Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: nordli   Institusjon: UiT Norges arktiske universitet   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 56 << Forrige 1 2    Neste >>

1 Foldvik, Arne Kjell; Husby, Olaf; Kværness, Jørn; Nordli, Ingrid C.; Rinck, Peter.
MRI (Magnetic Resonance Imaging) for filming articulatory movements. In Proceedings of the 12th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS 91), Aix-en-Provence, France; 1991-08-19 - 1991-08-24
UiT Untitled
 
2 Andleeb, Zahra; Malik, Sohail; Hussain, Ghulam; Nordli, Anders Samuelsen; Khawaja, Hassan; Moatamedi, Mojtaba.
Thermoelastic and Thermoplastic Modelling of Point Impact on Carbon Fiber Reinforced Polymers. MULTIPHYSICS 2020; 2020-12-10 - 2020-12-11
UiT OSLOMET Untitled
 
3 Andleeb, Zahra; Malik, Sohail; Khawaja, Hassan; Nordli, Anders Samuelsen; Antonsen, Ståle; Hussain, Ghulam; Moatamedi, Mojtaba.
Thermoelastic Investigation of Carbon-Fiber Reinforced Composites using Drop Weight Impact Test. Applied Sciences 2021 ;Volum 11.(1) s. 1-17
UiT OSLOMET Untitled
 
4 Boldermo, Sidsel; Nordli, Ingrid C..
Foreldresamarbeid - prosjekt mangfold. Presentasjon og faglig samtale; 2015-04-09 - 2015-04-09
UiT Untitled
 
5 Boldermo, Sidsel; Nordli, Ingrid C..
Språkutvikling hos barn i lys av flerspråklighet. Presentasjon og faglig samtale; 2015-01-12 - 2015-01-12
UiT Untitled
 
6 Dardanou, Maria; Myrstad, Anne; Nordli, Ingrid C..
Place identity in North. Negotiating neglected narratives: Unpacking stories of children and teachers in educational practices; 2015-10-06 - 2015-10-07
UiT Untitled
 
7 Finne, Tone; Frydenbø, Jorun; Nordli, Ingrid C..
Behandlingsberedskap for ALS- (Amyotrofisk lateral sclerose) klienter. Kommunikasjonshjelpemidler og sikkerhetsnett. Oslo: Bredtvet kompetansesenter 1993 3 s.
UiT Untitled
 
8 Foldvik, Arne Kjell; Husby, Olaf; Kværness, Jørn; Nordli, Ingrid C.; Rinck, Peter.
Magnetic Resonance Imaging (MRI) film of articulatory movements. First International Conference in Spoken Language Processing (ICSLP 90), Kobe, Japan; 1990-11-18 - 1990-11-22
UiT Untitled
 
9 Grunert, Katrin; Nordli, Anders Samuelsen; Solem, Susanne.
Numerical conservative solutions of the Hunter–-Saxton equation. BIT Numerical Mathematics 2021 ;Volum 61. s. 441-471
UiT NTNU Untitled
 
10 Husby, Olaf; Høyte, Tore; Nefzaoui, Sissel Jensen; Nordli, Ingrid C.; Robbins, Sissel; Øvregaard, Åsta.
An introduction to Norwegian Dialects. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 9788251923408) 108 s.
NTNU UiB UiT Untitled
 
11 Jackson, Steven; Leyli, Amir Nadem; Nordli, Anders Samuelsen; Khawaja, Hassan.
Modelling of Pressure and Temperature Profiles for the Flow of CO2 through a Restriction. MULTIPHYSICS 2020; 2020-12-10 - 2020-12-11
UiT Untitled
 
12 Kværness, Jørn; Rinck, Peter A.; Foldvik, Arne Kjell; Husby, Olaf Anders; Nordli, Ingrid C..
Investigation of Articulation by Magnetic Resonance Imaging (MRI). Fagmøte om MRT og taleproduksjon (artikulasjon); 1990-05-02 - 1990-05-02
NTNU UiT Untitled
 
