöjd 2004 (13)
SA/SH Untitled
 
35 Oskal, Nils.
The proposed Finnmark act as an answer to Saami claims on political self-determination and land rights. A seminar on “Reindeer herding and legal rights”, Nordic Saami Institute, Saami University College, University of the Western Cape, and Agricultural University of Norway.; 2004-06-07 - 2004-06-07
SA/SH Untitled
 
36 Oskal, Nils.
Utfordringer for et nytt forskningssamarbeid. Presentasjon av samarbeidsprosjektet ’Demokrati og urfolksrettigheter’ mellom Samisk høgskole og Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø. Foredrag på seminaret Samisk forskning fram mot 2010, Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier.; 2004-05-06 - 2004-05-07
SA/SH Untitled
 
2003
37 Oskal, Nils.
Indigenous rights as an integral part of human rights. On the political self-determination and land rights for Saami people in Norway. 102nd American Anthropological Association annual meeting; 2003-11-19 - 2003-11-23
SA/SH Untitled
 
38 Oskal, Nils.
Likebehandling, urfolk og rettigheter. I: Bo Claesson (red.) Samer och ursprungsbefolkningars rättigheter. Göteborg: Centrum for värdegrundsstudier, Göteborgs Universitet 2003 s. 91-120
SA/SH Untitled
 
39 Oskal, Nils.
Samisk offenlighet og demokrati på norsk. I: Bjørn Bjerkli og Per Selle (red.): Samer, makt og demokrati. Sametinget og den nye samiske offentligheten. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2003 s. 318-337
SA/SH Untitled
 
40 Oskal, Nils.
Yoik as an art form of communication and conjuring,. utenTitteltekst; 2003-11-26 - 2003-11-26
SA/SH Untitled
 
2002
41 Oskal, Nils.
Det sivile samfunnet og det politisk organiserte selvstyret. Spørsmål og kommentar til Else Grete Broderstad. I: Samisk selvbestemmelse. : 2002
SA/SH Untitled
 
42 Oskal, Nils.
Innledning. I: Samisk selvbestemmelse. : Sámi Instituhtta/Nordisk Samisk Institutt 2002
SA/SH Untitled
 
43 Oskal, Nils.
Noen filosofiske perspektiver på selvbestemmelsesretten, og Sametinget som eksempel på samenes selbestemmelsesrett. I: Samisk selvbestemmelsesrett. : 2002
SA/SH Untitled
 
44 Oskal, Nils.
Proposal for changes in the Norwegian Reindeer Herding Act. Reindeer Husbandry in a Circumpolar Perspective. Arctic Council.; 2002-04-25 - 2002-04-28
SA/SH Untitled
 
45 Oskal, Nils.
Rike beskrivelser og forskningsetikk. Samisk forskning og etikk. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora; 2002-05-23 - 2002-05-24
SA/SH Untitled
 
46 Oskal, Nils.
Selvbestemmelsesretten og retten til land og vann. Spørsmål og kommentar til John B. Henriksen og Mattias Åhrén. I: Samisk selvbestemmelse. : Sámi Instituhtta/Nordisk Samisk Institutt 2002
SA/SH Untitled
 
2001
47 Broderstad, Else Grete; Oskal, Nils.
Human rights as providing limitations and necessary conditions for ethnic regional autonomy. International Workshop on Regional Autonomy of Ethnic Minorities; 2001-06-21 - 2001-06-26
SA/SH UiT Untitled
 
48 Bull, Kirsti Strøm; Oskal, Nils; Sara, Mikkel Nils.
Reindriften i Finnmark - Rettshistorie 1852 -1960. I: Reindriften i Finnmark - Rettshistorie 1852 - 1960. Cappelen Damm Akademisk 2001 ISBN 82-02-19912-3. s. 9-279
UiO Untitled
 
49 Magga, Ole Henrik; Oskal, Nils; Sara, Mikkel Nils Mikkelsen.
Dyrevelferd i samisk kultur. : Landbruks- og matdepartementet, Oslo 2001 16 s.
SA/SH Untitled
 
50 Oskal, Nils.
Aslaug Juliussen / (Tekst/teaksta: Kari Mette Skreslett, Nils Oskal; oversettelse/jorgaleapmi: John Henrik Eira). Karasjok: 2001 (ISBN 8299593603)
SA/SH Untitled
 
    Vis neste liste