Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: krokan   Fornavn: arne   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 536 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    Neste >>

1 Krokan, Arne.
Blurring the borders - effects of convergence in the Scandinavian media sector. Internet Research 7.0: Internet Convergences; 2006-09-27 - 2006-09-30
NTNU Untitled
 
2 Krokan, Arne.
Bruk og misbruk av e-post - har e-post en framtid?. Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IT og Norsk informatikkonferanse; 2003-11-24
NTNU Untitled
 
3 Krokan, Arne.
Commodityprodukter og nye opplevelser på nett, - om utviklingen av spilltjenester på internett. [Mangler data]; 2003-04-01
NTNU Untitled
 
4 Krokan, Arne.
Corporate blogging. Konferanse om interaktive medier.; 2005-01-13 - 2005-01-13
NTNU Untitled
 
5 Krokan, Arne.
Corporate blogging som del av kommunikasjonsstrategien. Internt seminar i Statoil; 2005-04-16 - 2005-04-16
NTNU Untitled
 
6 Krokan, Arne.
Det nye hamskiftet - samarbeid mellom kommuner i en ny tid. Foredrag for prosjektgruppen i Det digitale Trøndelag; 2004-09-14
NTNU Untitled
 
7 Krokan, Arne.
Direkte markedsføring i det digitale nettsamfunnet. Strategiseminar i DM-huset; 2005-03-04 - 2005-03-04
NTNU Untitled
 
8 Krokan, Arne.
Ebusiness som fag. Konferanse; 2006-10-25 - 2006-10-26
NTNU Untitled
 
9 Krokan, Arne.
eGovernment - muligheter på lokalplanet. Konferanse; 2006-05-10 - 2006-05-11
NTNU Untitled
 
10 Krokan, Arne.
Elev 2.0 - konsekvenser for skole og samfunn : hvordan skal skolen forholde seg til de omfattende teknologiske endringene som finner sted på ulike samfunnsnivåer?. Seminar for 1600 lærere i Trondheim kommune; 2006-08-17 - 2006-08-17
NTNU Untitled
 
11 Krokan, Arne.
eMarketing - status og vitenskapelige utfordringer. Konferanse; 2005-10-12 - 2005-10-13
NTNU Untitled
 
12 Krokan, Arne.
Et fungerende marked for digitale læremidler. Konferanse for utvikling av nye læreplaner for grunn-/videregående skole; 2004-10-28
NTNU Untitled
 
13 Krokan, Arne.
eTrondheim fra preik til praksis. Planseminar; 2006-03-31
NTNU Untitled
 
14 Krokan, Arne.
Forretningsmodeller for emarketing. Konferanse om emarketing; 2005-10-12 - 2005-10-13
NTNU Untitled
 
15 Krokan, Arne.
Fra forvaltningssamfunn til digitalt nettsamfunn. Konferanse for offentlig sektor; 2006-09-13 - 2006-09-15
NTNU Untitled
 
16 Krokan, Arne.
Hvilke utfordringer står offentlig forvaltning overfor når de møter dagens IT-skolerte brukere?. Seminar for ledere i offentlig forvaltning; 2006-10-15 - 2006-10-15
NTNU Untitled
 
17 Krokan, Arne.
Hvordan IT forandrer samfunnet. Foredrag på IT-forum for Vestlandet; 2004-09-22
NTNU Untitled
 
18 Krokan, Arne.
Induco - lederutviklingsprogram for NHO. e-landet 2004; 2004-10-19
NTNU Untitled
 
19 Krokan, Arne.
Introduksjon til mobil handel. Konferanse om mobil handel; 2006-03-15 - 2006-03-16
NTNU Untitled
 
20 Krokan, Arne.
IT og nettverksorganisasjoner - omstilling i offentlig sektor. Ledersamling Trondheim kommune; 2006-01-20 - 2006-01-20
NTNU Untitled
 
21 Krokan, Arne.
Kommunale tjenester i det digitale nettsamfunnet. Seminar; 2005-11-09 - 2005-11-09
NTNU Untitled
 
22 Krokan, Arne.
Konvergens, nettverksøkonomi og utvikling av digitale tjenester. Mediekonferansen 2003; 2003-10-27
NTNU Untitled
 
23 Krokan, Arne.
Kultur2.0. Kultur på nett 2006. Strategi for digitale tjenester.; 2006-09-18 - 2006-09-19
NTNU Untitled
 
24 Krokan, Arne.
Lederutfordringer i det postindustrielle samfunnet. Foredrag for VISKOM; 2004-11-23
NTNU Untitled
 
25 Krokan, Arne.
Mobile commerce - faglige utfordringer. Konferanse om bruk av multifonen; 2005-09-22 - 2005-09-22
NTNU Untitled
 
