Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: lillemyr   Fornavn: ole fredrik   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 167 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

1 Guldal, Tale; Lillemyr, Ole Fredrik; Løkken, Gunvor; Naastad, Nils; Rønning, Frode.
FoU i Praksis 2007. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim 19. og 20. april 2007. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 9788251922951) 397 s.
NTNU Untitled
 
2 Guldal, Tale M.; Lillemyr, Ole Fredrik; Løkken, Gunvor; Rønning, Frode; Naastad, Nils.
FoU i Praksis 2007: Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 978-82-519-2295-1) 397 s.
DMMH NORD NTNU Untitled
 
3 Alvestad, Marit; Moser, Thomas; Johansson, Eva; Johansson, Jan-Erik; Lillemyr, Ole Fredrik.
Omsorg, lek og læring i barnehagen: En helhetlig tilnærming. Stavanger Aftenblad 2010
DMMH OSLOMET USN UIS Untitled
 
4 Aune, Vigdis; Lillemyr, Ole Fredrik.
Prosjekt Steinvikholm : innlegg FoU-seminar 14.des.1994. I: FoU som kompetanseutvikling i lærerutdanningen : rapport fra et seminar ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling for lærerutdanning, 14. og 15. desember 1994 (Arbeidsnotat/ Høgskolen i Nord-Trøndelag, nr.78). Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag 1999 s. 27-29
NORD Untitled
 
5 Berg, Lars-Erik; Nelson, Anders; Svensson, Krister; Lillemyr, Ole Fredrik.
Play and learning in our schools, are they taken seriously?. I: Lars-Erik Berg, Anders Nelson & Krister Svensson (eds.) Toys in educational and socio-cultural contexts. Stockholm: Stockholm International Toy Research Centre (SITREC) 2003 s. 123-138
DMMH Untitled
 
6 Bergstrøm, Solveig; Lillemyr, Ole Fredrik.
Samarbeid barnehage - småskole : fokus på språklig bevissthet. utenTitteltekst; 1999
NORD Untitled
 
7 Bergstrøm, Solveig M; Lillemyr, Ole Fredrik; Lillemyr, Ole Fredrik.
Overgangen barnehage - småskole Barns selvoppfatning som grunnlag for kompetanseutvikling i lek og læring Delrapport 1. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning 1997 156 s.
DMMH NORD Untitled
 
8 Bratterud, Åse; Børresen, Marit Bjorvand; Eriksen, Kåre; Grythe, Jon; Glaser, Vibeke; Lillemyr, Ole Fredrik; Tangen, Dag.
Er det så viktig da? : motivasjon, involvering og mening blant lærerstudenter : hovedrapport [Prosjektnavn: Førsteårsstudenten i fokus. Motivasjon for utdanning og yrke blant 1. og 2. årsstudenter]. Trondheim: Dronning Mauds minne, Høgskole for førskolelærerutdanning 2003 (ISBN 8273320553) 188 s.
DMMH HINN UIA Untitled
 
9 Bratterud, Åse; Emilsen, Kari; Lillemyr, Ole Fredrik.
Menn og omsorg - i familie og profesjon. Fagbokforlaget 2006 (ISBN 8276749887) 187 s.
DMMH Untitled
 
10 Bratterud, Åse; Glaser, Vibeke; Lillemyr, Ole Fredrik.
Er det så viktig da? Motivasjon, involvering og mening blant lærerstudenter. Delrapport 1 Fokus på studieår, kjønn og flerkulturell tilhørighet. Trondheim, Norway and Sydney, Australia: Dronning Mauds Minne Høgskolen 2003 (ISBN 8273320561) 53 s.
DMMH Untitled
 
11 Bratterud, Åse; Glaser, Vibeke; Lillemyr, Ole Fredrik.
Førsteårsstudenten i fokus. FiF-prosjeket. Dokumentasjon av spørreundersøkelsen. Arbeidsrapport nr.2. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskolen 2002
DMMH Untitled
 
12 Bratterud, Åse; Granrusten, Per Tore; Lillemyr, Ole Fredrik.
Hva er så spesielt med menn? En kartlegging av menns og kvinners motivasjon for førskolelærerutdanningen. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskolen/Norges Forskningsråd 2000 171 s.
DMMH Untitled
 
13 Bratterud, Åse; Lillemyr, Ole Fredrik; Glaser, Vibeke.
Evaluering av rekrutteringskampanjen 1 "Ikke to dager blir like- bli lærer eller førskolelærer" UFD/2002. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskolen 2002 44 s.
DMMH Untitled
 
14 Bratterud, Åse; Lillemyr, Ole Fredrik; Glaser, Vibeke.
Evaluering av rekrutteringskampanjen 2 "Ikke to dager blir like- bli lærer eller førskolelærer" UFD/2002. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskolen 2002 33 s.
DMMH Untitled
 
