Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: kutzsche   Fornavn: stefan   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 61 << Forrige 1 2    Neste >>

1 Kutzsche, Stefan; Teslo, Irene.
Developing strategies for the integrated management of neonatal and childhood illness in India. Vårmøte Norsk Barnelegeforening 2005; 2005-06-02 - 2005-06-04
UiO Untitled
 
2 Kutzsche, Stefan Paus; Solås, Anne Beate; Nilsen, Harald; Saugstad, Ola Didrik.
Adenosine contributes to cerebral vasodilation during hypoxia. Pediatr Res 2000; 49 - ESPR 41st Annual Meeting; 2000-08-01
UiO Untitled
 
3 Teslo, Irene; Kutzsche, Stefan.
Omsorg for mor og barn i India. Vårmøte Norsk Barnelegeforening; 2005-06-02 - 2005-06-04
UiO Untitled
 
4 Aasen, Ansgar Oddne; Bakka, Arne; Ruud, Tom Erik; Kutzsche, Stefan Paus; Stubberud, Vivi Bull; Østby, Erik.
Kurs i stapling teknikk og ultralyd disseksjon. Oslo, Rikshospitalet, Institutt for Kirurgik Forskning [Radio] 2002-01-16
UiO Untitled
 
5 Aasen, Ansgar Oddne; Fosse, Erik; Fjeld, Nils B.; Kutzsche, Stefan Paus; Stubberud, Vivi Bull; Østby, Erik.
Kurs i Thoraskopi. Kirurgisk Forskningsinstitutt, Rikshospitalet, Oslo [Radio] 2001-05-11
UiO Untitled
 
6 Aasen, Ansgar Oddne; Hafsahl, Geir; Kolbenstvedt, Alf; Kutzsche, Stefan Paus; Lone, Inger-Lise; Stubberud, Vivi Bull; Skuggevik, Anna.
Kurs i Perkutane Endovaskulære Teknikker. Institutt for Kirurgisk Forskning, Rikshospitalet, Oslo [Radio] 2001-10-12
UiO Untitled
 
7 Aasen, Ansgar Oddne; Kutzsche, Stefan Paus; Stubberud, Vivi Bull; Blessin, Sascha.
Workshop on New Laparoscopic Instruments. Oslo, Rikshospitalet, Institutt for Kirurgisk Forskning : Gynecare Versalap [Radio] 2002-05-28
UiO Untitled
 
8 Fugelseth, Drude; Kutzsche, Stefan.
Ensuring safe neonatal care for newborn babies. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 ;Volum 133.(3) s. 270-271
OUS UiO Untitled
 
9 Haukland, Linda; Kutzsche, Stefan; Hynås, Inger Anette; Stiris, Tom.
Neonatal seizures with reversible EEG changes after antenatal venlafaxine exposure. Acta Paediatrica 2013 ;Volum 102.(11) s. E524-E526
NLSH OUS Untitled
 
10 Janvier, Annie; Lantos, John; Aschner, Judy; Barrington, Keith; Batton, Beau; Batton, Daniel; Berg, Siri Fuglem; Carter, Brian; Campbell, Deborah; Cohn, Felicia; Lyerly, Anne Drapkin; Ellsbury, Dan; Fanaroff, Avroy; Fanaroff, Jonathan; Fanaroff, Kristy; Gravel, Sophie; Haward, Marlyse; Kutzsche, Stefan; Marlow, Neil; Montello, Martha; Maitre, Nathalie; Morris, Joshua T.; Paulsen, Odd Gunnar; Prentice, Trisha; Spitzer, Alan R..
Stronger and more vulnerable: A balanced view of the impacts of the NICU experience on parents. Pediatrics 2016 ;Volum 138:e20160655.(3)
SI Untitled
 
11 Kirkeby, Ole J.; Kutzsche, Stefan Paus; Rise, Ingunn.
Intracerebral nitric oxide concentration during high intracranial pressure. Continuous measurement of nitric oxide concentration in the brain tissue with a nitric oxide sensor. The 49th annual meeting of the Scandinavian Neurosurgical Society.; 1997-06-01
UiO Untitled
 
12 Kirkeby, Ole J.; Kutzsche, Stefan Paus; Risøe, Cecilie; Rise, Ingunn.
Cerebral nitric oxide concentration and microcirculation during hypercapnia, hypoxia, and high intracranial pressure in pigs. Journal of clinical neuroscience 2000 ;Volum 7.(6) s. 531-538
UiO Untitled
 
13 Kutzsche, Stefan.
Developing strategies for a program to reduce neonatal illness and mortality in developing countries. University of Oslo, International Community Health (master`s 2 years); 2007-09-25
UiO Untitled
 
14 Kutzsche, Stefan.
Erfaringer med bedside operasjon for medfødt diafragmahernie. Barnekirurgisk høstmøte 2006; 2006-10-03 - 2006-10-03
UiO Untitled
 