13 Myrstad, Anne; Nordli, Ingrid C..
Vi finner sted. En påbegynt steds- og identitetsutforskende studie om barn i kontekst. FoU-dag; 2015-10-22 - 2015-10-22
UiT Untitled
 
14 Nedberg, Audhild; Nordli, Ingrid C.; Sollid, Hilde; Sundelin, Marit.
Språklig mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag i kompetanse for mangfold; 2015-01-14 - 2015-01-14
UiT Untitled
 
15 Nedberg, Audhild; Nordli, Ingrid C.; Sollid, Hilde; Sundelin, Marit.
Språklig mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag: Kompetanse for mangfold - kultur for læring, Lenvik; 2015-02-03 - 2015-02-03
UiT Untitled
 
16 Nordli, Anders Samuelsen; Khawaja, Hassan.
Comparison of Explicit Method of Solution for CFD Euler Problems using MATLAB® and FORTRAN 77. The International Journal of Multiphysics 2019 ;Volum 13.(2) s. 203-214
UiT Untitled
 
17 Nordli, Ingrid C..
Artikulatoriske utviklingsmønster i tidlig leksikalsk produksjon hos barn med og uten familiær risiko for dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi 2014 ;Volum 60.(4) s. 14-24
UiT Untitled
 
18 Nordli, Ingrid C..
Ataxic /r/ - articulatory description and treatment using electropalatography (EPG): A case study. Oslo: Bredtvet kompetansensenter 1996 26 s.
UiT Untitled
 
19 Nordli, Ingrid C..
Bokanmeldelse og debattinnlegg: Norsk språklydlære med øvelser. Sammenligninger med engelsk, tysk og fransk v/Ingebjørg Skaug. Cappelen Forlag. Norsk tidsskrift for logopedi 1997 ;Volum 4. s. 182-186
UiT Untitled
 
20 Nordli, Ingrid C..
Early phonological development in children with and without familial risk of dyslexia. NATED National PhD Days; 2010-10-18 - 2010-10-20
UiT Untitled
 
21 Nordli, Ingrid C..
Early phonological development in children with and without familial risk of dyslexia. Observation data. NATED National PhD Days; 2013-10-16 - 2013-10-18
UiT Untitled
 
22 Nordli, Ingrid C..
Early phonological development in children with and without familial risk of dyslexia (POSTER). NATED National PhD Days; 2010-10-18 - 2010-10-20
UiT Untitled
 
23 Nordli, Ingrid C..
Fonetisk gestuell transkripsjon. Norsk tidsskrift for logopedi 2013 ;Volum 59.(4) s. 6-14
UiT Untitled
 
24 Nordli, Ingrid C..
Fonetisk skrift av norsk uttale, oversatt fra svensk (Copypanthers).
UiT Untitled
 
25 Nordli, Ingrid C..
Gestural error types in early word production. Case studies. NATED National PhD Days; 2012-09-27 - 2012-09-28
UiT Untitled
 
26 Nordli, Ingrid C..
Høringssvar: Rapport om særfinansiering av utsatte humaniorafag (Fonetikk) (07.02.2020).
UiT Untitled
 
27 Nordli, Ingrid C..
Kristin Asdal og Hilde Reinertsen: Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode. Norsk pedagogisk tidsskrift 2021 (2) s. 258-260
UiT Untitled
 
28 Nordli, Ingrid C..
Litteraturvurdering: Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter (2. utg) (Fagbokforlaget).
UiT Untitled
 
29 Nordli, Ingrid C..
Litteraturvurdering: Fonetikk for logopeder og audiopedagoger (Universitetsforlaget).
UiT Untitled
 
30 Nordli, Ingrid C..
Litteraturvurdering: Hva er god veiledning? (Fagbokforlaget).
UiT Untitled
 
31 Nordli, Ingrid C..
Litteraturvurdering: Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode (Cappelen Damm Akademisk).
UiT Untitled
 
32 Nordli, Ingrid C..
Litteraturvurdering: Norsk fonetikk for logopeder (H. G. Simonsen og I. K. Moen).
UiT Untitled
 
33 Nordli, Ingrid C..
Litteraturvurdering: Reggio Emilia - atelierkultur og utforskende pedagogikk (Fagbokforlaget).
UiT Untitled
 