15 Christiansen, Frank Otto; Lillemyr, Ole Fredrik.
Ny organisasjonsstruktur ved Nauma og Verdal videregående skoler. Evaluering av utviklingsprosjketer i 1992-1995. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning 1995 (ISBN 8277320329) 226 s. (nr. 6 1995)
DMMH TFoU Untitled
 
16 Diderichsen, Agnete; Hansen, Vagn Rabøl; Thyssen, Sven; Lillemyr, Ole Fredrik.
6-åringen i skolen. 6 år - og på vej i skole. Oslo: Tano AS 1993 (ISBN 8251831385) 148 s.
DMMH Untitled
 
17 Dockett, Sue; Lillemyr, Ole Fredrik; Perry, Bob.
Play and learning in early years education: International perspectives. I: Varied Perspectives on Play and Learning: Theory and Research on Early Years Education. Information Age Publishing 2013 ISBN 9781623964160. s. 1-8
DMMH Untitled
 
18 Eggen, Astrid Johanne; Lillemyr, Ole Fredrik; Lillemyr, Ole Fredrik.
Styrking av 5-9-åringenes sosio-emosjonelle beredskap i barnehage og skole. I: Overgangen barnehage - skole : et forsknings- og utviklingsprosjekt i Nord-Trøndelag. Volum 2: Delprosjekter- Hovedresultater - Drøfting. (NTF-rapport 1998:5b). Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning 1998 s. 267-317
DMMH NORD Untitled
 
19 Eggen, Astrid; Lillemyr, Ole Fredrik.
Overgangen barnehage-småskole Barns selvoppfatning som grunnlag for kompetanseutvikling i lek og læring Delrapport 4. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning 1997 132 s. (11)
DMMH NORD Untitled
 
20 Eggen, Astrid; Lillemyr, Ole Fredrik.
Styrking av 5-9 åringers sosio-emosjonelle beredskap. utenTitteltekst; 1999
NORD Untitled
 
21 Fagerli, Oddvar; Lillemyr, Ole Fredrik; Søbstad, Frode.
Hva er førskolepedagogikk?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2000 224 s.
DMMH Untitled
 
22 Fagerli, Oddvar; Lillemyr, Ole Fredrik; Søbstad, Frode.
Hva er førskolepedagogikk? En innføring. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 (ISBN 978-82-7634-930-6) 245 s.
DMMH Untitled
 
23 Fagerli, Oddvar; Lillemyr, Ole Fredrik; Søbstad, Frode.
Vad ãr fõrskolepedagogik?. Lund, Sverige: Studentlitteratur 2001 (ISBN 9144017561) 236 s.
DMMH Untitled
 
24 Foss, Else; Lillemyr, Ole Fredrik.
Til barnas beste : veier til omsorg og lek, læring og danning. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-42555-2) 267 s.
DMMH USN Untitled
 
25 Granrusten, Per Tore; Gotvassli, Kjell Aage; Lillemyr, Ole Fredrik; Moen, Kari Hoås.
Leadership for Learning. The New Challenge in Early Childhood Education and Care. Information Age Publishing 2018 (ISBN 978-1-64113-160-5) 293 s.
DMMH Untitled
 
26 Groven, Berit; Guldal, Tale M.; Lillemyr, Ole Fredrik; Naastad, Nils; Rønning, Frode.
FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag 2009 (ISBN 978-82-519-2417-7) 344 s.
DMMH NTNU Untitled
 
27 Groven, Berit; Guldal, Tale Margrethe; Lillemyr, Ole Fredrik; Naastad, Nils E.; Rønning, Frode.
Fou i praksis 2008; Rapport fra konferanse om praksisrettet Fou i lærerutdanning, Trondheim, 17. og 18. april 2008. Tapir Akademisk Forlag 2009 344 s.
DMMH NORD NTNU Untitled
 
28 Groven, Berit; Lillemyr, Ole Fredrik.
Røraprosjektetet - nytteverdi av individuelle læreplaner. I: FoU som kompetanseutvikling i lærerutdanningen : rapport fra et seminar ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling for lærerutdanning, 14. og 15. desember 1994 (Arbeidsnotat/ Høgskolen i Nord-Trøndelag, nr.78). Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag 1999 s. 22-26
NORD Untitled
 
29 Guldal, Tale M.; Lillemyr, Ole Fredrik; Løkken, Gunvor; Naastad, Nils; Rønning, Frode.
FoU i praksis 2007. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 978-82-519-2295-1) 397 s.
UiO Untitled
 
30 Guldal, Tale Margrethe; Heggem, Tore; Lyngsnes, Kitt; Lillemyr, Ole Fredrik.
Reform 1997 - A new Perspective on School Learning. Midtnorsk Nettverks FOU-dag 2000, 11. februar 2000.; 2000-02-11 - 2000-02-11
DMMH NORD Untitled
 