26 Krokan, Arne.
Mobile tjenester - bare en ny kanal eller en helt ny forretningslogikk. Foredrag for Annonsørforeningen; 2004-05-25
NTNU Untitled
 
27 Krokan, Arne.
Nettverk i industri og næringsliv. Nettverksseminar; 2005-05-12 - 2005-05-12
NTNU Untitled
 
28 Krokan, Arne.
Nettverk, nettlæring og læring i nett. Konferanse om læringssystemer i utdanning.; 2006-03-13 - 2006-03-15
NTNU Untitled
 
29 Krokan, Arne.
Nettverk og IT - offentlig sektor i omstilling. Ledersamling Trondheim kommune; 2006-02-03 - 2006-02-03
NTNU Untitled
 
30 Krokan, Arne.
Nettverksøkonomi og forretningsutvikling. VISKOM; 2003-11-20
NTNU Untitled
 
31 Krokan, Arne.
Offentlig verdiskapning i den digitale økonomien. Konferanse for offentlig sektor; 2003-11-03
NTNU Untitled
 
32 Krokan, Arne.
Online gaming som universitetsfag. Teknologidagene 2006; 2006-01-02 - 2006-01-03
NTNU Untitled
 
33 Krokan, Arne.
Organisasjonsendring i bank og finans. Bedriftsinternt kurs; 2005-11-10 - 2005-11-10
NTNU Untitled
 
34 Krokan, Arne.
Organisasjonsutfordringer i helsevesenet - hvordan påvirker endret IKT-litteracy blant brukere og ansatte organisasjonsformer og ledelsesutfordringer?. Personalseminar; 2006-09-19 - 2006-09-19
NTNU Untitled
 
35 Krokan, Arne.
Redaktøren er død. Årsmøtet i Norsk Redaktørforening; 2005-04-29 - 2005-04-29
NTNU Untitled
 
36 Krokan, Arne.
Reiseliv i endring - det digitale nettverkssamfunnet gir nye muligheter. Fagseminar for reiselivsbransjen; 2005-04-24 - 2005-04-24
NTNU Untitled
 
37 Krokan, Arne.
Reiser i nettsamfunnet. Internt seminar i Statoil; 2005-01-21 - 2005-01-21
NTNU Untitled
 
38 Krokan, Arne.
Samhandling i det digitale nettverkssamfunnet. Annual Conference Praha; 2005-03-12 - 2005-03-13
NTNU Untitled
 
39 Krokan, Arne.
Service digitalis - om vilkårene for servicesektoren i det digitale nettsamfunnet. Årsmøte i "Serviceforeningen"; 2005-10-27 - 2005-10-27
NTNU Untitled
 
40 Krokan, Arne.
Skoleutvikling i det digitale nettsamfunnet. Kurs i Skoleutvikling i det digitale nettsamfunnet; 2006-10-29 - 2006-10-30
NTNU Untitled
 
41 Krokan, Arne.
Student 2.0 - konsekvenser for universitetene. Konferanse for informasjonsmedarbeidere ved universiteter og høgskoler i Norge; 2006-06-14 - 2006-06-14
NTNU Untitled
 
42 Krokan, Arne.
Teknologisk konvergens - konsekvenser for tjenesteutvikling i telekombransjen. Kundeseminar TeleDanmark; 2003-03-05
NTNU Untitled
 
43 Krokan, Arne.
Teorier om nettverk og nettverksøkonomi. Seminar om nettverk; 2005-02-12
NTNU Untitled
 
44 Krokan, Arne.
Utfordringer for telekombransjen. Foredrag for TDC; 2004-05-15
NTNU Untitled
 
45 Krokan, Arne.
Utfordringer ved inngangen til det digitale nettsamfunnet. Foredrag for kommuneansatte i trøndelagsfylkene; 2004-10-14
NTNU Untitled
 
46 Krokan, Arne.
Virksomhetsportaler i det digitale nettsamfunnet. Kundeseminar for Software Innovation; 2004-05-15
NTNU Untitled
 
47 Krokan, Arne.
Web forandret business - vil web forandre politikken også?. Forskningsrådets konferanse for KIM-programmet 2005; 2005-05-25 - 2005-05-26
NTNU Untitled
 
48 Krokan, Arne.
web2.0 møter kunde2.0. Konferanse; 2006-10-25 - 2006-10-26
NTNU Untitled
 
49 Aarli, Ragna; Krokan, Arne.
Den digitale dommer. IKTs betydning for ulike rettsakter; 2019-10-21 - 2019-10-21
UiB NTNU Untitled
 
50 Aarli, Ragna; Krokan, Arne.
Den digitale dommer. Ryssdalseminaret; 2019-10-07 - 2019-10-07
UiB NTNU Untitled
 
    Vis neste liste