15 Kutzsche, Stefan.
Evaluering av faglig dyktighet hos kommunalt ansatte leger med utdanning fra land utenfor EØS. Det norske medisinske selskap; 2006-10-20
UiO Untitled
 
16 Kutzsche, Stefan.
Injury of the cranial part of the medulla oblongata after minor sharp trauma - a case report. 5th World Congress on Pediatric Critical Care; 2007-06-24 - 2007-06-28
UiO Untitled
 
17 Kutzsche, Stefan.
National orientation and cultural competence of internationally trained medical doctors in Norway. APMEC 2008; 2008-01-24 - 2008-01-27
UiO Untitled
 
18 Kutzsche, Stefan.
Professional-, cooperation- and communication skills of internationally trained medical doctors in Norway. AMEE 2007; 2007-08-27 - 2207-08-30
UiO Untitled
 
19 Kutzsche, Stefan.
The Quality of Internationally Trained Medical Doctors. An empirical study of the skills of internationally trained physicians after their authorization in Norway. An approach to aid in the integration of foreign-trained physicians into the Norwegian medical workforce. Oslo: Institute of health management and health economics 2006 119 s.
UiO Untitled
 
20 Kutzsche, Stefan; Kutzsche, Hildegunn; Dornan, Tim.
What do paediatric trainees require from their clinical supervisors?. Acta Paediatrica 2014 ;Volum 103.(4) s. e169-e172
OUS Untitled
 
21 Kutzsche, Stefan; Partridge, John Colin; Leuthner, Steven R.; Lantos, John D..
When Life-Sustaining Treatment Is Withdrawn and the Patient Doesn't Die. Pediatrics 2013 ;Volum 132.(5) s. 893-897
OUS Untitled
 
22 Kutzsche, Stefan Paus.
Akutt lungesvikt. Legers Videre- og Etterutdanning: Hjertet og lungenes funksjon under anestesi og i relasjon til intensivmedisin - - Kurs nr. TØ-512; 1994-11-21
UiO Untitled
 
23 Kutzsche, Stefan Paus.
Akutt lungesvikt. Leger Videre- og Etterutdannelse: Hjertet og lungenes funksjon under anestesi og i relasjon til intensivmedisin, Kurs TØ 512; 1993-11-20
UiO Untitled
 
24 Kutzsche, Stefan Paus.
Akuttmedisinsk beredskap ved en barneintensivavdeling. Legers Videre- og Etterutdanning: Akutt Pediatri Kurs nr. TØ-843; 2002-03-05
UiO Untitled
 
25 Kutzsche, Stefan Paus.
Cerebral MRI hos nyfødte som diagnostikum og prognostikum ved mulig/usikker cerebral hypoksiperiode. prøveforelesning, oppgitt emne; 2002-11-28
UiO Untitled
 
26 Kutzsche, Stefan Paus.
Cerebrale vaskulære katastrofer av arteriell årsak hos barn. Barneintensivdagene; 2003-02-11
UiO Untitled
 
27 Kutzsche, Stefan Paus.
Effects of hopoxemia and reoxygenation on cerebral microcirculation, nitric oxide, hydrogen peroxide and excitatory amino acid concentrations. An experimental study in newborn pigs. Universitetet i Oslo 2002 (ISBN 82-8072-035-9) -1 s.
UiO Untitled
 
28 Kutzsche, Stefan Paus.
Effects of hypoxia and reoxygenation on cerebral nitric oxide concentration in pigs. 22nd Meeting of the European Society for Microcirculation; 2002-08-28
UiO Untitled
 
29 Kutzsche, Stefan Paus.
Effects of jypoxemia and reoxygenation on cerebral microcirculation, nitric oxide, hydrogen peroxide and excitatory amino acid concentrations. : Unversitetet i Oslo 2002 (ISBN 82-8072-035-9) -1 s.
UiO Untitled
 
30 Kutzsche, Stefan Paus.
Endringer i profilen av pediatrisk intensiv medisin ved sentralisering. Akutt pediatri kurs nr. TØ-843; 2002-03-05
UiO Untitled
 
31 Kutzsche, Stefan Paus.
Intensivmedisinske problemer hos barn etter nyfødtperioden. Legers Videre- og Etterutdanning: Akutt pediatri kurs nr. TØ-843; 2002-03-05
UiO Untitled
 
32 Kutzsche, Stefan Paus.
Karbonmonoksyd forgiftning hos barn. Barneintensivdagene; 2001-02-01
UiO Untitled
 
33 Kutzsche, Stefan Paus.
Når endene ikke møtes - Problemer hos barn med medfødte misdannelser i spiserøret. prøveforlesning, selvvalgt emne; 2002-11-28
UiO Untitled
 
34 Kutzsche, Stefan Paus.
Sedasjon og smertelindring ved invasive radiologiske prosedyrer. Kurs i perkutane endovaskulære teknikker; 2001-10-11
UiO Untitled
 