31 Guldal, Tale Margrethe; Lillemyr, Ole Fredrik; Løkken, Gunvor; Naastad, Nils E.; Rønning, Frode.
FoU i praksis 2007. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 9788251922951) 397 s.
DMMH NORD NTNU Untitled
 
32 Hagesæther, Gunhild; Tønnessen, Liv Kari B.; Lillemyr, Ole Fredrik.
Notat om begynnerundervisning. Utredning i forbindelse med KUFs læreplanutforming. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 1993 21 s.
DMMH NLAH UIA Untitled
 
33 Hyrve, Geir; Hyrve, Geir; Lillemyr, Ole Fredrik; Lillemyr, Ole Fredrik.
Barns selvoppfatning i lys av sosialisering og kulturformidling. Trondheim: NAVFs Senter for barneforskning 1987 24 s.
DMMH NTNU Untitled
 
34 Høigaard, Rune; Skisland, Jan Oddvar; Säfvenbom, Reidar; Lillemyr, Ole Fredrik.
Shyness and well-being among adolescents. 9th European Congress of Psychology; 2005-07-03 - 2005-07-08
DMMH NIH UIA Untitled
 
35 Jensen, Knud; Joensen, Hanne V.; Nøddekær, Inger; Rasmussen, Ole V.; Lillemyr, Ole Fredrik.
Børnehaveklassen - pædagogisk tænkning eller praksis. København: Danmarks Evalueringsinstitut 2002 (ISBN 8779580777) 132 s.
DMMH Untitled
 
36 Kibsgaard, Sonja; Lillemyr, Ole Fredrik.
Estetisk virksomhet i førskolepedagogikken. Norsk pedagogisk tidsskrift 1989 (2) s. 67-82
DMMH Untitled
 
37 Lillemyr, Ole Fredrik.
Barn og estetikk. Kunst og lek - mellom overskridelse og regel. Trondheim.: Dronning Mauds Minne Høgskolen 1998 (ISBN 8273320421) 143 s. (4)
DMMH Untitled
 
38 Lillemyr, Ole Fredrik.
Barns lek og læring i barnehagen - grunnlaget for danning. Første steg 2014 (4) s. 26-28
DMMH Untitled
 
39 Lillemyr, Ole Fredrik.
Barns læring i barnehagen. I: Barnehagen som læringsarena - mellom styring og ledelse. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02582-7. s. 31-45
DMMH Untitled
 
40 Lillemyr, Ole Fredrik.
Barns selvoppfatning ved overgangen barnehage/skole. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskolen 1990 (ISBN 8273320049) 96 s. (1)
DMMH Untitled
 
41 Lillemyr, Ole Fredrik.
Barns selvoppfatning 5 - 8 år. Vurderingsskala basert på en samtaleteknikk. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskolen 1984 7 s.
DMMH Untitled
 
42 Lillemyr, Ole Fredrik.
Barns sosiale og kulturelle tilhørighet i barnehage og skole. I: FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-519-2417-7. s. 2225-235
DMMH Untitled
 
43 Lillemyr, Ole Fredrik.
Barns sosiale og kulturelle tilhørighet i barnehage og skole. I: Barnehagen som arena for helsefremmende arbeid; foresattes og personalets oppfatninger om barn og helse. Tapir Akademisk Forlag 2009 s. 225-235
DMMH Untitled
 
44 Lillemyr, Ole Fredrik.
Barns sosiale og kulturelle tilhørighet i barnehage og skole. FOU i praksis 2008; 2008-04-17 - 2008-04-18
DMMH Untitled
 
45 Lillemyr, Ole Fredrik.
Basiskompetanse og læringsbegrepet. Overgangen barnehage - skole. En god start. Konferanse om overgangen barnehage - skole; 2003-11-19 - 2003-11-19
DMMH Untitled
 
46 Lillemyr, Ole Fredrik.
Brisbane: A glimse into Norway's educational system and som recent research projects. utenTitteltekst; 2000-11-02 - 2000-11-02
DMMH Untitled
 
47 Lillemyr, Ole Fredrik.
Brukermedvirkning i helse- og sosialetaten i Levanger kommune. kartlegging av de ansattes holdninger. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning 1995 (ISBN 8277320353) 108 s. (nr 8 1995)
DMMH Untitled
 
48 Lillemyr, Ole Fredrik.
Children`s learning in early childhood centers (ECCs). I: Leadership for Learning. The New Challenge in Early Childhood Education and Care. Information Age Publishing 2018 ISBN 978-1-64113-160-5. s. 21-42
DMMH Untitled
 
49 Lillemyr, Ole Fredrik.
En egen seksårspedagogikk. Prismet 1992 (5) s. 215-220
DMMH Untitled
 
50 Lillemyr, Ole Fredrik.
Et sosiokulturelt perspektiv på lek og læring i skolen - viktig for elevenes motivasjon?. [Radio] 2006-11-21
DMMH Untitled
 
    Vis neste liste