Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: lilleaasen   Fornavn: robert   Institusjon: Fjellhaug Internasjonale Høgskole   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-21 av 21

2020
1 Lilleaasen, Robert.
Gudstjenesten i et dannelsesperspektiv. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2020 ;Volum 47.(3) s. 197-215
FIH Untitled
 
2 Lilleaasen, Robert; Nandrup, Ingebjørg.
Short Term Mission and Formation : A Norwegian Perspective. Mission studies 2020 ;Volum 37.(2) s. 242-264
FIH Untitled
 
2018
3 Lilleaasen, Robert.
Bedehusene som fylte Norge. I: Sendt : et portrett av Norsk Luthersk Misjonssamband. Oslo: Lunde 2018 ISBN 978-82-5200452-6. s. 81-86
FIH Untitled
 
4 Lilleaasen, Robert.
Norwegian religiosity and ecclesial ideals in a late-modern age. European Journal of Theology 2018 ;Volum 27.(1) s. 67-77
FIH Untitled
 
5 Lilleaasen, Robert.
Old paths and new ways : negotiating tradition and relevance in liturgy. Peter Lang Publishing Group 2018 (ISBN 978-1-4331-4362-5) 323 s. American University Studies. Series 7. Theology and Religion(362)
FIH MF Untitled
 
6 Lilleaasen, Robert; Nandrup, Ingebjørg.
Opplevelse, dannelse og misjonspraksis : korttidsmisjon fra Norge. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2018 ;Volum 72.(4) s. 46-57
FIH Untitled
 
7 Lilleaasen, Robert; Ottosen, Espen.
Blikk på framtida : bedehuset er menigheten. I: Sendt : et portrett av Norsk Luthersk Misjonssamband. Oslo: Lunde 2018 ISBN 978-82-5200452-6. s. 126-127
FIH Untitled
 
8 Lilleaasen, Robert; Ottosen, Espen.
Blikk på framtida : fint med tydelig lederskap. I: Sendt : et portrett av Norsk Luthersk Misjonssamband. Oslo: Lunde 2018 ISBN 978-82-5200452-6. s. 87-89
FIH Untitled
 
9 Lilleaasen, Robert; Ottosen, Espen.
Blikk på framtida : folk som bryr seg. I: Sendt : et portrett av Norsk Luthersk Misjonssamband. Oslo: Lunde 2018 ISBN 978-82-5200452-6. s. 156-157
FIH Untitled
 
2017
10 Lilleaasen, Robert.
Bibellesing - en vanesak. I: Beina på jorda og blikket mot himmelen : perspektiver på tro og teologi. Oslo: Lunde 2017 ISBN 978-82-520-0431-1. s. 34-35
FIH Untitled
 
11 Lilleaasen, Robert.
Kritisk realisme og gudsmøtet. Teologisk Tidsskrift 2017 ;Volum 6.(2) s. 146-161
FIH MF Untitled
 
12 Lilleaasen, Robert.
Likedanning i det norske kirkelandskap. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) 2017 ;Volum 34.(1) s. 48-57
FIH Untitled
 
13 Lilleaasen, Robert.
Tilbake til klarhet. I: Beina på jorda og blikket mot himmelen : perspektiver på tro og teologi. Oslo: Lunde 2017 ISBN 978-82-520-0431-1. s. 51-53
FIH Untitled
 
14 Lilleaasen, Robert.
Undere i Bibelen - skjedde de virkelig?. I: Beina på jorda og blikket mot himmelen : perspektiver på tro og teologi. Oslo: Lunde 2017 ISBN 978-82-520-0431-1. s. 161-163
FIH Untitled
 
15 Lilleaasen, Robert.
Unnskyld. I: Beina på jorda og blikket mot himmelen : perspektiver på tro og teologi. Oslo: Lunde 2017 ISBN 978-82-520-0431-1. s. 109-110
FIH Untitled
 
2016
16 Lilleaasen, Robert.
Old Paths and New Ways : a Case Study of the Negotiation between Tradition and the Quest for Relevance in Two Worship Practices. Oslo: MF Norwegian School of Theology 2016
FIH MF Untitled
 
2015
17 Lilleaasen, Robert.
Attraktivt og alternativt. Fast Grunn 2015 ;Volum 68.(3) s. 22-23
FIH Untitled
 
2014
18 Lilleaasen, Robert.
Gudsmøtet og det tredje ledd. I: Barnetro og trosopplæring : festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0448-2. s. 263-277
FIH Untitled
 
2013
19 Lilleaasen, Robert.
Strategidokument for NLM Ung 2013-2018. Oslo: Norsk Luthersk Misjonssamband 2013 8 s. Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) - faglig utviklingsarbeid(3)
FIH Untitled
 
2012
20 Lilleaasen, Robert.
Menighetsfellesskapet og de unge. Theofilos 2012 ;Volum 4.(2) s. 97-104
FIH Untitled
 
2006
21 Lilleaasen, Robert.
Vitneterminologien i Johannesevangeliet : en studie av vitneterminologiens kommunikasjonsevne. Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet 2006 120 s.
FIH Untitled