Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: morken   Fornavn: john   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 149 << Forrige 1 2 3    Neste >>

1 Briseid, Tormod; Grønlund, Arne; Garmo, Torstein H.; Harstad, Odd Magne; Volden, Harald; Morken, John.
Klimagasser fra landbruket - Utslippsreduksjoner, forslag til mål, tiltak og virkemidler. Ås: Bioforsk 2008 42 s. (3)
NIBIO NMBU Untitled
 
2 Briseid, Tormod; Grønlund, Arne; Harstad, Odd Magne; Garmo, Torstein H.; Volden, Harald; Morken, John.
Klimagasser fra landbruket. Utslippsreduksjoner, forslag til mål, tiltak og virkemidler. : Bioforsk 2008 1 s. (Volum 3)
NIBIO NMBU Untitled
 
3 Anderson-Glenna, Mary; Morken, John.
Greenhouse gas emissions from on-farm digestate storage facilities. Porsgrunn: Tel-Tek 2013 36 s.
SINTEF NMBU Untitled
 
4 Bechmann, Marianne; Prestvik, Anne; Morken, John; Nesheim, Lars; Grønlund, Arne.
Evaluering av forslag til krav i gjødselvareforskriften for å redusere klimagassutslipp, ammoniakktap og nitrogenavrenning fra jordbruket. Ås: NIBIO 2016 (ISBN 978-82-17-01736-3) ;Volum 2.60 s. NIBIO Rapport(133)
NIBIO NMBU Untitled
 
5 Bjerkholt, Jarle T.; Morken, John.
Miljøeffekter ved ulike spredeteknikker for flytende husdyrgjødsel. : Norges landbrukshøgskole, Institutt for tekniske fag 1997 11 s. (mai.97)
NMBU Untitled
 
6 Bleken, Marina Azzaroli; Sogn, Trine A; Morken, John; Rørstad, Per Kristian.
Nitrogendynamikk, plantevekst og ammoniakktap. Ny kunnskap om landbruk og miljø.; 2002-05-30 - 2002-05-31
NMBU Untitled
 
7 Briseid, Tormod; Morken, John.
Biogassanlegget hos Sondre Skoglund – Følgeforskningen – Dokumentasjon av drift. Ås: NIBIO 2018 (ISBN 978-82-17-02158-2) ;Volum 4.22 s. NIBIO Rapport(104)
NIBIO NMBU Untitled
 
8 Briseid, Tormod; Morken, John; Grønlund, Arne.
Klimatiltak i jordbruket - Behandling av husdyrgjødsel og våtorganisk avfall med mer i biogassanlegg. 1. utgave. Ås: Bioforsk 2010 (ISBN 9788217006039) 44 s. (5)
NIBIO NMBU Untitled
 
9 Estevez, Maria Magdalena; Linjordet, Roar; Horn, Svein Jarle; Morken, John.
Improving nutrient fixation and dry matter content of an ammonium-rich anaerobic digestion effluent by struvite formation and clay adsorption. Water Science and Technology 2014 ;Volum 70.(2) s. 337-344
NIBIO NMBU Untitled
 
10 Estevez, Maria Magdalena; Linjordet, Roar; Morken, John.
Biogas optimization by steam explosion of Salix, and recycling of process water from biogas production of Salix and manure. Nordic Biogas Conference; 2012-04-23 - 2012-04-25
NIBIO NMBU Untitled
 
11 Estevez, Maria Magdalena; Linjordet, Roar; Morken, John.
Biogas optimization by steam explosion of Salix, and recycling of process water from biogas production of Salix and manure. International IWA-Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Waste and Energy Crops; 2011-08-28 - 2011-09-01
NIBIO NMBU Untitled
 
12 Estevez, Maria Magdalena; Linjordet, Roar; Morken, John.
Effects of steam explosion and co-digestion in the methane production from Salix by mesophilic batch assays. Bioresource Technology 2012 ;Volum 104. s. 749-756
NIBIO NMBU Untitled
 