35 Kutzsche, Stefan Paus.
Sedasjon, smertelindring og overvåkning av pasienter ved intervensjonsradiologiske prosedyrer. Praktisk Kurs i Intervensjonsradiologi; 2002-11-04
UiO Untitled
 
36 Kutzsche, Stefan Paus.
Syrgasbehandling- finns där en bakside?. FLISA/SRAG konferens; 1999-09-23
UiO Untitled
 
37 Kutzsche, Stefan Paus.
Øsofagusatresi - " når endene ikke møtes". Barneintensivdagene; 2003-02-11
UiO Untitled
 
38 Kutzsche, Stefan Paus; Hevrøy, O.; Bjertnæs, L. B..
Adenosine inhibits increments of extravascular lung water in lung injury following endotoxin infusion in pigs. International Steglitz Symposium; 1994-02-01
UiO Untitled
 
39 Kutzsche, Stefan Paus; Hevrøy, O.; Bjertnæs, L. B..
Extravascular lung water during hypothermia and rewarming in pigs. Annual Meeting of the European Society of Anaesthesiology; 1994-06-01
UiO Untitled
 
40 Kutzsche, Stefan Paus; Ilves, P.; Kirkeby, Ole J.; Saugstad, Ola Didrik.
Cerebral neutrophil respiratory burst in newborn piglets during asphyxia and resuscitation with 100 % or 21 % oxygen. 40 th Annual meeting of the European Society of Pediatric Research; 1999-09-01
UiO Untitled
 
41 Kutzsche, Stefan Paus; Ilves, P.; Kirkeby, Ole J.; Saugstad, Ola Didrik.
Hydrogen peroxide production in leukocytes during celebral hypoxia and rexygenation with 100% or 21% oxgygen in newborn piglets. Pediatric Research 2001 ;Volum 49.(6) s. 834-842
UiO Untitled
 
42 Kutzsche, Stefan Paus; Ilves, P.; Kirkeby, Ole J.; Saugstad, Ola Didrik.
Hydrogen peroxide production in leukocytes during cerebral hypoxia and reoxygenation with 100% or 21% oxygen in newborn piglets. Pediatric Research 2001 ;Volum 49.(6) s. 834-842
UiO Untitled
 
43 Kutzsche, Stefan Paus; Kirkeby, Ole J.; Rise, Ingunn; Saugstad, Ola Didrik.
Effects of hypoxia and reoxygenation with 21% and 100% oxygen on cerebral nitric oxide concentration and microcirculation in newborn piglets. Biology of the Neonate 1999 ;Volum 76. s. 153-167
UiO Untitled
 
44 Kutzsche, Stefan Paus; Kirkeby, Ole J.; Saugstad, Ola Didrik.
Produksjon av nitrogen oksyd (NO) og forandringer i hjernesirkulasjonen ved hypoxi og reoksygenering med 100% og 21% O2 hos nyfødte griser. Norsk nevrokirurgisk forenings høstmøte; 1997-10-01
UiO Untitled
 
45 Kutzsche, Stefan Paus; Kirkeby, Ole J.; Saugstad, Ola Didrik.
Resuscitation with 100 % oxygen increases posthypoxic cerebral nitric oxide activity in newborn piglets. 38 Annual meeting of the European Society of Pediatric Research; 1997-09-01
UiO Untitled
 
46 Kutzsche, Stefan Paus; Lyberg, Torstein; Bjærtnæs, Lars J..
Effects of adenosine on extra vascular lung water content in endotoxemic pigs. Critical Care Medicine 2001 ;Volum 29.(12) s. 2371-2376
UiO Untitled
 
47 Kutzsche, Stefan Paus; Pedersen, Terje Rolf; Seljeflot, Ingebjørg; Lyberg, Torstein.
Activation of Coagulation and fibrinolysis during experimental endotoxaemia in pigs. Meeting of the International Society on Haemostasis and Thrombosis,; 1993-01-01
UiO Untitled
 
48 Kutzsche, Stefan Paus; Schlichting, Ellen; Aspelin, Trude; Lyberg, Torstein.
Hemodynamic changes and systemic activation of coagulation and fibrinolysis during controlled endotoxemia in pigs. Thrombosis Research 2000 ;Volum 98.(6) s. 517-529
UiO Untitled
 
49 Kutzsche, Stefan Paus; Solås, Anne Beate; Lyberg, Torstein; Saugstad, Ola Didrik.
Nitric oxide synthesis inhibition during cerebral hypoxemia and reoxigenationwith 100% oxygen in newborn pigs. Biology of the Neonate 2002 ;Volum 82.(3) s. 197-206
UiO Untitled
 
50 Kutzsche, Stefan Paus; Solås, Anne Beate; Saugstad, Ola Didrik.
Cerebral nitric oxide synthesis inhibition during reoxygenation. 42. Annual meeting of the European Society of Pediatric Research; 2001-08-07
UiO Untitled
 
    Vis neste liste