Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: olsen   Fornavn: torjer   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 209 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

1 Gillman, Katrina Maria.
The "L" Between Word and World: Ritualized Practices of Border Control. Tromsø, Norway: Centre for Peace Studies, University of Tromsø 2006 110 s.
UiT Untitled
 
2 Olsen, Torjer Andreas.
"Babyloniin porttin helvitiin" - om en læstadiansk vekkelse, kjønnshår og sex. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2001 (2+3) s. -
UiT Untitled
 
3 Olsen, Torjer Andreas.
Diskursanalyse i religionsvitenskapen. I: Metode i religionsvitenskap. Pax Forlag 2006 ISBN 82-530-2839-3.
UiT Untitled
 
4 Olsen, Torjer Andreas.
"Gender, Space and Ethnicity: The story of Mary of Lapland in the Construction of a Revivalist Identity". Sacred Space - 13th Conference of the International Society for Religion, Literature and Culture; 2006-10-20 - 2006-10-22
UiT Untitled
 
5 Olsen, Torjer Andreas.
Interessant, men ikke innovativt om innovasjonsforskning. UNIPED (Tromsø) 2006 ;Volum 29.(3) s. 48-49
UiT Untitled
 
6 Olsen, Torjer Andreas.
Krig, fred, religion, politikk og sånt... Om Bruce Lincolns Holy Terrors. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2003 (3+4) s. 90-91
UiT Untitled
 
7 Olsen, Torjer Andreas.
Læstadianisme og kjønn - nye tider. Nordlys 2006
UiT Untitled
 
8 Olsen, Torjer Andreas.
Læstadianisme og seksualitet - en pietistisk diskurs i endring. I: Kampen om kroppen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004 s. 125-136
UiT Untitled
 
9 Olsen, Torjer Andreas.
Læstadianismen - vekkelseskristendom i Sapmi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2006 (2) s. 19-25
UiT Untitled
 
10 Olsen, Torjer Andreas.
"Men kirken er de helliges forsamling..." Lyngen-læstadianismens forhold til Den norske kirke 1941-1980. Tromsø: Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø 2000 128 s.
UiT Untitled
 
11 Olsen, Torjer Andreas.
Sprik og polemikk om religion som disiplin. Om Russell T. McCutcheons The discipline of religion. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2003 (3+4) s. 86-87
UiT Untitled
 
12 Olsen, Torjer Andreas.
The Routledge Companion to the Study of Religion. Edited by John R. Hinnels. Literature & Theology 2006 ;Volum 20.(4) s. 478-480
UiT Untitled
 
13 Olsen, Torjer Andreas.
Uanselig, elendig og enfoldig? Læstadianerpredikanten Erik Johnsen. I: Et helligt Land for Gud - Hålogaland bispedømme 200 år. Tromsø: Universitetsbiblioteket i Tromsø 2004 ISBN 82-91378-37-1. s. -
UiT Untitled
 
14 Olsen, Torjer Andreas.
Understanding Theology and Popular Culture. By Gordon Lynch. Oxford: Blackwell. 2005, xv + 236 pp. Literature & Theology 2006 ;Volum 20.(3) s. 334-335
UiT Untitled
 
15 Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, bengt-ove.
Mellom vekkelse og konflikt - Læstadianismen i Nord-Troms. I: Kulturmøter i Nord-Troms. Jubileumsbok for Nord-Troms museum. 1978-2003. Sørkjosen: Nord-Troms museum 2004 ISBN 82-991454-6-5. s. 80-89
UiT Untitled
 
16 Olsen, Torjer Andreas; Dale, Magnus.
Læstadianismen - Den store vekkelsen. Utropia [Avis] 2006-11-06
UiT Untitled
 
17 Olsen, Torjer Andreas; Kraft, Siv Ellen.
Redaktør for temanummer om Nord-Norge. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2003 ;Volum 4+1.
UiT Untitled
 
18 Sirbu, Maria Gabriela.
Religion and gender in Orthodox Romania. Tromsø, Norway: Centre for Peace Studies, University of Tromsø 2006 80 s.
UiT Untitled
 
19 Aanestad, Andreas.
Ritualteori og det moderne. Magiens forfall og gjenoppståelse i nyere teorier om ritual. Tromsø: Institutt for religionsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø 2009 90 s.
UiT Untitled
 
20 Aase, Elisabet.
"fegri en sól sýnum... svartari en bik". En relasjonell analyse av alvene i norrøn religion. Tromsø: Institutt for religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø. 2005 90 s.
UiT Untitled
 
21 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
Hva skal vi med samisk innhold i læreplanene for religionsfagene?. I: Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029078. s. 70-86
UiT Untitled
 
22 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
Mellom vekkelse og konflikt - læstadianismen i Nord-Troms. I: Kulturmøter i Nord-Troms. Jubileumsbok for Nord-Troms museum. 1978-2003. Sørkjosen: Nord-Troms museum 2004 ISBN 82-991454-6-5. s. 80-89
UiT Untitled
 
23 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
Religion, etikk og filosofi i barnehagen. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 9788215022635) 245 s.
UiT Untitled
 
24 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
Religionsfaget i videregående skole. En læreplanhistorisk gjennomgang 1976-2006. Prismet 2015 ;Volum 66.(2) s. 65-79
UiT Untitled
 
25 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
Samisk innhold i skolen - kunnskap, rettigheter og mangfoldskompetanse. I: Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205512252. s. 130-146
UiT Untitled
 