13 Estevez, Maria Magdalena; Morken, John; Linjordet, Roar.
Organic Loading Rate Effect On Anaerobic Digestion: Case Study On Co-Digestion Of Lignocellulosic Pre-Treated Material With Cow Manure. INTERNATIONAL CONFERENCE OF AGRICULTURAL ENGINEERING, CIGR & Ageng2012; 2012-07-08 - 2012-07-12
NIBIO NMBU Untitled
 
14 Estevez, Maria Magdalena; Sapci, Zehra; Linjordet, Roar; Morken, John.
Incorporation of fish by-product into the semi-continuous anaerobic co-digestion of pre-treated lignocellulose and cow manure, with recovery of digestate's nutrients. Renewable Energy 2014 ;Volum 66. s. 550-558
NIBIO NMBU Untitled
 
15 Estevez, Maria Magdalena; Sapci, Zehra; Linjordet, Roar; Schnürer, Anna; Morken, John.
Semi-continuous anaerobic co-digestion of cow manure and steam-exploded Salix with recirculation of liquid digestate. Journal of Environmental Management 2014 ;Volum 136. s. 9-15
NIBIO NMBU Untitled
 
16 Ewunie, Gebresilassie Asnake; Lekang, Odd Ivar; Morken, John; Yigezu, Zerihun Demrew.
Characterizing the potential and suitability of Ethiopian variety Jatropha curcas for biodiesel production: Variation in yield and physicochemical properties of oil across different growing areas. Energy Reports 2021 ;Volum 7. s. 439-452
NMBU Untitled
 
17 Ewunie, Gebresilassie Asnake; Morken, John; Lekang, Odd Ivar; Yigezu, Zerihun Demrew.
Factors affecting the potential of Jatropha curcas for sustainable biodiesel production: A critical review. Renewable & Sustainable Energy Reviews 2021 ;Volum 137. s. 1-18
NMBU Untitled
 
18 Ewunie, Gebresilassie Asnake; Morken, John; Yigezu, Zerihun Demrew.
Alkaline and co-digestion pretreatments: process optimization for enhancing the methane yield of Jatropha press cake. Biomass Conversion and Biorefinery 2020 s. -
NMBU Untitled
 
19 Ewunie, Gebresilassie Asnake; Yigezu, Zerihun Demrew; Morken, John.
Biochemical methane potential of Jatropha curcas fruit shell: comparative effect of mechanical, steam explosion and alkaline pretreatments. Biomass Conversion and Biorefinery 2021 s. -
NMBU Untitled
 
20 Ewunie, Gebresilassie Asnake; Yigezu, Zerihun Demrew; Morken, John.
Biochemical methane potential of Jatropha press cake: Effect of steam explosion pretreatment and co-digestion with crude glycerol. Journal of Renewable and Sustainable Energy 2020 ;Volum 12.(6)
NMBU Untitled
 
21 fjørtoft, Kristian; Morken, John.
Biogass som del av landbrukets verdikjede. Markens Grøde; 2010-08-12 - 2010-08-14
NMBU Untitled
 
22 Fjørtoft, Kristian; Morken, John; Gjetmundsen, Magnus.
Dokumentasjon av biogassanlegget på Tomb VGS. Ås: NMBU 2014 43 s. IMT Rapport serie(55)
NMBU Untitled
 
23 Fjørtoft, Kristian; Morken, John; Hanssen, Jon Fredrik; Briseid, Tormod.
Methane production and energy evaluation of a farm scaled biogas plant in cold climate area. Bioresource Technology 2014 ;Volum 169. s. 72-79
NIBIO NMBU Untitled
 
24 Fjørtoft, Kristian; Morken, John; Hanssen, Jon Fredrik; Briseid, Tormod.
Pre-treatment methods for straw for farm-scale biogas plants. Biomass & Bioenergy 2019 ;Volum 124. s. 88-94
NIBIO NTNU NMBU Untitled
 