34 Nordli, Ingrid C..
Litteraturvurdering: Skrivetips for studenter (Cappelen Damm Akademisk).
UiT Untitled
 
35 Nordli, Ingrid C..
Litteraturvurdering: Uttaleundervisning. Fra teoretisk innsikt til praktisk anvendelse i klasserommet (Fagbokforlaget).
UiT Untitled
 
36 Nordli, Ingrid C..
Lytting og stemme - mitt faglige virke. Stemmer som stemmer : medlemsblad for Norsk stemmepedagogisk forum 2021 ;Volum XII. s. 26-28
UiT Untitled
 
37 Nordli, Ingrid C..
Løpende skikkethetsvurdering. Fagdag; 2020-05-13 - 2020-05-13
UiT Untitled
 
38 Nordli, Ingrid C..
Phonological and lexical development in young children aquiring Norwegian. A longitudinal study of children with and without familial risk of dyslexia. NorPhLex: Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and the Baltic states, Hønefoss; 2012-01-11 - 2012-01-13
UiT Untitled
 
39 Nordli, Ingrid C..
Phonological processing in young children at risk of Dyslexia: Identification and production of labial and dorsal stops in Norwegian. NATED National PhD Days; 2011-10-17 - 2011-10-19
UiT Untitled
 
40 Nordli, Ingrid C..
Phonological templates and gestural analysis. Case studies: risk of dyslexia. NorPhLex: Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and the Baltic states, Stockholm; 2012-11-15 - 2012-11-15
UiT Untitled
 
41 Nordli, Ingrid C..
Phonological templates in two children at high and low risk of dyslexia. NorPhLex: Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and the Baltic states, Stockholm; 2012-11-15 - 2012-11-15
UiT Untitled
 
42 Nordli, Ingrid C..
Skikkethetsvurdering som kvalitetssikring. Program for pedagogisk basiskompetanse. Undervisningskvalitet og evaluering; 2020-01-21 - 2020-01-21
UiT Untitled
 
43 Nordli, Ingrid C.; Bjerkan, Kirsten Meyer; Stabell-Kulø, Guri-Inger; Moen, Inger K..
Frenchay dysartritest. Oversatt, bearbeidet og standardisert for norsk. Novus Forlag Oslo (ISBN 978-82-519-2340-8) 66 s. 1998
SUNNAAS UiO UiT Untitled
 
44 Nordli, Ingrid C.; Boldermo, Sidsel.
Flerspråklighet og kartlegging av språkutvikling hos barn i barnehagealder. Presentasjon og faglig samtale; 2015-06-04 - 2015-06-04
UiT Untitled
 
45 Nordli, Ingrid C.; Nergård-Nilssen, Trude.
Fonetisk gestuell analyse av tidlig ordproduksjon. Norsk tidsskrift for logopedi 2014 ;Volum 60.(1) s. 14-23
UiT Untitled
 
46 Nordli, Ingrid C.; Røste, Ingvild.
Referat: Disputas Signhild Skogdal. Norsk tidsskrift for logopedi 2017 ;Volum 63.(4) s. 40-41
UiT Untitled
 
47 Nordli, Ingrid C.; Skog, Kristian.
Lytting i samlingsstund. I: Kunsten å samles. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03426-3. s. 114-126
UiT Untitled
 
48 Nordli, Ingrid C.; Skog, Kristian.
Lytting under utvikling. FoU-dag for barnehageforskning; 2021-10-18 - 2021-10-18
UiT Untitled
 
49 Nordli, Ingrid C.; Skog, Kristian.
Presentasjon av publisert artikkel: Lytting i samlingsstund i A. Eriksen & B. Isaksen, Kunsten å samles. Universitetsforlaget 2020. Stemmer som stemmer : medlemsblad for Norsk stemmepedagogisk forum 2021 ;Volum XII. s. 29-32
UiT Untitled
 
50 Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit.
Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2016 10 s.
UiT Untitled
 
    Vis neste liste