26 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
The term "World Religions" in Sámi curricula for RE - paving the way for "circumpolar indigenous people's religions"?. The Representation of Religion(s) and the "World Religions Paradigm"; 2016-12-13 - 2016-12-14
UiT Untitled
 
27 Broderstad, Else Grete; Labba, Niklas; Olsen, Torjer Andreas.
Konflikt og forsoning. Nordlys 2018
UiT Untitled
 
28 Brun, Elisabeth; Olsen, Torjer Andreas.
Hvor smal skal stien være?. NRK P1 [Radio] 2003-07-16
UiT Untitled
 
29 Chamalagain, Sitaram.
Educational Status of Santhal Community. A study of a school dropout in Santhal Children of Eastern Nepal. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2016 85 s.
UiT Untitled
 
30 Dietrichson, Susanne; Olsen, Torjer Andreas.
Kjønnsblind urfolksforskning. Kilden - Nyhetsmagasinet [Tidsskrift] 2016-08-09
UiT Untitled
 
31 Djesa, Rachel Issa; Olsen, Torjer Andreas.
Studying Indigenous Peoples - On Whose terms?. On Whose Terms - NFU Conference 2014; 2014-10-01 - 2014-10-02
UiT Untitled
 
32 Fonneland, Trude A.; Olsen, Torjer Andreas.
"Samisk religion" i dag: Kyrkjeliv, urfolksidentitet og nyreligiøsitet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2015 s. 6-14
UiT Untitled
 
33 Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita.
Yoik experiences and possible positive health outcomes: An explorative pilot study. International Journal of Circumpolar Health 2017 ;Volum 76.(1) s. 1-9
UiT Untitled
 
34 Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita.
Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Nordic Arts & Health Research Conference; 2018-11-07
UiT Untitled
 
35 Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita.
Joikens mulige helsefordeler: en utforskende kvalitativ pilotstudie. Seminar for samisk helse og sosialfaglig nettverk; 2019-01-25 - 2019-01-25
UiO UiT Untitled
 
36 Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Salamonsen, Anita; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas.
Sami yoik, Sami history, Sami health: a narrative review. International Journal of Circumpolar Health 2018 ;Volum 77.(1) s. 1-8
UiT Untitled
 
37 Hansen, Christine Kristoffersen; Olsen, Torjer Andreas.
Ung, stolt og samisk. Dagbladet [Avis] 2018-07-21
UiT Untitled
 
38 Hays, Jennifer; Bellier, Irene; Olsen, Torjer Andreas.
Education, Learning and Indigenous Rights : What knowledge(s), skills and languages for sustainable livelihoods?. Forum for development cooperation with indigenous peoples - website 2014
UiT Untitled
 
39 Hop-Hansen, Ane-Marthe; Olsen, Torjer Andreas.
Klær til besvær. Korsets seier [Avis] 2017-08-18
UiT Untitled
 
40 Johansen, Åse Mette; Lane, Pia; Olsen, Torjer Andreas.
Mangfold i utdanningssystemet – hva er dagens muligheter og utfordringer? Panelsamtale. Seminar: Språklig og kulturelt mangfold i utdanningssystemet; 2018-11-14 - 2018-11-15
UiO UiT Untitled
 
41 Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Olsen, Torjer Andreas; Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla; Josefsen, Eva; Afanasyeva, Anna.
Ja, samene er et urfolk. Samenes status som urfolk eksisterer uavhengig av DNA-sporing og genforskning.. Nordlys 2016
UiT Untitled
 
42 Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Olsen, Torjer Andreas.
Historical and political perspectives on Sámi and inclusive school systems in Norway. I: INCLUDING THE NORTH: A COMPARATIVE STUDY OF THE POLICIES ON INCLUSION AND EQUITY IN THE CIRCUMPOLAR NORTH. Lapland university press 2019 ISBN 978-952-337-135-4. s. 109-124
SA/SH UiT Untitled
 
43 Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Olsen, Torjer Andreas; Virtanen, Pirjo.
Parallel session> Workshop Indigenous Research Methodologies. Sámi oahpahuskonferánsa - Sámi Education Conference; 2017-05-30 - 2017-06-01
SA/SH UiT Untitled
 
44 Maharjan, Resha.
The Journey of Nepal Bhasa: From Decline to Revitalization. Tromsø: UiT - Norges arktiske universitet 2018 101 s.
UiT Untitled
 
45 Olsen, Torjer Andreas.
- Vampyrer har alltid vært en del av populærkulturen. Oslo [TV] 2012-11-13
UiT Untitled
 
46 Olsen, Torjer Andreas.
Anmeldelse av Dag Øistein Endsjø: Sex og religion. Oslo: Universitetsforlaget. 2009. Tidsskrift for kjønnsforskning 2009 (4) s. 353-356
UiT Untitled
 
47 Olsen, Torjer Andreas.
Between national demands and local diversity: Towards a theoretical framework for the analysis of indigenous education. Indigeneity, Citizenship and Education; 2018-12-13
UiT Untitled
 
48 Olsen, Torjer Andreas.
Blindspots and intersections: Gender in indigenous research. ICASS IX; 2017-06-08 - 2017-06-12
UiT Untitled
 
49 Olsen, Torjer Andreas.
Blodige og sexy mytologier 3: Vampyrer og indianere. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2012
UiT Untitled
 
50 Olsen, Torjer Andreas.
Challenges for Development cooperation with Indigenous Peoples. The Forum Conference 2012: Changing Standards and Practices - the Same Rights and Peoples?; 2012-10-09 - 2012-10-10
UiT Untitled
 
    Vis neste liste