25 Fladstad, Ole; Endrerud, Hans Christian; Morken, John; Ellingsberg, Arne.
Redusert jordarbeiding - halmproblem?. I: K.K. Heje Håndbok for jordbruket 1995. : Landbruksforlaget 1994 s. 307-309
NMBU Untitled
 
26 Fladstad, Ole; Endrerud, Hans Christian; Morken, John; Ellingsberg, Arne.
Redusert jordarbeiding og halmbehandling. I: K.K. Heje Håndbok for jordbruket 1994. : Landbruksforlaget 1993 s. 280-282
NMBU Untitled
 
27 Fykse, Haldor; Baadshaug, Ole Hans; Bakken, Lars R.; Bleken, Marina Azzaroli; Vatn, Arild; Haugen, Lars Egil; Lundekvam, Helge; Morken, John; Romstad, Eirik; Rørstad, Per Kristian; Skjelvåg, Arne Oddvar; Sogn, Trine A; Vagstad, Nils; Ystad, Eystein.
ØKØKMOD 2.0 - Et tverrfaglig forskningsverktøy for analyse av tiltak for å redusere utslipp fra landbruket. Ås: Norges Landbrukshøgskole 2002 (ISBN 8248300196) 38 s. (apr.02)
NMBU Untitled
 
28 Hansen, Sissel; Morken, John; Nesheim, Lars; Koesling, Matthias; Fystro, Gustav.
Reduserte nitrogenutslipp gjennom bedre spredningsrutiner for husdyrgjødsel. Ås, Tingvoll, Stjørdal, Løken: Bioforsk 2009 (ISBN 978-82-17-00598-8) ;Volum 4.45 s. Bioforsk Rapport(188)
NIBIO NORSØK NMBU Untitled
 
29 Heyerdahl, Petter Hieronymus; Sakshaug, Stein; Morken, John.
Naturbaserte avløpsløsninger og Småskala energiteknologi. Avfallsrådet oslo Akershus, AROA; 1999
NMBU Untitled
 
30 Kemausuor, Francis; Adaramola, Muyiwa S.; Morken, John.
A review of commercial biogas systems and lessons for Africa. Energies 2018 ;Volum 11.(11) s. -
NMBU Untitled
 
31 Linjordet, Roar; Morken, John; Zengin, Zehra.
Effect of Thermal Pretreated Agricultural Residual on Biogas Production. International Conference of Agricultural Engineering CIGR-AgEng2012; 2012-07-08 - 2012-07-12
NIBIO NMBU Untitled
 
32 Lyng, Kari-Anne; Modahl, Ingunn Saur; Møller, Hanne; Morken, John; Briseid, Tormod; Hanssen, Ole Jørgen.
The BioValueChain model: a Norwegian model for calculating environmental impacts of biogas value chains. The International Journal of Life Cycle Assessment 2015 ;Volum 20.(4) s. 490-502
NIBIO ØSTFOLDFOR NMBU Untitled
 
33 Lyng, Kari-Anne Njøten; Modahl, Ingunn Saur; Morken, John; Briseid, Tormod; Vold, Bjørn Ivar; Hanssen, Ole Jørgen; Sørby, Ivar.
OR.25.11 Modeller for beregning av klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon - Matavfall og husdyrgjødsel. : Østfoldforskning AS 2011 (ISBN 978-82-7520-653-2)
NIBIO NTNU ØSTFOLDFOR NMBU Untitled
 
34 Løes, Anne-Kristin; Fisknes, Geir; Lian, Arve; Morken, John.
Bakgrunnsmateriale for vurdering av karbontap under lagring av husdyrgjødsel. Ås: Bioforsk 2012 (ISBN 978-82-17-00902-3) ;Volum 7.10 s. Bioforsk Rapport(32)
NIBIO NMBU Untitled
 
35 Martinez, Jose; Pain, Brian; Menzi, Harald; Morken, John.
Ammonia losses from field applied manure - An overview of the abatement strategies. Research Centre Foulum, Tjele, Danmark: Danish Institute of Agriculture Sciences 2001 15 s. (No. 60)
NMBU Untitled
 
36 Modahl, Ingunn Saur; Lyng, Kari-Anne; Elstad Stensgård, Aina; Hanssen, Ole Jørgen; Møller, Hanne; Arnøy, Silje; Morken, John; Briseid, Tormod; Sørby, Ivar.
OR.34.16 Biogassproduksjon fra matavfall og møkk fra ku, gris og fjørfe. Status 2016 (fase IV) for miljønytte og verdikjedeøkonomi for den norske biogassmodellen BioValueChain. : Østfoldforskning AS 2016 (ISBN 978-82-7520-749-2)
ØSTFOLDFOR NMBU Untitled
 
37 Modahl, Ingunn Saur; Lyng, Kari-Anne; Møller, Hanne; Stensgård, Aina Elstad; Arnøy, Silje; Morken, John; Briseid, Tormod; Hanssen, Ole Jørgen; Sørby, Ivar.
OR.34.14 Biogassproduksjon fra matavfall og gjødsel fra ku, gris og fjørfe. Status 2014/fase III for miljønytte og verdikjedeøkonomi for den norske biogassmodellen BioValueChain.. : Østfoldforskning AS 2014 (ISBN 978-82-7520-730-0)
ØSTFOLDFOR NMBU Untitled
 
38 Morken, John.
Agronomy and Technology at the Agricultural University of Norway. I: University Studies of Agricultural Engineering in Europe; a Thematic Network. Proceedings og the 4th USAEE Workshop. Hellas: Agricultural University of Athens, Greece 2004 s. 115-118
NMBU Untitled
 
39 Morken, John.
Ammonia volatilization from animal manure in Norway. 1432 Ås: Norges landbrukshøgskole, Institutt for tekniske fag 1999 5 s. (14)
NMBU Untitled
 
40 Morken, John.
Biogass i Norge. utenTitteltekst; 2010-05-11 - 2010-05-11
NMBU Untitled
 
41 Morken, John.
Biogass ved UMB Biogassforsøk ved UMB. Ås: Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for matematiske realfag 2007 7 s. (1)
NMBU Untitled
 
42 Morken, John.
Control of Pollution from animal production farms in Norway. Regulation of animal production in Europe; 2000
NMBU Untitled
 
43 Morken, John.
Delopment and use of biodegradable plastic film for packing of food, food waste, and for mulching. utenTitteltekst; 2001-06-15 - 2001-06-15
NMBU Untitled
 
44 Morken, John.
Direkte gjødselinjeksjon. Markdag i regi av Lesja/Dovre forsøksring; 2000
NMBU Untitled
 
45 Morken, John.
E6 - Biogassvei fra Oslo til Gøteborg. ? 2006 (4) s. 24-25
NMBU Untitled
 
46 Morken, John.
Field Experiments On Slurry Application Techniques. Manure - an agronimic and evironmental challenge. NJF-seminar no. 372; 2005-09-05 - 2005-09-06
NMBU Untitled
 
47 Morken, John.
Framskriving av ammoniakkutslipp. Ås: Institutt for tekniske fag, NLH 2003 12 s. (125)
NMBU Untitled
 
48 Morken, John.
Husdyrgjødselhandtering - gjødselutnytting, jordpakking og økonomi ved like tekniske løsninger. Spreieutstyr for husdyrgjødsel; 2000
NMBU Untitled
 
49 Morken, John.
Hvorfor biogass - Potensiale, teknologi og effekt på omgivelsene. utenTitteltekst; 2010-10-26 - 2010-10-26
NMBU Untitled
 
50 Morken, John.
Ingeniører uten grenser - biogass og bærekraftig utvikling. Rundvisning på biogassfasilitetene; 2013-11-15 - 2013-11-15
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste